Sunteți pe pagina 1din 20

Academia de Studii

Economice din Moldova


Şcoala Masterală de Excelenţă în
Economie şi Business
Departamentul Management

Programul de master
ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cursul
Planul de afaceri şi studiul de fezabilitate

Plan de afaceri
model

Chişinău - 2018
Logo-ul

PLAN DE AFACERI
elaborat în scopul ……………………….………………………………….
……………………………………………………………………………………..
(2018 - 2020)

Declarație de confidențialitate (opțional)

Directorul: nume, prenume


Întreprinderea: denumirea
Adresa:
Tel. contact:
E-mail:

Numele, prenumele autorilor

Chişinău - 2018
2
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
REZUMAT ....................................................................................................................................... 4

1. DESCRIEREA AFACERII ....................................................................................................... 5

2. PLANUL DE MARKETING ...................................................................................................... 7

2.1. PRODUSUL/SERVICIUL ................................................................................................. 7

2.2. PIAŢA ............................................................................................................................... 7

2.3. CLIENŢII ........................................................................................................................... 8

2.4. CONCURENŢII ................................................................................................................. 8

2.5. STRATEGIA DE MARKETING ........................................................................................ 9

3. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL.................................................................................. 10

4. PLANUL DE OPERAŢIONAL ............................................................................................... 11

5. PLANUL DE ACŢIUNI ........................................................................................................... 12

6. EVALUAREA RISCURILOR ................................................................................................. 13

7. PROGNOZE FINANCIARE ................................................................................................... 14

ANEXE........................................................................................................................................... 20

Volumul planului de afaceri 15 - 20 pagini.


Planul de afaceri se elaborează în echipă a câte 3 studenţi.

3
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
REZUMAT

REZUMAT - include informaţia de bază privind ideea de afaceri şi întreprinderea


Scopul elaborării planului de afaceri
Problema / provocarea pe care încearcă să o rezolve întreprinderea
Ideea de afaceri, produsul, clienţi ţintă, piaţa, concurenţii
Echipa managerială
Indicatorilor financiari cheie (costul lansării, venituri, profitul net şi alţi indicatori)
Evidenţiază factorii de succes
Demonstraţi cum fa funcţiona conceptul de afaceri

Rezumatul planului de afaceri este o sintetizare de 1-2 pagini a întregului plan,


fiind in general ultima parte care este scrisa. Rezumatul trebuie să fie succint,
concis şi clar şi să evidenţieze factorii care vor aduce succesul afacerii.

4
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
1. DESCRIEREA AFACERII

Prezentarea afacerii şi ideii de afaceri. Problema / provocarea pe care încearcă


să o rezolve întreprinderea. A existat afacerea în trecut?

Forma juridică existentă sau pentru care se va opta (statul juridic: SRL, SNC, SC,
CP, AO etc., fondatorii/membrii, cota acestora în capitalul social)
Tabelul 1
Informaţia privind capitalul social şi fondatorii întreprinderii

Ponderea în capitalul
Nume, prenume Capitalul social, lei
social, %

Total

Existenta licenţelor şi autorizaţiilor etc.

Scurt istoric
- Informaţii privind experienţa anterioară. Scurtă descriere a activităţilor realizate
- Cum a apărut ideea de afaceri?
- Care au fost principalele etape de dezvoltare până în prezent?
- Ce activităţi generează astăzi profitul întreprinderii?

Domeniul de activitatea actual, programul de lucru


- Ce v-a motivat să lansaţi un anumit produs/serviciu?

Localizarea afacerii
- unde va fi amplasată afacerea, care sunt avantajele amplasării date,
- exista alte întreprinderi în zona data, inclusiv cele concurente,
- care sunt facilităţile,
- care este intensitatea traficului pietonal si traficului rutier, numărul locurile de
parcare
- costul amplasării şi altele.

Descrierea scopului şi obiectivelor afacerii (pe termen mediu 1 – 3 ani).

Exemple de scop ale unor afaceri din Republica Moldova:

ORBICO
Scopul nostru este de a genera o creştere de lungă durată a afacerii de a crea şi de a adăuga
valoare partenerilor noştri de afaceri şi a brandurilor din portofoliul nostru. Clienţii noştri sunt cu
toţii participanţi relevanţi şi de renume pe piaţă, care fac parte din categoria marilor reţele
multinaţionale, reţele locale de comerţ cu amănuntul, magazinele en-gros, drogherii, farmacii,
comercianţilor locali independenţi, antreprenorilor B2B şi a canalelor specializate de vânzări.
5
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
MOLDCELL
Scopul nostru este să ridicăm Moldcell la nivelul următor și să devenim o Companie de
Telecomunicații de Nouă Generație. Pentru a dezvolta afacerea noastră și pentru a rămâne
motivați în activitatea noastră zilnică, trebuie să fim cu adevărat utili clienților noștri. Acest lucru
este formulat în scopul nostru și ne arată cum vom ajunge să atingem aceste obiective: Bringing
the world closer – on the customer’s terms
TUCANO COFFEE
Vrem să creăm un nou model de coffee shop-uri – cafenelele ca şi spaţii creative. Deoarece
pentru noi, ele înseamnă ceva mai mult decât un local în care se serveşte Specialty Coffee.
Aceste spaţii creative inspiră şi influenţează frumos Echipa, Oaspeţii şi Partenerii noştri. Ei
devin mai sinceri şi deschişi, mai uniţi şi creativi, mai simpli şi green.
FRANZELUŢA S.A
Misiunea noastră este să aducem pe mesele dvs. produse sigure din punct de vedere
alimentar, satisfăcând gusturile tuturor şi oferindu-vă tot ce e mai bun, mai divers, mai sănătos
şi accesibil !
I.C.S. "TOTAL LEASING & FINANCE" S.A.
Misiunea companiei este de a asigura accesul la servicii financiare pentru întreprinderile mici,
mijlocii şi mari, precum şi pentru persoanele fizice în special din mediul rural, cu posibilitatea de
a-şi asigura diversificarea veniturilor, de a afla cum sa reducă vulnerabilitatea la şocuri şi de a
investi în activităţi generatoare de venituri.
AdCognos
Misiunea noastră este să asigurăm un transfer de cunoștințe și cele mai bune practici
profesioniștilor din tara precum și să le asigurăm accesul la certificări profesionale de prim rang,
recunoscute pe plan global, în domeniul managementului de proiecte, analizei de business,
raportării financiare pe baza de IFRS, contabilității și finanțelor.
Ne dorim să oferim o educație și o pregătire comparabile cu cele internaționale, bazate pe
înțelegere și logică.
Prezentarea obiectivelor întreprinderii trebuie sa evite exprimările vagi sau excesiv de optimiste.
Formulările care s-ar potrivi pentru orice domeniu de activitate – sau numai intr-o lume ideala –
reprezintă o dovada a lipsei unei strategii coerente. Pentru formularea obiectivelor este
binevenit utilizat de regula SMART, astfel, acestea trebuie să fie:
S - specifice, clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)
M - cuantificabile (să poată fi măsurate)
A - realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse reduse
de a fi atinse)
R- realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
T - stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei)
În planul de afaceri se formulează cca.5 - 7 obiective.

Analiza SWOT
SWOT înseamnă Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări. În urma
analizei SWOT
întreprinzătorul examinează aprofundat factorii interni (puncte forte și puncte
slabe) și externi (oportunități și amenințări) care influențează asupra afaceri.
Astfel, analiza SWOT permite afaceri să-și îndrepte atenția către acele zone care
prezintă cele mai mari oportunități și acele competențe în care este mai puternică. În același
timp, afacerea va căuta modalități de a diminua punctele sale slabe și de a dezvolta planuri și
strategii pentru a depăși orice amenințare care se prezintă.
Când efectuați o analiză SWOT, trebuie să fiți realistă cu privire la punctele forte și la punctele
slabe ale afacerii dvs.
Factorii de succes

6
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
2. PLANUL DE MARKETING

2.1. PRODUSUL/SERVICIUL
Descrierea produsului/serviciului
Evidenţierea caracteristicilor definitorii ale produsului/serviciului
Sortimentul şi nomenclatura, cu precizarea cantităţilor anuale exprimate în
unităţi fizice şi valorice

Tabelul 2
Produsele/serviciile de bază
Volumul vânzărilor (unități sau lei)

Total A1

Total A2

Total A3
T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2
Produsul/serviciul

...
Total

Necesităţile ce le satisface produsul/serviciul dat

Ambalajul şi design-ul produsului

Poziţionarea produsului/serviciului. Relevanţa produselor competitive, a


punctelor forte şi a punctelor slabe ale produselor şi serviciilor

Sunt protejate drepturile de proprietate intelectuală asupra programelor de


calculator și a componentelor acestora (este sau va fi înregistrat produsul în baza de
date AGEPI http://agepi.gov.md/ro/copyright/despre-dac)

Diverse documentaţii cu caracter prea tehnic pot fi anexate la planul de afaceri –


sau pot fi preluate in cadrul unui studiu de fezabilitate.

2.2. PIAŢA
Caracteristicile pieţei pe care activează întreprinderea, structura şi mărimea
pieţei;
Tendințele pieței (va creşte, descreşte sau rămâne aceiaşi în perioada
planificată);
Cum este piaţa potenţială segmentată

Segmentarea este un proces prin care împărţiţi clienţii în categorii distincte pe


baza unor criterii clare. Gruparea clienţilor vă ajută să ajustaţi produsele şi
serviciile astfel încât să răspundeţi cât mai bine necesităţilor clienţilor.

7
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
2.3. CLIENŢII
Descrierea în detaliu a profului consumatorului (demografic, socio-economic, beneficii
căutate, psihografic etc.)

Cine sunt clienţii Dvs. actuali şi potenţiali?


Câţi ani au? Care este venitul lor?
Unde sunt ei?
Care este motivul cumpărării?
Cât de mult ei îşi doresc produsul Dvs.? Este dorinţa lor sezoniera sau nu?
Care este frecvenţa de utilizare a acestuia?
Care este frecventa de cumpărare?

Dacă există contracte încheiate cu clienţii aceasta se menţionează în planul de


afaceri, iar în anexe se prezintă copiile contractelor respective.

2.4. CONCURENŢII
Cei mai apropiaţi 3 - 5 concurenţi, localizarea lor şi segmentele de piaţă pe
care le deservesc,
Canale de promovare, distribuţie, politicile de produs şi preţ ce folosesc
concurenţii,
Produsele de substituţie ce ameninţa însuşi sectorul pe care activaţi
Analiza punctelor tari şi punctelor slabe ale propriilor produse,
Soluţii de depăşire a punctelor slabe.

Tabelul 3
Analiza comparativă a concurenţilor

Concurenţii Puncte tari Puncte slabe Comentarii


(informaţii suplimentare)

Întreprinderea A -
Concurent 1
Concurent 2
Concurent 3

Pentru realizarea cercetării de piață va fi aplicat Google Forms


https://www.google.com/intl/ro/forms/about/
Chestionarul va include cca. 20 itemi.
Eșantionul - nu mai mic de 40 persoane.

8
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
2.5. STRATEGIA DE MARKETING

Strategia preţului

Strategia preţului - ce modalităţi de stabilire a preţului vor fi alese, vor fi


modificate preţurile, care sunt preţurile la produsele/serviciile întreprinderii
Tabelul 4
Preţurile
Produsul/serviciul Unit. Preţul, lei
1.
2.

Este recomandabil să se specifice fluctuaţiile sezoniere ale preţurilor (în cazul


în care produsul / serviciul de sezon), precum şi sistemul de reduceri.

Strategia de distribuţie
Care vor fi canalele de desfacere: directe, indirecte.
Evoluţia vânzărilor după canalele de distribuţie
Tabelul 5
Canale de distribuţie
Venitul de Preţuri Condiţii
Denumirea vânzări Perioada
Acorduri şi % de
canalului livrării
mii lei % în total reducere achitare
- Contract - Zilnic
- Contract de - Săptămânal
intenţie - Lunar
- înțelegere - Trimestrial
verbală - alte

Strategia de promovare
Promovarea/Activităţi de promovare a vânzărilor – ce mijloace de promovare
vor fi alese: reclama, vânzările personale, promovarea vânzărilor, relaţiile publice;
care va fi bugetul promoţional.

Tabelul 6
Bugetul promoţional
Total A1

Total A2

Total A3
T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2

Modalitatea/perioada
...

Mijlocul de promovare 1
Mijlocul de promovare 2

Bugetul total, lei
9
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
3. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

Echipa managerială şi caracteristicile acesteia (funcţii, număr de persoane,


descrierea sarcinilor, studiile/specializarea, experiența, responsabilitățile fiecărui
manager)
Organigrama întreprinderii (care prezintă compartimentele şi relaţiile de
subordonare dintre acestea, distribuţia posturilor)

Director

Contabil

Angajat 1 Angajat 2 Angajat 3

Figura 1. Organigrama SRL ”......”

Structura de personal. Ponderea de reprezentare a persoanelor din categorii


dezavantajate in cadrul întreprinderii sociale
Planificarea recrutărilor
Modalitatea de motivare a salariaţilor

Tabelul 7
Planificarea necesarului de personal
Numărul Forma de Salariul Salarizare total,
Funcţia
de angajaţi salarizare lunar, lei lei

Total
Contribuţii de asigurări sociale
de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală
Total

 Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 privind modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 281/2017): cota contribuţiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii achitată de angajator este de 18 % la
fondul de salarizare le alte recompense pentru angajați.
 Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 20187, nr.
280 din 15.12.2017: prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată
de angajator este de 4,5 % la salariu şi la alte recompense pentru angajați.

10
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
4. PLANUL DE OPERAŢIONAL
Organizarea procesului de producţie
Echipamentele necesare
Spaţiile necesare şi dotaţiile speciale
Echipamente/dotări existente
Tabelul 8

Caracteristica capacităţilor de producţie de bază


Furnizorul/
Preţ
Caracteristici Situaţia termeni şi Cantitatea Valoarea,
Denumirea unitar,
le de baza actuala condiţii de (unități) lei
lei
livrare
1. Spaţii Suprafaţa, m2 există
proprietate
privată
arendă

2. Echipamente Tip, marcă,


caracteristici
tehnice

Descrierea procesul tehnologic;


O descriere a tehnologiei de producţie a produselor/serviciilor. Principalele soluţii
tehnologice şi procese. Durata unui ciclu tehnologic.

Amortizarea (mijloacelor fixe) - repartizarea sistematică a valorii activului material în


decursul întregii durate de exploatare utilă a acestuia.
Pentru calcularea amortizării se aplică metoda liniară ce presupune includerea
uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, proporţional cu durata
estimată de funcţionare utilă a activelor. Pentru de stabili duratele de exploatare
apelam la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, HG. nr. 338 din
21.03.2003.

Tabelul 9
Determinarea uzurii mijloacelor fixe
Valoarea Durata de
Denumirea Norma de Uzura calculată
mijloacelor fixe funcţionare utilă a
mijloacelor fixe uzură (Nu) (Uf)
(Vf) activelor
Nu = (1/Df) x 100% UF= (Vf x Nu)/100

Total
11
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
Selectarea furnizorilor;
Materii prime şi materiale necesare

Tabelul 10
Furnizorii principali

Denumirea
materiilor prime Denumirea Condiţiile
Cantitatea, kg Cost, lei
şi/sau materiilor furnizorului contractului
furnizate

5. PLANUL DE ACŢIUNI

Tabelul 11
Planul de acţiuni
Perioadă propusă de implementare Responsabil
Descrierea Costul, lei
activităţii (după caz)
L1

L2

L3

L4

...
...
...
...
...
...
...
...
...

12
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
6. EVALUAREA RISCURILOR

Identificarea riscurilor în implementarea planului de afaceri si soluţiile pentru


contracararea lor.

Riscul reprezintă o incertitudine, condiţionată de probabilitatea apariţiei


pe parcursul realizării planului de afaceri a unor evenimente nefavorabile.
În plan sunt prezentate riscurile posibile care pot afecta afacerea:
Riscul politic

Riscul natural

Riscul tehnic

Riscul comercial

Risсul inovaţional

Riscul ecologic, etc.

Tabelul 12
Riscuri posibile și măsuri de diminuare
Riscuri Cauzele Măsuri posibile

13
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
7. PROGNOZE FINANCIARE

Prognozele pentru primul an vor fi previzionate lunar, al doilea previzionate


trimestrial, al treilea an - anual.

Tabelul 13
Necesităţile financiare şi destinaţia acestora

Surse Surse externe


Specificare Suma totală
proprii (de indicat)

Suma totală, lei

Prognoza veniturilor
Tabelul 14
Prognoza veniturilor

Produsul
Total A1

Total A2

Total A3
T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2
...

Produsul 1
cantitatea
preţul
Venitul Produsul 1
Produsul 2
cantitatea
preţul
Venitul Produsul 2
Produsul N
cantitatea
preţul
Venitul Produsul …

Total Venit

14
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
Prognoza cheltuielilor
Tabelul 15
Prognoza consumurilor şi cheltuielilor

Total A1

Total A2

Total A3
Cod

T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2
Indicatori

...
rând

Consumuri directe
- materii prime şi materiale 1
- materiale auxiliare 2
- energie electrică 3
- combustibil 4
- salariile 5
- AS, AM 6
- alte consumuri directe 7
Total consumuri directe 8
Consumuri indirecte
- amortizarea mijloacelor fixe 9
- întreţinerea mijloacelor fixe 10
şi alte consumuri indirecte
Total consumuri indirecte 11
TOTAL CONSUMURI 12
(rd. 8 + rd.11)
Cheltuieli distribuire
- cheltuielile de ambalare 13
- transport-expediere 14
- alte cheltuieli comerciale 15
(publicitatea)
Total cheltuieli distribuire 16
Cheltuieli administrative
- Salariul personalului 17
administrativ
- AS, AM 18
- telefon, Internet 19
- deplasare 20
- impozitele şi taxele 21
- alte cheltuieli generale şi 22
administrative
Total cheltuieli 23
administrative
Alte cheltuieli din activitatea
operaţională
- plata dobânzilor 24
- producţia rebutată 25
- alte cheltuieli operaţionale 26
Total cheltuieli operaţionale 27
TOTAL 28
(rd.12 + rd.16 + rd. 23+ rd.27)

Pentru documentare
- Standardul naţional de contabilitate „CHELTUIELI”
- Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi
calculaţia costului produselor şi serviciilor
Pentru afaceri în domeniul agriculturii: Standardul naţional de contabilitate
„PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”

15
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
Prognoza indicatorilor economico – financiari
Tabelul 16

Prognoza indicatorilor economico – financiari

Valoare (mii lei)


Indicatori
A1 A2 A3
Venit din vânzări
Profit brut
Profit net
Rata de eficienţă a Total cheltuieli/Total
cheltuielilor venituri
Rentabilitatea vânzărilor Profit brut / Venit din
(%) vânzări

Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate sau Punctul critic - reprezintă acel volum de vânzări, la


care veniturile si consumurile si cheltuielile perioadei sunt egale, iar întreprinderea
nu obţine nici profit, nici pierderi.

Tabelul 17

Prognoza pragului de rentabilitate

Indicatori Cod rând A1 A2 A3


Venituri din vânzări 1
Cheltuieli variabile 2
Rata cheltuielilor variabile la 1 leu 3
(rd. 2/rd. 1)

Cheltuieli fixe 4
Pragul de rentabilitate 5
(rd.4 /(1‐ rd. 3)

Consumuri variabile - consumuri care se modifică în raport cu modificarea


volumului de producţiei, lucrărilor executate, serviciilor prestate.
Consumuri constante - consumuri care rămân constante într-un anumit diapazon
de modificări, indiferent de modificările volumului producţiei sau activităţii de
afaceri a personalului de conducere.

16
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
Termenul de recuperare a investiţiei

Tabelul 18
Calcularea termenului de recuperare a investiţiei

Indicatori A1 A2 A3
1 Valoarea iniţială a investiţie X
2 Fluxul net de numerar total X X X
prognozat pe fiecare perioadă,
mii lei
3 Fluxul de numerar net prognozat Σ Σ Σ
cumulativ, mii lei
4 Termenul de recuperare a
investiţiei, ani

Termenul de recuperare a investiţiei exprimă perioada de timp în care se


recuperează investiţia din disponibilul bănesc generat de operaţiile specific
proiectului.

De regulă,
Prognozele privind Profit şi pierderi, Fluxul de numerar se anexează, iar în
compartimentul Prognoze financiare se analizează datele din aceste.
Volumul compartimentului dat este de cca. 2 pagini.

În funcţie de scopul elaborării planului de afaceri, în compartimentul Prognoze financiare


poate fi inclus Graficul rambursării creditului, Prognoza bilanţului etc.

17
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
- Prognoza privind profit şi pierderi
Tabelul 19
Prognoza privind profit şi pierderi

Total A1

Total A2

Total A3
T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2
...
Indicatori

1. Venituri din vânzări


2. Costul vânzărilor
3. Profit brut (pierdere brută)
(rd.1 – rd.2)
4. Alte venituri din activitatea
operaţională
5. Cheltuieli de distribuire
6. Cheltuieli administrative
7. Alte cheltuieli din activitatea
operaţională
8. Rezultatul din activitatea
operaţională: profit (pierdere) (rd.3
+ rd.4 – rd.5 – rd.6 – rd.7)
9. Rezultatul din alte activităţi:
profit (pierdere)
10. Profit (pierdere) până la
impozitare
(rd.8 + rd.9)
11. Cheltuieli privind impozitul pe
venit
12. Profit net (pierdere netă) al
perioadei de gestiune (rd.10 –
rd.11)

CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT


Codul Fiscal (titlul II). Articolul 15. Cotele de impozit
Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoanele fizice şi întreprinzători individuali în mărime de:
- 12 % din venitul anual impozabil
- 7 % din venitul impozabil pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Capitolul 71 REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI IMM


Agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, pot alege cota impozitului pe venit de 3%
din obiectul impunerii dacă
a) conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei
fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de
T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600 000 de lei;
b) conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei
fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională;
c) s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.

Standardul naţional de contabilitate „PREZENTAREA SITUAŢIILOR


FINANCIARE”

18
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
- Prognoza privind fluxul de numerar
Tabelul 20
Prognoza privind fluxul de numerar

Total A1

Total A2

Total A3
T…
L1

L2

L3

L4

T1

T2
...
Indicatori

Fluxuri de numerar din activitatea


operaţională
1. Încasări din vânzări
2. Plăţi pentru stocuri şi servicii
procurate
3. Plăţi către angajaţi şi organe de
asigurare socială şi medicală
4. Dobânzi plătite
5. Plata impozitului pe venit
6. Alte încasări
7. Alte plăţi
8. Fluxul net de numerar din
activitatea operaţională (rd. 1 – rd. 2 – rd. 3
– rd. 4 – rd. 5 + rd. 6 – rd. 7 )
Fluxuri de numerar din activitatea de
investiţii
9. Încasări din vânzarea activelor
imobilizate
10. Plăţi aferente intrărilor de active
imobilizate
11. Dobânzi încasate
12. Dividende încasate
13. Alte încasări (plăţi)
14. Fluxul net de numerar din
activitatea de investiţii (rd. 9 – rd.10 + rd.11
+ rd.12 ± rd.13 )
Fluxuri de numerar din activitatea
financiară
15. Încasări sub formă de credite şi
împrumuturi
16. Plăţi aferente rambursării creditelor
şi împrumuturilor
17. Dividende plătite
18. Încasări din operaţiuni de capital
19. Alte încasări (plăţi)
20. Fluxul net de numerar din
activitatea financiară (rd.15 – rd.16 – rd.17
+ rd.18 ± rd.19 )
21. Fluxul net de numerar total (± rd.
8 ± rd.14 ± rd.20)
22. Diferenţe de curs valutar favorabile
(nefavorabile)
23. Sold de numerar la începutul
perioadei de gestiune
24. Sold de numerar la sfârşitul
perioadei de gestiune (± rd.21 ± rd.22 +
rd.23)
Standardul naţional de contabilitate „PREZENTAREA SITUAŢIILOR
FINANCIARE”

19
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM
ANEXE

În compartimentul dat se Includ documentele referitoare la activitatea şi performanţele


întreprinderii care vor aduce un plus de informaţii şi argumente:

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii,

Scrisori de recomandare sau de garantare,

Pliante (broşuri) ce descriu produsul,

Rezumatul testării produselor,

Curriculum Vitae,

Rapoartele financiare pe anii precedenţi,

Copii după diverse contracte etc.

20
Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
©Angela Solcan, dr., conf. univ. ASEM

S-ar putea să vă placă și