Sunteți pe pagina 1din 32
Elemente Elemente Elemente dedede teoria teoria teoria restaur restaur restaurăăării rii rii si si si conservarea
Elemente
Elemente
Elemente dedede teoria
teoria
teoria
restaur
restaur
restaurăăării
rii
rii si si si conservarea
conservarea
conservarea
patrimoniului
patrimoniului
patrimoniului cultural
cultural
cultural
Titular disciplina
Prof.dr.chim. Maria Cristina Timar
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Bunuri de Patrimoniu 14.10.2010 EDMR_TRCPC_Timar
Bunuri de Patrimoniu
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Obiective și Bunuri de Patrimoniu 14.10.2010 EDMR_TRCPC_Timar
Obiective și Bunuri de Patrimoniu
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Patrimoniul cultural Patrimoniu – moștenire, ansamblu de bunuri transmise și transmisibile de la o generație la
Patrimoniul cultural
Patrimoniu – moștenire, ansamblu de bunuri
transmise și transmisibile de la o generație la alta
Patrimoniul cultural este alcătuit din totalitatea
bunurilor culturale mobile și imobile.
Bunuri culturale – obiecte asociate tradițiilor
culturale – valoare și semnificație estetică,
artistică, istorică, documentară, științifică,
spirituală
Patrimoniul cultural este o expresie a identitații
naționale, a unității și diversității culturale,
reprezentând o moștenire ce trebuie transmisă
generațiilor viitoare. – concepția CE
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Patrimoniu cultural Conservare Mostenire Restaurare Pastrare Conservare Generații 14.10.2010 EDMR_TRCPC_Timar
Patrimoniu cultural
Conservare
Mostenire
Restaurare
Pastrare
Conservare
Generații
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Obiectivele disciplinei Inţelegerea conceptului complex de conservare - nrestaurare; Diferentierea restaurare / reconditionare; Înțelegerea şi aplicarea
Obiectivele disciplinei
Inţelegerea conceptului complex de conservare -
nrestaurare;
Diferentierea restaurare / reconditionare;
Înțelegerea şi aplicarea creativă a principiilor generale
ale restaurării;
Formarea profilului moral al restauratorului în
conformitate cu codul etic al profesiunii de restaurator-
conservator;
Dobândirea unor cunoştinţe de bază referitoare la
patrimoniul cultural naţional (PCN) ca definire,
componenta, importanţă;
Aspecte de protecţie legislativă a patrimoniului cultural
(la nivel national si international);
Norme de conservare a PCN.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conținutul disciplinei A: Teoria si etica restaurarii Conceptul de restaurare-conservare Organisme şi documente cu aplicabilitate internaţională.
Conținutul disciplinei
A: Teoria si etica restaurarii
Conceptul de restaurare-conservare
Organisme şi documente cu aplicabilitate internaţională.
Codul etic al profesiunii de restaurator-conservator
Principiile generale ale restaurării: prezentare generală,
aplicabilitate pentru mobilier.
Concepţia de restaurare si documentatia de restaurare.
Analiza critică a unor cazuri de restaurare (R1)
B: Conservarea patrimoniului cultural
Patrimoniul cultural naţional: definire, terminologie, clasificare
patrimoniu, importanţă în contextul patrimoniului cultural universal
Legislaţie specifică.
Obiective şi valori clasificate
Factori care influenteaza starea de conservare a bunurilor culturale.
Influenta factorilor asupra diferitelor tipuri de bunuri de patrimoniu
Norme și metode generale de conservare a patrimoniului cultural mobil
Norme și metode generale de conservare a patrimoniului cultural imobil
Aplicarea normelor și metodelor de conservare a patrimoniului
cultural naţional. Studii de caz (R2)
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Bibliografie Aurel Moldoveanu: Conservarea preventiva a bunurilor culturale. Ed. CSPC Bucuresti 2001 Brandi, C., 1996. Teoria
Bibliografie
Aurel Moldoveanu: Conservarea preventiva a bunurilor culturale. Ed.
CSPC Bucuresti 2001
Brandi, C., 1996. Teoria restaurării, Biblioteca de artă, Editura Meridiane,
Bucureşti.
Mihalcu, M. 1970. Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor
istorice. Editura ştiinţifică, Bucureşti.
Sandu, I.: Deteriorarea si degradarea bunurilor de patrimoniu cultural,
vol. I, II, Editura Universitatii A.I. Cuza, Iasi, 2008.
Sandu, I.C.A., Sandu, I., Popoiu, P., Saanen, A.V.: Aspecte metodologice
privind conservarea stiintifica a patrimoniului cultural, Editura CORSON,
Iasi, 2001.
Sandu, I.C.A: Principii fundamentale de teoria conservarii si restaurarii,
Editura CORSON, Iasi, 2000.
Timar, M.C
Restaurarea mobilei, teorie şi practică, Editura Universităţii
..
Transilvania, 2003.
LEGIS - colecţie de legi şi acte normative
ECCO: Professional guidelines: the profession and the code of ethics,
parts 1-3.
*** pagini web ICCROM, ENCoRE, ECCO, ICOM, CII, ICN, AIC,
EPISCON
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Tipul si Structura disciplinei Disciplina aprofundare – largirea domeniului de cunostinte Trunchi comun EDMR 1C +1
Tipul si Structura disciplinei
Disciplina aprofundare – largirea domeniului de
cunostinte
Trunchi comun EDMR
1C +1 L / 14 saptamani
Curs: prelegeri, discutii pe baza de prezentari ppt
Laborator: aplicare notiuni teoretice, vizite documentare
muzee, referate
Examen /5 credite
Punctaj 2p +3p R1 + 3p R2 + 2 p Examen
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare- Restaurare Definitii generale si specifice Documente si Concepte actuale Etica profesiunii Pregătirea profesională
Conceptul de
Conservare- Restaurare
Definitii generale si specifice
Documente si Concepte actuale
Etica profesiunii
Pregătirea profesională
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conservare - Restaurare 14.10.2010 EDMR_TRCPC_Timar
Conservare - Restaurare
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conservare - Restaurare 14.10.2010 EDMR_TRCPC_Timar
Conservare - Restaurare
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
1. Definiții – definiții generale DEX 1975 Restaurare, Recondiţionare, Conservare Restaurare – acţiunea de a restaura
1.
Definiții – definiții generale DEX 1975
Restaurare, Recondiţionare, Conservare
Restaurare – acţiunea de a restaura şi rezultatul ei, respectiv
repararea, aducerea în bună stare, refacerea în forma iniţială
a unei opere de artă, monument de arhitectură sau a oricărui
bun cultural.
Moştenire culturală
Accentul pus pe redarea aspectului iniţial (integritate, formă,
culoare, finisaj)
Funcţionalitatea nu este obligatorie sau poate fi schimbată
Recondiţionare – intervenţia menită de a readuce în stare de
funcţionare (utilizare) un obiect al activităţii umane.
Funcţionalitatea este esenţială – cea originală sau
modificată
Aspectul poate fi schimbat – finisaj, adăugare, eliminare
elemente
Conservare - acțiunea de a conserva și rezultatul ei;
a păstra, a pazi
tratarea unor materiale perisabile pentru a evita alterarea
acestora
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Istoria restaurării Istoria mobilei este paralelă cu istoria “restaurării” mobilierului – reparaţii, refinisări, modificări de formă
Istoria restaurării
Istoria mobilei este paralelă cu istoria “restaurării” mobilierului –
reparaţii, refinisări, modificări de formă şi aspect – recondiționare
Informaţii scrise secolele XVII-XIX
Sec XVIII: Jurnalul furnizorului parizian Duvaux, în epoca lui
Ludovic al XV-lea, conţine numeroase menţiuni referitoare la
recondiţionarea unor piese de mobilier pentru diverşi clienţi:
“Recondiţionarea şi reînnoirea a două comode ce au fost replacate
şi cărora li s-au curăţat ornamentele de bronz"- notă din 1749;
“Recondiţionarea a două comode realizate în tehnica lacului;
consolidarea structurii de bază şi a sertarelor, îndepărtarea
stratului vechi de verni, refacerea porţiunilor de lac negru
deteriorate, relăcuirea, adăugarea de ornamente în relief pentru
mascarea defectelor, reaurirea bronzurilor, aducerea în stare de
nou"- notă din 1752.
Riesener, restaurator în vremea lui Ludovic al XVI-lea (1774-
1792), menţionează decaparea şi relustruirea repetată a
marchetăriei, precum şi reaurirea elementelor decorative de bronz
pentru aceeaşi piesă de mobilier funcţie de dorinţele clientului.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Restaurare - Istoric Sec XIX: L'Allmanach du Commerce-Paris, difuzează adresele atelierelor şi poate primele reclame în
Restaurare - Istoric
Sec XIX: L'Allmanach du Commerce-Paris, difuzează adresele
atelierelor şi poate primele reclame în acest sens:
Smith, în timpul lui Ludovic al XVII-lea, realizează şi restaurează
orice tip de mobilier de epocă pictat: "fait et restaure egalement tout
espece de meubles peints a l'antique";
Brunet, specialist în marchetărie, se ocupă de repararea mobilelor
preţioase: "Brunet se charge de la reparation des meubles precieux."
Sec XIX – modificări de mobilier, mobilier nou cu elemente vechi
preluate din Gotic, Renaștere
"Credenţele şi cuferele transformate după exigenţele vremii au
devenit comode şi cabinete; totuşi constatăm cu plăcere că în linii
generale reparaţiile s-au făcut cu suficient respect pentru păstrarea
formelor vechi, modalităţii de realizare a sculpturilor şi ornamentaţiei
generale."
(E.Williamson, Les meubles d,art du mobilier national, Paris 1888)
"Excepţia confirmând regula, putem spune, în principiu, că nu mai există
practic mobilă veche. Tot ce se vinde este fals, contrafăcut sau groaznic
reparat. Nu a supravieţuit nimic, ca să spunem aşa, din mobilierul casnic al
epocilor care ne-au precedat."
(P.Eudel, Le truquage, alterations, fraudes et contrefacons devoilees, Paris )
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Din istoria restaurării în Romania Sec XVIII - primele preocupări de tezaurizare a bunurilor culturale prin
Din istoria restaurării în Romania
Sec XVIII - primele preocupări de tezaurizare a bunurilor
culturale prin înființarea de biblioteci, muzee, colecții
Sec XIX – primele proiecte juridice de protejare a
monumentelor – 1871
1874 – Comisia onorifică pentru monumente publice
1892 – Legea conservării și restaurării monumentelor
publice – Comisia Monumentelor Istorice
Perioada interbelica – activitate de restaurare-conservare
sustinuta – specialiști formați în Franța, Germania, Italia
N. Iorga, D. Onciu au promovat ideea salvării bunurilor
mobile din monumente și integrarea în colecții și muzee
1959 – Direcția Monumentelor Istorice
În prezent – revizuire, actualizare legislație
Programe de studiu de licență, masterat în universități
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul modern de Restaurare Restaurarea modernă – secolul XX Stiinta / activitate complexa, interdisciplinară Cesare BRANDI,
Conceptul modern de Restaurare
Restaurarea modernă – secolul XX
Stiinta / activitate complexa, interdisciplinară
Cesare BRANDI, 1939 – Institutul Central de Restaurare, Roma
Teoria del restauro – Teoria restaurarii (1963)
Studiul ştiinţific şi investigarea operelor de artă
Principii generale şi cod de bună practică
Restaurarea constituie momentul metodologic al recunoașterii
operei de artă în consistența sa fizică și în dubla sa polaritate
estetică și istorică, în vederea transmiterii ei în viitor
Restaurarea trebuie să vizeze restabilirea unităţii potenţiale a
operei de artă, în măsura în care acest lucru este posibil, fără a
comite un fals artistic sau un fals istoric şi fără înlătura urmele
trecerii operei de artă prin timp
Restaurare preventiva – orice masura privind asigurarea conservarii
operei de artă ca și imagine și materie
Carta Restaurarii –1972, Roma – prima formulare a unor principii
generale de restaurare - conservare (interventii permise si interzise,
materiale, tehnici) – bunuri mobile si monumente
Carta de la Venetia – 1964 - principii restaurare monumente
Carta de la Atena – 1931 – conservare monumente
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Organisme internaționale ICCROM - International Centre for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
Organisme internaționale
ICCROM - International Centre for
Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property –
Roma
ICOM – International Council of
Museums
http://icom.museum/
http:// www.iccrom.org
ICOMOS – International Council of
Monuments and Sites
ECCO - European Confederation
of Conservator-Restorers’
Organisations
http://www.international.icomos.org
ICON – Institute of Conservation –
London
http:// www.eco-eu.org
http://www.icon.org.uk
ENCoRE – European Network for
Conservation-Restoration
Education
IIC - International Institute of
Conservation of Artistic and Historic
Works
http://www.encore-edu.org/encore
http://www.iiconservation.org/
ATRECO - Transylvanian
Association of Restorers and
Conservators
CCI- Canadian Conservation
Institute
http://www.cci-icc.gc.ca/index-eng.aspx
AIC – American Institute of
Conservation
http://aic.stanford.edu/
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
2. Conceptul actual de Conservare - Restaurare TIMP Factori degradare Degradare Bun cultural Bun Alterari cultural
2. Conceptul actual de
Conservare - Restaurare
TIMP
Factori degradare
Degradare
Bun cultural
Bun Alterari cultural
Conditii mediu
Deteriorare
Obiect
Defecte Obiect
Imbatranire
Obiectiv
Obiectiv
Utilizare
RESTAURARE
CONSERVARE
RESTAURARE – refacere, reparare, completare, integrare
CONSERVARE – stopare, prevenire degradare, deteriorare – pastrare in timp
– actiuni indirecte si directe
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare -Restaurare Documente, evolutie conceptuala – Concept C 1. ICOM - Code of Ethics,
Conceptul de Conservare -Restaurare
Documente, evolutie conceptuala – Concept C
1. ICOM - Code of Ethics, Copenhagen 1984 - "The Conservator-
Restorer: a Definition of the Profession"
Activitatea conservatorului- restauratorului – CONSERVARE
Conservarea consta in examinarea tehnica, prezervarea si
restaurarea bunurilor culturale.
Examinarea este procedura primara pentru determinarea:
Semnificatiei documentare
Structurii originale si a materialelor
Gradului de degradare, deteriorare si a lipsurilor
Elaborarea documentatiei scrise si imagistice asupra acestor elemente.
Prezervarea consta in actiunile intreprinse pentru a preveni sau
intarzia degradarea si deteriorarea bunurilor culturale prin controlul
conditiilor de mediu si/sau tratamente adecvate pentru mentinerea
intr-o stare neschimbata (cat mai apropiata de cea initiala).
Restaurarea este o acţiune ce se exercită pentru a face
comprehensibil un obiect deteriorat sau degradat, prin pierderi
minime din integritatea fizică, estetică şi istorică.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare -Restaurare Documente, evolutie conceptuala - Concept CR 1 2. ECCO: Professional Guidelines I
Conceptul de Conservare -Restaurare
Documente, evolutie conceptuala -
Concept CR 1
2. ECCO: Professional Guidelines I – The Profession (2002)
Conservatorul – restaurator este un profesionist ce poseda
educatia, cunoștințele, deprinderile, experiența și înțelegera
necesare pentru a acționa în scopul prezervării (păstrării) moșteniriii
culturale în beneficiul generației actuale și generațiilor viitoare.
Conservatorul restaurator este responsabil pentru activitatea
complexa de CONSERVARE - RESTAURARE:
Planificarea strategica a activitatilor de restaurare-conservare
Examinarea si diagnosticarea bunurilor culturale
Elaborarea conceptiei, proiectului de conservare-restaurare
si propunerea tratamentelor
Conservarea preventiva
Tratamentele/operatiile de conservare efectivă și restaurare
Elaborarea documentatiei de conservare-restaurare
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare -Restaurare ECCO: Professional Guidelines I – The Profession (2002) - Concept CR 1
Conceptul de Conservare -Restaurare
ECCO: Professional Guidelines I – The
Profession (2002) - Concept CR 1 – continuare 1
Examinarea – diagnosticarea cuprinde:
identificarea bunului cultural
studiul documentar (artistic, istoric, tehnic)
analiza structurii, identificarea compozitiei - materialelor
evaluarea starii de conservare:
Identificarea naturii si gradului de extindere al alterarilor
Determinarea cauzelor fenomenelor de degradare si determinarea
tipului de tratament si gradului de interventie
Conservarea preventiva – actiunile indirecte pentru a intarzia /preveni
degradarea si deteriorarea bunurilor culturale prin crearea conditiilor optime
de pastrare compatibile cu rolul lor social (monitorizarea conditiilor de mediu
in spatiile de pastrare, expunere).
CP cuprinde si:
masurile de manipulare, transport, depozitare, expunere;
realizarea de replici pentru protectia originalului.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare -Restaurare ECCO: Professional Guidelines I – The Profession (2002) - Concept CR 1
Conceptul de Conservare -Restaurare
ECCO: Professional Guidelines I – The
Profession (2002) - Concept CR 1 – continuare 2
Conservarea (efectiva) – actiunile directe asupra bunurilor
culturale vizand stabilizarea (stoparea fenomenelor de degradare) si
prevenirea posibilelor degradari viitoare.
Restaurarea – acțiunea directă asupra unui bun cultural degradat
sau deteriorat având drept scop facilitarea percepției acestuia,
aprecierea si înțelegerea, respectând pe cât posibil integritatea
fizică, estetică și istorică.
Documenția de restaurare-conservare – îregistrarea cu acuratețe
prin imagini (fotografii, desene, schițe) și text (documente scrise) a
tuturor etapelor și procedurilor precum și a rațiunii acestora
(justificare).
Documentația de restaurare-conservare:
se predă proprietarului / custodelui bunului cultural (1 exemplar);
reprezintă proprietatea intelectuală a restauratorului-conservatorului;
trebuie să fie accesibilă pentru intervenții ulterioare
trebuie să conțină măsurile generale și specifice de conservare
preventivă.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Conservare -Restaurare Documente, evolutie conceptuala - Concept CR 2 3. ENCoRE: Recommendations and guidelines
Conceptul de Conservare -Restaurare
Documente, evolutie conceptuala -
Concept CR 2
3. ENCoRE: Recommendations and guidelines for the adoption
of common principles regarding the conservation- restoration
of cultural heritage in Europe – 2005
Activitatea de Conservare - Restaurare – reprezintă orice acțiune
directă sau indirectă asupra unui bun cultural (mobil, imobil)
intreprinsă pentru salvarea integrității sale materiale cu
respectarea garantată a semnificației sale culturale, istorice,
estetice sau artistice.
Procedura de conservare – restaurare:
Inițierea proiectului de conservare-restaurare
Examinarea preliminară, examinarea-diagnosticarea, decizia de
intervenție
Elaborarea concepției / proiectului de conservare-restaurare și
aprobarea
Executarea intervențiilor de conservare-restaurare
Monitorizarea și evaluarea intervențiilor
Elaborarea documentației de conservare – restaurare
Întreținere și conservare preventivă
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Conceptul de Restaurare – Conservare Tendințe și oportunități actuale – Conceptul CSI Conservare Științifică Integrată: Descoperirea,
Conceptul de Restaurare – Conservare
Tendințe și oportunități actuale – Conceptul CSI
Conservare Științifică Integrată:
Descoperirea, identificarea
Autentificarea
Examinarea – diagnosticarea
Prezervarea pasivă (preventivă) – similar conservare preventivă
Prezervarea efectivă - similar conservare efectivă (directă)
Restaurarea, integrarea
Etalarea, expunerea
4. EPISCON - European Ph.D. in Science for Conservation
Consorțiu 11 universități partenere – 16 burse de doctorat
Reprezentant pentru Romania: Universitatea Alexandru Ioan Cuza –
Iași – Profesor dr. Ioan SANDU
5. Proiect de standardizare – CEN – Conservation of cultural
property (terminologie, caracterizare materiale, evaluare stare de
conservare, evaluare performanțe materiale și metode de
conservare, evaluare condiții mediu interior/exterior, interacțiunea
artefact – mediu, etc)
14.10.2010
Concluzii Concept Conservare - Restaurare Terminologie diferita dar scop si actiuni comune Actiuni (directe si indirecte)
Concluzii
Concept Conservare - Restaurare
Terminologie diferita dar scop si actiuni comune
Actiuni (directe si indirecte) – 3 tipuri
Reparare defecte
Completare, reintegrare
RESTAURARE
Stopare degradare
Stabilizare, consolidare material
Pastrare / Manipulare
Conditii adecvate
CONSERVARE / PREZERVARE
EFECTIVĂ
CONSERVARE /PREZERVARE
PASIVĂ (PREVENTIVĂ)
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
3. Etica Profesiunii de conservator - restaurator 2. ECCO: Professional Guidelines II – The Code of
3. Etica Profesiunii de conservator - restaurator
2. ECCO: Professional Guidelines II – The Code of ethics (2003)
– Codul etic al profesiunii
Principiile, obligațiile, normele de comportament și atitudinea in practicarea
profesiei de conservator-restaurator
4 părți
I. Principii generale de aplicare
Activitatea de conservare-restaurare este o activitate de interes public și
trebuie desfățurată în concordanță cu legile naționale și internaționale, cu
precădere cele referitoare la bunurile furate.
Conservatorul-restaurator acţionează direct asupra bunurilor culturale şi
este responsabil faţă de autor, proprietar şi societate.
Conservatorul-restaurator are dreptul de a refuza orice cerere de
intervenție ce contravine acestui cod etic.
Conservatorul-restaurator are dreptul de a obține toate informațiile
relevante pentru conservarea unui bun cultural de la proprietar / custode.
Incalcarea prevederilor acestui cod reprezintă o atitudine neprofesională ce
aduce prejudicii profesiei. Asociațile profesionale naționale trebuie să
asigure respectarea acestui cod și să acționeze în cazul încălcării sale.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Codul etic al profesiunii – continuare 1 II. Obligații față de proprietatea culturală: Conservatorul-restaurator trebuie să
Codul etic al profesiunii – continuare 1
II. Obligații față de proprietatea culturală:
Conservatorul-restaurator trebuie să respecte semnificaţia estetică şi
istorică şi integritatea fizică a bunurilor restaurate.
Conservatorul- restaurator trebuie să depună o activitate de cel mai înalt
nivel profesional indiferent de valoare de piaţă a obiectului restaurat.
Limita de competență: Conservatorul- restaurator trebuie să efectueze
doar acele operaţii pentru care este calificat şi să consulte specialiştii din
alte domenii pentru rezolvarea altor probleme.
Conservatorul- restaurator trebuie să ia în considerare toate măsurile de
conservare preventivă înaintea acțiunii directe asupra obiectului,
tratamentele aplicate fiind limitate la cele strict necesare.
Conservatorul- restaurator trebuie să utilizeze doar acele produse,
materiale și proceduri ce nu dăunează bunului cultural, mediului și
populației. Tratamentele ți materialele nu trebuie să interfere cu operații
viitoare de diagnosticare și tratare. Materialele trebuie să fie compatibile
cu cele originale și pe cât posibil total reversibile.
Intervențiile de conservare-restaurare trebuie să fie cuprinse în
documentația de conservare-restaurare (text, imagini), ce trebuie să
conțină și numele conservatorilor. Documentația va fi predată proprietarului
dar rămâne proprietatea culturală a conservatorului.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Cod etic - continuare 2 Conservatorul- restaurator trebuie să acorde asistenţă tehnică în caz de urgenţă
Cod etic - continuare 2
Conservatorul- restaurator trebuie să acorde asistenţă tehnică în
caz de urgenţă pentru salvarea bunurilor culturale.
Conservatorul-restaurator trebuie să propună şi să supravegheze
executarea unor replici atunci când funcţia socială a bunului cultural
este incompatibilă cu prezervarea sa.
III. Obligații față de proprietar /custode
C-R trebuie să informeze proprietarul asupra acţiunilor întreprinse.
Dezvăluirea unor informaţii privind activitatea de conservare-
restaurare se face doar în concordanţă cu principiul
confidenţialităţii profesionale și acordul proprietarului/custodelui.
C-R nu trebuie să sprijine comerțul ilicit cu bunuri culturale ci să i se
opună activ. În cazul unor dubii privind legalitatea proprietății trrebuie
să se documenteze în acest sens și să acționeze în consecință.
IV. Obligații față de colegi și profesie
C-R trebuie să militeze prin activitate şi atitudine la afirmarea
profesiunii şi menţinerea integrităţii, demnităţii şi credibilităţii acesteia;
C-R trebuie să împărtăşească experienţa sa în folosul conservării
valorilor culturale și să participe la pregătirea profesională a
restauratorilor şi conservatorilor.
C-R nu trebuie să se implice în comercializarea bunurilor culturale.
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
4. Pregătirea profesională a conservatorilor - restauratorilor 2. ECCO: Professional Guidelines III – Basic requirements for
4. Pregătirea profesională
a conservatorilor - restauratorilor
2. ECCO: Professional Guidelines III – Basic requirements for
education in conservation-restoration
Pregătire la cel mai înalt nivel etic și profesional vizând respectul față
de unicitatea moștenirii culturale și semnificația sa estetică, artistică,
documentară, istorică, științifică, socială sau spirituală.
Nivelul de pregătire: Master – min. 5 ani studii la nivel universitar (3+2)
– EQF 7 - Specialist;
Importanța pregătirii practice sub îndrumarea unor C-R atestați prin
abordarea unor cazuri concrete și studii de caz
Posibilitatea de perfecționare prin Doctorat – EQF 8 – Expert
EPISCON – PhD european în știința conservării
Pregătirea la nivel de doctorat - Expert vizează:
Cercetare științifică în domeniul conservării patrimoniului cultural
Formarea de specialiști cu înaltă calificare
Atestarea pentru intervenții pe bunuri de patrimoniu clasificat este dată
de ministerul Culturii pe bază de lucrare de atestare
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Pregătirea profesională a conservatorilor – restauratorilor Pregătirea teoretică – discipline de studiu Etica profesiunii Științe exacte
Pregătirea profesională
a conservatorilor – restauratorilor
Pregătirea teoretică – discipline de studiu
Etica profesiunii
Științe exacte (chimie, fizică, biologie, teoria culorii)
Discipline umaniste (istorie, istoria artei, etnologie, filozofie, etc)
Istoria materialelor și tehnicilor de realizare a artefactelor, tehnologii
Identificarea și studiul proceselor de degradare
Expunerea și transportul bunurilor culturale
Metode și tehnici de conservare și restaurare
Tehnici de reproducere a obiectelor
Metode de documentare
Metode de cercetare științifică
Istoria conservării și restaurării
Aspecte legislative (statutul profesiunii, legislația patrimoniului cultural,
legislație afaceri)
Management (colecții, personal și resurse)
Norme de securitatea muncii și protecția mediului
Metode de comunicare (incluzand tehnici IT)
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar
Concluzii Știință și artă Răbdare și perseverență Spor la treabă! Mult succes! Să reușim împreună! 14.10.2010
Concluzii
Știință și artă
Răbdare și perseverență
Spor la treabă!
Mult succes!
Să reușim împreună!
14.10.2010
EDMR_TRCPC_Timar