Sunteți pe pagina 1din 5

Raport Psihologic

1. Date de identificare ale subiectului:


Mariana Pop în vârstã de 44 de ani este funcţionarã la C.E.C. Este divorţatã de 5 ani şi locuieşte
cu fiul ei de 20 de ani în Cluj-Napoca.
2. Ȋntrebarea de referinţã pentru care se face evaluarea psihologicã:
Evaluarea subiectului, Mariana Pop a fost cerutã de fiul ei în vederea stabilirii unui diagnostic în
urma manifestãrilor psihopatologice.
3. Teste administrate:
Pentru stabilirea unui diagnostic au fost administrate urmãtoarele teste:
A.Testul BECK: Un instrument de autoevaluare alcãtuit din 21 de itemi, constituiţi sub formã
de afirmaţii ce mãsoarã severitatea simptomatologiei depresive. Fiecare item este evaluat
în patru grade de severitate, de la 0 (absent), la 3(foarte sever), fiecãrui grad corespunzându-i o
întrebare, iar subiectul este invitat sã aleagã aceea întrebare a cãrui rãspuns i se potriveşte cel mai
bine.
B.Testul The Montreal Cognitive Assessment, MOCA: a fost conceput ca un instrument de
screening rapid pentru disfunctiile cognitive ușoare. Acesta evaluează diferite domenii cognitive:
atenția și concentrarea, funcţiile executive, memoria, limbajul, funcţiile vizuo-spaţiale/executive,
gândirea conceptuală, calcule și orientare. Timpul pentru a administra testul MOCA este de
aproximativ 10 minute. Scorul total posibil este de 30 de puncte, un scor de 26 sau mai mare este
considerat normal.
C.INTERVIU SEMISTUCTURAT: Instrument utilizat pentru adunarea de informaţi în
procesul de diagnostic.
4. Informaţii ce ţin de istoria personalã a cazului:
Mariana Pop provine dintr-o familie de tãrani. Ea a fost crescutã cu afecţiune împreunã cu încã
doi fraţi. Dupã ce a terminat cele 8 clase a venit în Cluj sã urmeze liceul. În adolescenţã era o fire
mai retrasã cu puţini prieteni. A avut o prietenã foarte bunã care a decedat în urma unui accident
de maşinã, Mariana a suferit foarte mult. Dupã liceu a urmat şcoala tehnicã de contabilitate şi
dupã absolvire s-a angajat la C.E.C. S-a cãsãtorit la 24 de ani şi a avut un singur copil. Şi-a iubit
foarte mult şotul, chiar s-a dedicat lui. Dupã apariţia copilului, relaţia ei cu soţul a început sã se
rãceascã. Acesta lipsea de acasã, la început mai puţin, apoi mai mult şi uneori chiar şi nopţile.
Mariana era tot mai singurã, avea nevoie de sprijinul soţului, dar acesta refuza sã comunice cu
ea. Ȋntr-o zi a anunţat-o cã se mutã de acasã la o altã femeie şi cã doreşte divorţul. Aceasta a
încercat sã-l determine sã continue relaţia cu ea şi copilul, dar fãrã nici un rezultat. Mariana a
rãmas în apartament cu copilul, iar soţul s-a recasãtorit. Separarea de soţul a dus la debutul
problemelor financiare şi uneori întâmpina probleme de comunicare cu copilul. Viaţa socialã
aproape cã nu existã pentru ea. Mariana.P a fost diagnosticatã cu HTA, şi gastritã de cãtre
medical de familie şi tot el a îndrumat-o cãtre un psiholog pentru cã avea tulburãri anxioase.
Doctorul i-a prescris şi medicamente pentru anxietate, Xanax. Din informaţii adunate de la
bãiatul ei, spune cã mama lui în ultima perioadã are probleme cu somnul şi probleme de
concentrare. Mama lui crede cã nu mai este capabilã, nu mai este bunã de nimic. Nici acasã nu
mai face faţã, la îndeplinirea unor activitãţi obişnuite care presupun un efort moderat şi nici la
serviciu. De asemenea el spune cã de câţiva ani nu îşi mai serbeazã ziua de naştere pe motiv cã
nu are rost, cã nu se mai poate bucura de nimic. Refuzã sã iasã la mese festive sau la petrecerile
organizate de cãtre colegii ei, spunând cã ea nu are ce cauta acolo cã colegii ei sunt rãi şi nu o
înţeleg. De asemenea deşi fiul ei insista mereu sã îşi reface viaţa, Mariana nu a mai avut nici o
relaţie amoroasã, pe diferite motive: “sunt grasã, nu mai sunt atrãgãtoare şi nu mã place nici un
bãrbat”.
5.Observaţii relevante din timpul examinãrii:
“Mariana a fost anxioasã şi tensionatã în timpul evaluãrii. A spus cã ea nu şi-a dorit sã vinã
pentru cã nu are nimic, e doar un pic stresatã din cauza unui dateline la serviciu şi a venit
împinsã de cãtre bãiatul ei, ca sã scape de gura lui. Ȋn tot acest timp îşi freca obsesiv mâiniile îşi
arunca ochii pe ceas şi mã întreba cât dureazã cã are treabã acasã şi proiectul de terminat. Îşi face
probleme, mai ales ca ea crede cã nu o sã apuce sã îl termine la timp, pentru cã trebuie sã le arate
colegiilor cã nu e “de aruncat”. (se fãceau avansãri în firmã şi li s-au dat diferite sarcini de
îndeplinit). Era un pic îngrijoratã din cauza itemilor sã nu ofere rãspunsuri greşite. Spune cã s-ar
putea sã greşeascã la rãspunsuri pentru cã nu se poate concentra pentru cã a încercat sã lucreze la
proiect cã oricum nu putea dormi.”
6. Rezultatele la testele psihologice:
A. Rezultat scala BECK
5-9 lipsa depresiei
10-18 depresie minimã
19-29 depresie moderatã rezultatul lui M.P
30-63 depresie severã
B. Rezultat scala MOCA
Scor obţinut de cãtre Mariana este cel de 26 de puncte.
7. Interpretarea rezultatelor:
A.Scala BECK.
Posibilã tulburare depresivã majorã, caracterizatã printr-unul sau mai multe episoade depresive
majore (adicã cel puţin douã sãptãmâni de dispoziţie depresivã sau de pierderea interesului sau
plãcerii) acompaniatã de cel puţin patru simptome suplimentare de depresie (fatigabilitate, lipsa
energiei, insomnie, scãderea concentrãrii, neîncrederea în sine, neajutorare).
Posibilã tulburare anxioasã mai ales cã medicul de familie a identificat unele simptome (tulburãri
ale ritmului cardiac, palpitaţii, transpiraţii, HTA, greţã, ameţeli, atacuri de panicã).
B. Testul Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
Aşa cum bine se ştie, un scor considerat normal este între 26 şi 30 de puncte. Cum Mariana a
obţinut un scor de 26, unul normal. A obţinut 4 pct la categoria funcţii vizuo-spaţiale/executive,
3 pct la denumirea obiectelor, 5pct la atentţie pentru cã partea de memorie nu se noteazã, la
limbaj şi la fluenţã 3 pct, 1pct la abstractizare, 4pct la memorie de lungã duratã şi 6 pct la
orientare. În urma rezultatului testului, Mariana nu pare sã aibã urme de demenţã sau semne de
Alzheimer. Mariana este o persoanã orientatã tempo-spaţial.
C. Interviul semistructurat.
Pe baza informaţilor oferite de cãtre baiatul Marianei în urma interviului putem spune cã aceasta
prezintã un sentiment de îngrijorare generalizat, cogniţii iraţionale, stima de sine scãzutã,
comportament evitativ.
8. Sumarizarea:
Ȋn urma realizãrii testelor mai sus amintite. Marianei Pop i s-a pus diagnosticul de tulburare
depresie majorã şi de tulburare anxioasã, prezentând cel puţin 4 simptome din criteriile de
diagnostic. Este o persoanã orientatã tempo-spaţial.
9. Recomandãri:
Se recomandã ca în urma evaluãrii şi stabilirii diagnosticului, sã se apeleze la intervenţia
cognitive comportamentalã împreunã cu medicaţie, antidepresive. Sã se stabileascã împreunã cu
clienta o listã de probleme şi o listã de obiective terapeutice, care trebuie sã fie specifice,
mãsurabile, abordabile, realiste, încadrate în timp. Sã apeleze la tehnici de relaxare:
antrenamentul autogen, de control al respiraţiei mai ales pentru reducerea atacurilor de panicã
tehnici de restructurare cognitive pentru a identifica conţinuturile informaţionale
conştiente şi inconştiente: tehnica întrebãrilor directe, tehnica asociaţiilor libere, tehnica
imageriei şi tehnici de identificare şi modificare a conţinuturilor şi procesãrilor
informaţionale dezadaptative inconştiente: tehnica rezolvãrii de problem şi antrenament
asertiv pentru îmbunãtãţirea abilitãţilor sociale şi a abilitãţilor de rezolvare a problemelor,
capacitatea de rezolvare a problemelor, tehnica înlocuirii stresului.
Este recomandabil ca la sfârşitul tratamentului, sã se introducã un program de prevenire a
recãderilor.

Subiectul este o vecinã de bloc iar bãiatul ei este un amic de-al meu!
BIBLIOGRAFIE:
1.A. T. Beck &ColabScala de depresie BECK, de aici:
http://www.scribd.com/doc/55034041/Scala-de-Depresie-Beck
2.Barowsky, J. Scala de depresie BECK, de aici:
http://drjeremybarowsky.com/site/wp-content/uploads/2013/07/JB_Assessment-
Tools_Depression_07_17_13.pdf
3. David, D (2006). Psihologie clinicã şi psihoterapie, Editura Polirom, Cluj-Napoca.
4..Dobrean, A. Psihodiagnostic curs.
5.Nasreddine, 1996 The Montreal Cognitive Assessment (MOCA):
https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/Montreal%20Cognitive%20Assessment%20Scoring%20an
d%20Instructions.pdf
6. The Montreal Cognitive Assessment, MOCA variant în limba românã:
http://www.mocatest.org/pdf_files/test/MoCA-Test-Romanian.pdf
7.Vrasti, R. CAP.IV: Scalele de evaluare a depresiei, în românã de aici:
http://www.vrasti.org/evaluarea%20depresiei.pdf

S-ar putea să vă placă și