Sunteți pe pagina 1din 41

Conservarea

preventivă a
bunurilor culturale
Noțiuni introductive

Formator: Raluca Iulia Capotă


 Ce este bunul cultural?

 Ce este patrimoniul cultural?

 De ce este pastrat si protejat patrimoniul cultural?


Patrimoniu cultural

Patrimoniu cultural Patrimoniu cultural


Patrimoniu cultural
mobil imobil imaterial
Monument Obiceiuri,
Bunuri culturale
e istorice tradiții, ritualuri,
mobile
situri și folclor,
ansambluri meșteșuguri
tradiționale
Ce este bunul cultural?
Ce este patrimoniul cultural?
Bunul
cultural
Patrimoniul valoare, recunoastere a
muzeal valorii de catre societate
Patrimo
Patrimo niul Valoare
niul cultural culturala, stiintifica, tehnica
cultural nationa istorica, artistica, etnografica,
national l documentara
”virtual”

Patrimoniul cultural:
mostenire, ansamblu de
Patrimoniul cultural:siMoștenire, ansamblu de bunuri transmise
bunuri transmise
și transmisibile
transmisibile
Reguli de Profesionisti
pastrare- specializati si
regulamente, dedicati:
norme, legi muzeograf/custode,
conservator, restaurator,
investigator de
Bun cultural, patrimoniu (chimist,
patrimoniu fizician, biolog)
cultural gestionar custode,
supraveghetor
Administratie de experti acreditati
patrimoniu:
minister,institutii
si organizatii Muzee,
biblioteci, Societate:
specializate arhive, public
culte larg, ONG-
religioase, uri
universitati
Organizatii care
pastreaza/conserva/
ocrotesc patrimoniul
Administratia centrala Institutii centrale Muzee si colectii ONG-uri si alte organizatii
relevante

cultural in Romania
Ministerul Culturii si Institutul National Muzee subordonate Reteaua Nationala a
Identitatii Nationale al Patrimoniului central Muzeelor din Romania,
ICOM - Comitetul
Institutul National Muzee subordonate national,
de Cercetare si autoritatilor judetene Asociatia muzeelor in aer
Formare in si locale liber din Romania,
Domeniul Culturii Asociatia Conservatorilor
Directiile județene Administratia Muzee si colectii si Restauratorilor din
pentru cultura (servicii Fondului Cultural (aproximativ 700 Romania,
deoncentrate) inregistrari in Ghidul alte asociatii
muzeelor si colectiilor Reteaua colectiilor si
din Romania, muzeelor etnografice
gestionat de CIMEC) satesti particulare, etc.
Organizatii internationale
care protejeaza patrimoniul
cultural
 Consiliul International al Muzeelor – reprezentata in
Romania de Comitetul National ICOM- organizatie
asociativa a muzeelor si personalului muzeal din toata
lumea;
 UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
Știință și Cultură)
 ICCROM (The International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property )-
organizatie interguvernamentala
 NEMO- Reteaua europeana a muzeelor
MUZEUL
 Definitia ICOM: o instituţie permanentă, non-profit, în serviciul
societăţii şi al dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care
achiziţionează, conservă, cercetează, comunică şi expune dovezi
materiale ale oamenilor şi mediului lor, având ca scop studiul,
educarea şi delectarea

constituirea
stiintifica,
cercetarea de
stiintifica, evidenta, Constituire si punerea în valoare a
documentarea,
Educationala patrimoniului muzeal în
dezvoltare a
dezvoltarea, scopul cunoasterii,
patrimoniului educarii si recreerii
administrarea

de
administrarea, Conservare
protejarea, a
conservarea si patrimoniului
Functiile muzeale
restaurarea
patrimoniului
specifice, interconectate
muzeal
Constituire/dezvoltare:
Curator, muzeograf, Educationala:
cercetător, Educator muzeu,
Conservator, muzeograf, curator,
restaurator, educator cercetător,
de muzeu supraveghetor,
gestionar custode,
conservator,
restaurator

Conservare a
patrimoniului:
conservator,
restaurator, gestionar
custode,
supraveghetor,
muzeograf, curator,
educator de muzeu
Formator: Raluca Iulia Capota
Definiții profesionale larg Definiții legale
acceptate
Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a
15-a Conferință trianuală, New Delhi, 22-26
septembrie 2008

 Conservarea: Ansamblul măsurilor și acțiunilor care au ca


scop protejarea patrimoniului cultural material, asigurându-i
în același timp accesibilitatea pentru generațiile prezente și
viitoare.
 Conservarea cuprinde: conservarea preventivă, conservarea
curativă și restaurarea.
 Toate aceste măsuri și acțiuni trebuie să respecte
semnificația și proprietările fizice ale bunului cultural.
Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință trianuală,
New Delhi, 22-26 septembrie 2008

 Conservarea preventivă - Ansamblul de măsuri şi


acţiuni având ca obiectiv evitarea şi minimizarea
deteriorărilor şi pierderilor ce urmează a avea loc. Ele
acţionează în contextul sau ambientul unui bun
cultural, dar cel mai adesea al unui ansamblu de
bunuri, indiferent de vechimea şi starea lor. Aceste
măsuri sunt indirecte - ele nu interferează cu
materialele şi structura bunurilor. De asemenea, nu le
modifică aspectul.
Exemple: măsurile şi acţiunile puse în operă pentru a asigura, într-o
manieră optimă, depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportul,
securitatea, controlul microclimatului (lumina, umiditatea, poluarea,
infestarea) planurile de urgenţă, formarea personalului, sensibilizarea
publicului, conformitatea cu normele juridice.
Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință trianuală,
New Delhi, 22-26 septembrie 2008

 Conservarea curativă – Ansamblul acţiunilor şi


măsurilor întreprinse direct asupra unui bun cultural
sau asupra unui ansamblu de bunuri, având ca
obiectiv stoparea proceselor active de deteriorare sau
întărirea acestora din punct de vedere structural.
Aceste acţiuni sunt puse în operă atunci când însăşi
existenţa bunurilor este ameninţată, pe termen scurt,
de fragilitatea lor extremă sau de viteza de deteriorare
a acestora. Aceste acţiuni modifică câteodată aspectul
bunurilor.
Exemple: dezinfectarea textilelor, curăţarea ceramicii, dezacidificarea
hârtiei, uscarea
controlată a materialelor arheologice umede, stabilizarea metalelor
corodate, consolidarea picturilor murale, curăţarea de iarbă a
mozaicurilor.
Rezoluția adoptată de membrii ICOM-CC la cea de-a 15-a Conferință trianuală,
New Delhi, 22-26 septembrie 2008

 Restaurarea - ansamblul măsurilor întreprinse direct


asupra unui bun cultural, singular, aflat în stare stabilă,
având ca obiectiv îmbunătăţirea evaluării, înţelegerii şi
utilizării acestuia. Aceste acţiuni sunt realizate atunci
când un bun a pierdut o parte din semnificaţia sau
utilitatea sa ca urmare a deteriorărilor sau reparaţiilor
trecute. Acestea se fundamentează pe respectul
pentru materialele originale. Cel mai adesea, astfel de
acţiuni modifică aspectul bunului.
Exemple de acţiuni de restaurare: retuşul unei picturi, asamblarea
fragmentelor unei sculpturi sparte, readucerea la forma iniţială a unei
împletituri, completarea lacunelor unui vas de sticlă.
Definiții în legislația românească:
 HOTĂRÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea
Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile
clasate
 a)conservarea preventivă - un ansamblu de activităţi cu caracter
permanent, având ca scop contracararea acţiunii tuturor factorilor care
intervin în mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a
bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate de un conservator
acreditat;
 b)conservarea curativă - un ansamblu de măsuri menite să
contracareze efectele degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra
bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate numai de un restaurator
acreditat;
 c)restaurarea - o intervenţie competentă cu mijloace adecvate asupra
unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de
a păstra cât mai mult posibil din original şi din semnificaţia iniţială a
obiectului asupra căruia se intervine.-restaurator acreditat
De reținut:

Normele de conservare şi
ICOM-CC, 2008 restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate

 Conservarea preventivă  Conservarea preventivă


presupune o acțiune acționează pentru a
indirectă, de obicei asupra contracara factorii de
unui grup de bunuri degradare;
culturale;
 Conservarea curativă
 Conservarea curativă acționează pentru a
presupune o acțiune directă contracara efectele
asupra unui bun cultural sau degradărilor;
a unui grup de bunuri
culturale;  Restaurarea acționează
pentru a stopa procesele de
 Restaurarea presupune o deteriorare și pentru a
acțiune directă asupra unui păstra cât mai mult din
singur bun cultural aflat în original.
stare stabilă.
• în standardele ocupaționale aferente tuturor profesiunilor
muzeale se regăsesc competențe privind conservarea
preventivă

• Codul etic al ICOM pentru muzee

„ 2.23 Conservarea preventivă


Conservarea preventivă este un element important al politicii
muzeale și al îngrijirii colecțiilor. Este o responsabilitate
esențială a membrilor profesiilor muzeale, de a crea și a
menține un ambient protector pentru colecțiile aflate în
grija lor, oriunde s-a afla acestea: în depozite, expunere
sau în tranzit.”
Domeniile conservarii
preventive?
Domeniile conservarii
preventive:
 managementul microclimatului (iluminatul, umiditatea aerului,
temperatura,
 poluarea, controlul dăunătorilor);
 depozitarea bunurilor culturale mobile;
 expunerea (etalarea) bunurilor culturale(amenajarea tehnică a expunerii,
 conceperea vitrinelor, instalarea expoziției, stabilirea microclimatului);
 mânuirea, ambalarea și transportul bunurilor culturale;
 pregătirea pentru situații de urgență;
 organizarea securității bunurilor culturale;
 alegerea materialelor stabile și inerte chimic pentru depozitare și
expunere;
 prevenirea neglijenței umane (educarea personalului care
interacționează cu bunurile culturale, sensibilizarea publicului).
 etc
E timpul pentru un exercițiu !
1. Pictura ulei pe pânză, pictură pe panou de
lemn
2.Textile
3.Metal
4.Mobilier
5.Carte veche, harti, manuscrise
6.Obiecte etnografice
7.Instrumente muzicale
8.Ceramica
9. Piatra
Tipul de obiect... Ce anume din
mediu îi poate dăuna...De ce?
FACTORI DE DEGRADARE ȘI EXEMPLE DE DEGRADĂRI SPECIFICE
După Michalski (1990) și Robert Weller(2007)
Agent de deteriorare Exemple specifice de degradare sau pierdere
(generic)
FORȚE FIZICE Distorsiuni datorate unui suport slab, abraziuni datorate vibrațiilor constante,
spargeri/rupturi datorate obiectelor căzute, împunsături și zgârieturi datorate
manipulării

FOC Consumare completă, carbonizare, cenușă, deteriorări datorate fumului și apei

APĂ Urme de uscare a apei, dizolvare, eflorescență, coroziune, umflare, contragere,


curbare, delaminare, șifonare, desprinderi în formă de acoperiș în două ape,
curbare datorată umezirii

INFRACTORI Dispariția unei părți sau a întregului obiect prin furt sau desfigurare datorată
vandalismului
DĂUNĂTORI Perforări, urme de zgârieturi și mușcături, murdărire, canale, corodare, pătări,
slăbiri ale materialelor datorate insectelor sau rozătoarelor

CONTAMINANȚI Dezintegrare, coroziune, pătare, discolorare, murdărire, corodare de la praf, de


la vapori organici, etc.

LUMINĂ ȘI RADIAȚIE Pălirea culorilor, dezintegrare, întunecare, îngălbenire, îmbrunire, deteriorări


structurale, fragilizare, datorate expunerii la lumină și UV

TEMPERATURĂ INCORECTĂ Topire sau creștere a vitezei reacțiilor chimice datorate temperaturilor ridicate,
fragilizare datorită temperaturii prea scăzute, rar-fracturare, dezintegrare
datorită schimbărilor drastice de temperatură

UMIDITATE RELATIVĂ Pete datorate mucegaiului și slăbirea materialului, umezire, coroziune, umflare,
sfărâmare datorată umidității prea ridicate, contragere, crăpare, fracturare,
INCORECTĂ
deshidratare de la temperatură prea scăzută

DISOCIERE Inaccesibilitate, imposibilitatea de a regăsi piesa, pierderea obiectului, pierderea


informațiilor despre obiect, datorată rătăcirii nr. de inventar, fișelor, reamplasării
Analiza agentilor de deteriorare/factori de risc
in context
Țară/regiune

Localitate

Stradă/cartier

Clădire muzeu

Sală de expoziție/depozit

Vitrină/unitate
de depozitare

obiect
 Evaluarea tuturor riscurilor
 Ierarhizarea lor
 Evaluarea potentialului lor distructiv (impactul posibil
asupra valorii obiectului-loss of value)
Strategie de gestiune a riscurilor/factorilor de
degradare
• cinci etape care se succed în mod logic:
• 1. Evitarea
Eliminarea factorului/agentului de risc
• 2. Blocarea
Stabilirea unei bariere între obiect și factorul de risc
• 3. Detectarea
Identificarea ocurenței/manifestării active a factorului de risc
• 4. Izolarea/Răspunsul
Acțiune asupra factorului de risc
• 5. Tratarea
Tratarea obiectului care a fost deteriorat ca urmare a acțiunii factorului de risc

• Strategia se bazează pe metode preventive şi monitorizare. Dacă în timpul monitorizării


nu se constată prezenţa unui risc activ, atunci doar se vor continua metodele preventive
corespunzătoare. Numai dacă monitorizarea relevă prezenţa unui risc activ, atunci se vor
lua măsuri de tratament.
Organisme și instituții internaționale de referință în
domeniul conservării preventive
Comitetul pentru conservare al ICOM ICOM-CC
(http://www.icom-cc.org)
International Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property (ICCROM)
(http://www.iccrom.org)
Canadian Conservation Institute (CCI) - Institutul Canadian
de Conservare (https://www.canada.ca/en/conservation-
institute.html)
Getty conservation Institute (GCI) – Institutul Getty pentru
Conservare (http://www.getty.edu/conservation/)
Legislația națională în
domeniul conservării și
restaurării bunurilor culturale

 Legea nr.311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu


modificările și completările ulterioare
 Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
republicată cu modificările și completările ulterioare
 Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de de conservare
si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 Hotărârea nr. 216/2004 privind autorizarea laboratoarelor si a
atelierelor de conservare si restaurare
 Ordinul 2008/2001 pentru aprobarea normelor de acreditare a
conservatorilor si restauratorilor
Standarde europene în domeniul conservării bunurilor culturale
mobile disponibile și în limba română

EN 15759-1:2011 Conservarea bunurilor culturale. Microclimat. Partea 1: Ghid


pentru încălzirea bisericilor, capelelor şi a altor lăcaşe de cult (Conservation of
cultural property. Indoor climate. Part 1: Guidelines for heating churches, chapels
and other places of worship)
EN 15898- 2011 Conservarea bunurilor culturale. Principalii termeni generali şi
definiţii. (Conservation of cultural property - Main general terms and definitions)
EN 15946- 2011 Conservarea bunurilor culturale. Principii de ambalare pentru
transport. (Conservation of cultural property- Packing principles for transport)
EN 15999-1:2014 Conservarea patrimoniului cultural. Ghid pentru proiectarea
vitrinelor pentru expoziţii si păstrarea bunurilor. Partea 1. Cerinţe generale.
(Conservation of cultural heritage- Guidelines for design of showcases for exhibition
and preservation of objects. Part 1:General requirements)
Standarde europene în domeniul conservării bunurilor culturale
mobile disponibile și în limba română

EN 16095-2012 Conservarea bunurilor culturale - Înregistrarea/consemnarea stării


(de conservare) a patrimoniului cultural mobil. (Conservation of cultural property -
Condition recording for movable cultural heritage)
EN 16141-2012Conservarea patrimoniului cultural. Ghid de management al
condiţiilor de microclimat. Depozite deschise: definiţii şi caracteristici ale centrelor de
colecţii dedicate prezervării/păstrării şi managementului patrimoniului cultural.
(Conservation of cultural heritage. Guidelines for management of environmental
conditions. Open storage facilities: definitions and characteristics of collection
centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage)
EN 16242-2012 Conservarea patrimoniului cultural - Proceduri şi instrumente
pentru măsurarea umidităţii în aer şi a schimburilor de umiditate între aer şi bunurile
culturale. (Conservation of cultural heritage- Procedures and instruments for
measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural
property)
EN 16302-2013 Conservarea patrimoniului cultural. Metode de testare - Măsurarea
absorbției de apă prin metoda tubului. (Conservation of cultural heritage - Test
methods - Measurement of water absorption by pipe method).

S-ar putea să vă placă și