Sunteți pe pagina 1din 3

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

CLASA a-XI-a

LECȚIA 1

I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI BISERICII


ORTODOXE ROMÂNE

1. OBIECTUL, DEFINIȚIA, ÎNSEMNĂTATEA, SCOPUL, ISTORIEI


BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Termenul „istorie” are două sensuri sau înțelesuri: pe de o parte istoria este viața din trecut,
totalitatea faptelor întâmplate; iar pe de altă parte, istoria este cercetarea și expunerea științifică a
faptelor istorice, adică studiul vieții istorice.
Ca știință, Istoria, se poate ocupa atât cu studierea în timp și spațiu a întregii omeniri, cât și cu a
unei părți din ea, aflată pe un anumit teritoriu sau numai cu dezvoltarea unui anumit popor. De
asemenea, Istoria, poate avea ca obiect cercetarea unei anumite instituții, astfel că Biserica Ortodoxă
Română, fiind o instituție, poate constitui unul dintre obiectele cercetate în cadrul acestui domeniu.

1.1. OBIECTUL I.B.O.R:

a) Istoria Bisericii Ortodoxe Române cercetează și expune începuturile creștinismului pe


teritoriul patriei noastre.
b) Organizarea B.O.R
c) Mișcările culturale și artistice care s-au desfășurat în cadrul Bisericii.
d) Viața și activitatea vlădicilor mai însemnați.
e) Trecutul preoțimii și participarea ei la luptele poporului pentru dreptate socială și libertate
f) națională.
g) Legăturile B.O.R cu bisericile ortodoxe surori și cu statul în cursul veacurilor.
h) Monumentele de artă bisericească.

1.2. DEFINIȚIE

I.B.O.R este disciplina care cercetează critic și înfățișează sistematic viața creștină la
români, adică apariția și dezvoltarea pe care a avut-o B.O.R în cursul veacurilor pe teritoriul patriei
noastre.

1.3. ÎNSEMNĂTATEA:

1
ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
CLASA a-XI-a

Însemnătatea studiului I.B.O.R reiese din însăși rolul pe l-a îndeplinit biserica în viața
credincioșilor noștri:
a) Biserica a avut și are un rol religios-moral acela de a sădi în sufletele credincioșilor credința
în Dumnezeu și dragostea față de aproapele îndemnându-i să fie întru toate urmăritori a-i
învățăturilor Mântuitorului.
b) Biserica a avut un însemnat rol cultural. Cele dintâi cărți scrise și tipărite mai întâi în
slavonă, apoi în românește, fiind cărți de slujbă și de învățătură bisericească, au apărut în biserică.
Primele lucrări, dar și primele lucrări cu caracter laic au ieșit tot din osteneala unor slujitori ai
bisericii. Primele școli (elementare, medii și superioare) au fost fie în tinda bisericilor, fie a
mănăstirilor. O contribuție însemnată a avut biserica și la dezvoltarea artei românești.
c) Biserica noastră a organizat în trecut și astăzi așezăminte de asistență socială. Bolnițele de
pe lângă mănăstiri nu erau altceva decât un fel de spitale sau azile în care erau îngrijiți atât călugări
bătrâni și bolnavi cât și oameni care proveneau din popor care îndurau aceleași suferințe.

1.3. SCOPUL STUDIULUI I.B.O.R:

Cunoașterea trecutului bisericii trebuie să constituie pentru viitorii slujitori ai bisericii un


imbold pentru a munci cu mai multă râvnă ca să fie la înălțimea înaintașilor ale căror exemple
vrednice de urmat ni le înfățișează Studiul I.B.O.R.

1.4. LITERATURA I.B.O.R:

În Studiul I.B.O.R în afară de izvoare se pot consulta diferite cărți, studii, articole despre
istoria bisericii noastre. Prima lucrare de I.B.O.R a fost scrisă de Samuil Micu în manuscris, a doua
de Petru Maior 1813. Tot în secolul XIX Filaret Scriban la Iași, Ilarion Pușcariu Sibiu. La începutul
veacului nostru marele istoric Nicolae Iorga (1871-1940) a publicat I.B.O.R în două volume pentru
studenții institutelor teologice. Patriarhia Română a publicat un manual de I.B.O.R pentru institutele
teologice elaborat de profesorii Gheorghe Moisescu, Ștefan Lupșa și Alexandru Filipașcu. În 1972 a
apărut manualul de I.B.O.R pentru seminarii după care mai multe ediții și manualul de I.B.O.R
pentru studenți în trei volume având semnătura preotului profesor doctor Mircea Păcurariu.

2
ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
CLASA a-XI-a

S-ar putea să vă placă și