Sunteți pe pagina 1din 4

coala .........................................

Activiti educative
Bucureti
An colar ......................

RAPORT DE ACTIVITATE
1. TITLUL ACTIVITII

...
2. PROIECTUL EDUCAIONAL / PROGRAMUL DIN CARE FACE PARTE ACTIVITATEA

...
3. DOMENIUL DE NCADRARE A ACTIVITII

...
4. NIVELUL DE DESFURARE

5. TIPUL ACTIVITII

6. DATA/PERIOADA DE DESFURARE

7. LOC DE DESFURARE

.
8. RESURSE UMANE

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR

..

ALTE PERSOANE IMPLICATE

...
PARTENERI/COLABORATORI

...

...
1
Profesor ..................................................

coala .........................................
Activiti educative
Bucureti
An colar ......................
9. RESURSE MATERIALE

...
10. RESURSE FINANCIARE

...
11. GRUP INT

BENEFICIARI DIRECI

...
BENEFICIARI INDIRECI

...
12. SCOP

...
13. OBIECTIVE

...

14. DESFURAREA ACTIVITII

...

...

2
Profesor ..................................................

coala .........................................
Activiti educative
Bucureti
An colar ......................

...

...

...
15. VALORIFICAREA ACTIVITII
REZULTATE I PRODUSE FINALE

...

MODALITI DE DISEMINARE

...
16. IMPACTUL

...
17. ALTE MENIUNI/ANEXE

3
Profesor ..................................................

coala .........................................
Activiti educative
Bucureti
An colar ......................

...

...

...
DATA

PROFESOR COORDONATOR

4
Profesor ..................................................