Sunteți pe pagina 1din 1

ANATOMIE CHIRURGICALĂ

Din punct de vedere chirurgical şi după considerente embriologice, colonul drept cuprinde cecul, colonul
ascendent şi primele 2/3 ale colonului transvers, iar colonul stâng cuprinde restul colonului, până la
joncţiunea recto-sigmoidiană.
Mezenteronul este format din partea inferioară a duodenului primitiv, jejun şi ileon, cec şi o parte
importantă a colonului, inclusiv 2/3 drepte ale colonului transvers.
Iniţial mezenteronul este format numai dintr-o singură ansă situată în jurul arterei mezenterice superioare,
care irigă toate segmentele tubului digestiv derivate din mezenteron. Această ansă numită ansa ombilicală
este fixată de peretele abdominal posterior prin mezenterul dorsal comun.
Într-o primă fază ansa ombilicală este situată în planul sagital şi prezintă două braţe, separate de canalul
vitelin, care uneşte ansa ombilicală cu sacul vitelin secundar în rezorbţie:
- braţul superior - este situat deasupra arterei mezenterice superioare şi va da naştere unui segment din
duoden, jejunului şi ileonului.
- braţul inferior - este situat sub planul arterei mezenterice superioare şi prin dezvoltare va forma cecul,
apendicele, colonul ascendent şi mare parte (2/3) din colonul transvers
Ileonul terminal are origine vasculară comună cu a colonului drept, este puţin mobil datorită mezenterului
şi are rapoarte posterioare cu ureterul drept, vasele genitale drepte şi iliace drepte.
Cecul este situat în fosa iliacă dreaptă; este mobil, fiind înconjurat complet de peritoneu. Colonul
ascendent, lung de 12-15 cm, continuă cecul până la nivelul unghiului hepatic. Este fixat la peretele
posterior prin intermediul fasciei de coalescenţă Toldt, prin intermediul căreia vine în raport cu faţa
anterioară a rinichiului drept.
Unghiul hepatic al colonului vine în raport cu faţa inferioară a ficatului şi a veziculei biliare, posterior cu
a doua porţiune a duodenului şi faţa anterioară a rinichiului drept, iar medial cu colonul transvers şi marele
epiploon. Este situat mai jos decât unghiul splenic şi se proiectează pe vârful coastelor a 10-a şi a 11-a
drepte.
Colonul transvers, lung de 30 cm, este mobil şi se îndreaptă spre vârful coastei a 8-a stângi ocupând
hipocondrul drept, epigastrul şi hipocondrul stâng. Are rapoarte anterioare cu peretele abdominal, posterior
cu rinichiul drept, segmentele al 2-lea, al 3-lea şi al 4-lea duodenale, pancreasul şi rinichiul stâng, în sus cu
ficatul şi stomacul şi în jos cu ansele subţiri. Este un segment colic mobil datorită mezocolonului transvers
care îl fixează la peretele posterior. Colonul transvers este legat de stomac prin intermediul epiploonului
gastro-colic şi pe el se inseră marele epiploon.
Vascularizaţia colonului drept provine din pediculul mezenteric superior. Din artera mezenterică
superioară se desprind următoarele ramuri pentru colonul drept:
 artera colică dreaptă superioară, care se îndreaptă în mezocolonul transvers spre unghiul drept şi dă două
ramuri, unul ascendent, care formează arcada lui Riolan- Haller, împreună cu colica medie sau colica stângă
superioară (ram din mezenterica inferioară) şi un ram descendent, care se anastomozează cu artera colică a
arterei ileocolice (ultimul ram de diviziune al arterei mezenterice superioare);
 artera colică dreaptă mijlocie este inconstantă;
 artera ileo-biceco-apendiculo-colică, ultimul ram colateral drept al mezentericei superioare, prin ramurile
colică, cecală anterioară, cecală posterioară, apendiculară şi ileală vascularizează cecul şi ileonul terminal;
ramul ileal al acestei artere, cu ramul terminal al arterei mezenterice superioare formează aria avasculară a
lui Treves. Circulaţia venoasă este paralelă cu cea arterială şi este aferentă sistemului portal, vărsându-se în
vena mezenterică superioară.
Limfaticele intramurale pornesc din reţeaua submucoasă şi subseroasă şi se varsă în următoarele grupe de
limfonoduli: epicolici, situaţi pe peretele colonului; paracolici, dispuşi pe arcada marginală; intermediari în
vecinătatea bifurcării venelor colice şi centrali, situaţi pe pediculul mezenteric superior. Din aceste grupe,
limfa ajunge la limfonodulii retroduodenopancreatici.
Inervaţia colonului este asigurată de simpatic şi parasimpatic.