Sunteți pe pagina 1din 11

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Model PLAN de AFACERI START-UP1

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei:
GRAYSOFT

2. Forma juridică de constituire:


 Societate Comercială □ Persoană Fizică Autorizată □ Asociaţie Familială

3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:


Servicii proiectare și mentenanță
Codul CAEN 7420

4. Valoarea capitalului : 50000 EURO


5. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:

A. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A 1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?

Ideea de afacere este aceea de înființare a unui birou de proiectare și mentenanță care va avea
activități: proiectarea în domeniul construcțiilor de mașini industriale, autovehicule, de asemenea
ne putem adapta cererilor clienților vechi, sau potențialilor clienți noi.
Societatea comercială se va ocupa de asemenea și cu îmbunatățirea vechilor proiecte, asistarea
și lămurirea eventualelor ambiguități.
Servicii prestate: 1. Proiectare tehnică
2. Expertiză tehnică
3. Mentenanță
Produsul care generează profit este de fapt proiectele rezultate în urma prestării serviciilor de
proiectare și mentenanță. Profitul va apărea în urma prestării serviciilor prezentate anterior.

A 2. Cine vor fi clienţii tăi?

1
Acest model se utilizează numai în cazul în care Planul de Afaceri se referă la o activitate care nu se va desfăşura în
cadrul unei afaceri deja existente (se va înfiinţa o firmă nouă)
Principalii clienți vor fi persoane fizice și juridice (firme).

Nr.crt. Clienţi/ Anul 1 Anul 2 Anul 3


Grupe de clienţi Mii EURO % Mii EURO % Mii EURO %

1 SC DirtBike SRL 3 7,2 5,9 5,4 6 4,3


2 SC ROBOT PARTS SRL 5 9,4 9 9,6 11 8
3 SC PAUL-BRAKE SRL 12 11,8 24 11,3 30 9,3
4 SC PRODACTCONS 15 13,6 37 12,4 42 19,4
SRL
5 SC EUROCOMFIL SRL 21 14,4 32 9,6 40 20,3
6 SC SOFAWORKS SRL 20 24,6 45 14,6 49 23,5
7 SC MOLDOSOFA SRL 23 17,2 46 37,1 57 15,2
Total cifra de afaceri 50 100 90 100 156 100

A 3. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani.


Fixaţi-vă obiective cuantificabile !

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
crt.

1. Cifra de afaceri, din care: Mii Euro 50 90 156


2. Export Mii Euro 15 21 34
3. Profit Mii Euro 20 59 110
2. Nr. Angajaţi Nr.pers 7 15 20

A 4. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?

Am cunoștințe legate de acest domeniu având suficiente tangențe legate cu proiectarea


tehnică încât să-mi formez o părere asupra tendințelor pieței. După o documentare mai
minunțioasă am ajuns la concluzia că pot înființa o societate prin care sa fructific potențialul
acestui domeniu. Bineînteles că nu aș fi reușit sa iau o astfel de decizie dacă nu m-aș fi
consultat și cu cineva din acest domeniu.
Vreau să păstrez multe din colaborările și relațiile pe care le-am dobândit de-a lungul
timpului prin consolidarea afacerii.
În acest proiect nu voi fi singură implicată, ci voi avea ajutorul unor persoane care au
experiență în acest domeniu și care au mai lucrat înainte împreună, colaborând cu majoritatea
dintre actualii clienți. Acesta este un plus în dezvoltarea afecerii deoarece deja știm ce pretenții
au clienții, ce așteptări și de asemenea le cunoaștem “ mofturile”.
Am o capacitate ridicată de muncă, mai ales în condiții de stress sau limite de predare,
momente în care depășesc cu mult programul normal de lucu pentru a duce un lucru la bun
sfârșit și în timp util. Sunt o persoană perfecționistă și țin foarte mult la calitatea serviciilor
oferite de mine și la satisfacerea clienților.

2
Flexibilitatea si dinamica domeniului de activitate: Societatea se ocupă de tot ce înseamnă
proiectare tehnică a diferitelor piese , ansambluri, care în final sunt produsele cliențiilor noștri.

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE


B 1. Istoric

În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

 Cum a apărut ideea de afacere?


 Ce experientă practică şi/sau teoretică aduceti în afacere?
Ideea de afacere a apărut în urma finalizării studiilor și conștientizării deficitului de societăți
care se ocupă doar cu proiectare și sunt deschiși în realizarea oricarei idei. Am lucrat ca voluntar și
sub formă de practică profesională la diferite firme de proiectare și în departamente tehnice din
cadrul uno multinaționale, acest lucru este un plus deoarece deja sunt familiarizată în acest
domeniu.
Colaborarea dintre diferitele firme sau persoane implicate în acest proiect exista deja. Eu
doar organizez și coordonez întregul proces și îl structurez astefl încât toți cei implicați să
beneficieze într-un mod cât mai eficient de simplificarea muncii în echipă.

 De ce mijloace financiare dispuneţi?


□ Familia mea este dispusă să mă ajute
 Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii
□ Dispun de aport în natură pentru a demara afacerea.
□ Intenţionez să contractez un credit

B 2. Management, Resurse Umane


MANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări


Șanta Gabriela Bianca Acționar, manager Desenator,utilizator PC, student
inginerie
Crăciun Paul Acționar, Inginer proiectant cu Universitatea tehnică Cluj-Napoca,
drept de semnătură Centru Universitar de Nord Baia
Mare, specializarea Inginerie
economică în domeniul mecanic

3
Butean Andreea Utilizator CAD, grafică 3D Universitatea tehnică Cluj-Napoca,
Centru Universitar de Nord Baia
Mare, specializarea Inginerie
economică în domeniul mecanic
Onaci Bogdan Utilizator, întocmire dosare, Subinginer, studii de specialitate
copiere și printare, măsuratori
Filip Viorica Specialist salarizare și recrutare Studii de specialitate
Pop Roxana Secretară Absolventa liceului de informatică
Mirasc Cristina Negociator Absolventa facultății de Științe
administrative, politice și ale
comunicării

PERSONAL
Detaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire

Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de


instruire
Proiectant Inginer 4
Salarizare 1
Negociator 1
Secretară 1
TOTAL 7
ORGANIGRAMA consider că nu este necesară întrucât avem un număr foarte mic de
angajați și în acest fel fiecare are posibilitatea să colaboreze cu fiecare. Toți ne aflăm în
aceiași încăpere așadar inclusiv managerul poate să i-a legatura cu toți angajații.

C. ANALIZA PIEŢEI
Date privind piaţa şi promovarea noului produs/ serviciu:

Totodată nu este suficient ca firma să facă lucrurile puțin mai bine decât concurența. A
întreprinde o activitate excelentă din punct de vedere operațional nu este același lucru cu a avea o
proiectare strategica robustă- o configurație unică de activități care să reîntregească pozitia firmei
pe piață. Noi ne îmbunătațim cunoștințele despre clienții noștri, tehnicile și tehnologiile de creare a
relațiilor cu clienții și capacitatea de înțelegere a viziunii clienților asupra banilor de care dispun și
pe care sunt dispuși să-i cheltuiască.
Punctele noastre tari sunt:
-calitate superioară
-servicii mai bune
-prețuri scăzute
-cota de piață mai mare
-adaptare și lărgirea gamei de produse

C 1. Clienţi potenţiali:

Anul curent 2017

4
Clienţi Vânzări preconizate Numărul de proiecte într-un an Totalul valorii
pe clienţii principali proiectelor
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii %
Proiectare Proiectare Proiectare Proiectare Euro
robot canapele placute biciclete
industrial frână

Clienţi 1 SC DIRTBIKE SRL 15 5 10%


Interni 2 SC ROBOT PARTS 50 5 10%
SRL
3 S PAUL-BRAKE 5 5 10%
SRL
4 SC 14 4 8%
PRODACTCONS
SRL
5 SC EUROCOMFIL 80 10 20%
SRL
6 SC SOFAWORKS 82 11 22%
SRL
Total piaţă internă 64 162 5 15 40 80%

Clienţi 1 S.C. MOLDOSOFA 15 10 20%


externi SRL
Total piaţă externă 15 10 20%
Total intern+export 64 177 5 15 50 100%

C 2. Concurenţi potenţiali

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pe piaţă a
produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei Ponderea pe
piaţă (%)
1 Proiectare TEHNOCAD SA 47%
2 Proiectare ADTECH SRL 60%
3 Proiectare PROVIA SRL 35%
4 Proiectare DEG ENGINEERING S.R.L. 40%

Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe


1 SC TEHNOCAD SA Gamă largă de activitate Întârzie predarea
proiectelor
2 SC ADTECH SRL Multi ani de experienta Softuri vechi
3 SC PROVIA SRL Promptitudine Tarife mari
4 SC DEG ENGINEERING SRL Ingineri specializati Nu au experiență

5
C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:
Preț, Calitate, Caracteristici noi, Servicii post-vânzare, Tehnologia avansată.
Rapiditatea executării serviciului prin intermediul aparaturii tehnice( calculatoare cu cele mai noi
programe)

C 4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă:

Sporirea calităţiilor serviciilor, precum și adoptarea unei politici de marketing mlt mai agresive.

C5. Cum se va realiza distrubuția produselor:


Produse/grupe de Ponderea în cifra Forme de distrubuție (%)
produse de afaceri(%)
Proiectare robot 24.52% Email Preluare persoanlă
industrial
(37%) (63%)

Proiectare 67.82% Email Preluare persoanlă


canapele
(85%) (15%)

Proiectare 1.92% Email Preluare persoanlă


placute frână
(100%) (0%)

Proiectare 5.74% Email Preluare persoanlă


biciclete
(56%) (44%)

C 6. Activităţi de promovare a vânzărilor :


Publicitate, Lansare oficială, Pliante, broşuri, Plata în rate, Promoţii

Vom apela la publicitatea prin intermediul mass-media, precum si internet.

Cheltuieli pentru promovarea


produselor/serviciilor pe categorii de Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
cheltuieli (mii euro)
Publicitate mass-media 300 E 350 E 500E
Publicitate internet 400 E 500 E 500E
Total cheltuieli de promovare 700 E 850 E 1000E

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi

6
Produse vechi Pret (euro/UM) Pondere în vânzări totale
Produsul 1 Proiectare robot 444,4 E/ buc 24.52%
industrial
Produsul 2 Proiectare 245,83 E/buc 67.82%
canapele
Produsul 3 Proeictare 41,66 E/buc 1.92%
plăcuțe frână
Produs 4 Proiectare bici 250 E/buc 5.74%

Produse noi Pret (euro/UM) Pondere în vânzări totale


Produsul 1 centrale termice 2000 E/buc 50%

D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Valoarea anuală a


achiziţiilor (EURO)
Materie SC ALEC SA- hârtie, 8000 E
primă/serviciu imprimantă,ploter,
carton
SC BRATO SRL – 1500 E
cerneală, creioane
speciale
SC MOBIL EXPERT 2600 E
SA- mobilier
SC LIGHT SRL- 2200 E
corpuri iluminat

Total 14300 E

D 3. Aprovizionare şi Transport

Aprovizionarea se va face prin intermediul distribuitorilor care vor livra comenzile plasate de către
ingineri direct la sediul firmei.
Transportul nu este necesar în cazul nostru deoarece proiectele se vor trimite prin email și
eventualele modificări ne vor fi transmise prin telefon sau email. Transportul angajaților nu îl
suportă întreprinderea.

D 4. Descrierea procesului tehnologic:


4.1. Descrieţi pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor.

Procesul tehnologic pentru realizarea proiectelor tehnice a anumitor piese sau ansamble este
scurt. După realizarea publicității și apariției potențialilor clienți, încercăm să negociem un preț cât
mai bun pentru realizarea serviciului. Prețul îl punem în funcție de dificultatea și complexitatea
serviciului. Etapa aceasta fiind depășită, începem execuția proiectului, desenarea pieselor,
verificarea și în final verificarea completă de către inginerul cu drept de semnătură și predarea
acestuia clientului

7
4.2. Descrieţi cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum şi ce soluţii aţi gândit pentru
eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului)
Impactul asupra mediului din păcate există prin folosirea excesivă a hârtiei, a creioanelor, a
cartonului. Ceea ce încercăm noi acuma să facem, este să trimitem în format electronic cât mai
multe proiecte și să evităm listarea lor. Încă suntem nevoiți să mai listăm deoarece nu fiecare
executant dispune de un laptop, telefon Android sau tabletă. Sperăm ca odată cu avansarea
tehnologiei și clienții noștri să ofere executanților tehnologizarea de care este nevoie.

D 5. Cheltuieli anuale de producţie:

Cheltuieli de producţie directe Suma % din total


EURO cheltuieli
Materii prime 14300 24.155%
Materiale auxiliare 0 0
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii 42000 70.94%
sociale)
Energie, alte utilităţi 1000 1.68%
Subansamble 0 0
Servicii sau lucrări subcontractate 0 0
Alte cheltuieli directe (detaliaţi) 0 0
Total cheltuieli directe 57300 96.790%
Cheltuieli de producţie indirecte Suma % din total
EURO cheltuieli
Administraţie / Management 800 1.35%
Cheltuieli de Birou / Secretariat 500 0.84%
Cheltuieli de Transport 0 0
Cheltuieli de Pază 600 1.01%
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 0 0
Alte chetuieli indirecte 0 0
Total cheltuieli indirecte (detaliaţi) 1900 3.209%
TOTAL 59200 100%

D 7. Venituri anuale preconizate:

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor/an)

Vânzări la capacitatea maximă Suma (EURO)


Produsul 1 Proiectare robot industrial 64000
Produsul 2 Proiectare canapele 177000
Produsul 3 Proiectare plăcuțe frână 5000
Produsul 4 Proiectare biciclete 15000
TOTAL 261000

8
E. INVESTIŢII NECESARE
E 1. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris
anterior
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea Durata de
estimată EURO amortizare (ani)
Ploter SC ALEC SA 400 5
Imprimata SC ALEC SA 450 5
Laptopuri EMAG 4000 5
TOTAL: 4850

E 2. Modul de asigurare cu utilităţi:


Precizaţi unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate
utilităţile necesare

Proiectul va fin implementat într-un apartament care este al meu, ceea ce înseamnă că nu
va trebui să plătim închirierea spațiului. Adresa este următoarea : Bulevardul Republicii, nr.99,
ap.9/0774477597/gabriela.bianca72@yahoo.com
Birourile vor fi toate într-o cameră, listarea și asamblarea proiectelor se vor desfășura
separat în camera alăturată unde vor fi de asemenea amplasate imprimantele și ploterul.
Armonia și mediul plăcut de lucru este foarte important, ceea ce înseamnă că se vor face
toate modificările daca vor exista neplăceri pentru a exista un spațiu cât mai comod pentru
executarea proiectelor.

F. PROIECŢII FINANCIARE
F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE ACTIVE Valoarea Durata de


AMORTIZABILE (EURO) amortizare
Ploter 400 5
Imprimanta 450 5
Laptop 1000 5

F 2. Plan de finanţare a investiţiei

Sursa de finanţare Suma %


EURO
Credite bancare 0
Capital propriu 50000 100%
Alte surse 0
Total 50000 100%

F 3. Date privind capacitatea de producţie


Definiţi capacitatea de producţie de 100%.

Unităţi produse/ 8 ore: _1,04_ buc.


Nr. de schimburi necesare: _1_

9
Preţ mediu / unitatea de produs: _191,57_ Euro
Nr proiecte într-un an: 261

F 4. Utilizarea capacităţii de producţie

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)


100% 100% 100%

F 5. Date privind costurile de producţie


Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (EURO)


Cheltuieli cu materia primă, din care: 5900
a)...
b)...
c)...
Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat şi 42000
angajator)
Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc) 400
Reparaţii periodice 500
Întreţinere şi piese de schimb 500
Alte cheltuieli directe 200
Cheltuieli administrative 300
Cheltuieli de desfacere şi promovare 300
Comisioane bancare
Asigurări 450
Alte costuri fixe 0

F 6. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Indicator Valoare (in EURO)


Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
Venituri din vânzări 261000 540000 740000
Costuri de producţie 51925 85000 98000
Profit brut ( impozabil) 209075 590000 110000
Impozit pe profit 32972 495600 924000
Profit net 176103 94400 17600
Dividende plătite 0 0 0
Profit nerepartizat 176103 94400 176000
Dobânzi scadente 0 0 0
Profit disponibil 176103 94400 176000
Profit disponibil cumulat 176103 94400 176000
Pierderi din activitatea de bază 0 0 0

F 7. Flux de numerar

10
Indicator Valoare (in Euro)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Resurse financiare la începutul perioadei 50000 90000 156000
Credite 0 0 0
Vânzări 261000 552000 244000
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 311000 642000 400000
Investiţia + creşterea de capital circulant net 311000 642000 400000
Cheltuieli operaţionale 57300 85000 90000
Cheltuieli financiare – dobânzi 1000 5000 7000
Rate de credit 0 0 0
Impozit pe profit 32972 658420 480000
Dividende plătite 0 0 0
TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR 271328 520800 700000
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR 39672 67000 90000

F 8. Bilanţul previzionat

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
A. TOTAL ACTIV 452206 368000 327840
1. Active circulante 57300 85000 90000
1.1. Disponibilităţi bănesti 343006 132800 91840
1.2. Active curente 14300 54600 62000
2. Active fixe ( la valoarea ramasă) 42200 95600 84000
3. Pierderi 0 0 0
3.1. Pierderi din anii precedenţi 0 0 0
B. TOTAL PASIV 452206 368800 327840
1. Obligaţii curente 0 0 0
2. Credite pe termen scurt şi mediu 0 0 0
3. Capital propriu 50000 90000 156000
a. Finanţare proprie 50000 90000 156000
b. Profit nerepartizat ca dividende 176103 94400 17600
c. Profit nerepartizat din anii 176103 94400 17600
precedenţi

11

S-ar putea să vă placă și