Sunteți pe pagina 1din 3

departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului

ANUL I - 2018-2019: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE


Lect. dr. arh. Toader POPESCU

TEMĂ DE LUCRU INDIVIDUALĂ

ARHITECTURA SECOLULUI XIX

POSIBILE TEME DE CERCETARE / BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

1. Stiluri și curente în arhitectura edificiilor publice bucureștene în secolul XIX


CELAC, Mariana, CARABELA, Octavian, MARCU-LAPADAT, Marius, București – arhitectură. Un
ghid adnotat, București, OAR, 2016
ION, Narcis Dorin, Bucuresti: în căutarea Micului Paris, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003
ISPIR, Mihai, Clasicismul în arta românească, Bucuresti, 1984 (părțile capitolelor care privesc
arhitectura)
LASCU, Nicolae, Banca Națională a României și arhitectura, București, 2006
MĂRGINEANU – CÂRSTOIU, Monica, Romantismul în arhitectură, Bucuresti, 1990, în special
paginile 128-204
MUCENIC, CEZARA, București, un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, București, Ed. Silex,
1997
NOICA, Nicolae, Lucrări publice in vremea lui Carol I, Ed, Cadmos, București, 2008
SOCOLESCU, Toma, Fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă 1800-1925,
București, Ed. Caligraf, 2004
ȚURLEA, Cristina, Centrul istoric financiar-bancar al Bucureștilor, Ed. Meronia & Cadmos,
București, 2011

2. Ruptura de tradiție în arhitectura bisericilor bucureștene


CELAC, Mariana, CARABELA, Octavian, MARCU-LAPADAT, Marius, București – arhitectură. Un
ghid adnotat, București, OAR, 2016
ISPIR, Mihai, Clasicismul în arta românească, Bucuresti, 1984 (părțile capitolelor care privesc
arhitectura)
MĂRGINEANU – CÂRSTOIU, Monica, Romantismul în arhitectură, Bucuresti, 1990, în special
paginile 128-204
MOLDOVAN, Horia, Johann Schlatter. Cultură occidentală și arhitectură românească (1831-1866),
București, Ed. Simetria, 2013
STOICA Lucia, IONESCU-GHINEA Neculai, IONESCU, Dan D., LUMINEA Cecilia, ILIESCU Petre,
GEORGESCU Minerva, Atlas-Ghid Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din București, Vol. II,
București, Ed. Ergorom, 1999
STOICA, Lucia, IONESCU-GHINEA, Neculai, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București,
București, Ed. Universalia, 2005, Vol. I
STOICESCU, Nicolae, Repertoriul Bibliografic al monumentelor feudale din București, București,
Ed. Academiei RPR, 1960

3. Arhitecți ai programelor publice în a doua jumătate a secolului XIX


CELAC, Mariana, CARABELA, Octavian, MARCU-LAPADAT, Marius, București – arhitectură. Un
ghid adnotat, București, OAR, 2016
DAME, Frederic, Bucureștiul în 1906, Ed. Paralela 45, București, 2007
ION, Narcis Dorin, Bucuresti: în căutarea Micului Paris, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003
departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului
ANUL I - 2018-2019: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE
Lect. dr. arh. Toader POPESCU

MARINACHE, Oana, volumele din seria Arhitecți de neuitat, București, Ed. Istoria Artei, 2013-
2017.
MUCENIC, CEZARA, București, un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, București, Ed. Silex,
1997
NOICA, Nicolae, Lucrări publice in vremea lui Carol I, Ed, Cadmos, București, 2008
SOCOLESCU, Toma, Fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă 1800-1925,
București, Ed. Caligraf, 2004
TABACU, Gabriela, Revista Arhitectura - studiu monografic si indici, 1906-1944, Ed. Humanitas,
2008

4. Parcuri și grădini bucureștene în secolul XIX


LASCU, Nicolae, Bulevardele Bucureștene până la primul război mondial, București, Ed. Simetria,
2011
MARCUS, Rică, Parcuri și Grădini în România, Ed. Tehnică, București, 1958
MEXI, Alexandru, Prin parcuri publice din sudul României, Ed. Simetria, București, 2018
PĂNOIU, Andrei, „Grădinile publice” în Evoluția orașului București, Ed. Arhitext, București, 2011,
pp.143-165
POTRA, George, Din Bucureștii de ieri, Vol. 1,București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1981, pp.
323-342
RADULESCU, T., „Parcuri și grădini”, Urbanismul, nr. 3-4/1932 (pe www.digibuc.ro)
TOMA, Dolores, Despre grădini și modurile lor de folosire, București, Ed. Polirom, 2001, pp. 11-50,
127-190

5. Reședințele urbane boierești


ION, Narcis Dorin, Reședințe și familii aristocrate din București, București, Ed. ICR, 2008
MUCENIC, CEZARA, „Bucureștiul secolului al XIX-lea. Evoluția centrului istoric” în Străzi, piețe,
case din vechiul București, București, Ed. Vremea, 2004, pp. 31-61
MUCENIC, CEZARA, București, un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, București, Ed. Silex,
1997, pp. 7-23, 45-68
OPREA, Petre, Itinerar inedit prin case vechi din București, București, Ed. Sport Turism, 1986
SPIRESCU, Irina, De la Orient la Occident. Decorația interioară în reședințele domnești și boierești
(1774-1914), București, Noi Media Print, 2010
ZĂNESCU, Ionel, „Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-
lea” în B.M.I.M., vol. 12, București, editat de Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București,
1997, pp. 74-86

6. Tipuri de intervenții asupra tramei stradale și spațiului public urban în orașele mari
DAMÉ, Frédéric, Bucureştiul în 1906, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2007
GIURESCU, Constantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966
HARHOIU, Dana, Bucureşti, un oraş între orient şi occident, Bucureşti, Editura Simetria Uniunea
Arhitecţilor din România şi Arcub, 1997
IONESCU, Stefan, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orasului Bucuresti la sfârsitul sec. al XIX-lea,
în Bucuresti. Materiale de Istorie si Muzeografie, VII, Bucuresti: Muzeul de Istorie a Municipiului
Bucuresti, 1969
LASCU, Nicolae, Bulevardele Bucureștene până la primul război mondial, București, Ed. Simetria,
2011
LASCU, Nicolae, Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952 (teză de doctorat),
Bucuresti, mss., 1997
PĂNOIU, Andrei, Evoluția orașului București, Ed. Arhitext, București, 2011
SFINŢESCU, Cincinat, Transformarea constructivă a Capitalei, Bucureşti, Tip. Gutenberg, 1921
(pe www.digibuc.ro)
departamentul de istoria & teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului
ANUL I - 2018-2019: MODELE GLOBALE, ARHITECTURI LOCALE
Lect. dr. arh. Toader POPESCU

7. Arhitectura programelor industriale și de transport


CEBUC Alexandru, Din istoria transporturilor de călători în Bucuresti, Muzeul de Istorie a Orasului
Bucuresti, 1962
CHELCEA, Liviu, Bucureștiul postindustrial – memorie, dezindustrializare și regenerare urbană,
București, Ed. Polirom, 2008
DAME, Frederic, Bucureștiul în 1906, Ed. Paralela 45, București, 2007
IONESCU Stefan, ConsideraŃii privind dezvoltarea industrială a orasului Bucuresti în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, în Bucuresti, Materiale de Istorie si Muzeografie V, Muzeul de
Istorie a Municipiului Bucuresti, 1967
IONESCU, Stefan, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orasului Bucuresti la sfârsitul sec. al XIX-lea,
în Bucuresti. Materiale de Istorie si Muzeografie, VII, Bucuresti: Muzeul de Istorie a Municipiului
Bucuresti, 1969
NOICA, Nicolae Șt., Tradiții românești în construcțiile de lucrări publice, București, All Educational,
1997
POPESCU, Toader, Proiectul feroviar românesc (1842-1916), București, Ed. Simetria, 2014

Format lucrare:
Lucrarea va conține în mod obligatoriu o parte teoretică (cercetare fundamentală, bazată
pe bibliografia furnizată sau pe alte surse, identificate de student) și o serie de exemple /
studii de caz (cercetare aplicată, bazată pe cercetare bibliografică și de teren), care să
susțină partea teoretică. Se vor preda cca 5-7 pagini de text (corp de literă de 11, la 1,5
rânduri), însoțite de o parte grafică (fotografii, planuri etc.) și de bibliografie. Preluarea
informațiilor dintr-o sursă va fi menționată în mod explicit de-a lungul lucrării prin note de
subsol.

Condiții de desfășurare:
a. Discuție (individuală și colectivă) cu studenții care doresc să lucreze pe aceste teme:
joi, 7 martie, 15.30-17.30, sala C
b. Predare lucrare: joi, 21 martie, 15.30-17.30, sala C
Nu pot fi predate lucrări al căror subiect nu au fost discutat în prealabil cu îndrumătorul, iar
discuția nu poate avea loc la o altă dată decât cea stabilită. Discuțiile trebuie să probeze
existența unui demers prealabil de cercetare și analiză din partea studentului.

Lect. dr. arh. Toader POPESCU