Sunteți pe pagina 1din 3

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara


MĂDĂLINA OANĂ – profesor psiholog

RAPORT DE ACTIVITATE ÎN CADRUL ŞCOLII EUROPENE


“ANDREI ŞAGUNA”

I. Activităţi desfăşurate în perioada 03.11.2008 – 30.01.2009 , 8h/săptămână,


primul semestru şcolar:

- Amenajarea cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică:


necesitatea creării unui spaţiu intim în care legile de confidenţialitate
să fie întocmai respectate fiind evidentă.
- Sortarea materialelor ce urmează a fi aduse la cabinet : teste
psihologice: Desenul Familiei, Testul Arborelui, Matricile Progresive
Standard Raven, Testul Goodenough, Scala W.I.S.C. (Wechsler)
pentru şcolari, Proba de atenţie distributivă, Teste de concentrare a
atenţiei, Proba de memorie auditivă a cuvintelor Rey, Figura
complexă Rey, Probe psihopedagogice Bonchiş, etc; jucării,
marionete pentru consilierea psihologică, fişe de răspuns, fişe de
protocol,elemente decorative,etc.
- Pictarea mobilierului existent în cabinet pentru crearea unei atmosfere
vesele, relaxante;
- Familiarizarea cu colectivul şcolii(învăţători, institutori şi profesori);
- Prezentarea atribuţiilor şi îndatoririlor unui profesor psiholog din
cadrul cabinetelor interşcolare, cadrelor didactice.
- Întâlniri cu profesorii diriginţi şi institutorii pentru stabilirea
principalilor elevi cu dificultăţi şcolare care vor beneficia de
consiliere şi asistenţă psihopedagogică;
- Discutarea dosarelor elevilor problemă împreună cu cadrele didactice;
- Stabilirea unor strategii de abordare a problemelor dezvoltate de elevii
cu dificultăţi de adaptare la mediul şcolar;
- Participarea la ore de dirigenţie cu tema: Care este rolul unui psiholog
în şcoală?
- Colaborare cu comisia diriginţilor
- Organizarea lansării ediţiei a doua a concursului de scenete “Vreau să
cresc mare şi frumos, mâncând sănătos” în cadrul Şcolii Europene
“Andrei Şaguna” împreună cu conducerea şcolii şi membrii CJAPP
Hd

II. Activităţi desfăşurate în perioada 09.02.2009 – 29.05.2009,


8h/săptămână, semestrul doi şcolar:

- Au fost consiliaţi prin consiliere individuală şi de grup şi evaluaţi din


punct de vedere psihopedagogic un număr de 12 elevi, cu programare
săptămânală;
- Principalele tipuri de probleme cu care s-au confruntat elevii:
1. Comportamente agresive (agresiuni verbale şi/sau fizice în relaţiile elev / 
elev, elev / profesor elev / părinte); 
2. Inadaptare şcolară, randament şcolar scăzut, hiperemotivitate;
3. Neîncredere în sine, deficienţe şi blocaj de comunicare, anxietate, 
depresie, teamă
4. Probleme legate de anturajul negativ; 
5. Reorientare şcolară şi profesională
6. Deficit de afectivitate parentală, devalorizare; 
7. Timp îndelungat petrecut în faţa computerului, accentuarea trăirilor în 
„realitatea virtuală”; 
8. Absenteism
­ În funcţie de rezultatele testărilor psihologice ale elevilor, a 
anamnezelor s­a stabilit un plan de consiliere pentru fiecare elev în parte 
cuprinzând obiectivele, metodele şi strategiile de realizare, evaluări 
periodice şi finale
­ Consilierea de grup a elevilor pentru stimularea creativităţii,
creşterea spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, creşterea
asertivităţii, diminuarea tulburărilor emoţionale
- Consilierea profesorilor cu privire la:
a). Optimizarea relaţiilor în clasa de elevi, gestionarea situaţiilor de criza în
grupul clasă
b). Strategii de diseminare a unor cazuri de criză comportamentală şi de
identificare a soluţiilor de ameliorare/optimizare
c). Cunoaşterea pe criterii şi fundamente psihologice a copiilor/elevilor în
vederea conceperii şi implementării de soluţii adecvate, optimale, centrate
pe dezvoltarea personalităţii, pozitivarea imaginii de sine, creşterea
eficienţei personale
- Testarea psihologică a cadrelor didactice şi auxiliare din cadrul
Şcolii Europene “A. Şaguna”, interpretarea psihologică a rezultatelor,
emiterea adeverinţelor şi consiliere psihologică unde e cazul
- Organizarea împreună cu membrii CJAPP Hd a concursului
judeţean“Vreau să cresc mare şi frumos, mâncând sănătos!” pe tema
alimentaţiei sănătoase, concurs destinat în special ciclului primar unde a
participat şi o clasă membră a acestei şcoli