Sunteți pe pagina 1din 6

Lecţia a douăsprezecea – Lesson Twelve

GRAMMAR GRAMATICĂ

1. Present Perfect Prezentul perfect

Present Perfect exprimă de obicei o acţiune începută în trecut care durează


şi în prezent sau care s-a încheiat recent. Prezentul perfect se formează cu
ajutorul prezentului auxiliarului to have + participiul trecut al verbului care
este conjugat. În cazul verbelor regulate, participiul trecut se formează prin
adăugarea sufixului ed ca şi în cazul trecutului simplu:

Regular Verbs Verbe regulate

TO DANCE = a dansa

I have danced eu am dansat


you have danced tu ai dansat
she has danced ea a dansat
he has danced el a dansat
we have danced noi am dansat
you have danced voi aţi dansat
they have danced ei au dansat

TO WAIT = a aştepta

I have waited eu am aşteptat


you have waited tu ai aşteptat
she has waited ea a aşteptat
he has waited el a aşteptat
we have waited noi am aşteptat
you have waited voi aţi aşteptat
they have waited ei au aşteptat

Present Perfect of the verb to be

I have been a teacher all my youth. Am fost profesor toată tinereţea.


You have been tired all morning. Ai fost obosit toată dimineaţa.
She has been happy today. A fost fericită astăzi.
He has been in Paris all week. A fost la Paris toată săptămâna.
We have been friends all our life. Am fost prieteni toată viaţa.
You have been my students for three years. Aţi fost studenţii mei timp de
trei ani.
They have been busy all night. Au fost ocupaţi toată noaptea.
Celelalte verbe neregulate au, la Present Perfect, o singură formă pentru
toate persoanele, formă care trebuie memorată ca atare.

10 Irregular Verbs 10 verbe neregulate

Infinitive Past Past Participle

to cut(a tăia) cut cut


to do(a face) did done
to drink(a bea) drank drunk
to drive(a conduce) drove driven
to eat(a mânca) ate eaten
to fall(a cădea) fell fallen
to feed(a hrăni) fed fed
to feel(a simţi) felt felt
to find(a găsi) found found
to fly(a zbura) flew flown

2. either... or / neither... nor fie... fie / nici... nici

She is either timid or lazy. Este fie timidă, fie leneşă.


He is either naughty or very clever. Este fie obraznic, fie foarte isteţ.

We are neither wild nor friendly. Nu suntem nici sălbatici, nici prietenoşi.
They are neither rude nor polite. Nu sunt nici grosolani, nici politicoşi.

General concepts Noţiuni generale

Shopping List Listă de cumpărături

2 bottles of wine 2 sticle de vin


3 kilos of potatoes 3 kilograme de cartofi
3 packets of flour 3 pungi(pachete) de făină
4 cartons of milk 4 cutii de lapte
2 loaves of bread 2 pâini
12 slices of ham 12 felii de jambon

The Order Comanda

What is the menu of the day? Care este meniul zilei?


I’d like to order Aş dori să fac comanda
We haven’t decided yet Nu ne-am decis încă
What can you recommend? Ce ne puteţi recomanda?
What is your speciality? Care este specialitatea casei?
Will you pass me the salt and pepper? Dă-mi, te rog, sarea şi piperul
Will you bring some more dressing? Aduceţi-mi, vă rog, mai mult sos
Can you change my order? Îmi puteţi schimba comanda?
The cheese is tasteless brânza este fadă
The roast beef is burnt and salty friptura de vită este arsă şi sărată
The cream is sour smântâna este acră
The green salad is not properly washed salata verde nu este bine spălată
smoked afumat
frozen congelat
boiled fiert
raw crud
baked copt
roast fript(la cuptor)
underdone în sânge
stewed înăbuşit
grilled fript(la grătar)
fried prăjit
fresh proaspăt
stuffed umplut
marinated marinat

it tastes sweet are gust dulce


it tastes salty are gust sărat
it tastes sour are gust acru
it tastes bitter are gust amar

Yesterday I met Jim by accident. I was hungry and my friend invited me out
to dinner so we have eaten in a fancy restaurant.

Ieri l-am întâlnit întâmplător pe Jim. Îmi era foame şi prietenul meu m-a
invitat la cină aşa că am luat masa într-un restaurant elegant.

Enjoy your meal Poftă bună

Jim Patrick: It has been a lovely evening. Thank you, Minnie. (A fost o seară
încântătoare. Mulţumesc, Minnie.)
Minnie Jones: I thank you for the invitation Jim. We have eaten healthy
food and now I am really full. (Eu îţi mulţumesc pentru invitaţie, Jim. Am
mâncat sănătos şi acum mă simt într-adevăr plină.)
Jim Patrick: Me too. I have also enjoyed your company which is very
special to me. Did you like the food? (Şi eu la fel. Pe deasupra m-am
bucurat de compania ta care este specială pentru mine. Ţi-a plăcut
mâncarea?)
Minnie Jones: Yes, I did. The tomato soup has been delicious. And the
roast chicken with carrots tasted really good. (Da, sigur. Supa de roşii a
fost un deliciu. Iar puiul fript cu morcovi a fost foarte gustos.)
Jim Patrick: I’m not used to eat soup that’s why I preferred the grilled fish
with rice and a garden salad. And the wine was fit, too? (Eu nu sunt
obişnuit să mănânc supă aşa că am preferat peşte la grătar cu orez şi
salata asortată. Şi vinul a fost potrivit, nu?)
Minnie Jones: Indeed. Excellent choice: white, dry and chilled. (Desigur.
Excelentă alegere: alb, sec şi rece. )
Jim Patrick: I wonder whether they are making their own desserts, I forgot
to ask. But that pudding was delicious. What about your ice cream? (Mă
întreb dacă pregătesc un desert special al casei, am uitat să întreb. Dar
budinca a fost delicioasă. Cum a fost îngheţata ta?)
Minnie Jones: Very good, indeed. I was delighted to see that the waiter has
brought an extra portion of whipped cream. (Cu adevărat bună. Am fost
încântată când chelnerul mi-a adus o extra porţie de frişcă.)
Jim Patrick: This restaurant is really nice. The place is clean and large and
you have lots of tasty and spicy dishes to choose from. (Restaurantul este
într-adevăr drăguţ. Locul este curat şi spaţios şi ai de ales dintr-o mulţime
de mâncăruri gustoase şi condimentate.)
Minnie Jones: We are certainly going to come back soon. (O să ne
întoarcem precis în curând.)

Vocabulary:

by accident = din întâmplare


fancy = la modă
healthy food = hrană sănătoasă
full = plin,ă
soup = supă
chicken = pui
rice = orez
garden salad = salată asortată
choice = alegere
dry = sec
chilled = răcit, la rece
to wonder = a se întreba
whether = dacă
dessert = desert
pudding = budincă
ice cream = îngheţată
waiter, waitress = chelner, chelneriţă
extra portion = extra porţie, porţie în plus
whipped cream = frişcă
tasty = gustos
spicy = condimentat
dish = fel de mâncare
to come back = a se întoarce

Don’t forget! Nu uita!

Present Perfect, prezentul perfect, exprimă de obicei o acţiune începută în


trecut care durează şi în prezent sau care s-a încheiat recent. Prezentul
perfect se formează cu ajutorul prezentului auxiliarului to have + participiul
trecut al verbului care este conjugat.

Present Perfect of the verb to be Prezentul perfect al verbului a fi

I have been a teacher all my youth. Eu am fost profesor toată tinereţea.


You have been tired all morning. Tu ai fost obosit toată dimineaţa.
She has been happy today. Ea a fost fericită astăzi.
He has been in Paris all week. El a fost la Paris toată săptămâna.
We have been friends all our life. Noi am fost prieteni toată viaţa.
You have been my students for three years. Voi aţi fost studenţii mei timp
de trei ani.
They have been busy all night. Ei au fost ocupaţi toată noaptea.

Remember how to use the expression either... or Aminteşte-ţi


cum să foloseşti expresia fie... fie

She is either timid or lazy. Este fie timidă, fie leneşă.


He is either naughty or very clever. Este fie obraznic, fie foarte isteţ.

Remember how to use the expression neither... nor Aminteşte-ţi


cum să foloseşti expresia nici... nici

We are neither wild nor friendly. Nu suntem nici sălbatici, nici prietenoşi.
They are neither rude nor polite. Nu sunt nici grosolani, nici politicoşi.

How you order in a restaurant Cum comanzi mâncare într-un


restaurant

What is the menu of the day? Care este meniul zilei?


I’d like to order Aş dori să fac comanda
We haven’t decided yet Nu ne-am decis încă
What can you recommend? Ce ne puteţi recomanda?
What is your speciality? Care este specialitatea casei?
Will you pass me the salt and pepper? Dă-mi, te rog, sarea şi piperul
Will you bring some more dressing? Aduceţi-mi, vă rog, mai mult sos
Can you change my order? Îmi puteţi schimba comanda?
The cheese is tasteless brânza este fadă
The roast beef is burnt and salty friptura de vită este arsă şi sărată
The cream is sour smântâna este acră
The green salad is not properly washed salata verde nu este bine spălată
smoked afumat
frozen congelat
boiled fiert
raw crud
baked copt
roast fript(la cuptor)
underdone în sânge
stewed înăbuşit
grilled fript(la grătar)
fried prăjit
fresh proaspăt
stuffed umplut
marinated marinat

My food tastes sweet Mâncarea mea are gust dulce


My food tastes salty Mâncarea mea are gust sărat
My food tastes sour Mâncarea mea are gust acru
My food tastes bitter Mâncarea mea are gust amar