Sunteți pe pagina 1din 2

SC ERA RESEARCH SRL

Sediul: CRAIOVA, str. Toporaș, nr. 1A, Jud. DOLJ


CUI 12345678

DECIZIA privind Dispoziția de Detașare


Nr. 259 / 20.10.2020

În temeiul prevederilor art. 45 și 46 din Codul muncii, directorul general al societății, dl. POPESCU
EMIL, în calitate de ADMINISTRATOR al SC ERA RESEARCH SRL, emite prezenta

DISPOZIŢIE DE DETAȘARE

Art. 1 Dispune următoarele:


1. Salariatul detaşat: BADEA ADRIAN.
2. Angajatorul la care salariatul va fi detaşat: SC Progres IT Consulting SRL, Râmnicu
Vâlcea.
3. Funcția: Manager departament marketing.
4. Obiectul detaşării: Coordonare înființare departament de marketing al SC Progres IT
Consulting SRL.
5. Locul detaşării: Sediul SC Progres IT Consulting SRL din Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae
Lahovari, nr. 5.
6. Durata detaşării: 6 Luni, de la 01.11.2020, până la 30.04 2021 .
7. Alte prevederi:
- Toate drepturile salariale, ale salariatului detașat, vor fi negociate de părți și plătite de
către SC Progres IT Consulting SRL;
- Cazarea, transportul și diurna de detașare va fi plătită de SC ERA RESEARCH
SRL.
Art. 2 Prezenta decizie va fi comunicată tuturor părților interesate / în cauză.

SC ERA RESEARCH SRL


DIRECTOR GENERAL,

POPESCU EMIL
SC ERA RESEARCH SRL
Sediul: CRAIOVA, str. Toporaș, nr. 1A, Jud. DOLJ
CUI 12345678

ACORD privind Detașarea


nr. 260 / 20.10.2020

Subsemnatul, BADEA ADRIAN, domiciliat în Loc. CRAIOVA, str. Unirii, nr. 23, Jud. Dolj,
angajat pe postul de Director vânzări la SC ERA RESEARCH SRL, declar că sunt de acord cu
modificarea felului muncii manager departament marketing, cod COR - 122107 pe perioada
detașării dispuse prin decizia nr.259 / 20.10.2020

Data Salariat,

S-ar putea să vă placă și