Sunteți pe pagina 1din 56

Motto:

“If you fail to plan, you are planning to fail!”1

1
Benjamin Franklin
Cuprins

Introducere..................................................................................................... 3
Capitolul I. Planul de afaceri .....................................................................4
1.1 Sfaturi menite pentru ajutorul creionării planului de afacere ...........4
1.2 Importanța planului de afaceri .........................................................9
Capitolul II. Despre start-up-uri ...............................................................13
Capitolul III.Etapele înfințării unu start-up ...............................................18
3.1 Cadrul legal de înfințare a unui start-up ........................................18
3.2 Stabilirea obecyului de activitate ...................................................20
3.3 Rezervarea denumrii societății .......................................................21
3.4 Stabilirea sediului social ................................................................21
3.5 Actul constitutiv ...........................................................................22
3.6 Înregistrarea la Registrul Comerțului.............................................26
3.7 Aviza și autorizații de funcționare ..................................................27
Capitolul IV. Analiza pieței concurențiale ..............................................29
4.1 Produsul........................................................................................29
4.2 Analiza cererii ...............................................................................30
4.3 Analiza ofertei ...............................................................................31
4.4 Activitatea de promovare...............................................................32
Capitolul V. Planul de afacere................................................................33
5.1 Date de identificare a firmei............................................................33
5.2 Conducerea si personalul societății.................................................34
5.3 Previzionarea proiectului pentru care se solicită finanțare..............35
5.4 Date privind piața potențială și promovarea produselor................44
5.5 Presupuneri si riscuri considerate in elaborarea proiectului...........47
Concluzii..................................................................................................48
Contribuții personale..............................................................................50
Bibligrafie................................................................................................51
Anexe.......................................................................................................52
Anexa 1. Descrierea investiției..............................................................52
Anexa 2. Previzionarea profiturilor......................................................53

2
INTRODUCERE

În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri,


prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de S.R.L. – D. Obiectul de
activitate al firmei, conform CAEN, va fi creşterea păsărilor, mai exact, creşterea
prepeliţelor. Am ales această categorie de păsări, pentru a-mi satisface o dorinţă
din copilărie. Când aveam vârsta de 7 ani, părinţii mei au crescut o perioadă de
timp un număr de aproximativ 50 de prepeliţe, pentru gospodărie. Încă de pe atunci
am fost atras de aceste păsări, dorindu-mi ca într-o zi să îmi deschid propria
crescătorie de prepeliţe. Decizia asupra unei crescătorii a fost luată după o analiză
a tuturor elementelor, atât pro cât şi contra, cum ar fi: calităţile deosebite ale
ouălelor de prepeliţă şi popularitatea tot mai crescută de care se bucură, cererea
mare de pe piaţă, investiţia scăzută şi spaţiul mic în care pot fi crescute aceste
păsări.
Pentru aceasta, am ales elaborarea unui plan de afaceri pentru a putea
determina care sunt etapele şi resursele necesare demarării afacerii, pentru a stabili
un plan de acţiune.
În prima parte a acestei lucrări puteţi găsi explicaţii despre ceea ce înseamnă
un plan de afaceri și cât de important este acesta pentru un start-up. În capitolul 2
puteţi afla ce este IMM-ul, care este definiţia acestuia conform A.I.P.P.I.M.M., de
ce a fost adoptată o nouă definiţie, care este utilitatea ei, şi cum poate fi aceasta
aplicată. Tot de aici vă puteţi informa cu privire la îmbunătăţirea accesului la
capital, obţinerea statutului de întreprindere, determinarea pragurilor pentru
determinarea categoriei în care se află întreprinderea (microîntreprindere,
întreprindere mică, sau mijlocie), şi altele.
În continuarea capitolului prezentat anterior pot fi găsite date referitoare la
cadrul legal de înfiinţare al unui IMM, dar şi la stabilirea tuturor paşilor necesari de
parcurs în vederea înfiinţării unui IMM.
În capitolul 4, este prezentată o analiză a pieţei. Aici vor fi descrise
produsele ce urmează a fi comercializate de către întreprindere, vor fi stabiliţi
potenţialii clienţi şi potenţialii concurenţi. În încheierea capitolului este prezentată
activitatea de promovare a crescătoriei de prepeliţe.
Ultimul capitol cuprinde planul de afacere propriu-zis.
Pentru realizarea proiectului am cules informaţii din cărţi de specialitate, de
pe site-uri specializate şi din legislaţia în vigoare.

3
Capitolul I.

Planul de afaceri

Planul de afaceri este primul pas spre o poveste de succes. Planificând


afacerea, putem să stabilim o viziune, care ne va ghida spre obţinerea unor
obiective îndrăzneţe.
Majoritatea afacerilor falimentează pentru că nu au un management
strategic, un manager care să poată să aibă o imagine de ansamblu, atât a afacerii,
cât şi a mediului în care aceasta acţionează, iar aceasta imagine o formezi printr-
un plan de afaceri bine structurat.
Scrierea unui plan de afaceri poate părea complicată si consumatoare de
resurse, dar existența unui plan de afacere bine structurat si documentat este
crucială pentru supraviețuirea si dezvoltarea unei afaceri.
Planul de afaceri, în special secţiunea dedicată informaţiilor financiare, este
un document care trebuie actualizat periodic, nu doar anual. Se recomandă o
revizuire a sa o dată pe lună, prilej cu care se pot completa valorile reale obţinute
pentru vânzări şi cheltuieli, şi se pot compara cu valorile previzionate. În această
manieră, estimările viitoare vor fi corectate pe parcurs.
Analiza situaţiilor financiare este importantă şi pentru a face un studiu
comparativ între diferite componente ale situaţiilor financiare, între situaţii de-a
lungul timpului, şi, de ce nu, între valorile pentru diverse companii care activează
în acelaşi domeniu. Se poate dovedi utilă compararea lichidităţii, profitabilităţii şi a
gradului de îndatorare cu nivelul mediu din industrie.
Dacă planul de afaceri este creat pentru a atrage investitorii sau obţinerea
unui împrumut, se recomandă includerea unui istoric al situaţiei financiare. Acesta
reprezintă un rezumat al afacerii din faza de start până în prezent, la care se pot
anexa câteva documente suplimentare, ca de exemplu: situaţiile financiare, lista
activelor şi a pasivelor. De asemenea, cu ajutorul unor programe software pot fi
realizate grafice care scot în evidenţă valorile financiare (istoricul vânzărilor,
previziunile veniturilor pentru următorii ani).
Deşi pare dificil, totusi nu trebuie neglijată această componentă de bază a
planului de afaceri, pentru că fără ea şansele să convingeţi un investitor se reduc.

1.1 Sfaturi menite pentru ajutorul creionării planului de afacere.

a) Adaptarea planului de afacere în funcție de audiența vizată


Punctul de plecare al oricărui plan de afacere este audiența: Cine va citi
planul de afacere? Care este scopul planului de afacere: de a obține un credit, de a
atrage un investitor, de a atrage un nou partener în afacere? Deși elementele cheie
și previziunile financiare ramân aceleași indiferent de audiența căreia i se
adresează, planul de afaceri trebuie adaptat în funcție de nevoile și așteptările
fiecărui grup ținta: de exemplu un investitor privat va fi mai interesat să vadă cum
iși va recupera investiția inițială și care va fi profitul său in timp ce un bancher va

4
urmări dacă există elemente care să sugereze ca vă permiteti să achitați împrumutul
oferit de către bancă.

b) Cercetarea pieței în care va fi desfășurată activitatea


Investitorii pun un accent foarte mare pe cunoșterea și înțelegerea pieței în
care urmează desfășurarea activității, de aceea cercetarea pieței este esențială în
scrierea planului de afacere.
Cercetarea în vederea întocmirii planului de afacere vizează următoarele
aspecte:
Afacerea: Determinarea cu claritate a ceea ce faceți sau ce doriți să faceți și
cum se va realiza acest lucru prin management, organizare, flux de producție,
utilizarea corespunzătoare a resurselor. Cunoașterea industriei si tendințele ei, în
așa fel incât atunci când veți trece la partea de discuții și interviuri cu experți din
aria de interes sau cu alți antreprenori să arătați că aveți cunoștințe aprofundate
despre domeniu.
Piața: Care sunt caracteristicile pieței în care vă veți desfășura activitatea,
căror clienți vă veți adresa, unde sunt aceștia, ce doresc ei, care este
comportamentul lor de cumpărare, care sunt concurenții dumneavoastră etc.
Finanțele: Puteți să satisfaceți cerințele clienților potențiali și să obțineți un
profit? Care este marja de profit în domeniu? Care sunt costurile implicate?
Sursele principale de date și informații sunt:
Experiențele anterioare ale antreprenorului: cunoștințele dobândite în
calitate de angajat, observațiile făcute în calitate de client etc.
Informații din diverse surse publice: presa de specialitate, internet,
rapoartele de activitate ale unor companii din domeniu, informații statistice,
rapoarte ale unor companii de cercetare a pieței, etc. Acestea vă vor oferi o
imagine cât mai clară asupra industriei în care urmează să activați, evoluției pieței,
profilului consumatorilor.
Cercetare primară prin intermediul unor interviuri cu clienți/potențiali
clienți, furnizori, competitori și experți din zona de interes. Începerea cercetarii
primare va fi atunci când sunt destul de multe informații adunate din surse publice
pentru a avea o baza de discuții comună cu interlocutorii. Acest tip de cercetare va
asigura o intregire a imaginii reale din spatele informațiilor publice, la care are
acces oricine.
Informațiile despre piață incluse în planul de afaceri trebuie sa fie detaliate și
să arate faptul că intelegeți oportunitățile și amenințările venite din mediu, ceea ce
implica și cunoașterea punctelor tari și punctelor slabe atât ale afacerii.

c) Identificarea concurenței
Pentru a ințelege cât mai bine piața în care activați trebuie să vă cunoașteți
concurenții direcți și indirecți – cine sunt, care sunt punctele tari și punctele slabe
ale acestora și care sunt implicațiile pentru afacerea dumneavoastră. Toate afacerile
au competitori, fie direcți, fie indirecți iar dumneavoastră trebuie să arătați în

5
planul de afacere că îi cunoasteți și că aveți o strategie clară pentru a face față
acestora.
Instrumente utile in realizarea acestei analize sunt template-urile: Matricea
de analiza comparativă a concurenților și Analiza competitivității.
Matricea de analiză comparativă a concurenților:
Tabelul 1

Ale afacerii Ale concurenţilor


Puncte tari
dvs. A B C D

Calitate

Gama

Promovarea

Amplasarea

Servicii post-
vânzare

Distribuţie

Tehnologie

Total 0 0 0 0 0
Tabel 1.1

Scala

1 2 3 4 5

foarte
nesatisfăcător satisfăcător bun excelent
bun
Tabel 1.2

Analiza competitivității

O modalitate de a determina competitivitatea afacerii, este să comparăm


situația noastră cu cea a principalilor trei competitori și să determinați importanța
business-ului pentru concurenți. Această analiză trebuie realizată pe baza unor
factori cheie care sunt enumerați în prima coloană.

6
Factor Afacerea Punct Punct Competitor Competitor Competitor Importanța
dvs. tare slab A B C pentru
clienți
Produsele
Prețul
Calitatea
Varietatea
Serviciile
Disponibilitate
Stabilitate
Expertiza
Reputația
Design
Metodele de
vânzare
Politicile de
creditare
Promovare
Imagine
Tabel 1.3

d) Acordarea atenției la detalii


Planul de afaceri ar trebui sa fie bine structurat și să ofere destul de multe
informații încât cititorii să poată obține o imagine cât mai clară asupra afacerii
dumneavoastră. Planul de afaceri trebuie să îi convingă pe cei care citesc că sunteți
profesionist și capabil să duceți la capăt ceea ce vă propuneți, de aceea nu trebuie
să apară greșeli de ortografie, presupuneri nerealiste, cifre si previziuni exagerat de
optimiste.
Atât conținutul cât și forma sunt extrem de importante în ochii celor care
urmează să citească planul de afacere: designul planului trebuie să fie atractiv,
conținutul să fie aerisit și usor de urmărit, paginile să fie numerotate, planul să fie
precedat de un cuprins care să includă numarul paginilor, pagina de titlu să conțină
detaliile importante: numele afacerii, numele firmei, date de contact, etc.
e) Puneți accent pe oportunitatea oferită potențialilor investitori
Dacă sunteți in cautare de investitori descrieți clar oportunitatea: de ce ar fi
cineva motivat să investească în afacerea dumneavoastră și nu în alta? Care sunt
elementele care vă diferențiază de concurență? Care este Propunerea Unica de
Vânzare (USP – Unique Selling Proposition)? De ce ar fi motivați clienții sa
cumpere de la dumneavoastră?
Planul de afaceri trebuie sa ofere răspunsuri la toate aceste intrebari intr-un
mod cât mai clar și mai detaliat.

7
f) Omitere aspectelor considerate relevante pentru planul de afacere
In mod normal planul de afacere trebuie să descrie: scopul și obiectivele
afacerii, produsul/serviciul oferit, clienții, competitorii, echipa manageriala,
aspectele operaționale, aspectele financiare. Fiecare dintre aceste elemente are
rolul de a intregi imaginea afacerii și dacă omiteți o anumita categorie, fie pentru
că vi se pare mai complicată de realizat, fie pentru că nu aveti destul de multe
informații, poate avea un impact negativ asupra persoanelor care vor citi planul de
afacere.
g) Oferirea informațiilor financiare corecte și detaliate
Aspectele financiare ale afacerii prezintă cea mai mare importanță pentru
investitori, de aceea vor fi supuse unei analize foarte atente. Fluxul de numerar
trebuie să fie documentat foarte bine și previziunile de vânzări trebuie să se bazeze
pe informații reale. Deși costurile sunt mai ușor de previzionat decât vânzările,
ambele trebuie incluse în planul de afacere. În această etapă se poate ușura
semnificativ munca utilizând o aplicație Excel pentru planuri de afaceri, un soft
creat special pentru antreprenori și pentru care nu aveți nevoie de cunostințe de
contabilitate extinse pentru a putea profita de avantajele lui.
h) Asigurați-vă că rezumatul executiv al planului este convingător
Fără îndoială rezumatul executiv este cea mai importantă piesă a planului de
afacere, pentru că majoritatea celor care vor citi planul vor începe cu acesta pentru
a vedea punctele cheie ale afacerii. Rezumatul executiv are rolul de a-l convinge pe
cititor că afacerea este interesantă și reprezintă o oportunitate.
Rezumatul executiv trebuie să rezume ideea centrală a afacerii, să descrie
unicitatea afacerii și beneficiile oferite de produsul/serviciul livrat și să prezinte
punctele cheie ale afacerii în așa fel încât cititorul să fie motivat să parcurgă
întregul document.
Deși este prezentat la începutul planului de afacere, rezumatul executiv
trebuie scris după ce ați terminat planul, pentru că acesta include informații
prezentate pe tot parcursul planului.
i) Căutarea celei de-a doua opinii din partea unui consultant în afaceri
O dată făcută o schiță a planului de afacere, apelarea la un consultant
independent care să îl citească cu un ochi critic și să vină cu propuneri de
imbunatățire/modificare, este esențială. Pentru această activitate se poate apela la
un contabil sau la un consultant în afaceri care a mai realizat planuri de afaceri, de
preferință în același domeniu în care urmează să activarea firmei. O astfel de
analiză din partea unei persoane care nu este direct implicată în proiect poate ridica
multe aspecte care nu au fost gândite sau care nu au fost detaliate de ajuns.
j) Utilizarea planului de afacere
Un plan de afacere este în primul rând un instrument menit să ghideze
strategia și dezvoltarea afacerii și să ajute evaluarea performanțele obținute.
Trebuie să conțină obiective specifice, termene limită și o distribuire clară a
responsabilităților pentru a asigura că afacerea este focusată pe atingerea scopului
stabilit. Un alt aspect important se refera la faptul că planul trebuie revizuit și

8
actualizat periodic în funcție de modificările apărute, fie în piață fie în structura
companiei.
Chiar și cel mai bine scris plan de afacere va fi inutil dacă nu este pus în
practică, de aceea este extrem de important să îl utilizați ca pe un instrument de
planificare a afacerii și nu doar ca pe un document care va poate asigura finanțare.

1.2 Importanța planului de afaceri


Elaborarea unu plan de afaceri reprezintă o metoda eficienta de a concentra
ideile intreprinzatorilor potentiali în termeni de definire a obiecvtivelor și de
evaluare a propriilor abiliăți în a organiza și a face întreprinderea să meargă. Planul
de afaceri acționează ca un mijloc de testare a viabilității propunerii de afacere
înainte ca cei care au propus-o să facă cheltuieli sau investiții substanțiale.
„Un plan de afaceri prezintă situaţia la nivel conceptual până când se ajunge
la partea de cifre. Secţiunile dedicate planului de marketing şi strategiei sunt
interesante de citit, dar ele nu valorează prea mult dacă în final nu îţi poti justifica
afacerea cu cifre clare. Acest lucru este realizat într-o secţiune distinctă a planului
de afaceri, pentru previziuni şi situaţii financiare. Pentru că planul financiar arată
investiţiile, împrumuturile, soldul creanţelor şi al datoriilor, el este una dintre
componentele esenţiale dacă se doreşte câştigarea încrederii unui investitor sau
obţinerea unui credit bancar.”2
Investitorii vor dori să vadă cifre care să confirme potenţialul de creştere al
afacerii şi să arate strategia de exit din afacere după un anumit număr de ani, timp
în care pot obţine profit. Orice bancă sau creditor va solicita să vadă aceste valori
pentru a fi sigur că un împrumut poate fi plătit înapoi.
Planificarea ajuta la stabilirea parametrilor și țintelor specifice care oferă un
instrument de măsură a progresului și profitabilității întreprinderii. Activitatea de
planificare este necesară înainte de a începe sau de a achiziționa o afacere și in plus
este o parte a prcesului de derulare a afacerii care ar trebuii sa fie un proces
continuu.
„Întrucât există relativ puțini intreprinzatori aspiranți care au resurse sa se
autofinanțeze total, multi se confrunta la un anumit moment cu nevoia de a apela
finanțare externă, dacă nu chiar in faza de început, atunci mai târziu, când doresc
să extindă și să creasca afacerea deja pornită. Pentru aceste persoane, a avea un
plan de afaceri bun este crucial pentru viitorul lor; întâlnirea lor cu cel care îi
finanțează sau cu directorul de bancă pentru a discuta propunerea seamană puțin cu
o proba pentru un rol pentru un film la Hollywood.”3
Pentru a reuși acestei probe este necesar ca planul să fie pregătit în detaliu și
trebuie prezentat într-o manieră profesionistă și competentă.
Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil intreprinzatorilor ce
construiesc o afacere sau cauta parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor
persoane sau institutii de finantare, institutiilor ce gestioneaza fonduri pentru

2
www.pentalabbs.com/tag/consultanta-startup-uri/
3
Butler David – Planificarea afaceri-Ghid de start, Editura Bic All, Bucuresti 2006, pag 2, prg 1
9
proiecte de investitii. El reflecta proiecte de investitii din toate domeniile de
activitate.
Rolul planului de afaceri este nu numai de a demonstra ca afacerea merita
finantata, ci si de a ghida intreprinzatorul incepand cu primul an de operare a
afacerii. Implementarea lui inseamna control si adaptare in functie de evolutia
reala. Acest control exercitat de-a lungul derularii afacerii va viza toate elementele
critice ale entitatii economice (stocurile, costurile de productie, controlul calitatii,
vanzarile, platile efectuate etc.). Ceea ce este foarte important este ca documentul
sa nu sfarseasca pe fundul unui sertar odata ce finantarea a fost primita si afacerea
demarata.4
Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, piața-
țintă, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum si
resursele si aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru intocmirea lui
este necesar sa se analizeze cu atentie produsele/serviciile oferite, competitia,
resursele financiare necesare si alte detalii operationale.
Totodata, planul de afaceri este un instrument de lucru ce il folosim pentru a
incepe si derula o afacere care necesita resurse materiale, financiare si umane. Prin
intermediul sau este valorificata experienta si realizarile din trecut, cu scopul de a
proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode de estimare si aproximare. In
literatura de specialitate se incearca o definire a planului de afaceri dupa cum
urmeaza:
– planul de afaceri este un instrument al prezentului, elaborat prin aproximatii
succesive, utilizand experienta si realizarile din trecut ale firmei pentru a proiecta
in mod realist calea spre viitor. El are drept scop cel mai avantajos si realizabil
compromis intre ceea ce doreste si ceea ce poate sa faca firma respectiva.
Daca nu se acorda suficienta atentie planificarii afacerii, redactarii si
prezentarii rezultatului, atunci mai mult ca sigur ca destinatarii planului de afaceri
vor trata de o maniera similara ceea ce li se prezinta drept plan de afaceri.
In consecinta, una dintre primele sarcini ce trebuie indeplinite pentru a
demara o afacere – si care este de cele mai multe ori cea mai dificila – este de a
concepe un plan de afaceri. Pregatirea lui cere timp si efort in functie de natura
afacerii si de cantitatea de informatie avuta la dispozitie. Dar oricat de
inspaimantatoare ar parea realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate
absoluta pentru orice afacere.5
Planul financiar trebuie să cuprindă analiza pragului de rentabilitate; contul
de profit şi pierdere; previziunile pentru fluxurile de numerar; diverse rate la nivel
de industrie; discutarea tuturor riscurilor posibile.
Un prim aspect de reţinut este că secţiunea financiară nu este acelaşi lucru
cu contabilitatea. Mulţi dintre cei care redactează această parte sunt confuzi pentru
că cele trei situaţii financiare (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia

4
www.tribunaeconomica.ro

10
fluxurilor de numerar) se regăsesc de asemenea în contabilitate. Diferenţa esenţială
însă este că în timp ce contabilitatea oferă o perspectivă asupra trecutului, planul
de afaceri oferă o viziune mai sumară începând de astăzi spre viitor. Se pot face
estimări pe baza rezultatelor din trecut, lăsând la o parte detaliile pe care de obicei
numai cei cu experienţă / simţ al vânzărilor le pot estima cu precizie.
Regula de bază în întocmirea secţiunii financiare este să fii realist cu valorile
estimate, pentru că nimeni nu are de câştigat fiind prea optimist sau prea pesimist.
O manieră de a realiza aceasta este împărţirea valorilor în mai multe componente
(de exemplu în funcţie de canalul de vânzare sau segmentul de piaţă ţintit), oferind
estimări realiste pentru vânzări şi venituri. Aceste valori se bazează tot pe o
estimare a viitorului, dar o partajare a acestora în componente face situaţia mai
credibilă.
Nu există o regulă de redactare a secţiunii financiare, dar specialiştii
recomandă următoarea abordare:
Se începe mai întâi cu o previziune a vânzărilor. Previziunile financiare pot
fi realizate lunar pentru primul an, trimestrial pentru anul doi, anual începând cu
anul trei.
Crearea unui buget de cheltuieli. Pentru a putea previziona veniturile, trebuie
identificate costurile care apar pe parcurs: costuri fixe (chirie, salariile personalului
administrativ) şi variabile (materii prime, promovare). Mai multe detalii despre
bugetul de cheltuieli au fost deja oferite în articolul precedent, când am discutat
despre bugetul operaţional.
Pregătirea unei situaţii a fluxurilor de numerar.
Aceasta reprezintă un instrument critic pentru o afacere pentru că arată de
cât numerar este nevoie pentru a îndeplini obligaţiile, când va fi nevoie de el şi din
ce sursă poate fi obţinut. Se bazează parţial pe estimările de vânzări, bilanţul
contabil şi alte presupuneri. Dacă se începe o afacere nouă şi nu există situaţii
financiare precedente, previzionarea situaţiei fluxurilor de numerar se face pe 12
luni.
Un aspect important de avut în vedere pentru fluxurile de numerar este că
valoarea acestora trebuie actualizată în timp. Acest principiu al actualizării
fluxurilor de numerar are la bază conceptul valorii în timp a banilor: o sumă de
bani de astăzi nu este acelaşi lucru cu aceeaşi sumă de bani după o anumită
perioadă, acest lucru datorându-se costului de oportunitate al banilor (ce s-ar fi
putut face cu banii dacă ar fi fost investiţi în altceva). De aceea se folosesc
diverse metode de actualizare (valoarea netă prezentă, rata internă de rentabilitate,
indicele de profitabilitate, tehnici de evaluare relativă), prin care sume de bani din
momente diferite sunt aduse la aceeaşi bază de comparaţie, prin corectarea lor cu
anumite rate de actualizare.
Previziunile pentru venituri. Fiind o versiune ipotetică a contului de profit şi
pierdere, documentul are în vedere previziuni detaliate pentru afacere în următorii
trei ani, oferind o viziune de ansamblu a valorilor deja estimate pentru vânzări,
cheltuieli şi fluxuri de numerar. Contul de profit şi pierdere ilustrează cât de mult
pierde sau câştigă compania în timpul anului.

11
Situaţia activelor şi pasivelor (bilanţul contabil). Cea mai uşoară manieră de
a o realiza este să începi cu activele şi să estimezi numerarul ce va intra în fiecare
lună, soldul creanţelor (bani datoraţi ţie), inventarul şi active substanţiale ca
terenuri, clădiri şi echipamente. În continuare, pasivele (adică datoriile) reprezintă
banii pe care îi datorezi pentru facturile neplătite încă (soldul debitor) sau datoriile
apărute ca urmare a împrumuturilor luate.
Analiza pragului de rentabilitate. Acesta apare în momentul în care
veniturile totale depăşesc cheltuielile totale, inclusiv dobânda. Estimarea
veniturilor pe trei ani îţi vor permite să realizezi această analiză, considerată un
instrument important pentru potenţialii investitori, care vor să ştie că investesc într-
o afacere cu un ritm de creştere rapid, care le oferă o strategie de exit.
Planul de afaceri, în special secţiunea dedicată informaţiilor financiare, este
un document care trebuie actualizat periodic, nu doar anual. Se recomandă o
revizuire a sa o dată pe lună, prilej cu care se pot completa valorile reale obţinute
pentru vânzări şi cheltuieli, şi se pot compara cu valorile previzionate. În această
manieră, estimările viitoare vor fi corectate pe parcurs.
Analiza situaţiilor financiare este importantă şi pentru a face un studiu
comparativ între diferite componente ale situaţiilor financiare, între situaţii de-a
lungul timpului, şi, de ce nu, între valorile pentru diverse companii care activează
în acelaşi domeniu. Se poate dovedi utilă compararea lichidităţii, profitabilităţii şi a
gradului de îndatorare cu nivelul mediu din industrie (există unele rate care se
calculează pentru fiecare).
„Dacă planul de afaceri este creat pentru a atrage investitorii sau obţinerea
unui împrumut, se recomandă includerea unui istoric al situaţiei financiare. Acesta
reprezintă un rezumat al afacerii din faza de start până în prezent, căruia îi poate fi
anexat câteva documente suplimentare, ca de exemplu: situaţiile financiare, lista
activelor şi a pasivelor.”6 De asemenea, cu ajutorul unor programe software pot fi
realizate grafice care scot în evidenţă valorile financiare (istoricul vânzărilor,
previziunile veniturilor pentru următorii ani).
Deşi pare dificil, totusi nu trebuie neglijată această componentă de bază a
planului de afaceri, pentru că fără ea şansele convingerii unui investitor se reduc.

6
http://www.pentalabbs.com/tag/planul-financiar/
12
Capitolul II
Despre start-up-uri.

“Categoria Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) este formată din


întreprinderi care angajează mai puțin de 250 de persoane și care au o cifră de
afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro și/sau dețin active totale de
până la 43 de milioane de euro.”7
”Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii (IMM) joacă un rol esențial în
economia europeană. Ele reprezintă o sursă de abilități antreprenoriale, inovare și
creare de locuri de muncă.”8 În Uniunea Europeană există aproximativ 23 de
milioane de IMM-uri, ele asigurând peste 75 de milioane de locuri de muncă.
IMM-urile reprezintă 99% din totalul întreprinderilor.
Start-up-urile sunt confundate adesea cu imperfecțiunile pieței. Ele se lovesc
de multe ori de bariere în calea obținerii de capitaluri sau de credite, mai ales în
faza de început. Accesul la noile tehnologii sau inovarea acestora poate fi redusă
datorită resurselor limitate ale Start-up-ului.
Acesta este și motivul pentru care sprijinirea Start-up-urilor reprezintă una
din prioritățile Comisiei Europene pentru creștere economică, creare de locuri de
muncă și coeziune socială și economică.
Este esențial ca măsurile de încurajare a Start-up-urilor să se bazeze pe o
definiție comună, pentru a se îmbunăți consistența și eficacitatea lor, dar și pentru
limitarea distorsiunilor și competenței. Acest lucru este necesar, având în vedere
interacțiunea dintre măsurile naționale și cele impuse de Uniunea Europeană
pentru susținerea Start-up-urilor în domenii precum dezvoltarea regională și
căutarea de fonduri.
Comisia Europeană a adoptat, în anul 1996, o recomandare ce stabilea prima
definiție a IMM-urilor. Definiția adoptată a fost aplicată pe întregul teritoriu al
Uniunii Europene. În data de 6 mai 2003, Comisia a adoptat o nouă recomandare.
Această nouă recomandare a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2005 și,
începând cu acea dată, a fost aplicată tuturor politicilor, programelor și măsurilor
inițiate de către Comisia Europeană pentru IMM.
“Pentru statele membre, folosirea definiției este voluntară, dar Comisia le
recomandă atât lor, cât și Băncii Europene de Investiții și Fondului European de
Investiții, să o folosească pe scară largă.
Noua definiție este rezultatul discuțiilor dintre Comisie, statele membre,
organizațiile de afaceri și experți, precum și a două consultări directe pe Internet.”9
Schimbările efectuate reflectă evoluțiile economice generale începând cu
anul 1996, dar și o conștientizare crescândă a obstacolelor întâmpinate de IMM-
uri. Pentru diferitele categorii de IMM-uri, noua definiție este mai potrivită,

7
Fragment din articolul 2 al anexei din recomandarea 361/2013/CE
8
Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Definiție IMM
9
Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Definiție IMM
13
deoarece aceasta ia în considerare și diferitele relații dintre întreprinderi, ajută la
promovarea inovării și dezvoltării parteneriatelor, asigurând în același timp faptul
că doar întreprinderile ce au nevoie de ajutor vor fi ținta programelor publice.

Promovarea microîntreprinderilor
La nivelul Uniunii Europene, numărul de microîntreprinderi nou înființate
este în creștere. Noua definiție ia în considerare evoluția numărului de
microîntreprinderi nou înființate prin stabilirea de praguri financiare pentru
acestea, praguri care au ca scop încurajarea adoptării de măsuri ce se adresează
problemelor cu care se confruntă microîntreprinderile, mai ales în faza de început.

Îmbunătățirea accesului la capital


“Accesul la capital este o problemă permanentă cu care se confruntă IMM-
urile, în special datorită faptului că nu pot oferi garanțiile pe care le cer în mod
tradițional creditorii. Pentru rezolvarea acestei probleme, definiția nouă facilitează
finanțarea egală pentru IMM-uri, prin acordarea unui tratament favorabil pentru
anumiți investitori, precum fondurile regionale, companiile cu capital de risc și de
business angels (persoane sau grupuri de persoane cu activitate obișnuită de
investiții cu capital de risc, care investesc capital în afaceri necotate), fără ca
întreprinderile să își piardă statutul de IMM.”10

Considerarea diferitelor relații între întreprinderi


Unul dintre principalele obiective ale noii definiții este asigurarea măsurilor
de susținere pentru acele întreprinderi care au nevoie de aceasta. Pentru a reuși
obținerea unei imagini mai realiste asupra situației economice a unei întreprinderi,
noua definiție introduce și metode de calculare a pragurilor financiare și de
personal. Pentru realizarea acestei imagini a fost introdusă o distincție între
diferitele tipuri de întreprinderi: autonome, partenere și legate. Noua definiție
conține măsuri de prevenire a abuzurilor legate de statutul de IMM și oferă
instrucțiuni clare privind tratarea relațiilor specifice dintre IMM-uri și alte
întreprinderi sau investitori, în ceea ce privește calcularea cifrelor financiare și de
personal “În esență, noua definiție ia în considerare abilitatea IMM-urilor de a
apela la ajutor financiar extern. De exemplu, întreprinderile legate de alte
întreprinderi, care dispun de resurse financiare mai mari s-ar putea situa deasupra
pragurilor și nu ar putea fi calificate ca IMM.”11

10
Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Definiție IMM
11
Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Definiție IMM
14
Fig. 2.1. Clasificarea ca IMM

Definirea datelor ce vor fi utilizate


Pentru realizarea calculelor financiare și de personal trebuie să fie folosite
datele înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate. Pentru
întreprinderile nou înființate, care nu dețin încă situații financiare anuale, este
necesară o estimare serioasă a datelor relevante din exercițiul financiar în curs. De
reținut, este faptul că respectarea pragurilor referitoare la numărul de salariați este
obligatorie, în timp ce IMM-ul poate alege între a respecta fie pragul referitor la
cifra de afaceri dintr-un an, fie cel referitor la activele totale. Nu este necesară
satisfacerea ambelor criterii. Este permisă depășirea unuia dintre ele fără ca statutul
de IMM să fie pierdut.
Acest lucru este posibil datorită faptului că, prin natura lor, întreprinderile
din sectorul de comerț și distribuție, au cifre de afaceri mai mari decât acelea din
producție. Oferirea acestei posibilități, de a alege între criteriul referitor la cifra de
afaceri și cel al activelor totale, asigură IMM-urilor, angajate în diferite tipuri de
activități economice, un tratament egal.
Prin compararea datelor obținute pentru întreprinderea respectivă cu nivelul
pragurilor admise pentru cele trei criterii, se va putea determina și categoria în care
se încadrează întreprinderea respectivă (microîntreprindere, întreprindere mică sau
mijlocie – figura 2.2.).

15
Fig. 2.2. Pragurile IMM-urilor

Categoria micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii are în


vedere întreprinderile care au mai puţin de 250 de salariați și care au o cifră de
afaceri anuală netă ce nu depășește 50 de milioane de euro, sau care dețin active
totale care nu depășesc 43 de milioane de euro.
Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au până în 49 de
salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la
10 milioane de euro.
Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariați
şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2
milioane de euro.
Numărul de salariați
Acest criteriu este important pentru a se determina categoria în care se
încadrează fiecare IMM. În calculul acestui criteriu este inclus personalul
permanent, personalul cu jumătate de normă și personalul temporar. Sunt incluse
următoarele categorii de personal:
- Salariații;
- Persoanele care lucrează pentru întreprindere, fiind subordonate ei și care
sunt considerați angajați prin legislația națională;
- Administratorii;
- Partenerii angajați în activitățile obișnuite ale întreprinderii și care
beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii.

Nu sunt incluși în numărul de angajați următorii:


16
- Ucenicii sau elevii și studenții implicați în programe de instruire
profesională;
- Salariații/salariatele care se afla în concediul de maternitate sau paternal.
Numărul mediu de salariați este exprimat în unități de muncă anuale. Orice
persoană care a lucrat cu normă întreagă într-o întreprindere, sau ca reprezentant al
acesteia, pe parcursul întregului an se măsoară ca o unitate. Personalul care a lucrat
cu jumătate de normă, muncitorii sezonieri și aceia care nu au muncit tot anul vor
fi măsurați ca fracțiuni din această unitate.
Cifra de afaceri și activele totale
Cifra de afaceri anuală netă este stabilită prin calcularea veniturilor pe care
întreprinderea le realizează în cursul unui an din vânzări și servicii după ce toate
datoriile au fost plătite. Cifra de afaceri anuală netă nu trebuie să includă TVA-ul
sau alte taxe indirecte.
Activele totale se referă la valoarea bunurilor companiei (active imobilizate
+ active circulante + cheltuieli în avans).
Urmări ale depășirii pragurilor
Dacă întreprinderea depășește pragurile financiare stabilite pentru numărul
mediu de salariați în cursul unui an sau pentru cifra de afaceri și activele totale,
acest lucru nu va afecta situația întreprinderii. Aceasta va păstra statutul de IMM
cu care a început anul. Dacă pragul va fi depășit pe parcursul a două exerciții
financiare anuale consecutive, statutul de IMM va fi pierdut. În același mod, va fi
câștigat statutul de IMM. Dacă în perioada anterioară a fost o firmă mare, dar apoi
a ajuns sub aceste praguri pe parcursul a două exerciții financiare consecutive,
întreprinderea își va câștiga statutul de IMM.

17
Capitolul III
Etapele înfiintării unui start-up

3.1. Cadrul legal de înfințare a unui start-up


În România, în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi
persoanele juridice indiferent de naționalitatea lor se pot asocia și pot constitui
societăţi comerciale.
O societate comercială în România trebuie să îmbrace una dintre
următoarele forme juridice:
- societate în nume colectiv;
- societate în comandită simplă;
- societate pe acţiuni;
- societate în comandită pe acţiuni;
- societate cu răspundere limitată.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Patrimoniul social


este constituit din ansamblul drepturilor și obligațiilor cu valoare economică
aparținând societății comerciale.
“Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi
statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris
unic, denumit act constitutiv.”12 Dacă societatea este constituită prin actul de
voință al unei singure persoane se întocmește numai statutul. Când se încheie
numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite act
constitutiv. “Actul constitutiv dobândeşte dată certă prin depunerea la Oficiul
Registrului Comerţului. Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care
au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi
fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi
pentru alte infracţiuni”13 prevăzute de prezenta lege.
Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii,
domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi
naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; numărul de înregistrare în Registrul
Comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale;
b) forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii
principale;
d) obiectul de activitate secundar conform clasificării activităților din
economia națională;
e) capitalul social subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui
asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării,

12
Legea 31/1990 – art.5, alin. (1), (3)
13
Legea 31/1990 – art. 5, alin. (7), art. 6, alin. (1),(2)
18
precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societăţile
cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor
sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul
său;
f) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii
neasociaţi, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei
urmează să le exercite împreună sau separat, precum și durata mandatului;
g) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
h) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică-, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea,
sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare
înfiinţare;
i) durata societăţii;
j) modalități de majorare a capitalului social, cesiune a părților sociale,
convocare a Adunării Genereale a Acționarilor;
k) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
Pentru stimularea și încurajarea tinerilor întreprinzători, în cadrul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
(A.I.P.P.I.M.M.), a fost lansat Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. “Prin program se acordă
facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători
tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul
unei societăţi cu răspundere limitată.”14
“Întreprinzătorul debutant, este persoanăfizică majoră care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani,
împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înregistrarea societăţii cu
răspundere limitată în Registrul Comerţului;
b) anterior datei înregistrariisocietăţii în Registrul Comerţului nu a mai
deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite
în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată.”15
Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de
întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplineascăcumulativ următoarele condiţii:
a)este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată
nedeterminată;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel
mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant
trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;

14
Ordonanța de urgență 6/2011 – art. 1, alin. (2)
15
Ordonanța de urgență 6/2011 – art. 2, alin. (1)
19
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori
dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de
clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele
5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii
următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de
jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,
explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi
preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele
europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Denumirea unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se
compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime
"societate cu răspundere limitată -debutant" sau abrevierea "S.R.L. -D.".
Microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant are și obligații
specifice cum ar fi:angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și
menținerea în activitate a cel puțin doi salariați, reinvestirea a 50% din profitul
realizat în anul fiscal precedent, depunerea situațiilor financiare și anuale la
A.I.P.P.I.M.M., cu dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum
și un raport semestrial de progres.
"Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de
următoarele facilităţi:
a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare
nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau
echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului deafaceri, pentru care
facedovada surselor de cofinanţare.Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă
în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri;
b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii;
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de
angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4
salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate
la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi
de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a;
e) consiliere, instruire şi sprijin.”16

3.2. Stabilirea obiectului de activitate


Activitatea pe care urmează să o desfășoare societatea în vederea obținerii
de profit (producție, comercializare, prestări de servicii, tranzacții, intermedieri,
etc.) trebuie să fie stabilită în actul constitutiv. De asemenea, obiectul de activitate
trebuie să fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activității

16
Ordonanța de urgență 6/2011 – art. 5
20
principale și a activităților secundare. Stabilirea obiectului de activitate se face
potrivit clasificării activităților din economia națională. Obiectul de activitate
trebuie să fie posibil, licit și moral.
Pentru a putea înființa această societate sub forma juridică de S.R.L. – D. în
obiectul de activitate nu trebuie să se regăseasca mai mult de 5 grupe de activitate
prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN
Rev. 2). În cele maximum 5 grupe de activitate nu vor putea fi incluse ca obiecte
de activitate ale viitoarei societăți acțiuni de intermedieri financiare și asigurări,
tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau
comercializare de armament, muniții, explozibil, tutun, alcool, substanțe aflate sub
control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și
activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de
stat.

3.3Rezervarea denumirii societății


Înainte de a-și începe activitatea economică, persoanele fizice sau juridice au
obligația să ceară înregistrarea în Registrul Comerțului.
“Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi
exercită comerţul şi sub care semnează.”17
“Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen.”18
”Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în
Registrul Comerţului.”19
“Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de către Oficiul Registrului Comerţului
înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.” 20
“Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate
adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime
"societate cu răspundere limitată" sau S.R.L."21
Denumirea unei microîntreprinderi ce aparține unui întreprinzător debutant se compune dintr-
o denumire proprie însoțită fie de sintagma scrisă în întregime ”societate cu răspundere limitată –
debutant” fie de abrevierea ”S.R.L. –D”.

3.4. Stabilirea sediului social


Societatea trebuie să aibă un sediu principal, care este locul, spaţiul şi adresa
unde se găsesc organele sale de conducere şi serviciile administrative. Sediul social
este un element de identificare a societăţii în funcţie de care se stabilesc: legea
aplicabilă, instanţele judecătoreşti competente, naţionalitatea societăţii, locul unde
trebuie îndeplinite formalităţile de înmatriculare, publicitare şi autorizare.
Societatea poate înfiinţa sedii secundare, fără personalitate juridică (sucursale,
agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru, etc.).
La înregistrarea societății se va prezenta la sediul Oficiului Registrului
Comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu
destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale

17
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tenrwga/procedura-din-13032014-verificarea-disponibilitatii-firmei-emblemei
18
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tenrwga/procedura-din-13032014-verificarea-disponibilitatii-firmei-emblemei
19
Legea 26/1990 – art. 30, alin. (4)
20
Legea 26/1990 – art. 39, alin. (8)
21
http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/schimbarea-sediului-social-in-alt-judet?id=36
21
de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație
de sediu social, precum și un certificat emis de organul fiscal din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, care certifică faptul că pentru imobilul cu
destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea
dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori
existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi
imobil, după caz.
“Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă faţă de destinaţia iniţială, conform proiectului iniţial al
clădirii cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu
acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi
vertical, spaţiul supus schimbării.”22

3.5. ACTUL CONSTITUTIV


ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII COMERCIALE Draude S.R.L.
Această societate cu răspundere limitată, numită în cele ce urmează
“Draude”, este înfiinţată de către Eduard-Nicolae Dina, cetăţean român, de sex
masculin, necăsătorit, născut în Drăgășani, la data de 16.03.1991, domiciliat în
Sibiu, Aleea Biruintei, Bl 1, Sc A, Ap 10, identificat prin C.I. seria VX, nr.
208162, eliberat de SPCLEP Drăgășani la data de 21.04.2005, în calitate de asociat
unic.
1) - Denumirea, Forma Juridică, Sediul Social, Durata de Funcţionare a
Societăţii
Art.1. – Societatea comercială va avea denumirea de “Draude”, în
conformitate cu Dovada de rezervare a denumirii, eliberată de Camera de Comerţ
şi Industrie a Municipiului Sibiu – Oficiul Registrului Comerţului.
Art.2. – Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de
Societate cu Răspundere Limitată - Debutant (S.R.L. – D.).
Menţiunea “Societate cu răspundere limitată - Debutant” sau S.R.L. – D.,
însoţită de precizarea privind capitalul social şi numărul de înregistrare, vor
preceda sau urma denumirea societăţii în toate actele, facturile, prospectele,
anunţurile, publicaţiile, ofertele şi orice alte acte emanând de la societate.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
prezentului Act Constitutuiv şi ale legislaţiei române în vigoare.
Art.3. - Sediul Societăţii va fi în România, județul Sibiu, orașul Sibiu, str.
Mihai Viteau nr. 56. Societatea va putea înfiinţa atât în România cât şi în
străinătate, agenţii, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru şi alte unităţi necesare
realizării obiectului de activitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Emblema şi sigla societăţii vor fi stabilite prin decizia Asociatului Unic.
Art.4. Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată.
2) - Obiectul de Activitate al Societăţii
Art.5. – Domeniul principal de activitate va fi: creșterea animalelor COD
CAEN 014, iar activitatea principală va fi creșterea păsărilor – COD CAEN 0147;
22
Legea 230/2007 – art. 42
22
În afară de activitatea principală, Societatea mai poate desfăşura următoarele
activităţi:
COD CAEN 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor și grăsimilor comestibile;
COD CAEN 4631 – Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete;
COD CAEN 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
COD CAEN 4634 – Comerţ cu ridicata al băuturilor;
COD CAEN 4636 – Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor
zaharoase;
COD CAEN 4637 – Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente;
COD CAEN 4639 – Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
băuturi şi tutun;
COD CAEN 4651 – Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice şi software-ului;
COD CAEN 0145 – Creşterea ovinelor şi caprinelor;
COD CAEN 0141 – Creşterea bovinelor de lapte;
COD CAEN 0146 – Creșterea porcinelor;
COD CAEN 0149 – Creșterea altor animale;
COD CAEN 0150 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor);
COD CAEN 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
COD CAEN 0162 – Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor.
3) - Capitalul Social şi Părţile Sociale
Art.6. – Capitalul social subscris se stabileşte la suma de 200 lei, depus în
numerar.
Acesta este divizat în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, care aparţin
integral asociatului unic.
Art.7. – Capitalul social va putea fi majorat prin crearea de noi părţi sociale,
reprezentând aport în natură sau numerar, pe baza hotărârii Adunării Generale a
Asociaţilor.
Capitalul social va putea fi redus, până la limita admisă de legile române în
vigoare, cu precizarea cauzelor şi a condiţiilor care determină reducerea, de
asemenea ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor.
Art.8. – Cesiunea părţilor sociale se poate face, iniţial, prin renunţarea la
statutul unic, iar în cazul unor noi cesiuni ulterioare, cu acordul celorlalţi asociaţi.
Decesul unuia dintre asociaţi nu determină lichidarea societăţii. Moştenitorii
cărora le-au revenit drepturile acţionarului decedat, pot deveni asociaţi,
proporţional cu părţile sociale pe cale le vor moşteni prin partajul succesiunii, cu
acordul celorlalţi asociaţi.
4) - Funcţionarea, Conducerea şi Administrarea Societăţii
Art.9. – Societatea este constituită cu asociat unic.
În această calitate, acesta exercită drepturile şi obligaţiile ce îi revin, atât pe
cele cu caracter personal, cât şi pe cele ale Adunării Generale a Asociaţilor,

23
îndeplinind toate atribuţiile acesteia, stabilite prin prezentul act constitutiv şi prin
legislaţia română.
Prin hotărâre a Asociatului Unic pot deveni asociaţi şi alte persoane fizice
sau juridice, române sau străine, prin achiziţionarea de părţi sociale ale societăţii şi
cu îndeplinirea cerinţelor legislaţiei române.
Art.10. – Societatea este condusă de asociatul unic, care îndeplinește
atribuțiile Adunării Generale a Asociaţilor.
Art.11. – Administrarea societăţii este asigurată de asociatul unic, respectiv
Radu-Mihai Roman, cu sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în prezentul act
constitutiv şi completate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Administratorul este numit pe perioada nelimitată, cu puteri depline de
exercitare a mandatului.
Asociatul unic va putea numi unul sau mai mulţi administratori, putând
delega o parte, sau după caz, toate drepturile şi atribuţiile de administrare ale
societății.
Art.12. – Adunarea Generală a Asociaţilor, reprezentată de Asociatul Unic,
are următoarele atribuţii:
- aprobă şi modifică actul constitutiv al societăţii;
- stabileşte competenţele şi răspunderile administratorilor;
- examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierderi;
- aprobă repartizarea profitului şi mărirea dividendelor;
- aprobă mărirea sau reducerea de capital;
- aprobă cesiunea părţilor sociale;
- aprobă investirea de capital în diverse domenii de activitate ale societăţii
sau în alte societăţi;
- aprobă contractarea de împrumuturi;
- aprobă schema de personal a societăţii;
- aprobă înfiinţarea de filiale, reprezentanţe, agenţii sau birouri ale societăţii,
în ţară sau străinătate;
- numeşte şi revocă administratorul sau administratorii societăţii, dupa caz;
- hotărăşte în orice alte probleme de interes general privind activitatea
societăţii;
- Adunarea Generală a Asociaţilor va lua hotărâri cu respectarea legislaţiei
române;
- deciziile adoptate sunt valabile pentru toţi asociaţii.

Art.13. – Conducerea societăţii este asigurată de administrator, care are


următoarele atribuţii:
- reprezintă societatea în raporturile cu terţii;
- elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectele
complementare din cursul anului, pe care le supune aprobării Adunării Generale a
Asociaţilor;

24
- prezintă, pentru avizare, în Adunarea Generală a Asociaţilor, strategia de
dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a societăţii;
- analizează bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi pentru
exerciţiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale
a Asociaţilor;
- stabileşte atribuţiile şi competenţele ce revin personalului societăţii;
- încheie şi desface contractele individuale de muncă;
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu
reprezentanţii salariaţilor, conform legii;
- propune Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea salariilor şi a celorlalte
drepturi cuvenite personalului societăţii; 20
- aprobă contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor
aprobate;
- stabileşte măsuri pentru administrarea în condiţii legale şi de eficienţă a
întregului patrimoniu al societăţii;
- încheie şi derulează contracte pentru desfăşurarea activităţii societăţii;
- aprobă declaşarea, scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii;
- aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
Pe perioada în care Asociatul Unic cumulează şi funcţia de Administrator
Unic al acesteia, atribuţiile de mai sus se vor interpreta în mod corespunzător.
5) - Activitatea şi Controlul Societăţii
Art. 14. – Exercițiul financiar începe la 1 ianuare şi se termină la 31
decembrie al fiecărui an de activitate economică. Primul exerciţiu va începe la data
înregistrării societății.
Art.15. – Societatea este obligată să ţină contabilitatea activităţii sale şi să
întocmească la sfârşitul fiecărui an, respectiv, exerciţiu financiar, inventarul tuturor
elementelor din activ şi pasiv existente la acea dată, potrivit legii.
În cazul în care se consemnează pierderi, se stabileşte şi modul de acoperire
a acestora.
Evaluarea veniturilor, cheltuielilor şi a profiturilor se face în lei.
Art.16. – Gestiunile societăţii vor fi controlate de administrator care va putea
împuternici totodată şi alte persoane pentru efectuarea acestui control.
Hotărârile cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a controlului
efectuat vor fi stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor.

6) - Modificarea Formei Juridice, Dizolvarea şi Lichidarea Societăţii,


Litigii
Art.17. – Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin
hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, conform legii.

25
Art.18. – Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor;
- falimentul societăţii;
Art.19. – În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Lichidarea se va face de unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea
Generală a Asociaţilor.
Din momentul intrării în funcţie a lichidatorilor, mandatul celui care
administrează societatea încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi operaţiuni
în numele societăţii.
Art.20. – Prevederile prezentului act constitutiv privind lichidarea şi
dizolvarea societăţii se completează, acolo unde este cazul, cu prevederile
legislaţiei române în materie.
Art.21. – Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti din România. Conflictele născute din
raporturile contractuale pot fi soluţionate şi prin arbitraj.
7) - Dispoziţii finale
Art.22. – Prezentul Act Constitutiv reprezintă cadrul juridic pentru
desfăşurarea şi realizarea obiectului de activitate al societăţii şi se întregeşte cu
prevederile legislaţiei comerciale şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Acest Act Constitutiv a fost redactat şi editat în 2 (două) exemplare.


ASOCIAT UNIC
Eduard-Nicolae Dina

3.6. ÎNREGISTRAREA LA REGISTRUL COMERȚULUI


În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorul va
cere înregistrarea societăţii în Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială îşi va
avea sediul societatea. El răspunde în mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl
cauzează prin neîndeplinirea acestei obligaţii.
Cererea depusă pentru înregistrarea societății va fi însoțită de:
a) Actul constitutiv al societăţii;
b) Dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;
c) Dovada sediului declarat şi a rezervării denumirii firmei;
d) Declarația pe propria răspundere a fondatorului că îndeplinește condițiile
prevăzute de lege;
e) Declarația pe propria răspundere a adminitratorului societății că întrunește
condițiile legale și acceptă mandatul de administrator;
f) Copie dupa actele de identitate ale administratorului și asociatului;
g) Declarația model 2 de autorizare a activităților ce vor fi desfășurate.
După depunerea dosarului cu actele necesare, “la Oficiul Registrului
Comerțului are loc:
a) verificarea dosarului;

26
b) controlul legalității actelor și autorizarea înregistrării societății, de către
judecătorul delegat de Tribunalul Teritorial;
c) transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României a încheierii
judecătorului delegat;
d) înregistrarea societății, atribuirea codului unic de înregistrare și a
numărului de înregistrare;
e) eliberarea certificatului de înregistrare și a încheierii judecătorului
delegat.
În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin
încheiere, va autoriza constituirea societății și va dispune înregistrarea ei în
Registrul Comerțului, în condițiile prevăzute de legea privind acest registru.
“Societatea este persoană juridică de la data înregistrării în Registrul Comerțului.
Înregistrarea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii
judecătorului delegat prin care se autorizează înregistrarea societății.”23

3.7. AVIZE ȘI AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE


Fondatorii societății vor avea nevoie și de autorizații pentru desfășurarea
activităților menționate în obiectele de activitate. Aceste autorizații sunt emise de
către Oficiul Registrului Comerțului sub forma unor certificate constatatoare
eliberate pe baza unei declarații pe propria răspundere a asociatului unic.
Declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la autoritățile competente, precum
Direcția de Sănătate Veterinară (din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale), Direcția de Sănătate Publică (din cadrul Ministerului Sănătății Publice),
Inspectoratul Teritorial de Muncă – Protecția Muncii (din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse), Agenția pentru Protecția Mediului (din
cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile), etc.
Autoritățile competente vor decide dacă activitatea pentru care se dorește
obținerea unei autorizații se află sau nu în aria de competență a acesteia. În cazul în
care răspunsul este pozitiv, la sediul unde se va desfășura activitatea societății vor
fi efectuate controale pentru finalizarea aprobărilor autorizațiilor. În cazul în care
răspunsul va fi negativ, societatea va beneficia de recomandări pentru schimbarea
condițiilor de funcționare sau i se va interzice desfășurarea respectivei activități la
sediul respectiv.
Procedura pentru autorizarea activității societății nu se termină cu obținerea
autorizațiilor. Legislația în vigoare prevede că anumite activități sunt supuse și
avizării. Instituția căreia îi revine responsabilitatea de a emite avizele este primăria
localității unde se stabilește sediul social al firmei. Termenul stabilit pentru
eliberarea avizelor este de 30 de zile, dar există și cazuri în care termenul poate fi
prelungit.
Eliberarea certificatului de înregistrare se face de către biroul unic din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal. Acest certificat de
înregistrare conține codul unic de înregistrare. Pentru eliberarea acestuia
solicitantul va depune, odată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare din
23
Legea 31/1990 – art. 41, alin. (1),(2)
27
care să rezulte faptul că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare
sanitare, sanitar-veterinare, pentru protecția mediului și a protecției muncii, pentru
activitățile declarate.
Oficiile Registrului Comerțului primesc, verifică și înregistrează cererile de
înregistrare și actele depuse în susținerea acestora. Pe lângă aceste activități, ele
încasează și taxele și tarifele pentru operațiunile efectuate, atât de către Oficiul
Registrului Comerțului, cât și de alte autorități implicate în procedura de
înregistrare. Declarațiile depuse trebuie să fie ținute și în sistem computerizat, și să
fie transmise autorităților publice competente, atât electronic cât și în copie, pentru
identificarea mai ușoară a persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comerțului.
Oficiul Registrului Comerțului are obligația de a completa și emite certificatele
constatatoare privind înregistrarea actelor și declarațiilor depuse.

28
Capitolul IV
ANALIZA PIEŢEI CONCURENŢIALE

4.1. PRODUSUL

Principalul produs ce urmează a fi comercializat de către “Draude” este oul


de prepeliță. În volumul total de vânzări el deține ponderea cea mai mare, fiind
secondat de carnea de prepeliță. Conform estimărilor privind vânzările, 95% din
volumul de vânzări se vor datora vânzării ouălelor de prepeliță. Diferența de 5%
este realizată din vânzarea prepelițelor către abatoarele specializate, pentru a fi
sacrificate.
La momentul actual oul de prepeliță și prepelițele vândute către abatoare
sunt singurele produse ce urmeză a fi comercializate. În viitor, cel mai devreme
după finalizarea primului exercițiu financiar, cel puțin 50% din profit va fi investit
pentru extinderea fermei, astfel încât pe lângă ouă, ferma să poată comercializa și
prepelițe vii. În momentul în care ferma va comercializa și aceste produse,
calculele vor fi refăcute, fiind astfel stabilită importanța fiecărui produs pentru
fermă.
Conform studiilor efectuate de medicii naturiști chinezi, oul de prepeliță are
un efect terapeutic deosebit asupra organismului uman. Efectul pe care îl are
asupra organismului uman poate fi devansat doar de veninul de viperă și morcovul
coreean Ging-Seng. În comparație cu oul de găină, oul de prepeliță conține de 5 ori
mai mult fosfor, de 7 ori mai mult fier, de 6 ori mai multă vitamină B1, de 15 ori
mai multă vitamină B2, dar și întreg complexul de vitamine B, A, D3, E și un mare
număr de microelemente, precum zinc, sulf, calciu și potasiu.
Acțiunea sa este benefică asupra sistemului nervos, revitalizează organismul
indiferent de vârstă, ameliorează activitatea organelor sexuale, îmbunătățește
activitatea aparatului digestiv, respirator, excretor și circulator. De asemenea, are
acțiuni benefice și asupra creierului, sistemului limfatic și imunologic.
Un alt avantaj obținut prin consumarea ouălelor de prepeliță este refacerea
energetică a organismului în perioadele pre și post natale, după intervenții
chirurgicale și radioterapii, formează neuronii din sistemul nervos central la copii,
revitalizează și tonifică organismul în perioadele de efort. Ouăle pot fi consumate
sub formă crudă, prin fierbere, prăjire, dar și în diferite amestecuri. Detalii despre
modul de administrare al ouălelor de prepelițe și tratamentele cu ouăle de prepeliță
pot fi găsite în Anexa 1 a acestei lucrări.
Carnea de prepeliță este căutată pentru că are un conținut scăzut de grăsimi
și colesterol. Este o carne foarte gustoasă, în multe țări din lume fiind considerată
că fiind o delicatesă. Consumul ei este recomandat tuturor categoriilor de vârstă,
mai ales celor care suferă de anumite afecțiuni. Este recomandată celor care suferă
de diabet, obezitate, colesterol mărit, dar și celor cu probleme oncologice.
Un alt produs ce va fi comercializat în viitor este reprezentat de prepelițele
vii. Ele vor fi vândute către personane fizice sau juridice, cu scopul de a fi
sacrificate sau pentru folosință lor în gospodărie.

29
4.2. ANALIZA CERERII

Consumatorul este definit ca fiind orice persoană fizică sau grup de persoane
fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă
produse în afara activității sale profesionale sau comerciale.
"Pe piața produselor alimentare există o categorie de consumatori, care sunt
în general interesați de drepturile omului, drepturile animalelor și problemele
mediului. Această categorie de consumatori sunt numiți “consumatori verzi”.
Motivațiile etice ale consumatorilor ”verzi” sprijină procurarea produselor
alimentare organice incluzând atât sănătatea fizică și psihică a animalelor cât și
“consumul verde”. Consumul “verde” a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani
pe piața pentru produsele alimentare ecologice.
Un aspect important al eforturilor depuse pentru protecția consumatorilor îl
reprezintă colaborarea dintre diversele organizații pentru protecția consumatorilor
“verzi”. Scopul acțiunilor comune este multidimensional, respectiv de a mări
influența consumatorilor verzi asupra proceselor de producție și distribuție,
protejarea tranzacțiilor efectuate de această categorie de consumatori, sancționarea
greșelilor și prevenirea înmulțirii acestora pe piață.
Acest scop implică acțiuni specifice pe trei niveluri:
1. eforturi pentru ca ofertanții să-și orienteze comportamentul ecologic în
funcție de interesele consumatorilor;
2. presiuni asupra autorităților cu rol de reglementare pentru a asigura
condițiile necesare existenței concurenței funcționale și întăririi protecției
consumatorilor “verzi”;
3. acțiuni concrete de transpunere în practică pentru ca reglementările și
legislația să acționeze în interesul consumatorilor și să devină efective.”
La începutul afacerii, lipsind promovarea anterioară, clienţii vor fi în general
locuitorii orașului Râșnov, oraș în care ferma își desfășoară activitatea, dar și ai
localităților învecinate. Deoarece pe sediul fermei va fi instalat un banner
publicitar, este de așteptat ca fluxul de clienţi să fie destul de mare. Strada pe care
este amplasat sediul este și drum național, iar circulația este intensă. Acesta este un
beneficiu, pentru că numărul de persoane ce vor observa banner-ul va fi mare.
Astfel, ferma de prepelițe va beneficia de o promovare rapidă, vestea înființării
acestei ferme răspândindu-se rapid.
Aceste produse pot fi consumate de oricine, indiferent de vârstă, statut
social, venituri, loc de muncă, obiceiuri sau criterii geografice.
Totuși, clasificându-i după vârstă, putem spune că principalii clienți vor fi
vârstnicii. Consider că această categorie va reprezenta principalii clienți pentru că
ei sunt mai predispuși la apariția diferitelor afecțiuni specifice vârstei, iar ouăle de
prepeliță ar putea reprezenta pentru ei un leac naturist. Statutul social și veniturile
acestor categorii nu vor reprezenta o piedică în calea cumpărării acestor produse.
Prețurile ouălelor vor fi mai mici decât în magazine, deoarece ele vor fi
comercializate direct la “poarta fabricii”.

30
O categorie de clienți ce poate fi considerată ca fiind semnificativă este
reprezentată de restaurantele din oraș care servesc preparate din carne și ouă de
prepeliță. Pentru început, ne vom limita la colaborarea cu restaurantele din oraș. Pe
viitor se poate lua în calcul și o colaborare cu alte restaurante din împrejurimi.
După ce ferma va prinde rădăcini, se va încerca încheierea de contracte cu
firmele care distribuie ouă de prepeliță lanțurilor mari de magazine atât din județ,
cât și din țară. Pe lângă contractele cu aceste firme, vor fi încheiate contracte și cu
magazinele de profil din oraș.
Produsul cel mai important, deoarece are o pondere mai mare în volumul de
vânzări, oul de prepeliță, este cel pentru care trebuie efectuată o analiză mai
amănunțită a pieței, și pentru care trebuie găsiți clienți. Comercializarea cărnii de
prepeliță nu reprezintă o prioritate, deoarece serviciul de sacrificare a prepelițelor
va fi externalizat către o firmă specializată, problema comercializării cărnii
revenindu-le acestora. După extinderea fermei se va avea în vedere și posibilitatea
sacrificării prepelițelor în cadrul fermei, la cerere.

4.3. ANALIZA OFERTEI


Pentru identificarea potențialilor clienți au fost analizate piețele ouălelor și a
cărnii de prepeliță din județul Sibiu. În tabelul următor, sunt identificaţi concurenţii
potenţiali pe categorii de produs, şi preţul cu care aceştia comercializează produsul
respectiv.

Tabel 4.1
Firmele concurente
Produsul Oferit
Denumire societate Pret/bucata
Carrefour 0,50 lei
Auchan 0,50 lei
Trans Agape 0,49 lei
Oua de prepelita
Microferma QuailMagic 0,45 lei
Ferma Bunea 0,45 lei
Micile magazine alimentare 0,60 lei
Pui 0-20 zile - 3,5 lei
Microferma QuailMagic Prepelițe 21 - 40 zile -9 lei
Prepelițe ouătoare - 12 lei
Prepelite vii
Pui 0-20 zile - 3,5 lei
Ferma Bunea Prepelițe 21 - 40 zile -9 lei
Prepelițe ouătoare - 14 lei

În urma acestor analize am constatat faptul că la nivel de județ nu sunt foarte


multe ferme de prepelițe, fapt ce mă face să cred că piața nu este saturată și că încă
mai este loc și pentru nou intraţi. În orașul Sibiu, nu există niciun competitor de
nivel apropiat, doar persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale care nu
dețin mai mult de 500 de prepelițe. Astfel, la nivel de oraș, ferma mea ar putea
acoperii cererea de ouă.
31
4.4. ACTIVITATEA DE PROMOVARE

Promovarea produselor se va face prin cât mai multe mijloace. Este foarte
important pentru societate să se facă cunoscută pe piață. Volumul de vânzări va
crește o dată cu reputația firmei. Pentru ca firma să își poata crea o reputație, și să
câștige încrederea cumpărătorilor, va desfășura activități de promovare prin orice
mijloace posibile.
În primul rând, firma va avea un site propriu. Acest site, va promova
imaginea firmei prin:
- Prezentarea beneficiilor ouălelor de prepeliță;
- Rețete culinare ce pot fi gătite cu ajutorul ouălelor sau a cărnii de prepeliță;
- Prezentarea produselor oferite de crescătorie;
- Posibilitatea de a comanda online cantitatea de ouă dorită, sau a rezervării
unei anumite cantități de ouă, pentru o anumită zi;
- Galerie foto ce conține poze din interiorul crescătoriei
Pentru ca acest site să devină cunoscut, i se va face reclamă pe alte site-uri.
În al doilea rând, firma își va face reclamă prin intermediul banner-ului de
pe poarta sediului social. Este de așteptat ca acest banner să aibă un impact
important asupra populației, deoarece traficul în zona este intens, strada pe care se
află crescătoria fiind și drum național.
Lunar, vor fi împărțite pliante de promovare în orașul Râșnov (în cutiile
poștale), dar și în localitățile invecinate. De asemenea, anual, vor fi împărțite
materiale promoționale cu însemnele fermei (calendare, pixuri, etc.).
În punctele de vânzare vor fi distribuite, o dată cu ouăle, și materialele
publicitare. Astfel, clienții vor ști de unde provin produsele cumpărate, ce beneficii
au acestea, și vor promova societatea prietenilor, membriilor familiei, etc. Pentru
ca această promovare să se dezvolte vom pune mare accent pe calitatea,
prospețimea și modul de ambalare și vânzare al produselor noastre.
Pentru vânzarea unor cantități însemnate, vor fi contactate societățile ce au
ca obiect de activitate colectarea ouălelor de prepeliță. Aceastea au contracte de
colaborare cu marile lanțuri de magazine.
Reclamele în mass-media reprezintă un alt mijloc de promovare la care se va
apela. Astfel, vor exista reclame de promovare la posturile TV locale, dar și în
ziarele locale (de exemplu: Gazeta de Râșnov, Transilvania Expres).
Pentru a câștiga cât mai mulți clienți, se va încerca aplicarea unei strategii de
diferențiere prin cost. Lider prin cost este o strategie a costului scăzut care constă
în obţinerea unui avantaj competiţional prin reducerea costurilor sub cele ale
concurenţilor. În acest mod organizaţia poate să păstreze preţuri de vânzare scăzute
şi totuşi să fie profitabilă. S-a ales această metodă, în locul strategiei de diferenţiere
prin calitate, deoarece calitatea ouălelor de prepeliță nu poate fi măsurată de către
clienți. Prin aplicarea strategiei de diferenţiere prin cost, se dorește în primul rând
câștigarea clientelei, iar în al doilea rând depășirea concurenților de pe piață.

32
Capitolul V

PLAN DE AFACERE

5.1. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI

Numele complet al firmei:


S.C. Draude S.R.L. – D.

Coordonatele firmei:
- Sediul social: Sibiu, str. Mihai Viteazu, nr. 56, jud. Sibiu, tel:
0269.234.567/0728.313.992
- Sediul operațional: Sibiu, str. Mihai Viteazu, nr. 56, jud. Sibiu, tel:
0269.234.567/0728.313.992
- Puncte de lucru: Sibiu, str. Mihai Viteazu, nr. 56, jud. Sibiu, tel:
0269.234.567/0728.313.992

Număr de înregistrare
- la Oficiul Registrului Comerțului: J – 08/12345/2014
- Codul Unic de Înregistrare: 12345678

Forma juridică de constituire


Societate cu răspundere limitată – Debutant sau S.R.L. – D.
Data și locul începerii activității firmei
- Data: 01/07/2014
- Locul: Sibiu
Domeniul de activitate al firmei:
Creșterea pasarilor – Cod CAEN 0147
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor,uleiurilor și grăsimilor
comestibile – Cod CAEN 4633

Obiectul principal de activitate, conform CAEN, este creșterea păsărilor.


Deoarece ouăle produse pot fi comercializate direct de la fermă, a fost ales ca
obiect secundar de activitate, conform CAEN, comerțul cu ridicata al produselor
lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.
Capitalul social: 200 Lei la data 01/07/2013
45 echivalent în EURO
la cursul de schimb 4,5 Lei/EURO

33
Asociați, acționari:
Părți din
Persoane fizice Adresă completă și telefon Naționalitate
capital

1. Dina Eduard- Sibiu, str Mihai Viteazu, nr 56, Jud


Român 100%
Nicolae Sibiu, Tel: 072813992

Adresa completă, telefon, Nr Părți din


Perdoane Juridice Naționalitate
nr Reg. Com, cod fiscal angajați capital(%)
Tabel 5.1

Bănci cu care întreprinderea are relații de afaceri:

Bănci la
care Anul si luna
Adresa
înteprinder deschideri
sucursale IBAN - RON IBAN - EUR
ea are contului/conturil
i
conturi or
deschise
Str
Nicolae
Raiffeisen Bălcescu, RO56RZBR0000060025861 RO26RZBR0000060058753
7 iunie 2014
Bank Ag. 583 294
Brukenth
al
Tabel 5.2

5.2. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Conducere societății

Anul angajării la
Funcția Nume Prenume Studii
firmă
Eduard-
Administrator unic Dina Superioare 2014
Nicolae
Tabel 5.3

Personalul Societății

Funcția Studii Anul angajării


Muncitor Necalificat Medii 2014
Muncitor Necalificat Medii 2014
Medic Veterinar Superioare 2014
Contabil Superioare 2014
Tabel 5.4

34
5.3. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ
FINANȚARE
Tipul investiției:
Viitorul proiect de investiție va fi implementat în județul Sibiu, orașul Sibiu,
str. Mihai Vteazul, nr. 56. Pe această proprietate este construită o casă și câteva
anexe. Suprafața totală a proprietății este de 600 mp. Gospodăria beneficiază de
toate condițiile necesare bunei desfășurări a activității din cadrul viitoarei ferme,
fiind racordată la rețeaua electrică, rețeaua de apă și canalizare a orașului.
Pentru desfășurarea activității la această adresa se va încheia un contract de
comodat cu proprietarii locuinței, părinții mei.
Spațiul în care va fi desfășurată activitatea viitoarei ferme de prepelițe are o
suprafață totală de 25 mp. Pentru încălzirea lui se vor folosi calorifere electrice.
Investiția ce urmeazaă a fi efectuată este una nouă, deoarece până la
momentul actual, la această locație, nu au fost desfășurate astfel de activități.
Pentru început se vor achiziționa 1000 de prepelițe ouătoare.
Obiectul investiției:
Investițiile ce urmează a fi făcute în vederea adaptării fermei la standardele
corespunzătoare sunt:
- Amenajarea spațiului
- Dotarea spațiului (achiziția de baterii, incubator, frigider, calorifere
electrice, etc.)
- Achiziționarea de stocuri pentru producție (furaje, caserole pentru ouă)
necesare primei săptămâni
- Achiziționarea prepelițelor

Suma totală investită este de 27470 lei. Costurile acestor investiții pot fi
găsite în “Anexa 1”

Elemente generale privind proiectul:


Am ales acest tip de afacere deoarece poate fi desfășurată într-un spațiu
restrâns, prepelițele crescute în cuști permițând o mare încărcătură pe metru pătrat,
iar prezența continuă a omului nu este necesară. Creșterea prepelițelor se poate
face în două variante: la sol sau în cuști. Creșterea în cuşti are avantajul obținerii
ouălelor în condiții igienice, făcând mai simplă recoltarea lor. Un alt avantaj ar fi
faptul că amenajarea spațiului, echiparea crescătoriei și procurarea materialelor
necesare pentru crescătorie implică un cost relativ scăzut. Prepelițele sunt cele mai
productive păsări, vârsta declanșării ouatului fiind situată în jurul a 35 până la 42
de zile, o prepeliță producând anual circa 300-320 ouă cu o greutate medie a oului
de 10g.
Ouăle și carnea de prepeliță au calități recunoscute, sunt gustoase, dar există
și recomandări medicale de consumare a acestor produse. Ouăle de prepeliță sunt
foarte bogate în vitamine, o cură cu ouă de prepelițe putând rezolva probleme
grave de sănătate, ajutând la tratarea a peste 20 de afecțiuni.

35
Un alt avantaj al acestei afaceri îl reprezintă posibilitatea abordării gradate a
activității. Se poate pleca de la o fază experimentală (1000 prepelițe) ajungând în
câțiva ani la un nivel industrial (15000-20000 prepelițe).
Sunt necesare și unele măsuri tehnico-organizatorice deosebite:
- Spațiul de creștere trebuie să fie bine climatizat, călduros, prepelițele
nesuportând frigul și umezeala
- Furajele utilizate trebuie să fie de cea mai bună calitate, ca valoare nutritivă
și ca salubritate.

Produsele și/sau serviciile prevăzute a se realiza în urma implementării


proiectului propus (calitatea, cantitatea și eșalonarea în timp)
Produsul cu ponderea cea mai mare ce urmează a fi produs și comercializat
în cadrul fermei de prepelițe este oul de prepeliță. Ouăle de prepeliţă se
caracterizează printr-o concentraţie ridicată de acizi graşi mononesaturaţi, pH-ul
este neutru, în timp ce pH-ul ouălelor de găină şi de raţă este mai acid. Sunt foarte
bogate în vitamina A, bogate în riboflavină, vitamina B12, acid pantotenic şi acid
folic. Dintre minerale, oul acestei specii conţine o cantitate foarte ridicată de
seleniu, şi o cantitate ridicată de fosfor şi de fier. De asemenea, are în proporţii
destul de ridicate zinc, sodiu şi calciu. Din punct de vedere nutritiv, oul de
prepeliţă este superior oului de găină (valoare calorică, proteică), însă se aseamănă
foarte mult cu oul de raţă, care este totuşi mai bogat în anumite vitamine (vitamina
A, vitamina E, acid folic) şi minerale (fier, magneziu, potasiu, seleniu). Nivelul de
colesterol cel mai mare îl are oul de găină, asemănător cu al oului de raţă, în timp
ce oul de prepeliţă conţine de aproape 8 ori mai puţin colesterol.
“Calitatea ouălelor de prepeliță poate fi recunoscută după aspectul cojii
acestora. Coaja trebuie să aibă pete roșii-maronii, purpurii și negre pe fond cenușiu
deschis, cu lustru și culoare proaspătă și să fie rezistentă. Ouăle cu coaja puţin
rezistentă, de culoare brun deschisă, albă sau albastră și formă neobișnuită sunt
produse de păsări bolnave sau bătrâne și nu sunt de calitate. Greutatea ouălelor
trebuie să fie de 10-12 grame, iar la spargere să prezinte un gălbenuș de culoare
galben intens, și cu albuş vâscos și lipicios. Ouăle de prepeliță trebuie valorificate
proaspete, pentru că având coaja subțire conținutul în apă se evaporă relativ
repede, calitatea oului deteliorându-se.”23
În figura 4.1. sunt ilustrate ouăle, așa cum trebuie să arate, pentru a ne indica
faptul că sunt de calitate.

36
Fig. 5.1. Ilustrarea ouălelor de calitate
Al doilea produs ca și pondere în volumul vânzărilor din cadrul fermei este
reprezentat de prepelițele vândute către abator (la schimbarea lotului – detalii in
5.1). Carnea de prepeliţă este foarte căutată, fiind una dintre cele mai fine și
apreciate în gastronomie, pentru că are un conţinut scăzut în grăsimi şi colesterol și
de aceea consumul ei este recomandat tuturor categoriilor de vârstă și mai ales
celor care suferă de anumite afecțiuni (obezitate, colesterol mărit, diabet, regim
alimentar de curățare).
Un alt produs ce ar putea fi comercializat în viitor îl reprezintă prepelițele
vii. O dată cu extinderea fermei și cu mărirea numărului de prepelițe, ferma va
putea produce săptămânal prepelițe pentru vânzare.

Descrierea procesului tehnologic cu îmbunătățirile propuse prin


proiect:
Ferma de prepelițe va fi înființată într-o anexă a locuinței situată în orașul
Râșnov, str. Caraiman, nr. 46. Suprafața anexei este de 25 mp.
Pentru a adapta spațiul la standardele necesare vor fi efectuate lucrări de
reamenajare. Aceste lucrări vor consta în tencuirea și zugrăvirea încăperii,
acoperirea suprafeţei pardoselii cu gresie, montarea unei uși și a unei ferestre
termopan. De asemenea, pentru asigurarea unei bune ventilații se va monta și un
ventilator. Se va monta și o chiuvetă, de la care se va asigura apa necesară adăpării
prepelițelor, precum și apa necesară igienizării spațiului.
După amenajarea spațiului se va trece la dotarea acestuia cu echipamentele
necesare creșterii prepelițelor. Vor fi achiziționate și montate 20 de cuști în care
vor trăi cele 1000 de prepelițe. Cuștile vor fi dispuse pe 5 nivele și 4 rânduri.
Cuștile au dimensiunea de 100x50x25 cm, fiind dotate cu un colector de ouă, cu
front de colectare de 90 cm, și o tavă pentru colectarea dejecțiilor (vezi figura 4.2.).

37
Fig. 5.2. Cuștile în care vor trăi prepelițele
Pe lângă cuștile în care vor trăi prepelițele vor mai fi achiziționate și cuști
pentru tineret și maternități pentru pui. Cuștile pentru tineret sunt destinate creșterii
intensive și permit golirea mai rapidă a maternităților. Cușca poate găzdui pui cu
vârsta de cel puțin două săptămâni, deoarece are pereți dublii de plasă. Aceste cuști
sunt dotate cu sisteme de încălzire, hrănitoare, adăpătoare și tăviță pentru dejecții.
În figura 4.3. este ilustrată o cușcă pentru tineret.

Fig. 5.3. Cușca pentru tineret


Maternitatea este dotată cu sistem de încălzire compus dintr-un bec infraroșu
și un bec cu incandescență. Podeaua este interschimbabilă, fiind compusă din două
bucăți de material textil, două bucăți de material termoizolant din plastic și două
tăvi pentru dejecții. Ca și celelalte cuști, este dotată cu adăpătoare și hrănitoare.
Aceasta poate fi văzută în figura 5.4.

38
Fig. 5.4. Cușca maternitate
Incubatorul (figura 5.5.) este necesar în momentul în care se dorește
schimbarea lotului, sau, pe viitor, pentru producerea constantă a prepelițelor vii, în
vederea comercializării acestora.

Fig. 5.5. Incubator


Frigiderul are rolul de a păstra ouăle în cele mai bune condiții. Caloriferele
electrice vor fi folosite pentru menținerea temperaturii din interiorul crescătoriei.
Stocurile pentru producție, reprezentate în acest caz de furaje și de caserolele
pentru ouă, vor fi achiziționate doar pentru prima săptămână, urmând ca apoi,
săptămânal, să fie cumpărate furaje și caserole.
În momentul în care spațiul va fi dotat cu toate cele necesare, vor fi
achiziționate prepelițele, moment ce va coincide cu demararea propriu-zisă a
activității.
Spațiul în care se va desfășura activitatea este reprezentat în figura 4.6.

39
Fig. 5.6. Spațiul de desfășurare a activității

Legendă:
- 1-4 reprezintă cuștile suprapuse în care vor trăi prepelițele;
- 5 reprezintă maternitățile în care vor fi crescuți puii;
- 6-7 reprezintă cuștile suprapuse pentru tineret;
- 8 reprezintă chiuveta;
- 9 reprezintă spațiul în care vor fi depozitate furajele;
- 10 reprezintă incubatorul;
- 11-12 reprezintă caloriferele electrice folosite pentru încălzirea și
menținerea temperaturii în interiorul crescătoriei.
Descrierea procesului tehnologic, cu îmbunătățirile propuse prin
proiectul de investiții actual
Pentru activitatea de îngrijire a prepelițelor vor fi angajate și instruite două
persoane. Angajații vor avea responsabilitatea de a hrăni prepelițele, a colecta
ouăle, de a întreține zilnic bateriilor prin colectarea dejecțiilor și de a depozita
dejecțiile spre a fi folosite ca îngrășământ, de igienizare a bateriilor cel puțin o dată
la două săptămâni. Ouăle vor fi ambalate în caserole, iar apoi vor fi depozitate în
frigider, până în momentul în care vor fi livrate (cel mult 3-4 zile) de la domiciliu.
Schimbarea lotului de prepelițe va fi făcută o dată la 6 luni. Acest proces se
datorează faptului că prepelițele înregistrează cea mai bună productivitate în
primele 6 luni de ouat. După această perioadă, productivitatea scade, fiind de
preferat să se facă înlocuirea lotului. Un alt argument pentru schimbarea lotului la
această perioadă este și faptul că după terminarea ciclului de ouat carnea de
prepeliță este de calitate scăzută, oasele fiind tari iar fibra musculară cu gust mai
puțin plăcut. În schimb, prepelițele mai tinere sunt de o calitate foarte bună
comparativ cu alte specii de păsări.
Cu 70-80 de zile înaintea schimbării lotului se achiziționează ouă pentru
incubație. Ouăle se introduc în incubatorul pregătit anterior. În momentul
ecloziunii puii obținuți vor fi mutați în maternitate timp de o săptămână. După
40
aceea vor fi mutați în cuștile pentru tineret, până când vor devenii prepelițe mature,
ouătoare.
Impactul asupra mediului
Activitatea desfășurată nu va afecta mediul în niciun fel. Deoarece dejecțiile
reprezintă un îngășământ natural, vor putea fi folosite pentru fertilizarea solului.
Asigurarea cu utilități (electricitate, apă, gaze etc.)
Încăperea în care va fi desfășurată activitatea este racordată la rețeaua de
electricitate, rețeaua de apă, și rețeaua de canalizare. Aceste utilități sunt necesare
pentru încălzirea și iluminarea spațiului, pentru hidratatea prepelițelor, și pentru
evacuarea mai ușoară a dejecțiilor.
Structura de management în implementarea proiectului
În calitate de asociat unic, voi fi singura persoană implicată în coordonarea
și managementul acestui proiect. Voi avea funcția de manager, având studii
superioare în acest domeniu.
Pe lângă administratorul unic, vor mai fi angajate două persoane, conform
obligațiilor privind înființarea unui S.R.L. – D. (OUG 6/2011). Activitățile zilnice
desfășurate de către aceste două persoane sunt hrănirea prepelițelor, strângerea
ouălelor, întreținerea zilnică a bateriilor (strângerea și
depozitarea dejecțiilor). Pe lângă aceste activități zilnice, personalului
angajat îi revine responsabilitatea de a igieniza bateriile o dată la două săptămâni.
Personalul angajat nu are nevoie de calificare sau de studii superioare. Pentru a se
specializa în acest domeniu vor urma cursuri de specializare în acest domeniu. Ei
vor fi angajați cu jumătate de normă.
De asemenea, pe lângă cei doi angajați, ferma va mai avea nevoie de doi
colaboratori, și anume un medic veterinar și un contabil. Medicul veterinar va
controla cel puțin o dată pe lună prepelițele, administrâdu-le și tratamentele
necesare. Contabilul va trebui să asigure evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor
cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și a cheltuielilor. De asemenea el va
întocmi situațiile și rapoartele financiar-contabile, dar și verificarea corelației
dintre acestea.
Detaliile persoanelor implicate în activitatea firmei, pentru primul an de
activitate sunt prezentate în tabelul următor.

41
Tabel 5.3 Persoanele implicate în activitate în primul an

Principalii furnizori de materii prime pentru activitățile din proiectul


de investiții propus
Principalii furnizori de materii prime sunt evidențiați în tabelul următor.

Materie Primă Nume Furnizori Pondere Periodicitate


Furaje Quail Magic 100% Săptămânal
Farmpet Prepeliițe
București
Caserole ouă Quail Magic 100%
Farmpet Prepeliițe
București
Medicamente S.C.Farmavet S.R.L. 100%
Tabel 5.4 Furnizori Materii Prime

Ferma Quail Magice are o experiență de peste 5 ani în creșterea prepelițelor


oferindu-le hrană naturală, fără vitamine și adaosuri de origine animală (făină de
pește, făină de oase). Furajele și caserolele pentru ouă vor fi achiziționate de la
Ferma Ecoprepelițe din motiv ca furajele sunt de o calitate superioară, nefiind
folosite ingrediente modificate genetic, iar prețul produselor este mai mic decât cel
oferit de alți posibili furnizori.

Descrierea investiției propuse în contextul procesului tehnologic descris


anterior
În tabelul următor este prezentată descrierea investiției ce urmează a fi
efectuată pentru a se începe activitatea fermei de prepelițe.

42
Unitatea de Furnizor Valoare
Obiectul Investiției Detalii Cantitate
masura Potential estimata
Glet Sac 1 sac = 25 kg Dedeman 4 80
Vopsea Lavabila 1 Dedeman 15 200
Gresie mp Dedeman 25 750
Adeziv gresie sac 1 sac = 25 kg Dedeman 5 100
Usa termopan buc Dedeman 1 2000
Geam termopan buc Dedeman 1 650
Ventilator buc Dedeman 1 100
Manopera aranjare întreaga
Allbizz 1 1770
spațiu lucrare
100x50x30
Cuști prepelițe
buc Capacitate 100 Quail Magic 20 3200
ouătoare
prepelițe
90x50x30
Maternitate prepelițe buc Capactate 100 Quail Magic 6 1800
prepelițe
100x70x30
Cuști tineret buc Capacitate 100 Quail Magic 10 1500
prepelițe
Capacitate 1200
Incubator buc Quail Magic 1 3500
ouă
Frigider buc Altex 1 800
Chiuveta buc Dedeman 1 200
Calorifer electric buc Dedeman 2 400
Furaje (pentru prima
kg Quail Magic 140 280
săptămână)

Caserole ouă (pentru


buc Quail Magic 280 140
prima săptămână)

Prepelite buc 24 ouă/caserolă Quail Magic 1000 10000

Total 22950
Tabel 5.4 Descrierea investiției

Graficul de realizare a proiectului de investiție propus


Data estimată de începere a activităților de realizare a proiectului propus
este: 01/06/2014.
Data estimatã a începerii producției la capacitatea maximã este: 01/08/2014.
Acest grafic de realizare a proiectului este detaliat în tabelul 4.8.

43
Durata de Luna în care se va realiza acțiunea
Nr Crt. Activitate prevăzută
realizare
Luna 1 Luna 2
1 Amenajare spațiu x
Achiziție + montare
2 x
necesar crscatorie

Achizitie stocuri necesare


3 primei saptamani de x
activitate

4 Achizitie prepelițe x
5 Angajare personal x
Tabel 5.5 Graficul de realizare a proiectului

Modificările necesare la echipamentele sau la clădirile existente


Clădirea existentă va fi amenajată, pentru ca activitatea crescătoriei să poată
fi desfășurată în cele mai bune condiții. Amenajarea spațiului constă în gletuirea și
zugrăvirea pereților, acoperirea pardoselii cu gresie, montarea unei uși și a unui
geam termopan, instalarea unui ventilator și a unei chiuvete.
Modificările necesare în structura și numărul personalului angajat
În urma realizării acestui proiect de investiții vor fi angajate, pe lângă
administratorul unic, încă două persoane. Acestea vor avea un contract de muncă
pe perioadă nedeterminată. Aceste posturi vor fi menținute pe întreaga perioadă de
viață a firmei. Pe lângă aceste persoane angajate cu contract de muncă, vor mai fi
angajate, încă două persoane, cu contract de colaborare. Aceste două persoane sunt
contabilul și medicul veterinar.
Personalul angajat cu contract de muncă nu trebuie să aibă calificare
profesională, fiindu-le suficient cursul de specializare la care vor participa înaintea
începerii activității fermei. Aceste cursuri vor fi asigurate de către angajator.
Numărul de angajați va crește în funcție de viitoarele investiții efectuate pentru
mărirea capacității crescătoriei.

5.4. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREA


PRODUSELOR
Volumul de vânzări estimat la sfârșitul următorilor patru ani pentru
produsele și serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus, în cazul în
care se realizează finanțarea proiectului
An I: 20316 lei
An II: 68636 lei
An III: 70317 lei
An IV: 70317 lei
Profitul estimat pentru primul an este de 20316 lei. Acest profit este obținut
din vânzarea ouălelor și din vânzarea prepelițelor către abator. Conform OUG

44
6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri, cel puțin 50% din profit trebuie să fie reinvestit.
Pentru anul II, jumătatea din profit va fi reinvestită pentru a mări capacitatea
de producție, și anume, achiziționarea a 750 de prepelițe și a cuștilor necesare
acestora. La sfârșitul acestui an, profitul net obținut, conform estimărilor, va fi de
68636 lei.
La începutul anului III, cei 50% din profitul obținut în anul anterior vor fi
reinvestiți în achiziționarea unui incubator cu o capacitate mai mare, ce va permite
nașterea tuturor puilor în fermă, și a unui automobil, ce va facilita livrarea
comenzilor într-un timp mai scurt. La sfârșitul acestui an, profitul net obținut va fi
de 70317 lei.
În anul IV, crescătoria va fi extinsă. Cei 50% din profit vor fi alocați
extinderii spațiului, astfel încât capacitatea de producție să poată fi cel puțin
dublată. Astfel, capacitatea de producție nu suferă modificări în anul IV față de
anul III, iar estimarea profitului net rămâne aceeași, adică 70317 lei.
Mai multe detalii despre aceste estimări puteți găsi în “Anexa 2”.

Descrierea pieței pentru produsele și serviciile pe care le veți realiza ca


rezultat al implementării proiectului
Aceste produse pot fi consumate de oricine, nefiind importantă vârsta,
veniturile sau locul de muncă.
Dacă clasificăm clienții după vârstă, putem spune ca principalii clienți sunt
vârstnicii. Această categorie reprezintă principalii clienți, deoarece aceștia sunt mai
predispuși la apariția afecțiunilor specifice vârstei, iar ouăle de prepeliță, cunoscute
pentru calitățile lor benefice, reprezintă un remediu naturist. O altă categorie, o
reprezintă copiii, deoarece oul de prepeliță ajută la creșterea sistemului imunitar.
Altă grupă de potențiali clienți este reprezentată de restaurantele sau
pensiunile din oraș sau împrejurimi, locații care servesc preparate din carne și ouă
de prepeliță.
Pentru vânzarea ouălelor în cantități mari se vor încheia contracte cu firmele
care distribuie ouă de prepeliță în marile lanțuri de magazine.
Piața de desfacere pentru carnea de prepeliță nu reprezintă o prioritate,
deoarece serviciul de sacrificare a prepelițelor va fi externalizat, problema
comercializării cărnii revenindu-i abatorului ce va efectua sacrificarea.
Principalele categorii de clienți potențiali sunt prezentate în tabelul de mai
jos.

45
Clientul Potential Produsul % din vânzări Valuare anuală
Persoane fizice Ouă de prepeliță 6% 5.620 lei
Restaurante/Pensiuni Ouă de prepeliță 1% 1.022 lei
Distribuitori Ouă de prepeliță 90% 91.935 lei
Abator Prepelițe 3,50% 3.600 lei
Tabel 5.6 Clienți potențiali

Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de firma


Principalul avantaj al produselor oferite de către “Ferma de prepelițe” îl
reprezintă prețul. Pentru a câștiga clienți într-un timp foarte scurt se va adopta
strategia de diferențiere prin cost.
Reacția previzibilă a concurenței la apariția noii oferte pe piață
Reacția concurenților nu va fi resimțită de către noua fermă. Fermele
existente comercializează cuști pentru prepelițe, furaje, ouă pentru reproducție, sau
chiar prepelițe vii. Comercializarea acestor produse ne indică faptul că ei nu au nici
o problemă cu posibilii concurenți, piața nefiind încă saturată.

Cum va fi asigurată desfacerea produselor și serviciilor


Vânzarea ouălelor de prepeliță se va face atât direct de la fermă, cât și prin
intermediul distribuitorilor autorizați după cum urmează:
Distribuitori – 90%
Direct de la fermă – 10%
Prepelițele, în momentul în care vor fi scoase din uz, vor fi vândute către un
abator – 100%
Activități prevăzute de promovare
Promovarea produselor se va face prin cât mai multe mijloace. Este foarte
important pentru societate să se facă cunoscută pe piață. Volumul de vânzări va
crește o dată cu reputația firmei. Pentru ca firma să își poată crea o reputație și să
câștige încrederea cumpărătorilor, va desfășura activități de promovare prin orice
mijloace posibile.
În primul rând, firma va avea un site propriu. Acest site, va promova
imaginea firmei prin:
- Prezentarea beneficiilor ouălelor de prepeliță
- Rețete culinare ce pot fi gătite cu ajutorul ouălelor sau a cărnii de prepeliță
- Prezentarea produselor oferite de crescătorie
- Posibilitatea de a comanda online cantitatea de ouă dorită, sau a rezervării
unei anumite cantități de ouă, pentru o anumită zi
- Galerie foto ce conține poze din interiorul crescătoriei
Pentru ca acest site să devină cunoscut, i se va face reclamă pe alte site-uri.
În al doilea rând, firma își va face reclamă prin intermediul banner-ului de
pe poarta sediului social. Este de așteptat ca acest banner să aibă un impact
important asupra populației.

46
Lunar, vor fi împărțite pliante de promovare în orașul Sibiu (în cutiile
poștale), dar și în localitățile învecinate. De asemenea, anual, vor fi împărțite
materiale promoționale cu însemnele fermei (calendare, pixuri, etc.)
În punctele de vânzare vor fi distribuite, o dată cu ouăle, și materialele
publicitare. Astfel, clienții vor ști de unde provin produsele cumpărate, ce beneficii
au acestea, și vor promova societatea prietenilor, membriilor familiei, etc. Pentru
ca această promovare să se dezvolte vom pune mare accent pe calitatea,
prospețimea și modul de ambalare și vânzare al produselor noastre.
Pentru vânzarea unor cantități însemnate, vor fi contactate societățile ce au
ca obiect de activitate colectarea ouălelor de prepeliță. Aceastea au contracte de
colaborare cu marile lanțuri de magazine.
Reclamele în mass-media reprezintă un alt mijloc de promovare la care se va
apela. Astfel, vor exista reclame de promovare la posturile TV locale, dar și în
ziarele locale.
Alte elemente privind stategia de marketing a firmei
Pentru a câștiga cât mai mulți clienți, se va încerca aplicarea unei strategii de
diferențiere prin cost. S-a ales această metodă, în locul strategiei de diferenţiere
prin calitate, deoarece calitatea ouălelor de prepeliță nu poate fi măsurată de către
clienți. Prin aplicarea strategiei de diferenţiere prin cost, se dorește în primul rând
câștigarea clientelei, iar în al doilea rând depășirea concurenților de pe piață.

5.5. PRESUPUNERI ŞI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA


PROIECTULUI
Principalele riscuri care pot apărea în cadrul unei astfel de activități sunt
legate de bolile pe care le pot contacta păsările din crescătorie. Pentru prevenirea
acestor boli este angajat un medic veterinar, care are obligația de a verifica starea
de sănătate a prepelițelor cel puțin o dată pe lună, și le va administra tratamentele
necesare. De asemenea, pentru evitarea apariției bolilor, se vor lua toate măsurile
pentru eliminarea factorilor ce ar putea duce la apariția microbilor în crescătorie.
Cel mai important element prin care poate fi evitată apariția microbilor îl
reprezintă curățenia și igienizarea. Tăvițele de dejecții vor fi curățate în fiecare zi,
vasele de mâncare și de apă vor fi spălate ori de câte ori este necesar, iar bateriile
vor fi dezinfectate o dată la două săptămâni. Pentru igienizarea întregului spațiu se
vor realiza lucrări de întreținere o dată pe an.
Un alt risc ce poate influența negativ activitatea îl reprezintă întârzierea
plăților de către clienți. Pentru diminuarea acestui risc contractele încheiate cu
clienții vor fi negociate în detaliu.
Al treilea risc ce poate apărea îl reprezintă relația cu furnizorii. Calitatea
hranei administrată păsărilor trebuie să fie de calitate superioară, și să poată fi
transferată la momentul potrivit de la furnizor către fermă, pentru a nu exista
situații în care ferma va rămâne fără furaje pentru prepelițe. Ca și în cazul
contractelor încheiate cu clienții, și contractele încheiate cu furnizorii vor fi atent
negociate și analizate, dar vor exista și furnizori de rezervă pentru a prevenii
situațiile nedorite.

47
CONCLUZII

Am ales înființarea unui S.R.L. – D. deoarece, sub această formă juridică,


pot beneficia de anumite avantaje. În primul rand, primesc o alocație financiară,
reprezentând jumătate din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, de la
Direcția Implementare Proiecte pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Această
alocație financiară este nerambursabilă. În al doilea rând, sunt scutit de la plata
contribuțiilor de asigurări sociale, datorate de angajatori, de la plata taxelor pentru
operațiunile de înregistrare a microîntreprinderii la Oficiile Registrului Comerțului
și de la plata taxelor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României a
înregistrării societății. Pe lângă acestea, pot beneficia și de consiliere, instruire și
sprijin în elaborarea și dezvoltarea afacerii.
Societatea înființată are ca obiect principal de activitate, conform CAEN,
creșterea păsărilor, mai exact creșterea prepelițelor.
Pe baza rezultatelor obținute în urma analizei pieței, se poate observa că
piața de desfacere a produselor ce urmează a fi comercializate, ouă și carne de
prepeliță, în urma implementării proiectului nu este saturată, fiind încă loc pentru
nou-intrați. La nivelul județului Sibiu, există doar trei societăți mai mari ca volum
de producție decât viitoarea mea fermă. Pe lângă ouă, acești trei concurenți, mai
oferă spre comercializare cuști și furaje pentru prepelițe, pui de prepeliță și
prepelițe adulte dar și ouă de reproducție. Fermele existente oferă și consultanță
pentru începători. Acest fapt arată că nu sunt afectați de concurență.
Creșterea prepelițelor pentru ouă este o activitate cu un potențial deosebit,
datorită faptului că oul de prepeliță este atât un aliment, cât și un medicament
extraordinar. Oul de prepeliță poate ajuta la ameliorarea sau vindecarea unei game
largi de afecțiuni. Deși sunt mult mai mici decât ouăle de găină, ouăle de prepeliță
au o valoare nutrițională mult mai mare. Conținutul de vitamine și săruri minerale
este mai bogat decât cel al oricărui alt ou. De asemenea, gustul oului de prepeliță
este mai plăcut și mai fin. Oul de prepeliță ajută la scăderea colesterolului, previne
și tratează alergiile datorită proteinelor din compoziție. Dacă este consumat
regulat, ajută la creșterea imunității, mai ales la copii, tratează anemiile și poate
avea efecte benefice asupra unor afecțiuni cum ar fi cele renale, hepato-biliare,
ulcer sau astm bronșic.
Pe lângă beneficiile aduse de ouă, și carnea de prepeliță prezintă numeroase
avantaje. Este una din cele mai fine și apreciate în gastronomie, are un conținut
scăzut de grăsimi și colesterol, reprezentând atât o alternativă dietetică cât și
curativă pentru cei ce suferă de anumite afecțiuni (colesterol mărit, diabet,
obezitate, etc.).
Creșterea prepelițelor pentru ouă poate fi facută și sub formă de afacere
familiară. În acest caz, într-un spațiu restrâns, vor fi crescute 50-60 de prepelițe
ouătoare, care vor asigura un număr de 250-300 ouă pe săptămână. Prepelițele pot
fi crescute atât în baterii, cât și la sol.
O astfel de afacere oferă numeroase avantaje, cum ar fi:
- Implică nu doar un produs alimentar, ci și unul terapeutic;

48
- Prepelița deține recordul de productivitate în agricultură;
- Nu necesită o investiție iniţială foarte mare;
- Spațiul în care poate fi desfășurată activitatea este restrâns;
- Oul de prepeliță este bogat în vitamine, putând rezolva grave probleme de
sănătate;
- Prepelița este singura pasăre care nu necesită vaccinări pe toată durata
vieții;
- Nu este necesară prezența permanentă în crescătorie;
- Hrana prepelițelor nu reprezintă o problemă, aceasta putând fi achiziționată
din orice magazin specializat;
- Carnea de prepeliță este foarte apreciată în gastronomie;
- Dejecțiile prepelițelor reprezintă un îngrășământ foarte bun, în special
pentru flori.
Creșterea prepelițelor în baterii, pentru ouă sau carne, este o afacere ce
prinde tot mai mare contur, datorită faptului că oul de prepeliță începe să fie din ce
în ce mai apreciat. În funcție de numărul de păsări cu care este demarată afacerea,
variază atât suma investită, cât și profitul obținut. Făcând un calcul simplu, pentru
ferma de prepelițe prezentată anterior în planul de afacere, putem spune că
investiția va putea fi recuperată în aproximativ 9 luni. Costul de producție al unui
ou este foarte mic, în condițiile în care acesta va fi vândut cu 0,3 lei.
În momentul demarării unei astfel de afaceri există posibilitatea de a aborda
unul sau mai multe obiective din cele ce urmeză:
- Producția de ouă pentru consum;
- Producția de carne;
- Producția de material biologic;
Producția de dotări specializate;
- Servicii de consultanță.

Datorită acestor numeroase posibilități, veniturile apar într-un timp scurt de


la demararea afacerii, permițând astfel și recuperarea rapidă a investiției.
Acest tip de afacere poate fi considerat ca fiind un al doilea job, timpul
alocat îngrijirii unei astfel de crescătorii fiind unul redus.

49
CONTRIBUŢII PERSONALE

Am întocmit prezenta lucrare având la bază cunoștințele acumulate în cei 3


ani de studiu ai ciclului de licență. Pe lângă acestea, am studiat legislația din
domeniu (cap. 3), documentându-mă cu date generale despre IMM-uri. Toate
aceste informații sunt furnizate de către Direcția Implementare Programe pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii (cap. 2).
Restul lucrării reprezintă parte de contribuții personale:
- În capitolul 3 am realizat o analiză a pieței de desfacere;
- Capitolul 5 – Plan de afacere, l-am întocmit conform structurii unui plan de
afaceri.
- Anexele 1 și 2 referitoare la descrierea investiției, respectiv previzionarea
profitului.

50
Bibliografie

1. www.pentalabbs.com/tag/consultanta-startup-uri
2. Butler David – Planificarea afaceri-Ghid de start, Editura Bic All, Bucuresti
2006, pag 2, prg 1
3. www.tribunaeconomica.ro
4. www.pentalabbs.com/tag/planul-financiar
5. Fragment di articolul 2 al anexei din recomandarea 361/2013/CE
6. Direcția Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii –
Definiție IMM
7. Legea 31/1990
8. Ordonanța de urgență 6/2011
9. http://lege5.ro/Gratuit/gm4tenrwga/procedura-din-13032014-verificarea-
disponibilitatii-firmei-emblemei
10. Legea 26/1990
11. http://www.onrc.ro
12. Legea 230/2007
13. www.avocat-firme.info
14. www.turismbaile1mai.com/totuldespreouadeprepelita.html
15. www.agroland.ro
16. www.prepelite-eco.ro
17. www.fermaprepelite.ro

51
ANEXE

Anexa 1 - Descrierea investiţiei


1.1 Amenajarea spaţiului

Spaţiul ce urmează a fi amenajat are o suprafaţă totală de 25 mp.


Amenajarea spaţiului constă în gletuirea şi zugrăvirea pereţilor, acoperirea
pardoselii cu gresie, montarea ventilatorului şi a chiuvetei, şi montarea unei uşi şi a
unui geam termopan.
Materiale pentru amenajare (4080 lei):
- Glet (4 saci x 20 lei/sac = 80 lei)
- Vopsea lavabilă (15 l = 200 lei)
- Gresie (25 mp x 30 lei/mp = 750 lei)
- Adeziv gresie (5 saci x 20 lei/sac = 100 lei)
- Ventilator (100 lei)
- Chiuveta (200 lei)
- Uşă termopan (2000 lei)
- Geam termopan (650 lei)

Manopera (1770 lei):


- Gletuire + zugrăvire (15 lei/mp x 80 mp = 1200 lei)
- Gresie (20 lei/mp x 25 mp = 500 lei)
- Montare ventilator (20 lei)
- Montare chiuveta (50 lei)
1.2 Dotare spaţiu

Spaţiul va fi dotat doar cu elementele necesare, deoarece suprafaţa acestuia


este restrânsă şi nu se doreşte aglomerarea ei.
Necesar pentru dotarea spaţiului (21620 lei):
- Cuşti prepeliţe (160 lei/cuşcă. Necesar – 20 cuşti. Total 3200 lei)
- Maternitate prepeliţe (300 lei/maternitate. Necesar – 6 maternităţi. Total
1800 lei)
- Cuşti tineret (150 lei/cuşcă. Necesar – 10 cuşti. Total 1500 lei)
- Incubator (3500 lei)
- Frigider (800 lei)
- Calorifer electric (200 lei/buc x 2 = 400 lei)
- Furaje necesare pentru prima săptămână (140 kg x 2 lei/kg = 280 lei)
- Caserole ouă necesare pentru prima săptămână (280 buc x 0.5 lei/buc =
140 lei)
- Prepeliţe (1000 buc x 10 lei/buc = 10000 lei)

Total investiţie: 27470 lei

52
Anexa 2 – Previzionarea profiturilor

Previzionarea profitului – anul I

Venituri
1000 prepeliţe produc zilnic 900 ouă. Preţul unui ou este de 0,3 lei.
900 oua x 0,3 lei/ou = 270 lei/zi x 365 zile = 98550 lei/an
Vânzare prepeliţe către abator (de două ori pe an)
900 prepeliţe x 2 lei/prepeliţă = 1800 lei x 2 = 3600 lei/an
Notă: 100 prepeliţe – eventuale pierderi
2 lei/prepeliţă – preţ de abator
Total venituri: 102150 lei/an
Cheltuieli
- furaje: 20 kg/zi x 365 zile = 7300 kg/an x 2 lei/kg = 14600 lei
- caserole: 40 buc/zi x 365 zile = 14600 buc/an x 0.5 lei = 7300 lei
- utilităţi (apă + curent): 150 lei/lună x 12 luni = 1800 lei
- tratamente + medicamente: 200 lei/lună x 12 luni = 2400 lei/an
- salarii: 4097 lei/lună x 12 luni = 49164 lei/an
- ouă reproducţie: 1200 ouă x 0.5 lei/ou = 600 lei x 2 = 1200 lei/an
- cheltuieli de publicitate: 1500 lei/an
Total cheltuieli: 77964 lei/an
Venituri – Cheltuieli = 102150 – 77964 = 24186 lei/anul I
Profit net = 26286 x 0,84 = 20316 lei/anul I

53
Previzionarea profitului - anul II

50 % din profit va fi reinvestit


Suma reinvestită: 10158 lei (achiziţionarea a 15 cuşti pentru prepeliţe şi 750
prepeliţe)
Venituri
1750 prepeliţe produc zilnic 1600 ouă. Preţul unui ou este de 0,3 lei.
1600 ouă x 0,3 lei/ou = 480 lei/zi x 365 zile = 175200 lei/an
Vânzare prepeliţe vii
200 prepeliţe x 8 lei/prepeliţă = 1600 lei
Vânzare prepeliţe către abator (de două ori pe an)
1400 prepeliţe x 2 lei/prepeliţă = 2800 lei x 2 = 5600 lei/an
Notă: 200 prepeliţe se estimează că vor fi vândute la preţul de 8 lei
150 prepeliţe – eventuale pierderi
2 lei/prepeliţă – preţ de abator
Total venituri: 182400 lei/anul II
Cheltuieli
- Furaje (50 prepeliţe mănâncă 1 kg => 1750 prepeliţe mănâncă 35 kg)

35 kg x 365 zile = 12775 kg/an x 2 lei/kg = 25550 lei/an


- Caserole: 70 buc/zi x 365 zile = 25550 buc/an x 0,5 lei/buc = 12775 lei/an
- Utilităţi: apă + curent = 200 lei/lună x 12 luni = 2400 lei/an
- Tratamente + medicamente = 400 lei/lună x 12 luni = 4800 lei/an
- Salarii: 4097 lei/lună x 12 luni = 49164 lei/an
- Ouă reproducţie: 1200 ouă x 0,5 = 600 lei x 2 = 1200 lei/an
- 800 pui prepeliţă x 3 lei = 2400 lei x 2 = 4800 lei/an
- Cheltuieli de publicitate: 2000 lei/an

Total cheltuieli: 100689 lei/anul II


Venituri – Cheltuieli = 182400 – 100689 = 81711 lei/anul II
Profit net = 81711 x 0,84 = 68636 lei/anul II

54
Previzionarea profitului - anul III

50 % din profit va fi reinvestit


Suma reinvestită: 34318 lei (incubator – capacitate 2000 ouă, automobil)
Venituri
1750 prepeliţe produc zilnic 1600 ouă. Preţul unui ou este de 0,3 lei.
1600 ouă x 0,3 lei/ou = 480 lei/zi x 365 zile = 175200 lei/an
Vânzare prepeliţe vii
200 prepeliţe x 8 lei/prepeliţă = 1600 lei
Vânzare prepeliţe către abator (de două ori pe an)
1400 prepeliţe x 2 lei/prepeliţă = 2800 lei x 2 = 5600 lei/an
Notă: 200 prepeliţe se estimează că vor fi vândute la preţul de 8 lei
150 prepeliţe – eventuale pierderi
2 lei/prepeliţă – preţ de abator
Total venituri: 182400 lei/anul III
Cheltuieli
- Furaje (50 prepeliţe mănâncă 1 kg => 1750 prepeliţe mănâncă 35 kg)

35 kg x 365 zile = 12775 kg/an x 2 lei/kg = 25550 lei/an


- Caserole: 70 buc/zi x 365 zile = 25550 buc/an x 0,5 lei/buc = 12775 lei/an
- Utilităţi: apă + curent = 200 lei/lună x 12 luni = 2400 lei/an
- Tratamente + medicamente = 400 lei/lună x 12 luni = 4800 lei/an
- Salarii: 4097 lei/lună x 12 luni = 49164 lei/an
- Ouă reproducţie: 2000 ouă x 0,5 = 1000 lei x 2 = 2000 lei/an
- Cheltuieli de publicitate: 2000 lei/an

Total cheltuieli: 98689 lei/anul III


Venituri – Cheltuieli = 182400 – 98689 = 83711 lei/anul III
Profit net = 83711 x 0,84 = 70317 lei/anul III

55
Previzionarea profitului - anul IV

50 % din profit va fi reinvestit


Suma reinvestită: 35159 lei (extindere spaţiu – pentru ca în anul 5 să poată fi
dublat numărul de prepeliţe)
Venituri
1750 prepeliţe produc zilnic 1600 ouă. Preţul unui ou este de 0,3 lei.
1600 ouă x 0,3 lei/ou = 480 lei/zi x 365 zile = 175200 lei/an
Vânzare prepeliţe vii
200 prepeliţe x 8 lei/prepeliţă = 1600 lei
Vânzare prepeliţe către abator (de două ori pe an)
1400 prepeliţe x 2 lei/prepeliţă = 2800 lei x 2 = 5600 lei/an
Notă: 200 prepeliţe se estimează că vor fi vândute la preţul de 8 lei
150 prepeliţe – eventuale pierderi
2 lei/prepeliţă – preţ de abator
Total venituri: 182400 lei/anul IV
Cheltuieli
- Furaje (50 prepeliţe mănâncă 1 kg => 1750 prepeliţe mănâncă 35 kg)

35 kg x 365 zile = 12775 kg/an x 2 lei/kg = 25550 lei/an


- Caserole: 70 buc/zi x 365 zile = 25550 buc/an x 0,5 lei/buc = 12775 lei/an
- Utilităţi: apă + curent = 200 lei/lună x 12 luni = 2400 lei/an
- Tratamente + medicamente = 400 lei/lună x 12 luni = 4800 lei/an
- Salarii: 4097 lei/lună x 12 luni = 49164 lei/an
- Ouă reproducţie: 2000 ouă x 0,5 = 1000 lei x 2 = 2000 lei/an
- Cheltuieli de publicitate: 2000 lei/an

Total cheltuieli: 98689 lei/anul III


Venituri – Cheltuieli = 182400 – 98689 = 83711 lei/anul IV
Profit net = 83711 x 0,84 = 70317 lei/anul IV

56

S-ar putea să vă placă și