Sunteți pe pagina 1din 7

RUXANDRA NEMȚEANU (n.

13/06/1958) 1984 - Arhitect diplomat - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București
1984 – 1991 - Arhitect proiectant - Institutul de Proiectare IPCT – Institutul de Proiectare
Construcții Tipizate
1991 – 2009 - Arhitect proiectant, cercetător - INP – Institutul Național al Patrimoniului
1994 – Diplomă postuniversitară - Școala de Înalte Studii în Restaurarea Monumentelor
Istorice, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (Teză licență
postuniversitară: Evidența Monumentelor Istorice)
2000 – Specialist atestat al Ministerului Culturii
2003 – Membru fondator al Ordinului Arhitecților din România
2006 – 2010 – Lector - Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret”, București
2008 – Expert atestat al Ministerului Culturii
2008 – Membru ICOMOS – International Council on Monuments and Sites
2009 – Diplomă de doctor în domeniul arhitecturii, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu”, (Tema: „Vila în stil neoromânesc. Expesia căutărilor unui model autohton în
locuința individuală urbană”)

2003 – Prezent – Arhitect proiectant - RUXANDRA NEMȚEANU B.I.A. – S.R.C.V.M.I.


2006 – Prezent - Membru în Comisii ale Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului
Culturii
2010 – Prezent – Conferențiar – Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret”,
București
PROIECTE DE RESTAURARE/ ARHITECTURĂ/ EXTINDERI CLĂDIRI ISTORICE

Restaurare – consolidare Pinacoteca Mânăstirii Căldărușani,


Restaurare – consolidare Ansamblu Leagănul Sf. Ecaterina, Bd. Averescu nr. 14, București – jud. Ilfov – 2000 – 2001; 2010 – 2013; 2017
2006 – 2014, Pavilion 5 (2006-2008), Pavilioane Porți Pp1 + Pp2 (2008-2013), Pavilion 2 (2010-
2013), Capela (2008-2014), Pavilion Bucătărie (2008-2014), Proiect reameanajare peisagistică
și infrastructură Parcul Ansamblului CSS Sf. Ecaterina (2013-2015; 2014-2016)

Restaurare, consolidare, punere în valoare str. Colței nr. 3,


București – 2003 – 2010
PROIECTE DE RESTAURARE/ ARHITECTURĂ/ EXTINDERI CLĂDIRI ISTORICE

Restaurare, consolidare zid istoric de incintă a Palatului Mogoșoaia Proiect Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului
și Cavoul Principelui Gh. Bibescu – 2013 – 2014 istoric Orașul de Floci, Giurgeni, jud. Ialomița – 2016

Proiect Restaurare, consolidare, punere în valoare Conac Chiroiu, Condeești, jud. Ialomița – 2004; 2001; 2016

Proiect Restaurare și Conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae,


Slobozia, jud. Ialomița – 2016

Proiect Restaurarea imobilului din Bd. Carol I nr. 40-42 – 2014 – 2015
PROIECTE DE RESTAURARE/ ARHITECTURĂ/ EXTINDERI CLĂDIRI ISTORICE

Proiect Reabilitarea Monumentului Istoric și de Arhitectură Conacul Proiect Restaurare, conservare, extindere Casa de târgoveț, str. Orzari nr. 16, București – 2012
Bolomey, Cosâmbești, jud. Ialomița – 2016

Proiect Parcelare cu locuințe pentru tineri – proiecte tip locuințe individuale – Dridu, jud. Ialomița – 2012

Proiect Locuință individuală comuna Nuci, Jud. Ilfov – 2009 – 2012

Extindere imobil str. Ing. Slăniceanu N. nr. 19, Parcelarea istorică Călărași, București – 1996-2001; 2015
CERCETARE ISTORICO – ARHITECTURALĂ ȘI PROIECTE CULTURALE

Studiu istorico – arhitectural Biserica Bradu – Boteanu Studiu istorico – arhitectural al Paraclisului Arhiepiscopiei Râmnicului, Municipiul Rm. Vâlcea – 2014
– Ienii, str. Boteanu nr. 8, București – 2010

Studiu istorico – arhitectural – Palatul G.G. Cantacuzino, Muzeul George Enescu și anexele Palatului Cantacuzi-
no, Calea Victoriei nr. 163 și str. G-ral Gh. Manu nr. 16 - 2009
CERCETARE ISTORICO – ARHITECTURALĂ ȘI PROIECTE CULTURALE

Proiect cultural OAR (finanțat din taxa de timbru) – „5+5 clădiri pentru patrimoniul Proiect cultural UAR (finanțat din taxa de timbru)
cultural național” – Coordonator științific – 2008 - 2013 – Observatorul Urban – „Parcelarea Bordei. Fișa ob-
ligației de folosință a Monumentelor Istorice – un
posibil model de contract public - privat” – 2011

http://www.inforom-cultural.ro/5+5/

Proiect cultural UAR (finanțat din taxa de timbru) – Observatorul Urban – „SOS Arhitectura
de Vilegiatură din orașul Eforie, județul Constanța” – 2011
PUBLICAȚII -SELECȚII-

Capitol „Mânăstirea Hurezi”, în România – Articol „The Scânteia House in Bucharest – a


Patrimoine Mondial/ World Heritage Album, INMI, proposal for nomination into the World Heritage
Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui București: Ed. Independent Film, 2007 List”, în ICOMOS – Journals of the German National
model autohton în locuința individual urbană, Committee LVIII, Berlin: Hendrik Beßler Verlag, 2013
București: Ed. Simetria, 2014 - Autor publicație –
Nominalizare Anuala de Arhitectură, București, 2014

Reactualizare Lista Monumentelor Istorice 2004 – Articol “La protection des monuments historique en
Articole în Caietele restaurării (București: Editura Art Conservation Support), Monumentul (Iași: Coordonator, în cadrul INMI - publicat în Monito- Roumanie. L’inventair du patrimoine du village de
Doxologia), Revista UAR Arhitectura (București), Revista Monumentelor Istorice (București, INMI) rul Oficial iulie 2004 Micșunești”, în Architectural heritage inventory and
documentation methods in Europe, Council of Europe,
Nantes – 28-30 octombrie 1992