Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa 8/Met A 3.

Asociaţia Afaceri Comunităti Oameni din România - ACOR - Partener

PLAN DE AFACERI
Tema:
"SC BRICHETINO SRL"

Formator: Tănase Camelia

Cursant:
Basarab Cosmin

Realizat: 15.11.2018-09.12.2018/ Locaţia - Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galaţi


Domeniul de activitate

in care domeniu de activitate functioneaza firma nou infiintata? (pentru concursul de planuri de
afaceri sunt eligible numai afacerile Non-Agricole)
Sunt neeligibile planurile de afaceri care se adreseaza activitatilor economice enumerate la art.
5 din Schema de minimis " Roman ia Start Up Plus"

Domeniul principal de activitate al noii firme (conform C.A.E.N.):1629


Ativitate principală: Fabricarea altor produse din lemn/din resturi vegetale

Alte activitati (conform C.A.E.N.):1629

*
Nume si prenume si vârsta Nr de părţi sociale Cota de participare
Basarab Cosmin 30 de părţi sociale cu vn de 10 lei 100%
Total 30 părţi sociale 100%
Nume şi prenume Funcţia propusa şi Experienţa în Studii/Specializări cu
şi vârsta principalele domeniu în impact asupra afacerii
responsabilităţi pe scurt care se doreşte propuse
realizarea
investiţiei
1. DESCRIEREA AFACERII
Basarab Cosmin, Manager Organizează -Curs de
18 ani 1.1 Prezentaţi viziunea,
procesul de recrutare şi
misiunea, obiective: antreprenoriat Start- up
Obiectivul nostru este să venim în întâmpinarea nevoilorbusiness-
selecţie a personalului o şansă
clienţilor noştri, pentru
furnizând soluţii
Stabileşte tine şi echipa ta!,
tehnologice profesioniste şi totodată un raport optim între preţul şi calitatea produselor furnizate
de către companiaresponsabilitatea
noastră. firmei Perioada Noiembrie-
Decembrie 2018.
Misiunea nostră este să prelucrăm produsele reziduale în scopul reciclării, pentru a salva
o mare parte din masa lemnoasă.
Viziunea: Dorim să fim prima opţiune în alegerile clienţilor noştri, încurajând o viaţă în
Angajat 1
armonie cu natura. Vânzător Se ocupă cu Nu
comercializarea
produselor
1.2 Forma de organizare a viitoarei a afacerii: SRL (societate cu răspundere limitata)
experienţă
anterioară

Angajat1.3
2 Numele complete ale acţionarilor
Muncitor Se ocupăadministratorilor,
cu Necesită cote de participare
Necesar vizate.
curs
manevrarea utilajelor experienţă calificare pentru
de utilizarea maşinăriilor
nroHiifîtip

1.4 Managementul intreprinderii


mIUNEA EURO" feastfismente S4ructur*ri<
20U 2S20

1.5 Politica de Resurse Umane a întreprinderii

1.5.1 Prezentati politica de resurse umane


Recrutarea se va realiza cu ajutorul canalelor de mass-media , dar şi cu ajutorul programelor
specializate de tip platformă socială pentru încadrarea forţei de muncă. Selecţia se va realiza în 2 etape :
prima etapă constă în depunerea CV-ului la biroul de informaţii la societăţii sau trimiterea acestuia la
adresa de mail a firmei iar a doua etapă este reprezentată de un interviu, la finalul căruia candidatul va
primi calificativul admis/respins respectiv motivarea rezultatului de către firmă. în cadrul selecţiei se va
utiliza şi testul DISC în care sunt evidenţiate calităţile, dar şi personalitatea fiecărui posibil angajat, într-un
mod detaliat. Salariul va creşte pe baza performanţelor personale acesta va conţine de asemenea şi
prime (după caz). Motivarea angajaţilor va fi asigurată prin crearea unui mediu prielnic de muncă, prime şi
cupoane de excursie, astfel creându-se o relaţie atât profesională cât şi personale.

1.5.2 Schema organizatorică

Manager

Vânzător Muncitor

1.5.3 Personalul

a. Precizaţi (Obligatoriu) cate locuri de munca sunt create de firma: 2

b. Precizaţi ( Obligatoriu) perioada minima pentru care va menţineţi angajaţii (Luni) 24


Angajaţii care vizează posturile de muncă manageriale vor avea nevoie de : experienţă în
domeniul programelor de gestiune, logistică, management general şi de specialitate, cercetare şi
planificare de marketing, brand developement, managementul de canale social- media, muncă în
echipă, gestionarea documentelor aferente activităţii desfăşurate. Posturile executive necesită
cunoştinţe în domeniul prelucrării lemnului ( postul de muncitor), cunoştinţe medii de limba engleză,
atitudine pozitivă, simţ ai răspunderii, şi o bună relaţionare profesională cu clienţii şi colegii de muncă,
experienţă anterioară (un an experienţă)
Sursa primară de recrutare va fi reprezentată de canalele social-media şi de programele
specializate pentru recrutarea forţei de muncă . Sursa secundară va fi reprezentată de afişe şi
campanii în mediul rural.
Nr. Obiective UM Anul 0 (implementare) Anul 1
cri. (Indicatori
tinta)
1. Cifra de afaceri Lei 50.000 65.000
VHWNEA EUfW Iet&trwtmnte Structurate
2914 -2U9
3. Profit Lei 25.000 40.000
2. Nr. Angajaţi** Nr.pers 2 2
Strenghts - Puncte Tari Weaknesses - PuncteSlabe
1.6 Localizare sediu
- Calitatea produselor social, punct de lucru (dupa caz)
- Slabă imagine pe piaţă
Stradapracticate
- Preţurile Drumul Viilor nr 30, zona
sub media ţării Micro 39 - Linia de produse este limitată
- Servicii oferite clienţilor - Timpul necesar pentru livrarea produselor
- 1.7
Capacităţi de inovare
Obiectivele firmei - Posibilitatea lipsei anumitor produse
specifice unor brand-uri

Opportunities- Oportunitati Threats- Pericole/Ameninţaţi


- Extinderea cu noi sucursale - Concurenţa (ex. EcoHighTech Galaţi)
- Extinderea liniei de produse - Creşterea vânzărilor produselor sustituibile
- Diversificarea gamei de produse - Puterea de negociere în creştere a clienţilor
- Deservirea mai multor categorii de clienţi - Creşterea presiunilor concurenţiale
- Creşterea lentă a pieţei

1.8 Analiza SWOT a afacerii


1.9 Descrierea proiectului de investiţii

Brichetino este o companie care-şi propune exploatarea unei pieţe libere în acest moment în
România. Tipul de activitate ce şi-l propune compania are pe lângă componenta economică şi un
dublu caracter ecologic. Produsul ce va fi fabricat de Brichetino înlocuieşte cu mare succes lemnul de
foc utilizat pe scara largă în România, având o putere calorică sporită şi posibilităţi sporite de stocare
pe de o parte, iar pe de altă parte rezolvă problema deşeurilor de rumeguş rezultate din activităţile de
prelucrare a lemnului ( gatere, fabrici de mobila, ateliere de tâmplarie etc.) deşeuri deosebit de
periculoase pentru mediul înconjurător.
Brichetele de rumeguş sunt realizate prin presarea rumeguşului rezidual utilizat în procesul
tehnologic de prelucrare a lemnului cu adaos de liant anorganic. Acestea pot înlocui cu succes lemnul
de foc dar şi alţi combustibili datorită puterii calorice superioare şi a costului mult mai scăzut. Acest
produs se adresează atât consumatorului casnic cât şi celui industrial, în această din urmă grupă
încadrându-se fabricile de cărămidă, microtermocentrale, fabricile de var, etc

1.10 Justificaţi necesitatea realizării investiţiei.


Acestă investiţie reprezintă o necesitate la nivelul jud. Galaţi datorită defrişării masive din zonă în urma
unui studiu realizat in ultima perioadă, noi realizându-ne produsele din paie cât şi din rumeguş.

1.11 Prezentaţi Strategia de implementare a planului de afaceri


In primele 3 luni sunt previzionate venituri de cel puţin 15.000 de lei, datorită vânzării in cantitate
masivă în perioada rece. Unul din principalele obiective va fi crearea unei bune imagini pe piaţă şi, mai
ales, în coştiinţa consumatorului, ca acesta să revină, vom încerca să realizăm acest lucru prin acordarea
de mici bonusuri, însă există şi riscuri, de exemplu: un client ne solicită telefonic pentru o comandă, iar
între timp acesta se răzgândeşte, firma având cheltuieli care nu pot fi recuperate.

1.12 Locaţie proiect


Locul implementării proiectului: Galaţi, judeţ Galaţi. Regiune de dezvoltare: Sud-Est.
• Accesul se va face pe două căi, calea principală va fi destinată clienţilor iar calea secundară va fi
păstrată pentru aprovizionare, ambele se află în faţa magazinului, suprafaţa comercială este de
aproximativ 150 mp, cu o înălţime de 4,5m şi cu spaţiu de depozitare la loc uscad,, perioada de
închiriere va fi iniţial pe 6 luni, cu o valoare de 1200lei/lună.
• Amenajarea va fi minimalistă, astfel în spatele magazinului va avea loc producţia de brichete, pe
partea dreaptă vor fi brichetele din rumeguş, pe partea stângă cele din paie, iar in fata magazinului va
fi biroul Info Clienţi. Afacerea va avea loc intr-o hală, fiecare acţiune va avea loc în compartimente
diferite, menţionate anterior.
Investitia amortizabila (descriere Pret unitar Nr. unitati Valoare Perioada de
detaliata) Clei) totala (lei) amortizare (ani)
I. Amenajari spatii de Producţie
/Prestări servicii/Comerţ (conf. deviz/
proiect)
Rafturi 3 000 1 3 000

1.13 Bugetul estimativ al investiţiei


II. Maşini si echipamente de producţie/
Prestări servicii ( Conform plan de
Tabel Structura Investitiei
afaceri)
Trusă scule mecanic 500 3 1 500

Instrumente de măsurare 200 2 400

Aparat brichetat 25 000 3 75 000

III.Echipamente IT si Software/
Componente (conform Plan de afaceri)

Unitate Computer 3 000 1 3 000

Imprimantă 2 500 1 2 500

Laptop 3 500 1 3 500 4

IV. Mobilier ( conform plan de afaceri)

Dulap cu rafturi pentru ţinerea sculelor 250 6 15000


pentru
V. Obiecte de inventar ( achiziţii cu o
valoare mai mica de 2500 lei/ unitate
TVA inclus)
Telefon 1500 3 4500

Televizor 2000 1 2000

VI. Alte cheltuieli anterioare activitatii 1000 1 1000


de productie/prestari servicii
Activitate/luna LiO I L1 I I—2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 IAO
EL 1 Z

înfiinţare /înregistrare firma SC


BRICHETINO SRL tnitriuncnte S!ttitlu(a*e
J9M-282C
Contractare firma de avocatura
pentru înfiinţare firma si asistenta
juridica pentru achiziţii
x
Semnare contract co-finantare prin
Ii
proiectul SANSE
Amenajare si securizare spaţiu punct
1.14. Planul de implementare a investiţiei - Graficul Gantt ( activitate/timp)
de lucru
Achiziţii maşini/ echipamente/
mobilier
Selecţie si contractare furnizori HHH

Plata/Instalare si recepţie mijloace BHHHHH||


fixe
Angajare personal: administrator HHHHj
personal executiv si contabil

Contractare si delulare activitate de MBBMI


productie/prestari servicii
Monitorizare si raportare
Lei % din valoarea investitiei

1. Necesarul de finanţare (Valoarea investitiei), din care: 100%


1.1. Valoarea subvenţiei solicitate 121.400 100%
1.2. Contributie proprie (din surse proprii si atrase) (opţional) 200 0%
2. Destinatia fondurilor 100%
2.1. Investitii si cheltuieli anterioare producţiei (autorizatii, avize, 74.300 61.20%
inregistrare firma)
2.2. Cheltuieli operaţionale in primele 12 luni 47.100 38.80%

1.15 Plan de finanţare a proiectului


Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Furnizori Valoarea anuala a achiziţiilor (lei)
Produs - rumeguş SC IN VEST SRL 20.000
SC MOBEX SRL 17.000
Total 37.000

2. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR
CARE FAC OBIECTUL AFACERII

2.1 Produsele/serviciile/lucrarile

Produsele noastre pot fi distribuite atât în mediul urban cât şi rural. Brichetele, în funcţie de
cantitate pot fi livrate si pe paleţi industriali, livrare care se va face cu maşina care va fi închiriată
de firmă. Exista numeroase avantaje ale utilizării noilor comusitibili brichete din lemn pentru
încălzire in raport cu lemn de foc, talas, cărbune. Un prim avantaj este eficienta spaţiului de
stocare, transport si utilizare. Compactarea deşeurilor de lemn in brichete reduce costul de
stocare, transport si manipulare de peste 10 ori, rezultând produse de diverse tipuri si modele.

De asemenea brichetele sunt mult mai curate in utilizare decât alte tipuri de conbustibili (in special
cărbunele) pentru ca nu conţine sulf. Reducerea poluării cu praf de rumeguş poate fi evitata prin
producţia de brichete. Se reduce si pericolul de foc si explozie prin brichetare evitând si costuri
suplimentare de prevenire contra incendiilor. Forma fizica a brichetelor si caracteristicile de
ardere duc la o mai buna eficienta energetic. Brichete ard intr-o maniera controlata, ard incet si
eficient datorita procentului mic de umiditate, densitatea mare si continutul redus de cenuşa. Din
ce in ce mai mult brichetele sunt utilizate si in industrie înlocuind cărbunele ca combustibil solid

2.2 Principalii furnizori de materii prime si materiale


Principalii noştri furnizori vor fi SC MOBEX SRL, SC IN VEST SRL, SC TRIVERT SRL, SC BRITEX SRL,
de unde vom achiziţiona săptămânal materia primă. De asemenea programul de lucru se va desfăşura
normal, însă în zilele de aprovizionare se previzionează o depăşire a acetuia cu câteva ore , lucru care va
fi plătit faţă de angajaţi, aceştia vor fi anunţaţi din timp în legătură cu aceste evenimente.
Cererea va fi relativ medie, având ca scop atingerea cantităţii de o tonă de brichete pe zi.
Săptămânal vom achiziţiona aproximativ 5 tone de materie primă.
i

3.ANAL1ZA PIEŢEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI

3.1. Poziţia produselor/serviciilor societatii pe piaţa comparativ cu cele ale concurentei


Comparativ cu celelalte produse de pe piaţă, produsele noastre realizate din rumeguş de lemn
sau paie pot fi achiziţonate fără a vă deplasa de la domiciliu, prin intermediul site-ului sau prin
contactare telefonică. Transportul va fi oferit gratuit de către firmă, iar clientul nu va participa la
încarcarea/descărcarea mărfurilor.

3.2 Definiţi piaţa d u m nea voastră


Brichetele din rumeguş sunt fabricate prin presarea rumeguşului rezultat din prelucrarea
lemnului.înlocuiesc folosirea cărbunelui, lemnului de foc sau a gazelor naturale având o putere calorică
mai mare.
Brichetele din lemn se pot folosi fără a modifica centrala termică, fiind folosite atât de consumatorii casnici
cat si de cei din sectorul industrial.

3.3. Localizarea pieţei dumneavoastră


Piaţa va fi naţională, datorită faptului că livrăm produsele în toată ţara, cu un număr potenţial de 100 -150
de clienţi, dintre care 20 fideli , la nivelul judeţului Galaţi. Distanţa până la clienţii principali este de
aproximativ 40km, livrarea produselor se va realiza cu ajutorul mijloacelor de transport ale firmei, zonele
vizate apaţinând în principal mediului rural.

3.4 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.


Cererea de produse va creşte în sezonul rece şi va descreşte în sezonul cald, zilnic sunt aşteptaţi 3-7
clienţi, iar anual peste 300 de clienţi. în ultimii ani piaţa a crescut surprinzător, de aceea previzionăm
venituri cu cel puţin 5-10% mai mari decât media ultimilor 5 ani.

3.5 Concurenţi potenţiali


Concurentul principal este firma SC ECOBRICHET SRL, care deţine o pondere de 20% din capacitatea
pieţei, produsele oferite de noi sunt similare celor de la ECOBRICHET, însă nu au aceeaşi diversitate şi
sunt disponibile intr-un stoc limitat, preţurile practicate vor fi uşor mai mici decât cele ale concurenţei
deoarece oferim produse, în proporţie de 60%, pentru mediul rural. Nu vor exista presiuni din partea
concurenţei, există, în acest context, posibilitatea creşterii puterii de negociere a clienţilor ca urmare a
experienţelor anterioare cu alţi distribuitori. Pentru cercetarea pieţei s-au consultat mai multe statistici din
ultimii 10 ani, pentru jud. Galaţi, s-au aplicat însă şi tehnici precum observarea directă a
comportamentului clienţilor, dar s-au folosit şi câteva chestionare publice, realizate in mediul online.
Grupă produse/servicii oferite pieţei Denumirea firmei/firmelor şi localitatea

Produs/serviciu 1 SC ECOBRICHET SRL, Galaţi


Deţine o pondere de 20% din capacitatea pieţei tnvtnmwn». Sîmcîiirafe
2914-292®

Produs/serviciu 2 SC MOBEX SRL, Galaţi


Experienţă vastă în domeniu
Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

4.STRATEGIA DE MARKETING

4.1 Descrieţi obiectivele generale de marketing


Strategia de vânzare prevede comercializarea produselor atât în mod direct printr-un punct de
desfacerepropriu, cât şi prin magazine de specialitate, pe bază de contracte de furnizare. Intenţionăm ca
în acest din urmă cazsă impunem comerciantului vânzarea produsului nostru cu un preţ maximal,
recomandat de noi, din care să îiacordăm acestuia un discount, pentru a ne asigura că preţul final de
vânzare nu e mărit artificial prin adaos comercial.

4.2 Strategia sau politica de produs/serviciu


Brichetele pot fi folosite în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul
înconjurător.Sistemele moderne de stocare, alimentare şi ardere permit automatizarea completă a
procesului, în condiţii desiguranţă, confort şi protecţia mediului. Astfel, datorită puterii calorice şi a
compoziţiei omogene a acestora, brichetelepot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli,
sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitândo aprovizionare la intervale relativ mari de timp.
Brichetele pot fi utilizate în arzătoare speciale, cuptoare sauboilere- schimbătoare de căldură adaptate la
arderea brichetelor, cu circuite de fum. O centrală de ardere a lemnuluipoate fi uşor adaptată la arderea
brichetelor, prin adăugarea unor arzătoare externe, de înaltă performanţă, curandament ridicat şi emisii
minime. Se poate anticipa un potenţial de creştere a cererii interne, mai ales printr-opopularizare intensă a
acestui produs. Considerăm oportună o stimulare a orientării acestui produs spre piaţa internă. în acest
moment ţara noastră are un ridicat potenţial de utilizare a acestui biocombustibil datorită posibilităţilor
demanipulare şi transport pe întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are
un potenţialridicat format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în
stimularea protejării mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a
utilizării brichetelor în scop casnic.

4.3 Strategia sau politica de pret


în prezent preţul cu amănuntul al brichetelor se situează între 400-780 lei/tonă, inclusiv TVA, deci între
323-623 lei/tonă fără TVA. Nivelul cheltuielilor ne permite să practicăm un preţ avantajos, (400 lei/tona
fără TVA), oferindastfel un raport foarte bun calitate/preţ.
Produs / serviciu Pret unitar (mediu) (lei)
Produs 1; Brichete rumeguş 500lei/tona
Produs 2; Brichete paie 400lei/tona
Nr. Crt Activitate/ Cheltuieli Luna Luna Luna Luna Luna Luna 6 Luna 7 Luna 8 Lun Luna 10 Luna 11 Luna 12
VWUNEA EURO?
pentru promovarea 1 2 3 4 5 a9 Instrumente Structurai^

produselor / serviciilor
pe categorii de
cheltuieli (Ui)

1 Comunicare Redactare 1000 500 200 200 200 200 200


- - - - -

comunicate de presă
Redactare
4.4 materiale
Strategia sau politica de distribuţie
publicitare Website,
Produsele noastre
creare şi întretinere pot fi distribuite atât
în mediul urban cât şi rural. Brichetele, în funcţie de
cantitate pot fi livrate si pe paleţi industriali, livrare care se va face cu maşina care va fi închiriată
de firmă.
2 Organizare evenimente 1000
- - - -
500
- - - - -
1000
- - - -
Total cheltuieli de promovare 2000 500 200 200 200 700 200 1000
4.5 Strategia (politica) de promovare si relaţii publice
Risc Promovarea
Identificat produselor seImpact
va faceestimate
prin reclamă înMasuri de prevenire/diminuare
mass-media, impact
în primul rând anunţuri în presă,
darvânzărilor
reşterea vom contacta mass-media
produselor 8.000locală
lei care difuzează reportaje
Alcătuirea desprea activitatea
corectă stocului decomunităţii,
produse
despre
substituibile noi afaceri apărute, prin intermediul căreia vom face cunoscut faptul că suntem un nou
producător de combustibili ecologici, brichete din rumeguş / paie şi vom prezenta caracteristicile
produselor noastre şi avantajele achiziţionării lor.

4.6 Descrieţi planul de acţiune si bugetul aferent strategiei de marketing

4.7 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul


materializării acestor riscuri.
reşterea puterii de negociere a 2.000 lei Oferirea produselor la preţuri certe, cu
clienţilor menţionarea în cazul reducerilor

10.000 lei
Instrumente Stmdurat®
reşterea lentă a pieţei Promovarea prin campanii destinate acestor
2914-
produse şi organizarea de concursuri locale sau
regionale.

5. PREZENTAU MODALITATEA DE INTEGRARE A TEMELOR ORIZONTALE IN


AFACERE
Forma fizica a brichetelor si caracteristicile de ardere duc la o mai buna eficienta energetic.
Brichete ard intr-o maniera controlata, ard incet si eficient datorita procentului mic de umiditate,
densitatea mare si continutul redus de cenuşa. Din ce in ce mai mult brichetele sunt utilizate si
in industrie înlocuind cărbunele ca combustibil solid. De asemenea brichetele sunt mult mai
curate in utilizare decaţ alte tipuri de conbustibili (in special cărbunele) pentru ca nu conţine

Costul brichetelor este de obicei mai mic decât cărbunele sau lemnul de foc.

6. PROIECŢII FINANCIARE

CASHFLOW
CALCULUL AMORTIZĂRII ANUALE
PROGNOZA VENITURILOR SI EVOLUŢIA CAPACITATII DE PRODUCTIE/PRESTARE
SERVICII
CASH-FLOW HHH^HBHHBi
Mir,
©fi E^piitap / taă Âirs 1: Ân 2
1 S©ld! SifîD^csiE disponibil! fessă fi bnoiseăî 200.00 hisîaimente Slrutlufatf-

A BnMri de (1*2+3*4) 1507989.00 242663.002014-2820


1 din vânzări 1380000.00 200000.00
2 din credite primite 0.00 0.00
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0.00 0.00
4 Alocaţi© Fenartciară roeirannilbuirsalbilă 127989.00 42663.00
cŞiSsp©^^! {i+Â) 1508189.00 242663.00
B Uffltarii numorar dsim exploatare 1037400.00 147400.00
1 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 950000.00 60000.00
consumabile aferente activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 60000.00 65000.00
3 CHIRII 9600.00 14500.00
4 Utilităţi 8400.00 0.00
f™ Costuri funcţionare birou 0.00 0.00
B% W
6 Cheltuieli de marketing 7200.00 1900.00
7 Reparaţii/Întreţinere 1000.00 2500.00
8 Asigurări 0.00 2000.00
9 Impozite, taxe şi vărsă minte asimilate, Impozitul pe profit 0.00 0.00

10 alte cheltuieli contabil contr, prestări servicii 1200.00 1500.00


C GM£mM p@BDl£ry InveefifK (Vaslta?®® toftaBă £ 99000.00 0.00
pmSec&uiliMii)
O Credite 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00
t Plăfi/îrteasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 6864.00 7945.00
1 Plăţi TVA 0.00 0.00
2 Rambursări TVA 0.00 0.00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 6864.00 7945.00
F Dividende 0.00 0.00
© Tetei! tciEfeiri iftwmerair P+C+D+E+FJ 1143264.00 155345.00
Hi FBmx net di® li©iisodio1ii|i (Â-G) 364725.00 87318.00
SP S©Pd fieial disponibil (l+H) 364925.00 87318.00
denumire valorea (lei an 1 an 2 an 3 an 4
fara
TVA)
1 LAPTOP 3.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00
TOTAL 3.000,00 375,00 375,00 375,00
2914-2S2S 375,00
inimimcntc Structurai

AMORTIZAREA ANUALĂ
Instrumente Slrucluraîe
2814 •
zm

ANEXELE PLANULUI DE AFACERI

FIŞA POSTULUI VÂNZĂTOR

FIŞA POSTULUI VÂNZĂTOR

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL DESFACERE

2. Denumirea postului:
VÂNZĂTOR

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordonează:
Şef serviciu marketing;

5. Numele şefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordonează:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnătură:
Intern:

Extern:

8. Relaţii funcţionale:

-dacă este cazul

9. Pregăti rea si experienţă:

Studii:
-absolvent al unei forme de învatamand liceale;
Aptitudini:
-inteligentă (gândire logică, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii;
Atitudini:
- sincer, dispus la colaborare

10. Autoritate si libertate organizatorică:


(fîStmmeKScs Slmclurai*
2914-2825

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Dacă este cazul

11. Responsabilităţi şi sarcini:

Principalele activităţi:
a. Recepţionează mărfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate.
b. Pregăteşte mărfurile pentru expedierea către client
c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora.
d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului.
e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare.
f. Verifica periodic stocurile din magazin
g. Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre
toate produsele.
h. Impacheteza produsele pe care le vinde clienţilor.
i. Manipuleaza marfa.
j. Prezintă oferta firmei la potentialii clienţi
k. Vinde produsele firmei atat la clienţii existenti cat si la posibili noi clienţi.
I. Elibereaza tuturor clienţilor bonuri de casa.
m. Propune clienţilor existenti noi comenzi.
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
a. In raport cu alte persoane
- Coopereaza cu managerul, administratorul,
- Onestitate si confidenţialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in
contact
- Răspunde la solicitările superiorilor.
b. In raport cu aparatura si materialele utilizate
- Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare
- Anunţarea eventualelor defecţiuni aparute
c. In raport cu sarcinile de munca
- Răspunde de buna relationare cu clienţii existenti
- Răspunde de menţinerea unei bune evidente a incasarilor
d. In raport cu securitatea muncii
- Respectarea normelor de securitate in munca
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instrucţiunile proprii de
securitete a muncii.
e. Alte responsabilitati
- Respectarea programului de lucru

12. Sancţiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnării: