Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare semestrială la fizică

Clasa a VI-a
Varianta I
Numele şi prenumele___________________________________________

1. Continuaţi următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate. L


0
Corpurile care emit lumină se numesc_________________________________ 1
Un fascicol de lumină______________________este format din raze care pornesc dintr-un 2
punct. 3
Zona complet întunecată în spatele unui corp iluminat se numește____________________

2. Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcând A dacă afirmaţia L


este corectă şi F dacă aceasta este falsă. 0
1
O lumnânare aprinsă este o sursă de lumină naturală. A F 2
Un corp transparent nu permite trecerea luminii. A F 3
Fascicolul paralel conține raze care se intersectează. A F 4
Lumina se propagă rectiliniu în medii omogene. A F 5
Eclipsa de Soare se produce când Luna nimerește în umbra Pământului. A F

3. Se poate ca umbrele a doi copaci să se intersecteze într-un punct? Argumentați răspunsul. L


Faceți eventual un desen pe care veți reprezenta copacii și Soarele. 0
1
2
3

4. Într-un moment un elev cu înălțimea 1,5 m observă că umbra sa are lungimea 2 m. Care este L
înălțimea unui copac dacă lungimea umbrei acestuia este 8 m? 0
1
2
3

5. Dispuneți de o sursă de lumină, corpuri. Descrieți modalitatea prin care corpurile pot fi L
clasificate în opace, translucide și transparente. Faceți dacă este cazul un desen. 0
1
2
3
4

Evaluare semestrială la fizică


Clasa a VI-a
Varianta II
Numele şi prenumele___________________________________________
1. Continuaţi următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate. L
0
Corpurile care împrăștie lumina provenită de la sursele de lumină sunt_________________ 1
Un fascicol de lumină______________________este format din raze care se întâlnesc într- 2
un punct. 3
Zona parțial întunecată în spatele unui corp iluminat se numește____________________

2. Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcând A dacă afirmaţia L


este corectă şi F dacă aceasta este falsă. 0
1
Surse de lumină artificiale sunt surse de lumină create de om. A F 2
Un corp opac lasă lumina să treacă. A F 3
Fascicolul paralel conține raze care nu se intersectează. A F 4
Raza de lumină este un fascicol foarte îngust. A F 5
Eclipsa de Lună se produce când Luna nimerește în umbra Pământului. A F

3. Umbra unui copac este orientată spre vest. Se poate întâmpla ca pe parcursul zilei umbra să L
fie perpendiculară pe direcția est-vest? Argumentați răspunsul. Faceți eventual un desen pe 0
care veți indica copacul, umbra și pozițiile Soarelui. 1
2
3

4. O tijă înfiptă vertical lasă o umbră de 6 m. Care este înălțimea tijei dacă o altă tijă cu L
înălțimea 2,5 m are o umbră de 3 m? 0
1
2
3

5. Dispuneți de surse de lumină punctiforme și mai mari, un corp opac și un ecran. Descrieți L
modalitatea prin care pe ecran se poate obține umbra, respectiv umbra și penumbra corpului 0
opac. Faceți dacă este cazul un desen. 1
2
3
4