Sunteți pe pagina 1din 4

Panait (Fisher) Alexandra Elena

PIPP An 2
Psihopedagogia creativitatii

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Interval de vârstă: 36-72/84 luni


TEMA DE STUDIU – ,, Cine sunt/suntem”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Sunt curat şi sănătos!”

Categorii de activități de învățare:


1. Primirea copiilor, gustarea – deprinderi specifice
2. ”Cum mă pregătesc pentru a veni la grădiniță dimineața?”
Joc liber: Jucării din grupă: mașinuțe, păpuși.
Tranziții: Bună dimineața, Săpunul.
Momentul de mișcare: cântec

Jocuri și activități liber alese:


Construcții:”Jucării”- LEGO
Artă: NII:”Piaptănul” - desen
Știință:”Recunoaşte obiectul!” –joc de atenție
Jocuri de mișcare: ”SĂPUNUL”, ”Plimbă piaptănul!”

Activități pe domenii experiențiale:


- lectura educatoarei
-,,Cum ne îngrijim?” - joc didactic

Mijlocul de realizare: activitate integrată de o zi cu secvențe de convorbire, observare, desen, joc


de mișcare, joc cu text și cânt.

Comportamente urmărite pe parcursul derulării activității:

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.


Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice.
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Manifestă creativitate în activități diverse.
Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) .
Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă).
Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute.
Obiective operationale:

Își coordonează mușchii în desfășurarea Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără


unor activități diversificate, specifice sprijin sarcini de realizare a unor materiale de învățare:
vârstei. jucării construite din piese lego, desenate, jocuri de
mișcare.
Demonstrează abilități de solicitare și
de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice.
Realizează sarcinile de lucru cu
consecvență
Manifestă creativitate în activități
diverse.
Demonstrează înțelegerea unui mesaj .Preșcolarul va fi capabil să extragă cu ajutorul
oral, ca urmare a valorificării ideilor, imaginilor, ideile principale din povestire.
emoțiilor, semnificațiilor etc.
(comunicare expresivă) .
Demonstrează capacitate de
comunicare clară a unor idei, nevoi,
curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă).
Manifestă deprinderi de păstrare a Preșcolarul va fi capabil să identifice metode de
igienei personale. folosire a obiectelor de igienă personală, precum și
Construiește noi experienţe, pornind de modul de folosire al acestora.
la experienţe trecute.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, exerciţiul, brainstorming-
ul, ciorchinele.
Mijloace didactice: Păpuşa,imagini cu obiecte de uz personal, creioane colorate, seturi de
construcție, piaptăn, prosop, săpun, perie şi pastă de dinţi, planşe cu povestea.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII – frontal, pe grupe, individual.
DURATA: o zi.
EVALUARE:
- acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii referitoare la poveste;
- calitatea și acuratețea produselor activității;
- corectitudinea descrierii metodelor și modurilor de folosire a obiectelor de igienă personală.

” Cum mă pregătesc pentru a veni la grădiniță dimineața?”. Preșcolarul va fi capabil să execute


cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale de învățare: jucării construite din piese
lego, desenate, jocuri de mișcare.
Împărtășirea cu ceilalți: ” Cum mă pregătesc pentru a veni la grădiniță dimineața? – fiecare
copil va spune cum se pregăteşte pentru grădiniţă.
Preşcolarii vor primi floricele–roşii pentru centul Artă, galbene pentru ŞTIINŢĂ şi albastre
pentru Construcţii. După ce vor fi împărțiți pe centre educatoarea va expune sarcinile de lucru,
precum și regulile care trebuie respectate. Astfel la centrul ARTA preșcolarii desena piaptănul,
la centrul CONSTRUCȚII vor construi jucării, iar la ȘTIINȚĂ, vor desoperi cum se folosesc
obiectele de igienă personală.
Tranziție: ”Unul după altul în rând ne așezăm,
Unul după altul trenulețul să-l formăm!”
Copiii merg la baie să se spele pe mâini și apoi servesc gustarea.
După masă copiii se vor întoarce în sala de gupă cântând cântecul ”Bate vântul”

.Preșcolarul va fi capabil să extragă cu ajutorul imaginilor, ideile principale din povestire.

Preșcolarii revin în semicerc.


Introducerea în activitate: Pe un panou vor fi expuse imaginile, iar educatoarea le va reaminti
copiilor că astăzi vor afla povestea Maricicăi.
Expunerea poveștii: Educatoarea va începe expunerea conținutului clar și expresiv, modulându-
și vocea și schimbând ritmul vorbirii pentru a menține trează atenția copiilor.
Pe durata expunerii educatoarea va arăta imagini ce sugerează diferite momente ale conținutului
poveștii, facilitând astfel asimilarea acestuia.
Fixarea conținutului: Se va pune accent pe îngrijirea corporală.
Copiii vor reda pe scurt conţinutul povestirii, pe baza imaginilor.
Tranziție: ”Unul după altul în rând ne așezăm,
Unul după altul trenulețul să-l fomăm!”
Copiii merg la baie să se spele pe mâini și apoi servesc gustarea.
După masă copiii se vor întoarce în sala de gupă .

Preșcolarul va fi capabil să identifice metode de folosire a obiectelor de igienă personală, precum


și modul de folosire al acestora.

Preșcolarii revin în semicerc, educatoarea reaminteşte faptul că astăzi vor descoperi cum să îşi
îngrijească corpul.

Sarcina didactică: Familiarizarea cu metodele de îngrijire corporală.

Regulile jocului:
Educatoarea explică fiecare sarcină.
Copiii ridică mâna pentu a-şi anunţa intenţia de a da răspunsuri.
Educatoarea alege un copil care va rezolva sarcina.
Copiii vor fi răsplătiţi cu aplauze pentru răspunsurile corecte oferite.

Elemente de joc: surpriza, ghicirea, aplauze.

Introducerea în joc şi prezentarea materialului: Educatoarea va prezenta materialele.


Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea alege un obiect de ăngrijire personală, îl
denumeşte, descrie modul de folosire şi mimează utilizarea acestuia.

Executarea jocului de probă:


Este chemat un copil care alege un obiect şi il descrie.

Executarea jocului de către copii:


Varianta I: Fiecare copil alege un obiect de ingrijire personală, îl denumeşte şi descrie modul de
folosire, apoi mimează utilizarea lui.

Varianta II: Copilul este legat la ochi şi va recunoaste prin pipăire obiectul prezentat.

V. Obținerea performanței și asigurarea transferului:


O1. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor
materiale de învățare: jucării construite din piese lego, desenate, jocuri de mișcare.
O2.Preșcolarul va fi capabil să extragă cu ajutorul imaginilor, ideile principale din povestire.
O3. Preșcolarul va fi capabil să identifice metode de folosire a obiectelor de igienă personală,
precum și modul de folosire al acestora.
Complicarea jocului: Educatoarea mimează folosirea unui obiect, iar preşcolarii vor ghici
despre ce obiect este vorba.
VI: Asigurare feedback-ului și evaluarea.
ALA2: Anunțarea titlului jocului: Joc ”Săpunul”
Explicarea regulilor și demonstrarea jocului: Educatoarea ia săpunul şi le cere copiilor să îl dea
din mână în mână cât mai repede. Copilul căruia îi cade săpunul din mână va primi o poruncă.
Ex. Să sară într-un picior.
Jocul continuă de câte ori doresc preşcolarii.
Se vor face aprecieri cu privire la participarea copiilor la activitate.

S-ar putea să vă placă și