Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa 1/Met_A3.

Asociaţia Afaceri Comunităti Oameni din România - ACOR - Partener

Nota 1:
Nota 2:
Media:

Tema:
'SC. FLORIANA SRL-CABINET DE MASAJ SI REFLEXOTERAPIE !

Formator: LUCHIAN ADELINE

Cursant:
FLOREA IOANA

Realizat: Data 15.11.2018-09.12.2018 /Locaţia - Colegiul Economic Virgil


Madgearu, Galaţi
Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate al noii firme (conform C.A.E.N.):869

ALTE ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA

Ativitate principala 8690

ALTE ACTSVSTATS REFERITOARE LA SANATATEA UMANA


Alte activitati (conform C.A.E.N.):
1. DESCRIEREA AFACERII

1.1 Prezentaţi viziunea, misiunea, obiective:


Scopul societatii este sa se impună pe piaţa cabinetelor de masaj si reflexoterapie din
Galaţi prin realizarea unor pachete de servicii accesibile ca pret,de o calitate superioara,astfel
incat sa contribuie la imbunatatirea stării de sanatate a persoanelor cu disfunctii organice
datorate bolilor somatice,cat si menţinerea sanatatii la persoanele fara patologii.
Obiectivul principal al firmei este creşterea cifrei de afaceri cu 10 % si satisfactie

garantata a tuturor clienţilor.

In viziunea mea SC. FLORIANA SRL. va deveni unul dintre cele mai cautate cabinete de
masaj si reflexoterapie din Galaţi datorita serviciilor de calitate oferite clienţilor.
Ne propunem sa contribuim la imbunatatirea stării de sanatate a clientilor,oferindu -le:
- recuperare medicala;
- relaxarea organismului;
- imbunatatirea circulaţiei si detoxifierea organismului;
- grabirea procesului de vindecare pentru numeroase boli.

1.2 Forma de organizare a viitoarei a afacerii: SRL (societate cu răspundere limitata)

1.3 Numele complete ale acţionarilor administratorilor, cote de participare vizate .

Nume şi prenume şi Nr de acţiuni Cota de participare Valoarea unei parti


vârsta sociale
Florea Ioana, 48 ani 20 100% 10 lei

Total 20 10
1.4 Managementul întreprinderii

Nume şi Funcţia propusa şi Experienţa în Studii/Specializ


prenume ş i principalele domeniul în ă ri cu impact
vârsta responsabilită ţi pe scurt care se doreşte asupra afacerii
realizarea propuse
investiţiei

Florea Ioana,48 ani MANAGER


0 Curs start-up business-
Stabileşte procesul de recrutare si o sansa pt tine si
selecţie a personalului; comunitatea ta
Stabileşte responsabilitatile
firmei;
Gestioneaza patrimoniul
firmei;
ANGAJAT 1 TEHNICIAN MASEUR 5 Studii
Desfasoara zilnic activitati Superioare-
specifice calificarii de maseur. Facultatea de
Kinetoterapie
ANGAJAT 2 REFLEXOTERAPEUT 0 Liceul
Desfasoara activitati de Student anul 3 -
organizare/programare a Facultatea de
activitatii din cabinet cat si Kinetoterapie
tehnici de reflexoterapie

1.5 Politica de Resurse Umane a intreprinderii

1.5.1 Prezentati politica de resurse umane


In vederea recrută rii si selectiei.se publica anunţul de angajare pe site -urile de
specialitate [jobs.ro;OLX.ro]. Anunţul de angajare va cuprinde condiţiile de selecţie a
personalului [experienţa,studii,scrisoare de motivare, curriculum-vitae].
In urma selecţiei vor fi angajate doua persoane pe o perioada determinata de 2 ani, cu un
salariu de 2500/3000 lei.
Documentele contabile vor fi realizate de un contabil angajat in baza unui contract
de
prestă ri servicii.

1.5.2 Schema organizatorica (prezentati o organigrama);

1.5.3 Personalul

a. Precizaţi cate locuri de munca sunt create de firma: 2


b. Precizaţi perioada minima pentru care va menţineţi angajaţii:
2 ani - 24 luni
• Calificare/experienţa necesara; Facultatea de kinetoterapie (maseur) - 5 ani vechime
/Studii liceale (reflexoterapeut) - 0

In procesul de conducere, selecţie si recrutare a personalului firmei SC Floriana SRL se vor


aplica conceptele si principiile de Inovare si incluziune sociala, egalitate de sanse,
nediscriminare si accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati la locul de munca.
In urma anunţului publicat pe site-urile de publicitate si analizarii dosarelor candidaţilor, se
organizeaza o sesiune de selecţie a viitorilor angajaţi.
Din comisia de recrutare face parte Managerul firmei si Contabilul.
In urma probei practice[ realizarea unei tehnici de masajjau fost angajaţi un reflexoterapeut si
un maseor.
In cabinetul nostru se vor desfasura tehnici de masaj si reflexoterapie care vor contribui
la obţinerea unui efect terapeutic si de relaxare, benefice organismului uman pe termen lung
sau chiar cu rezultate instantanee.
In procesul de recrutare si selecţie a personalului se va avea in vedere respectarea
principiilor de egalitate de sanse .inovare si incluziune sociala,nediscriminare si accesibilitate a
persoanelor cu dizabilitate.
Managerul va realiza de 2 ori pe an sesiuni profesionale abordand tehnici noi de
reflexoterapie si masaj.

1.6 Localizare sediu social, punct de lucru (dupa caz)


Firma SC. FLORIANA SRL va avea sediul in Galaţi, strada Strungarilor, numărul 1, bloc
F2/ Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

1.7 Obiectivele firmei


Nr. Obiective (Indicatori UM Anul 0 (implementare) Anul 1
crt. tinta)
1. Cifra de afaceri Lei 39000 43000
3. Profit Lei 6500 7500
2. Nr. Angajaţi** Nr.pers 2 2

1.8 Analiza SWOT a afacerii

Strenghts - Puncte Tari Weaknesses - PuncteSlabe


• standarde ridicate de calitate pentru servicii ® capital limitat
oferite clienţilor • concurenta
e dotarea cabinetului cu aparatura moderna • portofoliu restrâns de clienţi
• personal calificat
Opportunities- Oportunitati Threats- Pericole/Amenintati
e creşterea salariilor • concurenta cabinetelor similare
• accesiblizarea fondurilor europene • scaderea puterii de cumparare
• vad comercial
• cererere a serviciilor de acest gen in creştere
Scaune Matias Grey pentru maseur - 3 buc ® Televizor -1 buc
Vaporizator pentru aromoterapie cu ultrasunete si lampa de culori - 2 buc ® Suport rola hârtie - 3 buc
Statie amplificata cu boxe - 1 buc e Casa marcat - 1 buc

1.9 Descrierea
• Uleiuri
®
« Rola proiectului
Laptopesenţiale
hârtie
- 1 -buc de
- 9investiţii
10 buc buc
In vederea
® Creme
« desfasurarii
ScauneSabon
zona de activitatilor
aşteptare
- 11 buc - 4 bucspecifice, voi folosi un apartament proprietate personala, unde
clienţii vor beneficia de masaj
e Dulap cu sertare - 3 bucsi reflexoterapie. Cabinetul va fi dotat cu urmatoarele :
• Oglinda
Scaun-pat
1.10 Justificaţi
® cosmetica/reflexoterapie
necesitatea
- 1 buc realizării investiţiei. - 1buc
•• Aer
Pat conditionat
Dorinţa masaj
de a neProspero
pastra
- 1 bucNegro
si -1 buc sanatatea care a existat întotdeauna, chiar si in perioada de
imbunatati
• Pat cosmetica si masaj cu
criza. SC. FLORIANA SRL vine in intampinarea 3 sertare -acestor
1 buc dorinţe si oferă clienţilor servicii de calitate, precum
si reduceri si bonuri. Ex: pentru 3 pachete/servicii realizate la cabinetul nostru, al patrulea este gratuit. De
asemeni clienţii care aleg pachetul ce consta in drenaj limfatic/reflexoterapie vor benificia de un masaj de
relaxare gratuit.
Serviciile si facilitatile oferite de cabinetul nostru vor avea ca efect fidelizarea clienţilor. SC
FLORIANA SRL este singurul salon din Galaţi care oferă o îmbinare perfecta intre sune tul muzicii, tehnicile
de relaxare si reflexoterapie.

1.11 Prezentaţi strategia de implementare a pianului de afaceri


Ca urmare a creşterii veniturilor populaţiei, o parte din acestea vor fi folosite pentru imbunatatirea
sanatatii.
Strategia noastra de implementare a planului de afaceri are in vedere dezvoltarea unor servicii si
pachete speciale de masaj si reflexoterapie;
Fidelizarea clienţilor prin oferte specializate si atractive conform necesitatii lor; Participarea
angajaţilor la cursuri de specialitate pentru dezvoltarea lor profesionala, pentru a fi in pas cu ultimele
descoperiri in domeniu.

1.12 Locaţie proiect


Locul implementării proiectului: Str. Strungarilor, nr.1, bl. F2, judeţ Galaţi. Regiune de dezvoltare:
Sud-Est
In vederea desfasurarii in condiţii optime a activitatii, voi pune la dispoziţia firmei
apartamentiul proprietate personala, cu suprafaţa 50 mp pe care il voi dota corespunzător obiecului
de activitate.
Voi obţine avizele necesare pentru autorizarea cabinetului la aceasta locaţie.
1.13 Bugetul estimativ al investiţiei
Tabel Structura Investitiei
Investitia amortizabila (descriere detaliata) Pret Nr. Valoare Perioada de
unitar totala (lei) amortizare
(lei) unitati (ani)

I MIJLOACE FIXE
Televizor 2600 1 2600 3-5 ani

LAPTOP 3000 1 3000 3-5 ANI

II OBIECTE DE INVENTAR
Statie amplificata cu boxe 839 1
Scaun-pat cosmetica/reflexoterapie 879 1
Pat masaj Prospero Negro 799 1
Pat cosmetica si masaj cu 3 sertare 1200 1 7935
Scaune Matias Grey pentru maseur 206 3
Scaune zona de aşteptare 100 4
Dulap cu sertare 400 3
Oglinda 300 1
Aer conditionat 1700 1

III. ALTE Obiecte de inventar

Vaporizator pentru aromoterapie cu ultrasunete si 296 2


lampa de culori
Suport rolohartie 70 3 1802
Casa marcat 1000 1

IV..Materiale consumabile
Cimbru 103 3
Vanilie 138 3
Lavanda 56 3 2039 N/A
Creme Sabon 83 11
Rola hârtie 22 10

Total 17376
m

1.14. Planul de implementare a investiţiei - Graficul Gantt ( activitate/timp)

Activitate/luna L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

1. înfiinţare /înregistrare firma


............... SRL/PFA/II
1.1. Contractare firma de
avocatura pentru înfiinţare
firma si asistenta juridica
pentru achiziţii
2. Amenajare si securizare
spaţiu punct de lucru
3. Achiziţii maşini/
echipamente/
mobilier
3.1. Selecţie si contractare
furnizori
~32. Plata/Instalare si
recepţie mijloace
fixe
4. Angajare personal:
administrator personal
executiv si contabil
5. Derulare activitate
Monitorizare de
si raportare
prestă ri servicii

1.15 Plan de finanţare a proiectului


Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Lei % din valoarea investitiei


100%
1. Necesarul de finanţare (Valoarea investitiei), din care:
1.1. Valoarea subvenţiei solicitate 170652 100%
1.2. Contributie proprie (din surse proprii si atrase) (opţional) 0
100%
2. Destinatia fondurilor
2.1. Investitii si cheltuieli anterioare producţiei (autorizata, avize, 1000
inregistrare firma)
2. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERV1CHLOR/LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

2.1 Produsele/serviciile/lucrarile
Problemele zilnice, stresul, supărările, alimeritatia, mediul socio-profesional pot afecta in mare
masura sanatatea.
In salonul nostru puteti regăsi sanatatea si tonusul muscular de care aveţi nevoie, in acelaşi timp veti
descoperi oameni dispusi sa va ajute in rezolvarea problemelor pe care le intampinati.
Principala cauza a imbolnavirilor curente sunt toxinele din alimentatie ce se acumuleaza in diferite
organe ale corpului determinând dezechilibre .Prin tehnica de drenaj limfatic se asigura detoxiferea
organismului si imbunatatirea sistemului imunitar ;masajul reflexogen oferă beneficii in tulburări ale circulaţiei
sanguine .inclusiv circulaţia periferica,reumatism,afecţiuni cardiace,alergii,migrene,insomnii,tulburări
endocrine si metabolice,afecţiuni neurologice; masajul de relaxare are efect liniştitor asupra sistemului
nervos si reduce contractia musculara.
Persoanele care vor apela la serviciile cabinetului nostru vor fi tratate cu profesionalism de către
specialisti, care vor folosi metode inovatoare, in scopul menţinerii si restabilirii sanatatii.

2.2 Principalii furnizori de materii prime si materiale


Manegerul cabinetului SC FLORIANA SRL comanda produse profesionale,accesand urmatoarele
site-uri:
Yves Rocher: https://www.yves-rocher.ro/ Sabon: https://www.sabon.ro/ro/ Bionatura:
http://www.bionatura.com.ro

3.ANALIZA PIEŢEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI

3.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţa comparativ cu cele ale concurentei

Serviciile cabinetului nostru consta in:masaj terapeutic reflexogen, masaj de relaxare, masaj de
intretinere .drenaj limfatic, folosind cele mai noi tehnici din domeniu,cu ajutorul personalului calificat si
specializat.
Avantajele seviciilor noastre: amplasarea cabinetului intr-o zona intens populata si in apropierea
statiei de transport in comun, folosirea unor produse cosmetice naturale de calitate superioara, creearea
unor pachete promotionale de servicii, reduceri aplicate pensionarilor, elevilor/studentilor si persoanelor
cu dizabilitati.
Dezavantajul serviciilor oferite ar putea fi costul ridicat al tarifelor. Daca raportam calitatea la nivelul
preturilor acest dezavantaj devine de fapt un avantaj pentru clienţii care apreciaza standardul de calitate.
3.2 Definiţi piaţa dumneavoastră
Seviciile de masaj si reflexoterapie de la cabinetul nostru se adreseaza categoriilor de
persoane tinere(pentru intretinerea sanatatii), varstinicilor (cu afecţiuni somatice si de
recuperare), elevilor/studentilor(pentru relaxare si tonifiere musculara).
Reflexoterapia si masajul au o tendinta de dezvoltare datorita efectelor benefice aduse
organismului,iar cererea pt acest tip de terapie este in continua creştere.Clienţii cabinetului de
masaj si reflexoterapie vor fi persoane cu afecţiuni ale sanatatii si nu numai ,din oraşul Galaţi:
salariaţi, pensionari, elevi/studenti.
Strategia de atragere a clienţilor consta in creearea unui ambient plăcut si primitor,
creearea unor pachete promotionale de servicii, reduceri aplicate pensionarilor,
elevilor/studentilor si persoanelor cu dizabilitati.
Promovarea activitatii cabinetului de masaj si reflexoterapie, cu rol in atragerea
potenţialilor clienţi se va face verbal, in faza iniţial. Un alt mijloc de promovare ieftina este
afişarea in apropierea cabinetului a unor afişe stradale sau anunţuri in mediul online utilizând
reţelele de socializare (Facebook, Instagram).

3.3. Localizarea pieţei se regaseste intr-o zona intens populata din cartierele Micro 19, Micro
20 si Micro 21 din Galaţi.

3.4 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs .:

Categorie Cerere Cerere lunara Cerere anuala


zilnică
Adolescenţi 3 3x20 zile=60 60x12 luni=720
Femei 8 8x20 zile=l60 160x12 luni=l 920
Barbati 4 4x20 zile=80 80x12 luni=960
Copii 1 1x20 zile=20 20x12 luni=240

3.5 Concurenţi potenţiali

Principalii concurenţi:
SC Santamia SRL
Art Therapy Center
4.STRATEGIA DE MARKETING

4.1 Descrieţi obiectivele generale de marketing


atragerea si fidelizarea clientilori prin prestarea unor servicii de inalta calitate si
acordarea de reduceri si gratuitati;
creşterea volumului de incasari anual;
realizarea de profit chiar dupa primul an de activitate;
4.2 Strategia sau politica de produs/serviciu
Alegerea celor mai potrivite strategii de marketing poate atrage clienţi pentru cabinetul nostru.
"Cunoaşte-ţi clienţii" este probabil cea mai inteligentă strategie pe care o poţi aplica în afacerea ta.
Clienţii sunt cei pe care trebuie să te focalizezi, aşadar trebuie să afli cine sunt şi ce îşi doresc, pentru
a fi capabil să le îndeplineşti aşteptările. Clienţii sunt cei care vor livra bani în contul cabinetului meu. Cu cât
afacerea mea se va focaliza pe servirea clienţilor şi îndeplinirea aşteptărilor lor, cu atât afacere va fi mai de
succes.
Dacă vreau să atrag mai mulţi clienţi pentru cabinetul meu trebuie să acord atentie deosebita site-ul
care are un rol esenţial in promovare. Atunci când caută promoţii şi reduceri, clienţi preferă reţelele sociale,
însă atunci când caută saloane noi sau produse şi servicii noi, clienţii caută pe site.
Site-ul salonului chiar e important. Dacă un client intră pe site-ul salonului tău, cu ce impresie rămâne?
Este site-ul atrăgător pentru clienţi? Ce as putea îmbunătăţi?
Atâta vreme cât lucrezi într-un domeniu ce tinteste sanatatea clienţilor, şi îi faci pe clienţi s ă se simtă
şi să arate fabulos, site-ul tău de ce nu ar arăta fabulos? lată două caracteristici esenţiale pe care site -ul meu
ar trebui să le aibă pentru a putea câştigă încrederea unui potenţial client nou:
Să fie uşor de găsit! Să se regăsească pe prima pagină de căutare google. Să fie util! Adică să ajute
clientul să ia decizia de a te vizita, să îi oferi informaţii legate de pregătirea angajaţilor tăi, produsele de
îngrijire folosite în cabinet, serviciile oferite, preţurile, un blog cu informaţii utile referitoare la tehnicile de
masaj si care sunt beneficiile.
Site-ul este oglinda afacerii mele. Şi această regulă o voi respecta cu strictete. Cabinetele care sunt bine
organizate şi de încredere isi expun oferta prin site.

4.3Strategia sau politica de preţ

Produsele noastre vor fi orientate către o manopera minima si o calitate maxima.

4.4 Strategia sau politica de distribuţie


Salonul meu oferă servicii direct clienţilor prin intermediul celor doi angajaţi cu e bogata experienţa in acest
domeniu de activitate.

4.5 Strategia (politica) de promovare si relaţii publice


Promovarea salonului SC FLORIANA SRL se va realiza prin intermediul site -ului si prin reţelele de
socializare.
La lansare ofcială a salonului primii 10 clienţi vor beneficia de o reducere de 15%, iar următorii 20 de
o reducere de 10% din valoarea serviciului achiziţionat.

4.6 Descrieţi planul de acţiune si bugetul aferent strategiei de marketing


• Promovarea afacerii se va face cu costuri zero, managerul realizand un site web pe o platforma
gratuita si folosind reţelele de socializare.
• O alta forma de promovare cu costuri zero este publicitatea prin viu grai facuta de clienţii noştri
mulţumiţi, către rude, cunostinte,vecini si prieteni.
4.7 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul
materializării acestor riscuri.
Riscurile posibile in cabinetul de masaj si reflexoterapie ar putea fi bolile profesionale
datorita expunerii personalului angajat la eventuale infecţii de diferite tipuri prove nite de la
clienţi cu stare de sanatate deteriorata,cat si din accidentare din diverse cauze.
In acest scop se face instruirea in ce priveşte securitatea in munca,trimestrial.
In situatia unei eventuale crize economice cabinetul nostru isi va pastra clienţii prin adoptarea
unor tarife acceptabile ,in acest mod obţinând fidelizarea acastora.
5. PREZENTAU MODALITATEA DE INTEGRARE A TEMELOR ORIZONTALE IN AFACERE

Obiectivul cabinetului nostru este de a reda sanatatea cat mai multor persoane, folosind
tehnici noi si produse naturale, cat si de a ne dezvolta pe piaţa muncii.
Utilizând produse care conţin ingrediente naturale obtinute din culturi netratate chimic,nu
afectam mediul înconjurător.
Reziduurile rezultate din activitatea cabinetului de masaj vor fi recic late conform
politicilor de mediu.

întocmit
Florea Ioana
ANEXE

Contul de profit si pierdere

Cash Flow

Fisa de post Maseuza/reflexoterapeut


FISA DE POST MASEUZA
1. Denumirea compartimentului:
Masaj
2. Denumirea postului:
Maseuza/Maseuz
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordonează:
directorului, patronului
5. Numele şefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordonează:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnă tură :
Intern:
Extern:
8. Relaţii funcţionale:
cu colegele din centrul de infrumusetare
9. Pregatirea si experienţa:
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
Raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a prestatiei, de bunurile
incredintate in folosinţa.
A. sarcini generale conforme cu Regulamentul de ordine interioara al centrului.

B. sarcini speciale
- Primeşte clienţii care intra in firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la acomodarea acestora.
- Informeaza clienţii asupra programului de funcţionare, a altor prestatii din centru, indiferent daca tin
sau nu de compartimentul masaj.
- Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii: masaj, reflexoterapie,
impachetari, capsule, endermologie, etc.
- Supravegheaza in permanenta clienţii, preocupându-se de buna lor deservire si informare profesional
corecta.
- Asigura integral toate tehnicile de lucru necesare clientului.
- Răspunde cu promptitudine la solicitările clientului.
- Răspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.
- Asigura si răspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea tuturor masurilor de
igiena.
- Asigura si răspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotărilor in folosinţa: aparatur a, mobilier,
consumabile, etc
- Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
- Utilizeaza si pastreaza in bune condiţii echipamentele din dotare si asigura colectarea corecta a
resturilor si deşeurilor.
- Poarta echipamentul de protectie prevăzut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie,
pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
- Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
- Se ocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme d e educaţie
continua si conform cerinţelor postului.
- îndeplineşte si alte sarcini trasate de şefii ierarhici.
- La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si de economisire
a energiei electrice.

C. Sarcini deosebite
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnă rii:
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

An 1 An 2
1 144000.0 172800.00
Cifra de afaceri netă 0
2 VENITURI DIN EXPLOATARE 144000.0 172800.00
0
3 Alte venituri din exploatare 0.00 0.00
4 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 144000.0 172800.00
rd.2+3 0
5 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 15937.00 2000.00
consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 60000.00 60000.00

7 Chirii 0.00 0.00

8 Utilităţi 1000.00 1500.00


9 Costuri funcţionare birou 0.00 0.00
10 Cheltuieli de marketing 200.00 300.00
11 Reparaţii/Întreţinere
12 Asigurări 0.00 0.00
13 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul 0.00 0.00
pe profit
14 Amortizare 0.00 0.00
15 Alte cheltuieli 0.00 0.00
13 77137.00 63800.00
TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
66863.0 109000.0
EXPLOATARE:
0 0
15 Profit ( RD.4-13) 66863.00 109000.00
16 Pierdere (RD.13-4) 0.00 0.00
17 0.00 0.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0.00 0.00
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă ) 0.00 0.00
(RD,17-18)
20 144000.0 172800.00
VENITURI TOTALE RD.4+17) 0
21 77137.00 63800.00
CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă ): 66863.0 109000.0
0 0
23 Profit ( Rd,20-21) 66863.00 109000.00
24 Pierdere (rd.21-20) 0.00 0.00
Explicaţii / lună
Nr.
crt. An 1 An 2
200.00 192112.00
I
PROGRAMUL Sold iniţial CAPITAL
OPERAŢIONAL disponibilUMAN(casă ş i bancă )
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
A tematicIntră
Obiectivul ri de lichidită
8: Promovarea ţi (1+2+3+4)
unor locuri de muncă durabile și de calitate271989.00
și sprijinirea mobilității lucrătorilor 215463.00
Obiectivul specificdin
3.7:vânzări
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 144000.00
profil nonagricol din zona urbană 172800.00
1
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!
din credite primite 0.00 0.00
2
alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0.00 0.00
3
127989.00 42663.00
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă
Total disponibil (l+A) 272189.00 407575.00
B Utiliză ri numerar din exploatare 78637.00 64800.00
1 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 15937.00 2000.00
consumabile aferente activităţii desfaşurate

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 60000.00 60000.00


2
Chirii 0.00 0.00
3
Utilităţi 1000.00 1500.00
4
Costuri funcţionare birou 0.00 0.00
5
Cheltuieli de marketing 200.00 300.00
6
Reparaţii/Întreţinere 500.00 500.00
7
Asigurări 1000.00 500.00
8
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe 0.00
9
profit
Alte cheltuieli 0.00 0.00
10
C Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală 0.00 0.00
a proiectului)
0.00 0.00
D Credite
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00

E Plă ţi/încasă ri pentru impozite ş i taxe (1- 1440.00 1728.00


2+3)
Plăţi TVA 0.00 0.00
1
2 Rambursări TVA 0.00 0.00
Impozit pe profit/cifră de afaceri 312.00 1728.00
3
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!
F 0.00 0.00
Dividende
80077.00 66528.00
G Total utiliză ri numerar (B+C+D+E+F)
191912.00 148935.00
H Flux net de lichidită ţi (A-G)
192112.00 341047.00
II Sold final disponibil (l+H)