Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

I. Identificarea postului
1. Numele si prenumele titularului: 2. Denumirea postului: PSIHOLOG 3. Departamentul / locatia: 4. Nivelul postului: de executie 5. Relatiile: Ierarhice (control, ndrumare, posturi supervizate): subordonat fata de ____________; Functionale (colaborare, pe orizontala): colaboreaza cu ntreg personalul institutiei;

II. Specificatiile postului


1. Nivelul de studii: studii superioare de specialitate; 2. Calificarile/specializarile necesare: n cadrul programelor de formare specializata si perfectionare n domeniul protectiei copilului, n concordanta cu categoria de beneficiari ai serviciilor sociale ( copii/tineri ocrotiti n sistemul de protectie de tip rezidential sau copii/tineri cu nevoi speciale ) si n concordanta cu categoria de persoane cu care interactioneaza pe parcursul activitatii ( alti profesionisti, parinti, studenti, voluntari, etc. ), perfectionari realizate n vederea mentinerii competentei pe post. 3. Competentele postului: Cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia n domeniul protectiei copilului; Capacitate de lucru n mod individual si n echipa; Adaptabilitate, flexibilitate si rezistenta la stres; Capacitatea de a stabili relatii, perseverenta, toleranta, calm, abilitati de comunicare interpersonala, deschidere, receptivitate la nou; Motivatie puternica pentru munca cu copiii/tinerii cu nevoi speciale; Interes pentru perfectionare permanenta. 4. Experienta de lucru necesara (vechimea n specialitate ceruta de post) : ____ ani.

III. Descrierea postului


1. Scopul general al postului: Asigurarea programelor personalizate de consiliere/psihoterapie pentru copii/tinerii care beneficiaza de o masura de protectie si/sau parintii acestora. 2. Obiectivele postului: Evaluarea dezvoltarii psiho-emoionale a copilului; Sprijin si suport cuplului parinte/copil in vederea dezvoltarii autonomiei care favorizeaza reintegrarea acestuia in familie /comunitate; Planificarea de activitati n vederea dezvoltarii si consolidarii autonomiei personale si deprinderilor de viata independenta la copil/tnar pentru cresterea sanselor de recuperare/reabilitare si reintegrare sociala a acestuia. 3. Descrierea sarcinilor/ atributiilor/ activitatilor postului: Intocmeste pentru fiecare copil in parte un program personalizat de consiliere/psihoterapie, in elaborarea si implementarea ppc urmarind securizarea copilului, diminuarea consecintelor si evitarea expunerii lui la riscurile care au condus la instituirea masurii de protectie Se asigura de consultarea si implicarea activa a copilului in procesul de elaborare, luare a deciziilor si implementare a ppc, adecvat gradului sau de maturitate Consiliaza cuplul parinte/copil in mod individual sau in grup, in conditii de maxima confidentialitate Planifica activitati pentru fiecare cuplu parinte/copil care sa raspunda nevoilor de informare, educare si consiliere ale acestora, contribuind la dezvoltarea abilitatilor parentale de crestere si ingrijire a propriului copil

Incurajeaza parintele copilului si familia largita sa participe la activitatile de educatie si consiliere Acorda sprijin si suport cuplului parinte/copil in vederea dezvoltarii autonomiei care favorizeaza reintegrarea acestuia in familie /comunitate Ofera sprijin pentru orientarea scolara si profesionala de calitate, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si gradul de maturitate al copilului Evalueaza dezvoltarea psiho-emoional a copilului pentru care s-a propus/instituit o masura de protectie Participa la realizarea planului individualizat de protectie respectiv a planului de interventie specifica, pe ariile de interes privind educatia, socializarea, mentinerea legaturilor cu familia naturala si recreere, impreun cu ceilali membrii ai echipei multidisciplinare Participa activ la reevaluarea periodica a planului individualizat de protectie respectiv a planului de interventie specifica Ofera spijin si consiliaza personalul educational, in elaborarea programelor privind activitatile recreative si de socializare, tinind cont de preferintele si particularitatile fiecarui copil Implica activ fiecare beneficiar, in functie de varsta si gradul de maturitate, in elaborarea si punerea in aplicare a planului individualizat de protectie, asigurind activitati de orientare si consiliere vocationala Consiliaza si sprijina beneficiarii s fac fa experienelor cognitive i emoionale Consiliaza personalul, pentru a adopta o atitudine de valorizare a beneficiarului masurii de protectie, in sprijinul respectarii demnitatii acestuia si a confidentialitatii datelor privitoare la acesta Trimite managerului de caz rapoarte, ori de cite ori este necesar, referitoare la atingerea obiectivelor cuprinse in pip, pis si ppc Particip la elaborarea de studii i face propuneri cu privire la problematica ocrotirii copilului Promoveaz scopurile i obiectivele D.G.A.S.P.C. Maramure Isi asum responsabiliti pentru demersurile pe care le face n soluionarea unui caz, avnd obligaia s informeze eful ierarhic superior cu privire la acestea si nsuseste si respecta legislatia n vigoare cu privire la protectia copilului Actioneaza n conformitate cu S.M.O. existente, asumndu-si rolurile corespunzatoare; Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tnar ; Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni ntlnite care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie; Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, n limita competentelor profesionale pe care le are .

4. Descrierea responsabilitatilor postului: Privind relatiile interpersonale / comunicarea : Stabileste si mentine relatii profesionale cu ntreg personalul institutiei; Colaboreaza cu personalul de specialitate n dezvoltarea si mentinerea legaturilor familiale ale copilului/tnarului; Privind securitatea si sanatatea muncii: si nsuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii n munca; si desfasoara activitatea n conformitate cu pregatirea, instruirea si recomandarile angajatorului, pe linie ierarhica, astfel nct sa nu expuna la pericol de accidentare sau mbolnavire att propria persoana ct si alte persoane (copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale n timpul activitatii; Privind regulamentele / procedurile de lucru: Cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institutiei, ROF, ROI, Codul etic si procedurile de lucru specifice; Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;

Respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice; 5. Conditiile de lucru ale postului : Programul de lucru: 8h/zi, 5 zile/saptamana; Conditiile materiale (deplasari, conditii ambientale, costum sau uniforma obligatorie, dupa caz) posibile deplasari (cazul preluarii copiilor din alte judete sau deplasarile realizate pentru identificarea si recuperarea copiilor n caz de absenta din centru ), delegatii n interes de serviciu;

6. Indicatori de performanta (SMO): Modul de ndeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor; Modul de raspuns la alte solicitari dect cele curente; 7. Perioada de evaluare a performantelor (1 an): anual