Sunteți pe pagina 1din 13

ASPECTE ALE UTILIZARII PROGRAMULUI ALIZE PENTRU CALCULUL TENSIUNILOR SI DEFORMATIILOR IN SISTEME RUTIERE NERIGIDE

Constantin MALINICI 1) Indrumator: Prezentare generala


Calculul teoretic al unei structuri de sosea se bazeaza pe comparatia intre: - eforturile si deformatiile provocate de trafic, in structura - eforturile si deformatiile admisibile pentru fiecare dintre materialele care alcatuiesc structura. Programul Alize permite calculul eforturilor si deformatiilor in patui caii sub efectul traficului. Problema este rezolvata in maniera analitica, dupa modelul Burmister. Structura este modelata din straturi elastice liniare, izotrope, plane, iar rotile sunt asimilate cu incarcari circulare statice, care produc eforturi verticale (greutatea vehiculelor) sau incarcari orizontale (forta de contact dintre pneu si sosea).

Adrian SEBE 2)
Conf.dr.ing. Valentin ANTON 3)

1. Tratarea problemei
Alize permite determinarea eforturilor si deformatiilor intr-o structura de sosea supusa unei incarcari statice date. El calculeaza de asemenea deflexiunile si razele de curbura la suprafata soselei. Structura este descrisa ca un mediu multi-strat, in care fiecare strat este asimilat cu solid elastic liniar, izotrop si omogen, infinit in planul lui si cu grosime finita, in afara de sol care este semi-infinit. Doua straturi adiacente pot fi in urmatoarele situatii: cu conlucrare intre ele sau fara conlucrare intre ele. _________________________
1),2)

Student anul V, - Sectia Drumuri, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI.

3)

Suprafata

Incarcarea nr. 1

Incarcarea nr. 2

Stratul nr. 1

Stratul nr. 2

Stratul nr. 3

Vedere in sectiune
Stratul nr. 4 Incarcarea nr. 1 Sol

Incarcarea nr. 2

Vedere in plan Structura luata in calcul Exemplu de incarcare

Fig.1

Incarcarea aplicata la suprafata soselei este constituita din una sau mai multe incarcari statice si circulare (Fig. 1). Sunt posibile mai multe tipuri de incarcari : presiune verticala circulara si uniforma, care reprezinta greutatea vehiculului, transmisa la sosea de pneuri incarcare liniara, verticala, uniforma pe un perimetru circular care reprezinta efectele unui disc incarcare circulara radiala liniar variabila

Calculul eforturilor si deformatiilor si afisarea rezultatelor se efectueaza intr-un numar limitat de punte ale structurii numite puncte de observatie.

2. Date fizice necesare calculului


Structura Concret structura de sosea este reprezentata printr-o structura de calcul. Fiecarui strat din structura soselei ii corespunde un strat din structura de calcul.

StratuI nr. i este caracterizat prin: - modulul de elasticitate Ei - coeficientul lui Poisson vi - grosime hi

E1 V1 h1 E2 V2 h2

Stratul nr. 1 Stratul nr. 2

Ei Vi hi

Stratul nr. i

En Vn hn Stratul nr. n

Fig.2 Caracteristici straturi

Incarcarea Pneurile sunt asimilate cu incarcari circulare: - de centru Ci de coordonate XCi si YCi - si raza ri Rezulta anumite incarcari: - presiune verticala uniforma qi - incarcare liniara uniforma pe perimetrul incarcarii pi - incarcare variabila liniara cu distanta la centru
i

Vedere in plan
qi pi

i
r

Vedere in sectiune Tip 1: incarcare verticala uniforma Tip 2 : incarcare liniara uniforma pe perimetrul incarcarii Tip 3 : incarcare variabila liniara cu distanta la centru Ti

Fig.3 Tipuri incarcari

3. Unitati, repere de coordonate si conventii de semne


Unitati de masura Pentru fiecare problema tratata, declararea datelor necesita, in prealabil, alegerea unui sistem de unitati de masura: - sistemul CGS (cm, bar) - sistemul international (m, MPa) - sistemul PSI (inch, Ib/inch2) O a patra optiune permite alegerea altui sistem de unitati de masura, cu conditia sa fie omogene. Reper general Reperul de coordonate geometrice utilizat pentru definirea problemei si afisarea rezultatelor este reperul cartezian (O, X, Y, Z) cu axa OZ descendenta.

o y

z
Fig.4 Reperul cartezian

Reper local In orice punct de observatie, programul Alize calculeaza eforturile si deformatiile orizontale extreme intr-un plan Z=Z0. Reperul definit de cele doua directii al eforturilor si deformatiilor si axa OZ a reperului general, constituie reperul cartezian local (0,X1,Y1,Z).
o y y1 x1

z
Fig.5 Reperul local

Reper axial simetric asociat incarcarii Rezolvarea problemei lui Burmister, se face pentru fiecare incarcare intr-un reper axial simetric centrat pe incarcare. De fapt, acest reper nu apare pentru utilizator ; este vorba despre un instrument de calcul. Conventii de semne Eforturile de intindere sunt luate ca negative, iar cele de compresiune ca pozitive. Eforturile sunt notate: - SIG : efort pe directia (cu = X, Y sau Z) - SIG : efort itr-un plan normal paralel cu O dupa directia 0 (cu = X, Y sau Z si = X, Y sau Z = ) - SIGi : efort orizontal extrem (cu i = 1 pentru efort maxim si cu i = 2 pentru efort minim) Deformatiile sunt notate: - EPS : deformatie pe directia (cu = X, Y sau Z) - EPS minim) : deformatia unui plan paralel cu O - EPSi : deformatie orizontala extrema (cu i = 1 pentru efort maxim si cu i = 2 pentru efort

4. Limitele modelului
Capacitati numerice Limitele de utilizare sunt urmatoarele: numar maxim de straturi 10 numar maxim incarcari 15 numar maxim nivele de observatie pe strat 4 numar maxim profile verticale de observatie 20

Leqi de comportare suprapunere a incarcarilor Modelul Burmister, utilizat de Alize, este un model pur elastic liniar, care nu permite tratarea unui fenomen neliniar, plastic sau vascos. Nu este permisa suprapunerea efectelor incarcarilor de tipuri diferite.

Interfete Modelul nu permite luarea in considerate decat a interfetelor cu conlucrare sau a celor fara conlucrare.

Cu conlucrare

Fara conlucrare

Fig.6

SubstratuI Existenta unui substrat stancos, foarte rigid, nu poate fi luata in considerare, explicit, de catre program. Totusi, acest substrat se modeleaza simplu prin introducerea ultimului strat cu un modul foarte ridicat (eel putin de 1000 de ori modulul cel mai mare din celelalte straturi).

5. Ecuatiile
Formula cea mai generala este aceea a unui solid elastic liniar, izotrop si care trebuie sa verifice echilibrul sub incarcarea exterioara. Ecuatiile de echilibru si relative intre eforturi si deformatii, furnizate de Mecanica Mediilor Continui, conduce la rezolvarea, in reperul axial simetric, a unei ecuatii de tipul:
2

(r,z)=0
2

2= (

/ r2 + 1/r x / r +

/ z2 )2

6.Rezultatele
Pentru fiecare icarcare, se obtine, in reperul axial simetric, intr-un punct P - deplasari orizontale u(r,z) si verticale v(r,z) - eforturile Vr(r,z), Vq(r,z), Trz(r,z)

Bibliografie
1.

Proiectarea Drumurilor Asistata de Calculator note de curs Conf.dr.ing. Valentin Alize - manual de utilizare Practica de utilizare - note SETRA Normativul 550/2000 ; 177/2001

ANTON 2. 3. 4.

Exemplu de calcul
Introducerea datelor ********************************************** * PROGRAM ALIZE * ********************************************** Numar max de straturi : 10 Numar max de incarcari : 16 Numar max de profile verticale de observatie : 20 Numar max de planuri de observatie pe strat : 4 Dati numele fisierului : exemplu

Dati titlul aplicatiei (maxim 60 caractere) : incarcari oarecare Alegeti sistemul de unitati Sistem CGS (cm,bar) : (0)

Sistem international (m,MPa) (1) Sistem P.S.I. (inch,lb/in2) (2) Alte sisteme de unitati (3) Alegerea dvs: 1

DEFINIREA STRATURILOR Dati numarul straturilor (1<n<11) : 4

Doriti un coeficient Poisson egal cu 0,25 pentru toate straturile ? Da (1) Nu (0) Alegerea dvs: 0 Dati grosimea stratului Dati modulul stratului Dati coef. lui Poisson pentru stratul Dati grosimea stratului Dati modulul stratului Dati coef. lui Poisson pentru stratul Dati grosimea stratului Dati modulul stratului Dati coef. lui Poisson pentru stratul Dati modulul stratului Dati coef. lui Poisson pentru stratul DEFINIREA INTERFETELOR Dati tipul de interfata intre stratul 1 si stratul Cu frecare 1 Fara frecare 0 Alegerea dvs: 1 Dati tipul de interfata intre stratul 2 si stratul Cu frecare 1 Fara frecare 0 Alegerea dvs: 1 Dati tipul de interfata intre stratul 3 si stratul Cu frecare 1 Fara frecare 0 Alegerea dvs: 1 2: 1 en m : 0.2 1 en MPa : 3300 1 : 0.35 2 en m : 0.1 2 en MPa : 400 2 : 0.27 3 en m : 0.2 3 en MPa : 152 3 : 0.27 4 en MPa 4 : 0.35 : 70

3:

4:

DEFINIREA INCARCARILOR Dati tipul de incarcare : (1) osie de referinta (13t) semi-osia este reprezentata prin doua discuri raza r = 0,125 m presiunea de contact q = 0,662 MPa centru ax=0,375 m (2) roata simpla (6,5t) roata simpla este reprezentata de un disc de raza r = 0,125 m de presiune de contact q = 0,662 MPa (3) alt caz Alegerea dvs: 2 DEFINIREA PROFILELOR VERTICALE SI A NIVELELOR DE OBSERVATIE PROFIL VERTICAL DE OBSERVATIE : Profil vertical al carui calcul este cerut si rezultatele vor fi afisate . Definiti in coordonatele (x,y) pe suprafata Nota :

Profilele de observatie obisnuite se limiteaza in calculul unei incarcari unice a profilului vert. sub axa incarcarii stud. Profilele de observatie oarecare vor fi definite de utilizatori (numar si pozitii) . Doriti : - profile verticale de observatie obisnuite - profile verticale de observatie oarecare Alegerea dvs: 1

(1) (2)

NIVEL DE OBSERVATIE : Plan orizontal la niv. caruia este cerut calculul si rezultatele vor fi afisate . Definiti prin cota z Doriti : - nivele de observatie la interfete - nivele de observatie oarecare Alegerea dvs: 1 (1) (2)

NIVEL DE DEFINIRE A FISIERULUI DE IESIRE Cantitatea de informatii stocate in fisierul exemplu.res va depinde de nivelul de precizie pe care il sugerati . Nivel 0 : tabel rezumat de rezultate Nivel 1 : nivel 0 + redarea caracteristicilor de incarcari si materializarea profilelor verticale de observatie Nivel 2 : nivel 1 + eforturi si deformatii principale Nivel 3 : nivel 2 + eforturi si deformatii in reperul general Alegerea dvs: 1

Fisier de rezultate
************************** * PREMIERE VARIANTE * **************************

incarcari oarecare ROUE SIMPLE (3,25 tonnes) Code de position de la sollicitation extremale: RS : a la verticale de la roue simple

NOMBRE DE COUCHES : 4 Les modules et contraintes sont exprimes en MPa les deformations en microdef. PARAMETRES
COUCHES

Z
en m

EPSILON T
microdef

SIGMA T
en MPa

EPSILON Z
microdef

SIGMA Z
en MPa

H1= .20 E= 3300. NU= .35 ---COLLEE---H2= .10 E= 400. NU= .27 ---COLLEE---H3= .20 E= 152. NU= .27 ---COLLEE---H4=INFINI E= 70. NU= .35 D R( 1)

0 0.2 ------0.2 0.3 ------0.3 0.5 ------0.5

129.8 RS -121.2 RS ------------121.2 RS -127.8 RS ------------127.8 RS -101.6 RS ------------101.6 RS

1.015 RS -.569 RS ------------.035 RS -.055 RS ------------.012 RS -.015 RS ------------.002 RS

-14.8 RS 146.7 RS -----------260.5 RS 173.8 RS -----------303.1 RS 166.4 RS -----------263.7 RS

.662 RS .085 RS -----------.085 RS .040 RS -----------.040 RS .017 RS -----------.017 RS

31.82 mm/100 426.34 m

* *

R*D 13565.20 m

mm/100

DETAIL DES VALEURS incarcari oarecare TABLEAU 1 : IMPLANTATION DES CHARGES CHARGE X Y 1 0.00E+00 0.00E+00

R 1.25E-01

Q 6.62E-01

P 0.00E+00

T 0.00E+00

X et Y coordonnees des points en m R=rayon de la charge en m Q=pression de contact en MPa P=charge linaire en MN/m T=cisaillement horizontal en MPa incarcari oarecare TABLEAU 2 : IMPLANTATION DES POINTS D'OBSERVATION POINT N0 X Y 1 0.00E+00 0.00E+00

incarcari oarecare TABLEAU 3 : DEFLEXIONS ET RAYON DE COURBURE POINT DEFLEX RdC RS 31.8 426.3 Les deflexions sont donnees en centiemes de mm Les rayons sont en m