Sunteți pe pagina 1din 2

Decizie nr.

1064/2017 din 11-oct-2017, Tribunalul Giurgiu, cerere de valoare redusa


(Civil)

Decizie
din 11 octombrie 2017
1064/2017
Text speţă
Persoană fizică vs Persoană fizică
Acesta este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2017:004.xxxxxx
Operator de date cu caracter personal nr.3727
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
TRIBUNALUL G______
SECŢIA CIVILĂ
Decizia civilă Nr. 1064/2017
Şedinţa publică de la 11 Octombrie 2017
Completul compus din:
PREŞEDINTE M______ M________ B_______
Judecător I__ N_____
Grefier M______ G_______ Ţ_____
Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe apelant I____________ I__________ L____
P_______ şi pe intimat G______ S___, având ca obiect cerere de valoare redusă.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu s-a prezentat nici una dintre părţi.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că
pricina este la primul termen de judecată, procedura de citare este legal îndeplinită, apelul
este declarat în termen, motivat şi de asemenea că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după
care
Instanţa constată pricina în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
INSTANŢA
Asupra cauzei civile de faţă:
Prin sentinţa civilă nr.1988/2017 Judecătoria G______ a admis în parte cererea de valoare
redusă formulată de reclamanta II L____ P_______; - a obligat pârâtul G______ S___ să
plătească reclamantei suma de 1760 lei cu titlu de diferenţă de preţ; a respins cererea privind
acordarea despăgubirilor cu titlu de penalităţi pentru întârziere la plată.
Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut că prin contractul nr.114/22.12.2014 părţile
au convenit vânzarea de bunuri cu plata preţului în rate, că pârâtul nu şi-a îndeplinit integral
obligaţia de plată a preţului dar că stipularea unui nivel al penalităţilor pentru întârziere la
plată de 0,18% pe zi de întârziere este o clauză abuzivă în sensul Legii nr.193/2000 întrucât
conduce la o penalitate excesivă în raport cu o posibilă prejudiciere a vânzătorului.
Împotriva hotărârii a declarat apel reclamanta criticând soluţia pentru nerespectarea
principiului contradictorialităţii şi aplicarea greşită a legii, faţă de evidentul prejudiciu
suportat prin neplata preţului.
Analizând lucrările dosarului Tribunalul constată apelul nefondat pentru următoarele
considerente:
Evocând din oficiu eventualul caracter abuziv al clauzei penale, instanţa a dispus citarea
reclamantei care, de altfel, a depus concluzii scrise în legătură cu acest aspect.
În raport de prevederile art.4 din Legea nr.193/2000 şi raportat la dispoziţiile art.1755-
1757Cod civil, în mod corect a stabilit instanţa fondului că, în măsura în care scadenţa ratelor
a fost stabilită periodic dar s-au stipulat penalităţi fără a se explicita cumpărătorului modul de
calcul şi posibilitatea beneficiului ori nu a termenului pentru ratele succesive ori consecinţele
rezoluţiunii contractului, clauza penală care permite executarea obligaţiei principale cât şi
plata penalităţii într-o măsură în care întrece excesiv un prejudiciu previzibil, de altfel
nedescris la încheierea contractului are caracter abuziv şi întrucât nu a permis consumatorului
să aprecieze asupra obligaţiei de dezdăunare sau opţiunii de renunţare la contract.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta II L____ P_______, cu sediul în
_________________________________ împotriva sentinţei civile nr. 1988/2017 pronunţată
de Judecătoria G______, în contradictoriu cu intimatul G______ S___, domiciliat în
G______, _____________________. 208/3S1, __________, ______________________.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Octombrie 2017.
Red.jud.BMM
Red.jud.fond A.L____
Thred.BN/ex.4/26.01.2018
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
Preşedinte, Judecător,
M______ M________ B_______ I__ N_____
Grefier,
M______ G_______ Ţ_____