Sunteți pe pagina 1din 2

Stroescu Razvan, Educatie Fizica si Sportiva, IFR, anul I, grupa 3

Raspunsuri unitatea de invatare nr. 5


Prezentaţi un tip de efect perturbator al evaluării.

Efectul contrast. Se face prin accentuarea a două însuşiri contrastante care survin una
după alta. În mod curent există tendinţa să se opereze o comparare şi o ierarhizare a însuşirilor.
Este frecvent întâlnită situaţia ca acelaşi rezultat să primească o apreciere( o notă) mai bună dacă
urmează după evaluarea unui rezultat mai slab sau să primească o apreciere inferioară valorii
reale dacă urmează imediat după un rezultat excelent.

Menţionaţi 2 obiective ale dezvoltării fizice


- depistarea atitudinilor deficiente şi indicarea mijloacelor celor mai eficiente pentru
corectare
- urmărirea dezvoltării fizice sub influenţa practicării exerciţiilor fizice în mod
sistematic;.
Ce sunt indicii antropometrici?
Sunt relaţii aritmetice care permit evaluarea obiectivă şi cantitativă a proporţiilor
organismului uman. Relaţia dintre diferite date antropometrice o concretizăm în indici care
trebuie raportaţi apoi la vârstă, sex, ramuri sportive. Indicii antropometrici nu au valoare
absolută, ei permit orientativ aprecierea stării de nutriţie, proporţionalitatea şi robusteţea
organismului.
Care sunt variantele de apreciere la gimnastică, conform opţiunilor elevilor?
La gimnastică, conform opţiunilor elevilor, aceştia vor fi apreciaţi cu o singură notă
pentru una din următoarele variante: - gimnastică acrobatică; - săritură la un aparat; - acrobatică
şi săritură, cumulative

Prezentaţi modalitatea de evaluare la calasa a XI-a şi a XII-a.


La calasa a XI-a şi a XII-a, sistemul de evaluare se realizează astfel: - aptitudinea motrică
forţă se evaluează prin cuplu de două probe. Fiecare probă se apreciază cu o notă, în catalog fiind
trecută media. - La atletism băieţii primesc o singură notă pentru proba de triatlon(din cele 4 aleg
doar trei), iar fetele o notă pentru una(la alegere) din cele patru probe - La gimnastică, fetele vor
susţine probe sub forma unui complex de dezvoltare fizică pe fond muzical, iar pentru băieţi,
săritura la aparat - La jocurile sportive, elevii care optează pentru executarea unei structuri
tehnico-tactice vor fi apreciaţi din nota maximă 9, iar cei ce optează pentru joc bilateral vor fi
apreciaţi din nota maximă 10.