Sunteți pe pagina 1din 5

In atentia:

D-nului Executor Judecatoresc

DOSAR NR .•••••
Complet: • Familiei
Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Subsemnata psiholog cu drept de libera practica, cod-' in calitate de


asociat al Societatii Civile Profesionale de Psihologie Cod de inregistrare:
- membru al Colegiului Psihologilor din Romania, atestat in specializarea psihologie clinica,
treapta profesionala principal si atestat in specializarea psihoterapie cognitiv-comportamentala,
treapta practicant, in baza competentelor profesionale reglementate de dispozitiile Legii 213/2004,
H.G. nr. 788/2005 si celelalte acte cu caracter normativ emise de catre Colegiul Psihologilor din
Romania, avand in vedere solicitarea instantei de judecata in Dosarul nr. -/2014, aflat pe rolul
Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect modificare masuri privind copilul
obligarea minorului la consiliere psihologica , prin prezenta va comunic raportul privind realizarea
activitatii de consiliere psihologica in cauza, anexa la prezenta adresa.

Data: 24.03.2015
Cu deosebita consideratie,
Psihoterapeut
' I•

Colegiul Psihologilor ®
r~r.-r-®
T A B L 0 U L
EXPERT I LOR
11 P S I H 0 L 0 G I

' din Romania


Societatea Civila Profesionala de Psihologie

Cod de inregistrare: -

in atentia:
Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti
DOSARNR.
Comp let:. Familiei

D-nului Executor Judecatoresc

D.G.A.S.P.C. - Sector 3

ANEXA 1

RAPORT DE CONSILIERE PSIHOLOGICA


Nr. 1din24.03.2015

Realizat de catre:
Psihoterapeut/Psiholog Clinician Principal

- Atestat in specializarea psihologie clinica nr. Cod personal- alocat in Registrul Unic al
Psihologilor cu drept de libera practica din Romania, Partea I.
.
- Atestat in specializarea psihoterapie cognitiv-comportamentala nr. -· Cod personal- alocat in
Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica din Romania, Partea I.

- inregistrata in Tabloul Expertilor Psihologi

Cadrul normativ privind realizarea raportului de evaluare si consiliere psihologica a minorei

- in baza competenDelor profesionale oferite de prevederile legii 213/2004 Di a normelor metodologice


de aplicare in exercitarea profesiei de psiholog.
- La solicitarea instantei printr-un Certificat de grefa din 22.12.2014, in dosarul
privind Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Sector 3 in contradictoriu cu
paratii ~i avand ca obiect "OBLIGAREA minorului la
consiliere psihologica". Programul de consiliere trebuie finalizat cu un raport prevazut de art.912 alin. 3
cod civ. Comunicat instantei, executorului judecatoresc" ~i DGASPC. Fara cale
de atac. Pronuntata in sedinta publica de la -
',, '

DURATA
Planul cuprindea 3 !uni de consiliere, incepand cu luna ianuarie 2015. S-au realizat 6 sedinte de
consiliere. Mama a refuzat colaborarea pentru restul sedintelor,
SUBIECTUL
in varsta de 7 ani, provine din familie dezorganizata, diver] pronuntat in anul 2012.
Separarea parintilor s-a produs 2011. Refuza sa mearga la programul de vizita cu tatal sau. Tata! afirma
ca a trecut un an de cand nu si-a putut vedea fiica, desi depune eforturi constante si se prezinta la
programul de vizita, Copilul a avut relatie cu tatal, dar din 2013 fetita a refuzat sa mai interactioneze,
respingandu-I categoric.

OBJECTIVE GENERALE:
Gestionarea dificultatilor de relafionare interpersonale in relatia copil-tata. Dezvoltarea unor
mecanisme de coping (strategii utilizate In mod inconstient si/sau constient de catre o persoana pentru
a evita, diminua sau remedia pe cat posibil impactul negativ pe care o situaOie cu care se confrunta ii
are asupra starii sale de confort psihic si fizic) ale copilului cu scopul gestionarii unei situafii de criza
familiala, respectiv refuzul de a interactiona cu tatal. Deprinderea de catre intregul sistem familial a
unor abilitati de management al stresului ~i comunicare eficienta, pentru ameliorarea starii
emotionale a copilului.

METODELE SI TEHNICILE UTILIZATE: mijloace expresiv-creative cu ajutorul carora copilul sa


poata exprima ~i comunica mai usor o serie de continuturi psihice de care nu este constient sau are
blocaje 'in a le verbaliza, biblioterapie, ascultarea activa, observatia clinics, anamneza clinica, interviu
clinic.

DESFASURAREA CONSILIERII PSIHOLOGICE- scurt istoric:


In luna decembrie am fost contactata de catre d-nul care mi-a pus la dispozitie
materiale si informatii cu privire la familiarizarea cazului ~i contacte (adrese de mail parinti). Pana la
data de 5.01.2015 am studiat documentafia pusa la dispozitie prin intermediul avocatului dansului, D•
nul
La inceputul lunii ianuarie s-a efectuat o sedinta de consiliere cu d-nul-pentru evaluarea relatiei tata-
fiica, totodata stabilind contactul pe mail si telefonic cu doamna -
Mama, D-na a cooperat cu dificultate la doar 5 sedinte din cele 3 luni programate. D-
nul a colaborat pe tot parcursul programului.
in data de 5.02.2015 se prezinta parintii cu copilul la cabinet In Bucuresti, unde desfasuram alte 5
sedinte, ultima fiind pe data de 27.02. Luni 2 martie mama anunta prin e-mail refuzul de a continua
programul.

Programul de consiliere pe etape:


~EDINTA 1
Obiectiv: Evaluare, informarea cu privire la metode ~i tehnici, acordul ~i semnarea contractului
cu D-nul Tatal a cooperat, manifestfindu-si interesul pentru reluarea ~i imbunatafirea
relatiei cu fiica sa. Acesta se prezinta ingrijit, comportament civilizat, coerent in limbaj ~i gandire,

~EDINTA2
Obiectiv: intocmirea formalitatilor cu mama, evaluare, relatia terapeutica cu copilul.
D-na s-a manifestat la inceputul sedintei ostil, anxios, fata de psiholog ~i tatal copilului,
inducand fetitei o stare de hipervigilenta si suspiciozitate.
S-au evaluat relatiile familiale din interviul cu mama ~i observatia clinica.
-a refuzat sa se adreseze tatalui sau sa faca contact vizual. L-a ignorat total.

2
SEDINTA3
Obiective: oportunitatea copilului pentru remontarea slmbolica a co~i tncarcat
conflictual, oferirea unui mijloc pentru implicarea/atragerea atentlei - in relatia

-~i
terapeutica, motivarea participantllor cu scopul producerii schlmbarii, identificarea resurselor.
Parintii au fost informati cu privire la efectele pe termen lung pe care le are relatia preeara cu tatal,
inclusiv in viata ei de adult in cuplu, nevoia de imagine paterna,
S-a desfasurat o activitate de joc imaginativ de rol cu papus! (familie) ~i casuta, cu
ambii parint],
La final a devenit agresiva fizic ~i verbal cu tatal, S-a realizat un progres prin faptul ca a inceput sii i
se adreseze. Mama s-a amuzat intarindu-i comportamentele.

SEDINTA4
Obiective: Imbunatatirea relatiei de comunicare prin modelare de plastilina, interpretarea sl
ventilarea emotiilor, modificarea situatiilor negative din trecut prin reinterpretare. Parintii si
copilul au modelat gandindu-se la o situatie relevanta in obiectivul consilierii. La final au avut ocazia
sa-si spuna povestirea §i sii interpreteze si reinterpreteze intr-o situatie ideala.
Au colaborat foarte bine atat copilul cat si parintii,
Copilul a fost din nou agresiv verbal ~i fizic cu tatal,

SEDINTA5
Obiectivele: evaluarea prognosticului ~i a motivatiei in directia schimbaril s-a desfasurat un
exercitiu de desen. Am invitat pe toti 3 (pe I care declarase initial ca nu vrea nici sii ne auda, am
intrebat-o daca doreste sa deseneze ~i ea sl a acceptat). Instructajul a fost sii deseneze o imagine cu
ceea ce considers ca se va intampla cu ei peste un an.

SEDINTA6
Obiectivele: sedinta bilant, de feedback, evaluarea progresului, am plificarea constlentizarii,
centrarea pe solutii.
Observam o profunda influentare a copilului din partea mamei, exemplific~vitand la schimbarea
atitudinii, si focusarea pe solutii, nu pe evenimentele din trecut. D-na --a afirmat ca exista
progrese in comportamentul copilului.
Sedinta s-a finalizat cu o tema (sa faciliteze o vizita a tatalul cu preluare de la o persoana neutra].

Opinii de specialitate rezultate din anamneza clinica, interviul clinic si observatia clinica din
procesul de consiliere:
1. Obiectivul nu a fost atins, desi au fost inregistrate progrese la comportamentul - Mama a
colaborat cu dificultate si doar la 5 sedinte din cele planificate.

2. Copilul reflecta tensiunea existenta 'in relatia dintre parinti fiind nervoasa, violenta cu tatal, anxioasa,
somatizeaza. Adopta convingerile §i comportamentul mamei, prin fidelizare si transfer.

el.-a
3. Desi mama a declarat faptul ca momentul in care a inceput sii refuze sii-~i mai vada tatal este
vizita in care a primit 2 palme la fund fetita a fost invitata sii povesteasca in consiliere din perspectiva
marturisit ca nu i~i aminteste nimic, dar "mama stie tot". Acest fapt ne poate indica
contaminare prin sugestie ("Stiu de la mama").

4. Exista multiple elemente care indica posibilitatea existentei unei tulburari severe de relatle de
tip alienare parentala,

3
...

5. Copilul nu prezinta ambivalenta, duplicitatea emotionala si de comportament in relatie cu tata. Exista


doar atitudine de respingere a tatalui, refuz categoric contactul cu tatal, ceea ce indica alienarea.

6. Tatal a colaborat cu interes si a facut eforturi in restabilirea relatiei cu fiica sa.

PROGNOSTIC
Nefavorabil datorita respingerii categorice din partea copilului a relatiei cu tatal ~i a lipsei suportului
din partea mamei privind relatia copilului cu tatal ("capacitatea. unei familii de a functiona sanatos va
depinde de adultii care fac parte din familie" - Consilierea copiilor, Kathryn Geldard, David Geldard,
Rebecca Yin Foo).

RECOMANDARI
A. Realizarea unei expertize psihologice pentru a investiga existenta unei posibile tulburari de relatie
de tipalienare parentala,
. 'I

B. Mama sa deschida un canal de comunicare ~i sa accepte sa se intalneasca in beneficiul copilului,


pentru luarea deciziilor legate de cresterea §i e ducarea copilului de comun acord, sa stabileasca
stiluri parentale compatibile §i sa evite discutiile denigratorii unul la adresa celuilalt sau In
contradictoriu de fafa cu copilul.

D. Formula de adresare a parintilor catre celalalt sa se schimbe din D-na- si D-nul-in


"mama ta" §i "tatal tau".

E. Impactul pe care 11 are opinia mamei asupra comportamentului copilului este definitoriu, astfel meat
se recomanda acceptare ~i aprobare verbala si comportamentala a relatiei tata-fiica din partea mamei.
Acest lucru poate conduce la o acceptare §i din partea copilului, §i la o dezvoltare emotionala
sanatoasa a acestuia.

F. Urmarea pe termen lung a unei terapii de suport pentru - centrata pe transformarea


perspectivei distorsionate bun-rau cu privire la parintele respins in perspective realiste, construirea
relatiei tata-copil, dobandiriiindependentei ~i echilibrului emotional, detasarea de emotiile negative ale
mamei, reinterpretarea evenimentelor, depasirea momentului de criza. Interventie terapeutica pentru
mama cu obiectivul integrarii · divortului si imbunatatirea abilitatilor parentale privind
coparentabilitatea. Consiliere parentala pentru tata privind dezvoltarea abilitatilor parentale care sa
sprijine relatia.

"Nu trebuie sa uitam ca un copil este o reflexie atat a tatalui, cat §i· a mamei sale. Prin urmare,
daca un parinte Ii interzice copilului accesul la celalalt parinte sau II insulta §i II critica In
permanents pe fostul partener, copilul va simti ca este §i el criticat, la randul lui. Rusinea ~i
sentimentul de vinovatie si adesea, ulterior, mania de a fi fost prins lntr-o disputa care nu II
privea- sunt consecinte inevitabile ale acestui tip de comportament." (lucrarea "Ordinea
nasterii", Linda Blair- psiholog clinician specializat In terapia cognitiva, Edit. Litera, 2012,
pag.185).
Data: 14.03.2015
Cu deosebita consideratie,
Psihotera

S-ar putea să vă placă și