Sunteți pe pagina 1din 11

ANEXA 1 – Ghidul de elaborare a proiectului AMG

GHID

PENTRU ELABORAREA ŞI REDACTAREA PROIECTULUI DE

ABSOLVIRE DE CĂTRE ELEVII ŞCOLII POSTLICEALE

SANITARE „CAROL DAVILA” BUCURESTI

1
STRUCTURA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

PRIMA PAGINA
PAGINA TITLU
ARGUMENT
CAPITOLUL 1. (ex. Notiuni de anatomie si fiziologie ale ..........)
Subcapitol 1.1. (ex. Notiuni de anatomie ....)
Subcapitol 1.1.1.
Subcapitol 1.1.2.
Subcapitol 1.2. (Notiuni de fiziologie ....)
Subsubcapitol 1.2.1.
Subsubcapitol 1.2.2.

CAPITOLUL 2. (ex. Notiuni despre .......(boala/afectiune)......)


Subcapitol 2.1. (ex. Definitia bolii)
Subcapitolol 2.2. (ex. Cauzele/etiologia ....)

CAPITOLUL 3. (ex. Îngrijiri acordate de asistentul medical pacientului cu ...................)


Subcapitol 3.1. (ex. Îngrijiri autonome ......)
Subcapitol 3.2. (ex. Îngrijiri delegate ......)
Subcapitol 3.3. (ex. Educatia pentru sanatate a pacientului cu ......)

CAPITOLUL 4. - Procesul de nursing în 3 studii de caz (vezi model - anexa 1)


4.1. Cazul nr.1
4.2. Cazul nr.2
4.3. Cazul nr.3

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

2
Tema lucrării trebuie să fie legată de una dintre materiile/ domeniile studiate în cadrul planului de
învăţământ.

 Prima pagina si pagina de titlu vor avea formatul de la Anexa.1.2.


Atat prima pagina cât şi pagina de titlu vor cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:
ME + denumirea Şcolii Postliceale;
calificarea
proiect de absolvire
numele şi prenumele candidatului;
numele prenumele coordonatorului lucrării; gradul didactic obţinut sau profesia,
oraşul
anul susţinerii
Pe pagina de titlu se va mentiona titlul complet si subtitlul proiectului, daca este cazul.

 Cuprinsul lucrării - va indica corect ce se afla scris pe fiecare pagina!!


Ex. Definiţie ...........................................................................................pag 5
 Argumentul: va avea maxim 2-2,5 pagini, iar continutul lui va reprezenta motivarea științifică
si personală pentru care candidatul a ales tema proiectului precum si o sinteza in relatie directa
cu utilitatea pentru calificarea respectiva.
 Partea teoretică: va fi structurata astfel incat sa puna in valoare cunoștintele teoretice ale
candidatului si competentele specifice dobândite si perspectiva personala a candidatului in
abordarea temei.
 Partea practică: va dovedi aplicabilitatea competentelor specifice in solutionarea problemelor
identificate la cele 3 studii de caz, precum si utilitatea practic - aplicativa a solutiilor gasite de
candidat în cazuri similare.
 Partea finală va cuprinde:
Concluzii asupra lucrării
Bibliografia utilizată
Anexe: desene, schite, fotografii, descrierea experimentelor, prelucrari de date, statistici.

TOTAL PAGINI PROIECT: maxim 60 pagini (între 40-60 pagini)

3
OGLINDA PAGINII:
√ Pagina standard este de dimensiune A4, iar oglinda paginii ce urmează a fi acoperită cu textul
rezultă din lăsarea unor margini de dimensiuni bine delimitate astfel:
Marginile in parţile de sus şi jos: 2 cm;
Marginea din dreapta: 2 cm;
Marginea din stanga: 2,5 - 3 cm;
Lucrarea va fi imprimată la un rând şi jumătate, Font size 12, respectând alineate şi
paragrafe, format normal/justified, font Times New Roman;
Capitolele încep totdeauna pe o pagină nouă, titlul se scrie cu litere mari Font size 14;
Titlul subcapitolului, scris cu litere mici, bold, Font size 12;
Între titlul unui capitol şi titlul primului subcapitol va exista un spaţiu liber de 2 rânduri;
Semnele de punctuaţie(".", ",", "?", "!" etc.) se pun imediat după cuvânt fara spatiu liber;
După semnele de punctuaţie (".", ",", "?", "!" etc.) se lasă un spaţiu (space) liber;
figurile/tabelele vor avea numar de ordine de ex. Fig. 1, Fig. 2. ... n, si denumirea figurii,
de ex. Fig. 1 Structura anatomica a plamanului;
figurile/tabelele se insera in text imediat ce au fost mentionate în text, ele nu trebuie sa aibă
o dimensiune mai mare de jumatate de pagina asezate central. Cele mai mari figuri/tabelele,
vor fi puse ca anexa la sfarsitul lucrarii, menționând în text (vezi Anexa 1)
Tastatura trebuie setată pe limba română pentru a putea scrie textul cu diacritice.
Numerotarea paginilor se face în centrul partii de jos, cu cifre arabe, drepte, fără punct,
paranteză sau linie oblică.
Se numerotează toate paginile, chiar dacă numărul nu este printat pe primele 2 pagini.
Anexele, notele, lista bibliografică se numerotează în continuarea paginilor de text,
avându-se în vedere ca fiecare din acestea să înceapă pe o pagina nouă.
Nu vor avea un număr imprimat (dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte pagini):
• pagina de titlu;
• cuprinsul;
• argumentul
Cand se abreviază un termen, trebuie ca mai intâi să apară forma sa completă şi în paranteză
abrevierea, din acel punct putând fi folosită doar abrevierea. De exemplu, "Hemoragia
Digestiva Superioară (HDS)";

4
Citatele mai ample, de peste 40 de cuvinte pot fi dactilografiate la un singur rînd, plasate ca un
alineat.

 Bibliografia va apărea pe ultima pagină înainte de ANEXE şi se va organiza pe tipuri de


surse în următoarea ordine: carti, cursuri, monografii, reviste de specialitate, acte
normative, site-uri etc. Fiecare secţiune va fi organizată în ordinea alfabetica a numelui
autorului.

 Anexe
Cuprinde:
- orice materiale relevante pentru proiectul de certificare, dar a căror includere în corpul lucrării
îngreunează parcurgerea lucrării sau creează sincope de percepere a acesteia.
- lista tabelelor
- lista figurilor
- lista abrevieri

MENŢIUNI
- a se respecta toate instrucţiunile, în caz contrar elevii putând fi eliminaţi de la susţinerea
proiectului;
- răspunzător de lucrare este coordonatorul, care are obligaţia de a revizui toate lucrările
inainte de predarea lor.

5
ANEXA 1.1. MODEL - STUDIU DE CAZ AMG
STUDIU DE CAZ (MODEL AMG)

I. CULEGERE DE DATE

1. DATE GENERALE DESPRE PACIENT fixe si variabile)

Initialele pacient………..varsta ……sexul……….. slarea civila…………… nr. copii ………..


religia……………… profesia ……………………………. Ocupatia …………………………
conditii la locul de munca …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Mediul de locuit (urban/rural)………………………. Casa/apartament ………………nr. camere
……… locuieste (singur/cu sot(ie)/cu copii/cu parinti/ institutionalizat …………………………..
………………………………………………………………………………………………………

2. STIL DE VIATA

Obiceiuri:
- alimentare………………………………………………………………………………….
dieta/regim…………………………………………………………………………………,

− de munca ……………………………………………………………………..............,

− de a se odihni si dormi …………………………………………...……………………,

− de a practica exercitii fizice /miscare …………………………………………………,

− de a petrece timpul liber ………………………………………………………………,

− consuma alcool (da/nu/ocazional) ………………….. felul bauturii …………………..


cantitatea …………

− fumeaza (da/nu/ocazional) ………………. nr. tigari /zi ………………………

6
3. Antecedente patologice: - afectiuni care îi cauzeaza probleme de dependenta:

− af. respiratorii………………………………………………………………………….

− af. cardiace…………………………………………………………………………..

− af. locomotorii……………….………………………………………………………

− af. senzoriale…………………………………………………………………………

− Operatii/interventii/anul……………………………………….………………………

− alte af…………………………………………………………………………………

− Alergiii cunoscute la………………………………………..………………………,

− Proteza dentara (da/nu)……………….., stimulator cardiac (da/nu)…………….., din


anul………, alte proteze…………., lentile de contact/ ochelari (da/nu) ……………
dioptrii ……………. trat. urmate in prezent (da/nu) …… cu ………………………..

…………………………………………………………………………………...……

4. Istoric menstrual: menarha………., caracteristicile ciclului menstrual: ritmul …………,


durata………..., cantitate/flux………….., simptome inainte si in timpul perioadei

…………………………………………..…………………………………………………..
patologie ginecologica ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……..

5. Istoric obstetrical: metoda contraceptiva folosită………………………., nr.sarcini


……………., avorturi (cauza si varsta sarcinii) ………………………………………….,
patologie obstetricala (in timpul sarcini) ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

7
6. Motivul internarii/prezentarii la medic/ data …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
7. Istoricul bolii actuale (ce s-a intamplat de la debut si pana in prezent)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8. Parametri actuali ai stării de sănătate (data cand facem planul de îngrijire)

G =……kg, I =…….cm, T =……0C, P =…../min, R =…./min, TA =………..mmHg, ,


diureza…….. aspectul tegumentelor si mucoaselor …………………………………………..
Diagnostic medical: ………………………………………………………………………………

Investigatii paraclinice/analize de laborator efectuate pana in prezent (valori patologice)


………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………...
……………………..………………………………………………………………………………
Tratament recomandat de medic: denumire, doza, orar, cale de administrare …………………….

II. Analiza si interpretarea datelor culese

- Identificarea principalelor nevoi fundamentale afectate + problemele de dependent


specifice acelei nevoi

(ex. la nevoia de a avea temperatura in limite normale problema de dependenta este


Hipertermia)
- Clasificare problemelor de dependenta in probleme actuale si potentiale (risc)

- Ierarhizarea problemelor de dependenta pe priorități de îngrijire in functie de gardul de


afectare al starii de sanatate si confort al pacientului

8
Ex.

1. Nevoia de a avea temp. in limite normale – P.Hipertermie (T= 40 0C)

2. Nevoia de a avea o buna respiratie si circulatie – P. Hipotensiune (T.A.=105/60 mm


Hg)

3. Nevoia de a elimina – P. varsaturi matinale

4. Nevoia de a se alimenta si hidrata – P. constipatie

Dgn. de nursing: 1. Hipertermie cauzata de procesul infectios …. manifestata prin T = 40 0C,


frison, transpiratii, tegumente hiperemice

III. Planificarea ingrijirilor:

- Stabilirea obiectivelor de ingrijire

- Planificare interventiilor autonome si delegate

9
Plan de ingrijire al pacientului cu.....(afectiunea.) incepand cu data de:

Nevoia Diagnostic OBIECTIVE INTERVENTII INTERVENTII EVALUARE


afectata de nursing AUTONOME DELEGATE
(PES)
Ex. P: ora 1600 - - evaluez confortul - pregatesc Ora 1900 -
1. N. de Hipertermie 25.10.2014 si cunostintele psihic si fizic 25.10.2014
a-si E: proces - pacientul pacientului pacientul pentru T = 36,7 0C,
pastra infectios … să prezinte - asigurar repaus la tegumente
examenul clinic,
T. in S: T = 38 valori pat in conditii de normal
limite 0
C, frison, normale ale mediu favorabile ex. de laborator colorate,
normale transpiratii, temperaturi cu camera bine si investigatiile pacientul
tegumente in 3 ore aerisita, fara paraclinice afirma o
hiperemice curenti de aer, recomandate de stare de
lenjerie de pat si de medic confort
corp curate inbunatatita
- supraveghez - recoltez probe
aspectul din produse
tegumentelor si biologice
mucoaselor, - sterg
recomandate de
tegumentele umede
cu un prosop curat medic
- asigur dieta
- administrez
coresp.
calitativ/cantitativ medicatia:
cu nevoile antitermice,
pacientului antibiotice conf.
- aplic comprese antibiogramei
reci (apa la
temperature - adm. lichide
camerei) pe pe cale endo-
extremități venoasă (PEV)
- monitorizez
pentru
functiile vitale: T,
TA, P, R reechilibrarea
- monitorizez hidroelectrolitica
diureza, daca este
- fac bilantul hidric recomandat
- cantaresc zilnic
bolnavul
- educ pacientul cu
privire la
comportamente
sanogene
2.

10
3.

4.

5.

6.

7.

MENTIUNI:
Modelul studiului de caz poate fi folosit ca atare sau poate fi inlocuit la indicatia
indrumatorului de proiect

11

S-ar putea să vă placă și