Sunteți pe pagina 1din 8

REGULI ȘI OPERAȚIUNI DE TRAGERE

Bibliografie:
• Ordin M.I.R.A. Nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru
trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (publicat în Monitorul Oficial NR.
427 din 6 iunie 2008);
• Indicații tehnice privind cunoașterea, întrebuințarea și întreținerea pistolului calibrul
7.65mm. model 1974
• Instrucțiuni privind cunoașterea, întrebuințarea și întreținerea pistolului mitralieră
calibrul 7.62mm. model 1963;
• Manual privind pregătirea personalului în domeniul tacticii tragerii.

În funcție de categoria de armament cu care se va executa tragerea, pozițiile pentru tragere


sunt cele din Regulamentul instrucției de front (R.G. 5) :
- Poziția pentru luptă culcat;
- Poziția pentru luptă în genunchi;
- Poziția pentru luptă în picioare.

Operațiunile pentru tragere


Operațiunile pentru tragere reprezintă ansamblul de mișcări pe care le învață cursanții în vederea
executării tragerii.
Acestea sunt:
• Pregătirea pentru tragere:
o luarea poziției pentru tragere;
o încărcarea
• Executarea tragerii:
o ochirea;
o mânuirea trăgaciului.
• Încetarea tragerii:
o temporară (parțială);
o definitivă (completă).
• Reluarea tragerii
Pentru reluarea tragerii, după încetarea temporară, trăgătorul dezasigură arma și continuă tragerea.
Pentru reluarea tragerii, după încetarea definitivă, trăgătorul execută întrunit toate operațiunile
pentru tragere.

Succesiunea de principiu a activităților desfășurate pentru executarea tragerilor în poligon


este următoarea:
a) organizarea personalului de serviciu în poligon şi verificarea acestuia în ceea ce priveşte
cunoaşterea atribuţiilor;
b) prezentarea personalului/trăgătorilor în poligon;
c) verificarea cunoaşterii de către trăgători a condiţiilor şi a regulilor de siguranţă în poligon;
d) constituirea seriilor;
e) distribuirea muniţiei/grenadelor;
f) introducerea muniţiei în încărcătoare;
g) deplasarea pe aliniamentul de tragere;
h) încărcarea armamentului;
i) executarea tragerii/aruncarea grenadelor;
j) încetarea temporară/definitivă a tragerii;
k) descărcarea armamentului;
l) verificarea/controlul armamentului;
m) predarea muniţiei netrase şi recuperarea tuburilor-cartuş;
n) încetarea activităţii personalului de serviciu în poligon şi deplasarea la unitate;
o) verificarea şi asanarea poligonului de grenadele şi muniţia neexplodate, de către o echipă
specializată, numită prin ordin de zi/dispoziţie zilnică.
În funcţie de situaţie, succesiunea activităţilor se poate modifica numai în măsura în care nu este
afectată desfăşurarea normală a activităţii şi siguranţa în poligon.

Interdicţiile generale pe timpul cât unităţile/subunităţile/personalul se găsesc/găseşte în poligon


sunt următoarele:
a) distribuirea muniţiei şi încărcarea armamentului cu muniţie fără comandă şi în alte locuri decât cele
stabilite prin prezentul regulament;
b) îndreptarea armei asupra oamenilor, lateral şi spre spatele poligonului, indiferent dacă aceasta este
sau nu încărcată;
c) lăsarea armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din poligon, fără ordinul şefului
sectorului de tragere;
d) apropierea, fără comandă, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere;
e) dispunerea muniţiei în alte locuri decât cele stabilite, precum şi lăsarea muniţiei fără pază şi
supraveghere;
f) dezasigurarea armamentului fără comandă sau în alte situaţii decât cele impuse de îndeplinirea
condiţiilor şedinţei de tragere;
g) accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere, în apropierea trăgătorilor, pe timpul executării
tragerii.

Încetarea tragerii se execută imediat, la comanda conducătorului tragerii sau din iniţiativa
trăgătorului, în următoarele cazuri:
a) apariţia oamenilor, autovehiculelor şi a animalelor în câmpul de ţinte, a avioanelor şi elicopterelor
care zboară la mică înălţime pe deasupra poligonului;
b) căderea gloanţelor peste limita zonei de siguranţă;
c) pierderea legăturii cu personalul din paza poligonului sau căderea loviturilor în apropierea acestora;
d) raportarea/transmiterea de la/la posturile de pază a semnalului stabilit cu privire la situaţii care
impun încetarea tragerilor;
e) izbucnirea focului în urma executării tragerii cu muniţie trasoare sau incendiară;
f) dezorientarea trăgătorilor, mai ales pe timp de noapte;
g) darea semnalului acustic/optic/telefonic "încetarea parţială a tragerilor", care trebuie să fie distinct
faţă de semnalul "încetarea totală a tragerilor";
h) ridicarea fanionului alb, iar noaptea aprinderea becului alb la punctul de conducere - observare şi pe
stâlpul din centrul poligonului.

În afara condiţiilor prevăzute la fiecare şedinţă, trăgătorul se apreciază cu calificativul


"necorespunzător" dacă, înainte sau pe parcursul desfăşurării şedinţei:
a) trage involuntar;
b) trage după semnalul "Încetarea parţială/totală" sau după comanda "Serie încetaţi - asiguraţi/Serie
încetaţi - descărcaţi";
c) trage în ţinte aflate pe direcţia altui trăgător;
d) este găsit cu cartuş pe ţeavă la controlul armamentului;
e) trage nejustificat cu altă armă decât cea pe care o are în primire;
f) îndreaptă arma într-o altă direcţie decât cea de tragere.
Regulile pentru tragere sunt norme stabilite pe baza teoriei probabilităților și tragerilor
experimentale care arată cum trebuie executată ochirea (poziția aparatelor de ochire și punctul de ochire),
pentru lovirea obiectivului.
Ochirea presupune îndreptarea armei în plan vertical și orizontal astfel încât punctul de ochire
rezultat prin alinierea aparatelor de ochire să se suprapună cu punctul dorit de pe țintă.
Totalitatea operațiunilor efectuate pentru a îndrepta țeava armamentului în plan orizontal și vertical, în
așa fel încât traiectoria medie să treacă printr-un punct ales pe obiectiv se numește ochire.
Operațiunile prin care se dă axului țevii o anumită poziție în plan orizontal constituie ochirea în
direcție.
Operațiunile prin care se dă axului țevii o anumită poziție în plan vertical constituie ochirea în
înălțime.
Ochirea se execută cu ajutorul dispozitivelor de ochire :
• mecanice (cătare şi înălţător – pistol-mitralieră, pistol);
• optice (luneta – puşca semiautomată cu lunetă);
• cu grile şi corectoare (mitraliera antiaeriană).
Linia dreaptă care uneşte mijlocul crestăturii înălţătorului cu vârful cătării se numeşte linie de miră.

Se recomandă utilizarea Tehnicii medii de ochire – într-o primă fază aparatele de


ochire sunt încadrate corect urmând apoi alinierea acestora pe țintă.

Jocul mic al cătării în țel fața de punctul de ochire, nu trebuie luat în considerare.
La trăgătorii care nu reușesc să mențină „cătare bine prinsă”, tendința de a trage cartușul
chiar în momentul când linia de ochire coincide cu punctul ochit, atrage după sine smucirea
trăgaciului și ca urmare tragerea este necorespunzătoare.

Respirația: Executarea focului se face pe perioada apneei în faza de inspirație sau


în faza de expirație (la jumătatea uneia dintre ele, asigurându-se astfel imobilizarea părții
superioare ale corpului și posibilitatea reglării fine a aparatelor de ochire față de țintă).
Declanșarea trăgaciului constă în apăsarea degetului index asupra trăgaciului (în
momentul coordonării optime a ochirii cu respirația).

Declanșarea trăgaciului se face lin și constant din momentul atingerii punctului


trăgaciului (după finalizarea cursei libere) și până în momentul plecării loviturii.
STABILIREA OCHIULUI DIRECTOR (DOMINANT)
Un test simplu îți poate spune care este ochiul tău dominant. 80% dintre persoane au
ochiul drept dominant, tu din ce categorie faci parte?
Dominanța oculară se manifestă atunci când creierul preferă impuls doar de la un
singur ochi. De regulă, creierul preia imagini de la fiecare ochi în parte şi le îmbină într-o
singură imagine.
Totuși, pentru că ochii nu sunt localizați în același loc, există situații în care creierul
încearcă să îmbine imaginile de la ambii ochi și rezultatul este o vedere dublă.
În astfel de situații, creierul suprimă semnalul de la ochiul non-dominant și se
concentrează doar pe ochiul dominant. Dominanța oculară este asemănătoare cu a fi stângaci
sau dreptaci. Aproximativ 2/3 din populație are ochiul drept dominant, dar există și situații în
care anumite persoane nu au niciun ochi dominant.
Ochiul dominant se poate schimba temporar în funcție de direcția în care îți concentrezi
vederea sau imaginea la care te uiți. Există o serie de modalități prin care poți testa care este
ochiul tău dominant.
» Creează un triunghi cu mâinile tale
» Uită-te prin triunghi cu ambii ochi şi încearcă să fixezi un obiect în mijlocul triunghiului
» Închide unul dintre ochi. Astfel, ochiul dominant va menține obiectul în centrul
triunghiului, în vreme ce, atunci când privești cu celălalt ochi, imaginea va ieși din
interiorul triunghiului și nu o vei mai vedea.
Remedierea incidentelor de tragere cu pistolul calibrul 7.65mm.

Nr. CAUZELE REMEDIEREA


FELUL INCIDENTULUI
ctr. INCIDENTULUI INCIDENTULUI
0 1 2 3
Rateu : închizătorul se află cu 1. Capsa defecta, daca acesta 1. Se va reîncărca pistolul
frontalul ligheanului pe culata țevii prezinta o amprenta adânca a si se va continua tragerea
(închidere completă), cocoșul a percutorului. (se înlătura cartușul care
făcut declanșarea, dar percuția nu 2. S-a întărit unsoarea si nu a făcut percuția).
1 s-a produs. percutorul nu-si face ieșirea 2. Se va curata pistolul si
completa. se va controla ieșirea
percutorului care trebuie
se fie 1,3 – 1.74 mm
Intrarea incompleta a cartușului in Murdărie in camera cartușului 1. Se curăță camera
camera : neînchiderea cartușului in sau tasarea porțiunii cartușului, ligheanului
camera de către închizător; cocosul semirotunde a ghearei închizătorului, panta de
nu poate sa fie declanșat. extractoare, slăbirea arcului alimentare si se apretează
2 recuperator si a arcului tasările existente.
ridicătorului de cartușe. 2. Se schimba arcul
recuperatorului si arcul
ridicătorului de cartușe.
Nearuncarea tubului cartuș prin 1. Piesele sunt murdare, sau 1. Se curata piesele
fereastra închizătorului sau arcul ghearei extractoare nu mobile ale pistolului sau
neextragerea lui din camera mai are forța necesara. se înlocuiește arcul
cartușului. 2. Dintele opritorului ghearei extractoare.
3 închizătorului este defect. 2. Se ajustează dintele
opritorului închizătorului
sau se înlocuiește
manșonul închizătorului.
Nefuncționarea opritorului 1. Opritorul închizătorului 1. Se curăță opritorul
închizătorului ; închizătorul nu s-a este murdar sau uzat in închizătorului si se
oprit in poziția din spate după capătul de oprire. ajustează capătul de
4 ultimul cartuș tras. 2. Arcul opritorului si-a slăbit oprire.
forța. 2. Se înlocuiește arcul
opritorului închizătorului.
Nefuncționarea zăvorului Este blocat arcul zăvorului Se curăță încărcătorul,
încărcătorului si fixarea incorecta a încărcătorului din cauza zăvorul încărcătorului,
încărcătorului. unsorii sau un exista jocul de arcul zăvorului si se
5
0,2 – 0,8 mm intre baza ajustează pintenul de
încărcătorului si corpul agățare al încărcătorului.
pistolului.
Se produce percuția in poziția când Percutorul sau piedica de In acest caz pistolul se
piedica de siguranța este in poziția siguranța sunt defecte. trimite la atelier pentru
6 ,,sigur’’. înlocuirea piedicii de
siguranța sau a
percutorului
Nearmarea cocosului sau Ciocul de armare al cocosului Se trimite pistolului la
neproducerea percuției când se este rupt, sau pragul de armare atelier si se schimba
apasă pe trăgaci si se găsește in al agățătorului este uzat. cocosul sau agățătorul. Se
7
camera cartușului. Clichetul cocoșului este rupt schimba clichetul
in partea inferioara. cocosului daca se
constata ca este rupt.
Cocosul se afla in poziția ,, armat Pârghia trăgaciului a ieșit din Se trimite pistolul la
‘’, se apasă pe trăgaci si cocosul nu locașul de ghidare din corp atelier si se înlocuiește
8
revine in poziția inițiala din fata. sau s-a rupt cepul de la arcul trăgaciului sau
pârghia trăgaciului. pârghia trăgaciului.

Incidente care se produc in timpul tragerii cu pistolul mitraliera si procedeele


pentru inlaturarea lor
Daca pistolul mitraliera este mânuit corect si întreținut in bune condiții, piesele si mecanismele lui
funcționează sigur si fără întrerupere timp îndelungat. Totuși, din cauza murdăririi mecanismelor, a uzurii
pieselor si a mânuirii neatente a pistolului mitraliera , precum si atunci când cartușele sunt defecte, se pot
produce incidente de tragere.
Incidentul care s-a produs in timpul tragerii trebuie sa se încerce sa fie remediat prin reîncărcare, in
care scop se trage repede minerul de armare al portînchizătorului înapoi până la refuz, se eliberează si se
continua tragerea. Daca incidentul nu a fost remediat, trebuie sa se afle cauza lui si se remediază așa cum se
arata mai jos.
Incidentele si caracteristica lor Cauzele incidentelor Procedeele de remediere
1 2 3
Încărcătorul nu alimentează 1 Încărcătorul este murdar Se reîncarcă pistolul mitraliera si se
pistolul mitraliera cu cartușe. sau defect continua tragerea
Închizătorul este in poziția 2 Zăvorul încărcătorului Se schimba încărcătorul
dinainte, dar nu s-a produs este defect Daca zăvorul încărcătorului este defect, se
lovitura - nu exista cartuș in în trimite pistolul-mitraliera la atelierul
camera cartușului artileristic
Înțepenirea cartușului Falțurile încărcătorului sunt Se tine de mânerul de armare al
Cartușul s-a oprit cu glonțul in îndoite portinchizatorului, se înlătura cartușul
retezătura culatei țevii, piesele înțepenit si se continua tragerea. Daca
mobile s-au oprit in poziția de incidentul se repeta, se schimba încărcătorul
mijloc
Rateu. Închizătorul este in 1 Cartușul este defect Se reîncarcă pistolul-mitraliera si se
poziția dinainte, cartușul este in 2 Percutorul sau continua tragerea. Dacă incidentul se repeta
camera cartușului, cocosul este mecanismul de dare a se controlează si se curata percutorul si
coborât de pe nuca de armare, focului este defect; mecanismul de dare a focului; daca acestea
dar nu s-a produs percuția unsoarea este murdara sau s-au rupt ori s-au uzat, se trimite pistolul-
solidificata mitraliera la atelierul artileristic
Tubul tras nu este extras din 1 Cartușul sau camera Se trage mânerul de armare al
camera cartușului. Tubul a cartușului sunt murdare portinchizatorului înapoi si, ținându-l in
rămas in camera cartușului, 2 Extractorul sau arcul sau poziția dinainte se scoate încărcătorul si se
cartușul următor s-a înfipt cu este murdar sau defect extrage cartușul infipt. Se extrage tubul tras
glonțul in el, piesele mobile s-au din camera cartușului cu închizătorul sau cu
oprit in poziția de mijloc vergeaua. Daca incidentul se repeta, se
curata camera cartușului si cartușele.
Se controlează si se curata extractorul de
murdărie, apoi se continua tragerea
Daca extractorul este defect, se trimite
pistolul-mitraliera la atelierul artileristic
Tubul nu este aruncat. Tubul nu 1 Piesele mobile, căile de Se trage mânerul de armare al
este aruncat din cutia gaze sau camera cartușului portinchizatorului înapoi; se arunca tubul si
închizătorului, ci a rămas in ea sunt murdare se continua tragerea
in fata închizătorului sau este 2 Extractorul este murdar Daca incidentul se repeta, se curata orificiile
împins din nou de închizător in sau defect de gaze, piesele mobile si camera cartușului;
camera cartușului se ung piesele mobile. Daca extractorul este
defect, se trimite pistolul –mitraliera la
atelierul artileristic

S-ar putea să vă placă și