Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI

ANEXA NR.7 LA P.P.I NR. …………………

FISA DE MONITORIZARE
PROGRAM CONSILIERE PSIHOLOGICA

1.NUME SI PRENUME:........................................................................................................................
2 NR. FISA. .............. DATA ......................................................................................................
3.METODE/TEHNICI............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. EVALUAREA COPILULUI LA ACTIVITATI:
 Grad complianta terapeutica / nivel de implicare terapeutica a clientului: In totalitate
 Foarte mare  Mare Medie  Slaba  Foarte slaba  Deloc  Alta:..................................
 Grad masterare informatii / cunostinte de catre client:  In totalitate  Foarte mare  Mare
 Mediu  Slab  Foarte slab  Deloc  Altul:...................................................................
Observatii:...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Intocmit,
psih.Safta Mihaela

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI

ANEXA NR.7 LA P.P.I NR. …………………

FISA DE MONITORIZARE
PROGRAM CONSILIERE PSIHOLOGICA

1.NUME SI PRENUME:.......................................................................................................................
2 NR. FISA. ............ DATA :.................................................................................................................
3.METODE/TEHNICI............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. EVALUAREA COPILULUI LA ACTIVITATI:
 Grad complianta terapeutica / nivel de implicare terapeutica a clientului: In totalitate
 Foarte mare  Mare Medie  Slaba  Foarte slaba  Deloc 
Altul:......................................................................................................................................................
 Grad masterare informatii / cunostinte de catre client:  In totalitate  Foarte mare  Mare
 Mediu  Slab  Foarte slab  Deloc 
Altul:...........................................................................................................................................
Observatii:...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Intocmit,
psih.Safta Mihaela

S-ar putea să vă placă și