Sunteți pe pagina 1din 1

SC ________________________ Bacu, __________________ J04/ ____ / _______ CUI _____________ Tel ______________ Persoana contact _______________

CERERE pentru corectarea erorilor materiale prevazute la Ordinul nr. 179/14.05.2007 Prin prezenta solicitm corectarea urmtoarelor erori materiale :

Nr. crt.

Luna/an Decont

Tip Rand eroare decont *

Valori preluate eronat Baza TVA

Valori din jurnal sau decont precedent Baza TVA

Diferente De adugat Baza TVA De sczut Baza TVA

1 2 3

Declar pe proprie rspundere c perioadele pentru care solicitm corecia deconturilor nu au fost supuse inspeciei fiscale i nici nu se afl n derulare o astfel de inspecie , iar jurnalele de vnzri i cumprri anexate nu sunt refcute, ci sunt cele utilizate pentru ntocmirea decontului iniial, de corectat. Diferenele nu provin ca urmare a revizuirii i refacerii jurnalelor de vnzri sau cumprri dup data depunerii decontului. Anexm urmtoarele documente : - decontul de TVA ntocmit corect : - copia jurnalului de vnzri pentru lunile : - copia jurnalului de cumprri pentru lunile : - balana de verificare pentru lunile : - alte documente
Tip eroa re: num ai acest e erori pot fi core ctate 1. -preluarea eronat din decontul anterior 2. -nscrierea n decont a sumei solicitate anterior la rambursare 3. -inversarea cifrelor n decont 4. -nregistrarea n decont a diferenelor de TVA de plat constatate de inspecii fiscale 5. -transcrierea eronat a sumelor din jurnale

Nume prenume _____________________________ Functia _____________________________ Semntura i tampila _______________________