Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA


PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

PLAN DE AFACERI
Înfiinţarea unei societăţi comerciale care să realizeze …

Student: Botezatu (Chiuc-Botezatu) Cosmina Vasilica


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

SINTEZA

Înfiinţarea societăţii comerciale tip debut ….. S.R.L., societate cu răspundere limitată,
cu asociat unic: ……., cu capitalul social iniţial de 200 lei şi obiect de activitate conform
CAEN...
Activitatea societăţii vizează prestarea de servicii sub ……..
Valoarea investiţiei este de: lei.
………………..

2
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

CUPRINS

3
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

Secţiunea 1. DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea societăţii:
…………………
2. Forma juridică de constituire:
…………….

3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:


………………………..

4. Valoarea capitalului social :


…………………………..

5. Locaţie:
………………………………………..

4
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

Secţiunea 2. DESCRIEREA AFACERII

1. Viziunea

Cum va arăta afacerea d-vs peste 5 ani?


Într-un fel, stabilirea viziunii pentru afacere înseamnă să puneţi pe hârtie visele şi speranţele
dvs în legătura cu evoluţia afacerii. In felul acesta, viziunea devine inspiraţia principală şi
cadrul general pentru planificarea strategică. Fără o viziune strategică pe termen lung,
planificarea efectivă a activităţilor ar fi imposibilă, pentru că aceasta oferă destinaţia finală, şi
fără a şti încotro vrei să te îndrepţi este imposibil să stabileşti paşii prin care sa ajungi acolo.
Exemple:
ROMTELECOM
Romtelecom este compania furnizoare de servicii care stabileste standardele in Romania,
depasind asteptarile clientilor, angajatilor si actionarilor, in domeniul furnizarii de solutii de
comunicatii, divertisment si tehnologia informatiei de cea mai buna calitate.

HENKEL
Un lider global in marci si tehnologii.

2. Misiunea

Stabilirea misiunii trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Ce? Cum? Pentru cine? De
ce? Misiunea trebuie să transmită ce este afacerea, ce activităţi sunt realizate, care sunt clienţii
şi ce anume o face unică în raport cu competiţia.
Exemple:
GOOGLE
Misiunea companiei Google este sa organizeze informatiile lumii si sa asigure accesibilitatea
si utilitatea universala a acestora.
ANTIBIOTICE IASI
Facem medicamentele valoroase mai accesibile ca mijloc de ingrijire a sanatatii pentru
pacienti, medici si farmacisti. Ne punem intotdeauna forta in slujba celor care au nevoie de
sprijinul nostru.
SCANDIA FOOD
Misiunea noastra este sa continuam traditia de a oferi mancare gustoasa si hranitoare. Ne
dorim sa fim alaturi de consumatorii nostri zi de zi, prin produse inovatoare care sa le aduca
echilibrul necesar stilului de viata dinamic.

3. Obiectivele afacerii
(principalele obiective ale afacerii, punctuale şi raportate la o perioadă de timp)
-
SMART

5
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

Specific – se referă la informaţiile ce ţin de descrierea concretă a obiectivului propus. Spre


exemplu: „Creşterea cu 10% a cifrei de afaceri pe piaţa Constanţei intr-un termen de 8 luni”.

Măsurabil – să poată fi aplicată o scală de cuantificare a aspectelor calitative şi cantitative


De exemplu „Realizarea unor sesiuni de instruire pentru agenţii de vânzări” este un obiectiv
general care nu oferă posibilitatea de evaluare, în timp ce „Realizarea unor sesiuni de instruire
privind Managementul timpului, Managementul stresului pentru 60 de agenţi de vânzări” este
un obiectiv care va permite monitorizarea permanentă a progresului făcut.

Accesibil/Realist – înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins cu capacitatea şi


resursele disponibile. De multe ori, mai ales în cazul micilor afaceri, întreprinzătorii se lasă
cuprinşi de entuziasm şi îşi propun obiective nerealizabile, fie din raţiuni de cost, de timp sau
de capacitate managerială. Riscul stabilirii unor astfel de obiective, dincolo de impactul
negativ asupra unui potenţial investitor, este acela de a demotiva întreaga echipa implicată în
afacere.
Spre exemplu, recuperarea investiţiei în următoarele 2 luni când pe baza profitului obţinut
investiţia se poate recupera în următorii 2 ani. sau Un grad de ocupare de 100% la o pensiune.
Când nici o pensiune nu reuşeşte să aibă decât excepţional un astfel de grad de ocupare pe
parcursul lunilor de vârf.

Relevant – înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de afacere.


Realizarea unui obiectiv trebuie sa contribuie în mod esenţial la atingerea unui obiectiv mai
mare, mai general. Relevanţa obiectivului se evaluează în raport cu acest obiectiv mai general.
În acest sens, el trebuie să vizeze un anumit impact.
Dacă vă propuneţi să participaţi la 3 târguri internaţionale de mobilă în decurs de un an, dar
nu aveţi resursele şi capacitatea de a exporta mobilă, s-ar putea să se dovedească un obiectiv
nerelevant şi costisitor. In contextul dat, un obiectiv relevant ar viza participarea la două
târguri de mobilă naţionale pe an.

Încadrat în timp – fixarea unui interval sau a unui termen limită pentru îndeplinirea
respectivului obiectiv. Un exemplu de obiectiv încadrat in timp este: „Realizarea unei sesiuni
de instruire pentru membrii departamentului de Marketing în perioada 10-14 iunie 2016”.

4. Descrierea generală a afacerii.


Activitatea principala desfăşurată de către societatea noastră o constituie ……
Afacerea care face obiectul prezentului plan de afaceri este o afacere nouă, care vizează
…………….

5. Descriere produsului/serviciului ce urmează a fi produs/comercializat


…………………….
Avantaje competitive

6. Tehnologia utilizată şi echipamentul necesar

7. Tipurile de potenţiali clienţi vizaţi

6
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

(persoane fizice/persoane juridice/autorităţi publice; descrierea tipului de client vizat, locaţia


acestuia, ce îl determină să cumpere de la dumneavoastră)
(dacă aţi vândut și anterior produse/servicii similare vă rugăm detaliaţi)
(dacă aţi identificat și obţinut angajamente ferme de la potenţiali clienţi, vă rugăm detaliaţi)

8. Furnizorii
………………………

9. Canale de distribuţie
……………………

10. Modalităţi şi termene de plată


……………………

11. Riscuri identificate


……………………

12. Analiza pieţei


(se vor prezenta informaţii semnificative din ultimii maxim 5 ani referitoare la piaţa pe care
urmează să se vândă produsul, tendinţe viitoare ale pieţei referitoare cel puţin la investiţii,
strategii competitive, trenduri, nevoi)

Analiza SWOT

Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări – prin analizarea acestor caracteristici ale
afacerii veţi obţine o imagine cat mai clară asupra stadiului curent al companiei şi veţi şti care
sunt etapele de parcurs pentru a asigura performanta afacerii. In plus, analiza ajuta la
cunoaşterea şi înţelegerea contextului larg în care funcţionează compania. Realizarea acestei
analize si exploatarea rezultatelor obţinute în urma ei pot face diferenţa intre succesul si
eşecul afacerii.

Punctele tari şi punctele slabe sunt elemente din mediul intern al afacerii asupra cărora aveţi
un control direct, în timp ce oportunităţile şi ameninţările vin din mediul exterior şi vă pot
influenţa pozitiv sau negativ, în funcţie de cât de dinamică este afacerea şi de cât de
prevăzător/inspirat sunteţi atunci când luaţi deciziile.

Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă Analiza SWOT:

S – Puncte tari W – Puncte slabe


La ce suntem cei mai buni? La ce suntem cei mai slabi?
Ce aptitudini specifice are forta de munca? Ce fel de instruire le lipseste angajatilor
Ce resurse unice detinem? nostri?
De ce resurse financiare dispunem? Care este nivelul de atasament al
Ce tehnologie folosim? angajatilor nostri?

7
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

Care este gradul de optimizare al proceselor


Care e pozitia noastra financiara?
interne?
O – Oportunitati T – Amenintari
Ce ar putea face concurenta in
detrimentul nostru?
Ce schimbari ale mediului extern putem exploata?
Ce legislatie noua ne-ar putea lovi
La ce tehnologie noua am putea avea acces?
interesele?
Ce piete noi ni s-ar putea deschide?
Ce schimbari sociale ar putea fi o
Cum s-a modificat comportamentul de consum al
amenintare pentru noi?
potentialilor clienti?
Cum ne va afecta ciclicitatea economica
(avant-declin)?

Rolul analizei SWOT este acela de a va ajuta să:

 Va consolidaţi punctele tari;


 Îmbunătăţiţi acele aspecte care reprezintă puncte slabe;
 Exploataţi oportunităţile din mediu;
 Evitaţi ameninţările care va pot pune în pericol profitul sau afacerea
13. Concurenţa
…………………..

14. Promovarea

…………………….

15.
Politica de preţ
…………………….

16. Personalul şi structura acestuia


…………………….

17. Bugetarea
Investiţia iniţială
Cheltuieli
Venituri

Spre exemplu:
BUGET

I Costuri infiintare firma Unit. de Nr. de Valoare TOTAL


măsură unităţi unitară
1 Taxe infiintare ONRC an 1
SUBTOTAL

8
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

II Categorii de costuri investiţionale

1 Amenajare buc 1
2 Aparatura Konica buc 1
3 Computer buc 1
4 Multifunctionala buc 1
5 Registre contabile si stampila firmei buc 1
6 Autoutilitara buc 1
7 Aparatura Konica buc 1
8 Aer condiționat buc 1
9 Cheltuieli semnatura electronică pt. contabil an 1
SUBTOTAL
III Categorii de costuri lunare Unit. de Nr. de Valoare TOTAL
măsură unităţi unitară
1 Salariile angajaţilor luni 12
2 Utilități luni 12
3 Inchiriere spatiu luni 12
4 Contabilitate luni 12
5 Tonner buc 12
6 Pungi netipizate luni 10
7 Papetărie luni 12
8 Materiale curățenie luni 12
9 Combustibil luni 12
SUBTOTAL
TOTAL CHELTUIELI
TOTAL VENITURI luni 12
Profit brut anual
Profit net anual

Explicaţii privind cuantumul veniturilor şi destinaţia profitului.

9
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE CONSTANŢA
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
MASTERAT: MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI ANTREPRENORIAT
DISCIPLINA MANAGEMENT ANTREPRENORIAL

10