Sunteți pe pagina 1din 28

Cabinetul de Asistenta Psihopedagog Viza scolii

Prof.psiholog,TatianaSUSANU Director,
Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mangeron”
Str. Aeroportului nr. 5, 600324,Bacau
Tel. 0234/575358, fax 0234/575365
E-mail: mangeron2002@yahoo.com
http://d.1asphost.com/mangeron/

Raport de activitate
An scolar 2007 – 2008

I. Activitati de consiliere curente

Nr. persoane /Obiective Problematica Rezultate


Consilierea 500 de elevi Consilierea individuală si de grup -Existenţa unor elevi care vin periodic la cabinet
elevilor a elevilor pentru: -Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor care au venit la
cabinet
(invatare de cunostinte, atitudini si comportamente
-Elevii consiliati au devenit mai comunicativi şi sociabili,
exteriorizeaza capacitati de autogestie atitudinala-
comportamentala )
-Elevi cu disponibilitate empatica in comuncarea, relatiile si
interactiunile cu ceilalti

-Prevenirea / diminuarea
abandonului şcolar
-Soluţionarea unor probleme
personale sau de grup
-Diminuarea, ameliorarea,
depăşirea situaţiilor conflictuale

1
Autocunoastere,automodelarea
-Evitarea situaţiilor de a deveni
victimă a traficului de persoane
-Drepturile si indatoririle copilului
-Violenta si consecintele acesteia pe
termen scurt, mediu si lung in plan
personal, educational, social

-Stimularea creativităţii
-Creşterea spontaneităţii
-Dezvoltarea relaţiilor
interpersonale
-Creşterea asertivităţii
-Diminuarea tulburărilor
emoţionale ş.a.
-adaptarea elevilor la cerintele
scolii
-Prevenirea factorilor care duc la
disconfort psihic
-Prevenirea factorilor care duc la
tulburari de comportament
- Testarea si consilierea elevilor cu
parinti plecati in strainatate
Teme frecvente de consiliere :
dificultăţi de integrare în colectiv;
-dificultati de comunicare;
- decizie de carieră ;
-motivaţie şcolară scăzută ;
-tulburări de comportament ;
-tulburari depresive
-divorţ, neînţelegeri în familie
-absenteism, risc de abandon, eşec

2
şcolar
-probleme de percepţie (deosebire
figură-fond)
Consilierea Diseminare informatii de Consilierea profesorilor -Invatare constienta, activa, eficienta ( rezultate scolare
cadrelor specialitate în următoarele direcţii: ameliorate ,scade nr. elevilor cu rezultate nesatisfacatoare,
didactice -Sprijinirea activităţii didactice / creste sensibil motivatia pentru invatare, se educa la elevi un
oferta, diseminare de documente stil implicativ de invatare)
adecvate situatiilor contextuale de
deficit sau perfomanta scolara ,
documente de strategie curriculara,
evaluativa, actiune
pedagogica,implicit de
sprijin/consiliere scolara
-Adaptarea activităţii instructiv
educative din şcoală la cerinţele Personalizarea/diferentierea invatarii –eficientizeaza
fiecărei vârste; demersurile de invatare, implicit rezultatele *
-Optimizarea relatiilor in clasa de
elevi, gestiunea situatiilor de criza -Competente de proiectare a lectiei pe gandire critica
in grupul clasa
-Proiectare didactica -Srategii de diseminare a unor
cazuri de criza comportamentala si
de identificare a solutiilor de
ameliorare/optimizare
-Cunoaşterea pe criterii si
fundamente psihologice a
copiilor/elevilor in vederea
conceperii si implementarii de
solutii adecvate, optimale centrate
pe dezvoltarea personalităţii,
pozitivarea imaginii de sine,
creşterea eficienţei personale
-Stabilirea de relaţii interpersonale

3
optime, cunoaştere şi
intercunoaştere, optimizarea
-Oferta suporturi comunicării cu elevii, cu familiile
informative de acestora, cu persoane din
specialitate comunitate
-Realizarea/ofertarea de materiale
informative, suporturi de proiectare
-Discutii, consultatii a demersurilor de interactiune si
tematice sprijin in relatiile/interactiunile cu
elevul/elevii/grupurile clasa
-Sprijin pentru proiectarea si
-Mediatizare pachet sustinerea activităţilor de consiliere
RABE „Consiliere utile profesorilor diriginţi
educationala” -Discutii, sprijin acordat
profesorilor diriginţi (oferta
suporturi informative si
metodologice ) pentru eficientizarea
lectiilor de dirigenţie / consiliere ,
abordarea si valorificarea valentelor
educative a unor teme cu efect
formativ-educativ in plan
atitudinal-comportamental:
-Autocunoaşterea
-Relaţia elev –profesor – părinte
-Tehnici de învăţare eficientă
-Educatia de gen -Relaţiile băieţi –
fete
-Cum să evităm situaţia de a deveni
victimă a traficului de persoane
-Drepturile copilului
-Violenta si consecintele acesteia pe
termen scurt, mediu si lung in plan

4
personal, educational, social

-Sprijin / consiliere la nivel de


comisii metodice / consilii
profesorale / alte comisii

Consilierea Consilierea părinţilor privind :


parintilor -Parteneriatul scoala – familie -Copii mai bine monitorizati de parinti – ameliorarea
-Funcţia educativă a familiei rezultatelor la invatatura (mai putine note slabe, mai putini
-Rolul familiei în formarea corigenti )
personalităţii copilului -Frecventa buna
-Disfuncţii în relaţia părinte-copil -A sczut sensibil numarul cazurilor de indisciplina in timpul
-Violenta domestica orelor si a pauzelor *
- Parinti care coopereaza cu dirigintii si conducerea scolii
Activitati cu parintii pentru salubrizarea / amenajarea spatiului din sala de clasa si
-Participare la sedinte cu parintii scoala prin constituirea a unui ONG in vederea colectarii a
- Proiect scolar vizand relatia contributiei de 2%,redidistribuirea
scoala-familie - Suspiciunile de abuzare sexuala si consum de alcool in
-Raspuns solicitari/discutii incinta scolii s-au confirmat mai ales in randul elevilor de la
spontane SAM
cu parintii), -Copii se ataseaza de profesorii care ii respecta, performand
- Activitati de informare pe teme ce comportamente dupa modelul lor
vizeaza drepturile si -Scrisoare catre parinti(creste gradul de incredere si
responsabilitatile parentale, satisfactie a parintilor in raport cu scoala, iar apropierea
comunicarea, relatiile cu parintilor de scoala determina ameliorari la nivelul relatiilor
copiii,ambientul in familie cu proprii copi

-Comunicare deschisa, eficienta a

5
parintilor cu proprii copii,
performanta scolara, orientarea
carierei, ameliorarea stilurilor
parentale, dezvoltarea relatiilor
afective parinti-copii

Consilierea 250 Obiective/activitati -80% din elevii testati sun orientati catre profesii ce
carierei - Activitatea de Orientare Scolara si implica un stil de personalitate:intreprinzator,realist si
Profesionala a intrunit aspecte de conventiona adica in domenii tehnice in care s-au format
interes general pentru clasele de in timpul liceului.
liceu si Scoala de Arte si Meserii, in
domeniul carierei scolare si
profesionale. Dintre principalele
actiuni desfasurate pe aceasta linie
s-au numarat:
-Cunoasterea legislatiei in domeniu
-Consilierea dirigintilor in
proiectarea, pregatirea, desfasurarea
activitatilor de OSP
si orientare a carierei elevilor
-Procurarea de materiale
informative specifice
-Elaborarea / procurarea unor
documente specifice
-Discutii cu parintii, elevii,
dirigintii – aspecte OSP imlicite
contextului
-Activitati de informare privind
oferta scolara a:
-Facultatii de Inginerie din cadrul
Universitatii Bacau,
- Universitatii Tehnice „Gh.

6
Asachi” Iasi,cu participarea
reprezentantilor institutiilor mai sus
mentionate
-Scoala de Studii comerciale
Bacau;
- Universitatea „George Bacovia”
Bacau,prin distribuire de materiale
informative (pliante, afise, brosuri).
-Universitatea din Bacau
,Facultatea de litere;
- Universitatea Danubius din Galati
cu participarea reprezentantilor
institutiilor mai sus mentionate si
prin distribuire de materiale
informative (pliante, afise, brosuri).
-Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Iasi, Facultatea de drept.
-Elaborarea, aplicarea si
interpretarea chestionarului de
investigare a intereselor si valorilor
ale elevilor de clasele a XII-a din
Colegiului Tehnic „D.Mangeron”
Bacau
- Monitorizarea traseului
educational si profesional al
elevilor absolventi in anul scolar
2007-2008, cu sprijinul profesorilor
diriginti de la clasele aXII-a de
liceu, in vederea fundamentarii
planului de scolarizare pentru anul
scolar 2008-2009.
- Consiliere psihopedagogica

7
individuala pentru elevi claselor a
XII-a.

Examinare 1 (BTPAC)
psihologica 5 (RAVEN
la cerere

II. Investigatii/studii realizate la nivelul scolii

Tema/problema Scop Obiective/Activitati Constatari Propuneri


-Studiu de caz –
Analiza diagnostica -Corelarea -Colectare date pe
a mediului scolar considerentelor organizarea structurala a
teoretice vizand scolii(manageriale,
diagnosticul scolii la educationale,
contextul situational curriculare,administrative)
scolar -Realizarea listei
-Identificarea principalelor simtome
elementelor cheie (pozitive, negative)
privind strategia scolii

Formarea/dezvoltarea
competentelor -Stabilirea simtomelor
aplicativ – lucrative, in despre sistemul decizional
conformitate cu aplicand tehnici si
rigorile metodologice, instrumente specifice,
in realizarea unei adecvate
diagnoze reale a scolii
Identificarea/utilizarea
-Gestiunea metodelor ,tehnicilor -Diseminare suporturi

8
situatiilor de criza in moderne,optime de teoretice
clasa de elevi management in -Discutii cu elevii, cadre
-Comporta-mente proiectarea si didactice, parinti
problematice la elevi implementarea -Cercetare – Chestionare
-Cum gestionam planurilor scolii pt. elevi, Chestionare pt.
comporta-mentele -Formarea de cadre didactice,
problematice ale reprezentari obiective Analiza/valorificare date,
elevilor despre grupul clasa si Elaborare judecati de
-Comporta-mente grupul scolar in valoare, matrice statistice
adaptative la elevi in randurile actorilor
raport cu scoala. educationali,in special
cadre didactice
-Identificarea cauzelor - Dezvoltarea
generatoare de criza in potentialului cadrelor
clasa didactice de
-Dezvoltarea identificare/analiza a
capacitatilor cadrelor functiilor si
didactice de a gestiona caracteristicilor clasei de
conflictele in clasa, de elevi, a factorilor care
a ameliora influenteaza coeziunea
comunicarea, relatiile, grupului
interactiunole -Dezvoltarea capacitatilor
-Dezvoltarea cadrelor didactice de a
abilitatilor/capacitatilor gestiona conflictele in
profesorilor de a clasa, de a ameliora
identifica/a aplica comunicarea, relatiile,
strategii terapeutice interactiunole
optimale in situatiile -Aplicare de terapii
de criza educationala, optimale in situatiile de
implicit de criza din criza educationala,
clasa implicit de criza din clasa.
-Aplicare strategii de

9
reglare
-Interventii adecvate
contextelor
- Chestionar de asimilare
si acomodare
la cl a IX-a

5.Intocmirea bazei Identuificarea Aplicarea unor planuri de - Adaptarea proiectarii didactice in functie de
de date a liceului elevilor cu CES si a interventie si ajutor pshosocial „handicapul” identificat in vederea valorizarii
a elevilor
pentru: elevilor cu situatii resurselor elevului in cauza de care dispune.
-Elevii cu CES; deosebite Dat fiind faptul ca in Colegiul Tehnic ,,Dumitru
-Elevii cu situatii Mangeron” Bacau suntn copii
deosebite(familii cu vernturi foarte mici pe membru de familie,in
dezorganizate,famili unele cazuri chiar fara nici un fel de venit
i cu parinti plecati in (parinti someri) suplimentarea numarului de
strainatate,elevi elevi pentru ajutor social.
proveniti din
centrele de
plasament,elevii
navetisti,elevi cu
nota scazuta la
purtare,etc).

III. Testarea cadrelor didactice

Unit. de invatamant Nr. cadre didactice testate Rezultate


Colegiul Tehnic 100 cadre didactice si Fara prob.psiho-comport
,,Dumitru personalul auxiliar evidente
Mangeron »Bacau
IV. Sprijin acordat in desfasurarea comisiilor metodice ale cadrelor didactice si ale dirigintilor, consiliilor profesorale,
sedinte/lectorate cu parintii

10
Natura sprijinului oferit
Comisie -Consiliere la nivelul comisiilor metodice – invatamant preuniversitar
metodica Proiectare
profesori -Consiliere comisii pe discipline si furnizare de materiale de specialitate ( Comisia pt. curriculum, Comisia
pt. formare profesionala,Comisia dirigintilor, Comisia pentru calitate –Colegiul Tehnic ,,Dumitru
Mangeron”Bacau-Lectii de dirigentie/ consiliere
Beneficiari:
-Cadrele didactice din scoala
-Elevi

Comisia -Identificarea elementelor cheie privind strategia scolii


dirigintilor -Identificarea/utilizarea metodelor ,tehnicilor moderne,optime de management in proiectarea si implementarea p lanurilor scolii
Dezvoltarea potentialului cadrelor didactice de identificare/analiza a functiilor si caracteristicilor clasei de elevi, a factorilor
care influenteaza coeziunea grupului
-Identificarea cauzelor generatoare de criza in clasa

Dezvoltarea abilitatilor/capacitatilor profesorilor de a identifica/a aplica strategii terapeutice optimale in situatiile de criza
educationala, implicit de criza din clasa

Campania celor 16 Zile constituie o strategie individuală şi de grup pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva
femei si a copiilor prin:

-Conştientizare asupra fenomenului de violenţă asupra femeii in familie si societate - o grava încălcare a drepturilor omului - la
nivel local, naţional, regional şi internaţional
-Intensificarea efortului de eliminare a fenomenului violenţei împotriva femeii crearea unor măsuri care să determine
guvernele să implementeze promisiunile pentru eliminarea violenţei împotriva femeii
Ce este violenta domestica?
FORMELE VIOLENTEI DOMESTICE

11
 Abuz fizic

 Abuz sexual

 Abuz economic

 Abuz psihologic

 Abuz social
Efectele abuzului asupra femeii:

 lipsa increderii in propria persoana


 autodevalorizare, sentimente de neputinta
 teama de agresor si dependenta de acesta
 depresie, tulburari psihice grave
 autoinvinovatire
 tentative de suicid, comportamente autodistructive
 izolare sociala (familie, prieteni, colegi)
 instabilitate emotionala

Efectele abuzului asupra copiilor:

 dificultati de adaptare scolara si interpersonala


 fuga de acasa si de la scoala
 rezultate scolare scazute mergand pana la abandon scolar
 timiditate, teama sau agresivitate fata de cei din jur
 consum de tutun, alcool, droguri
 scaderea atentiei si a puterii de concentrare
 cosmaruri si dificultati de adormire
 lipsa increderii in propria valoare
 autoinvinovatire pentru problemele personale
 anxietate generalizata
 somatizarea emotiilor: dureri de cap, de stomac sau alte afectiuni
 risc de delincventa
Masuri de crestere a securitatii fizice
A Aspecte juridice Ce trebuie sa stie o femeie agresata de sot sau partener?

12
-M asacrul de la Montreal, 6 Decembrie. Cele 14 femei ucise de un bărbat sunt simboluri tragice ale nedreptăţii îndreptate
împotriva femeilor
-Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, 10 Decembrie
-- VIOLENŢA SEXUALĂ ESTE O CRIMĂ ŞI NU TREBUIE ŢINUTĂ SECRETĂ
VINA ESTE A AGRESORULUI CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ ÎN FAŢA LEGII
Violenţa sexuală asupra adolescenţilor

Consiliul Diminuarea riscului de abandon scolar si acordarea de consiliere psihosociala si materiala;


profesoral -Implicarea elevilor cu CES in diverse activitati in vederea autocunoasterii si automodelarii
Sedinte/lectorate
cu parintii
V. Implicarea in desfasurarea unor proiecte

Denumirea Scop si obiective Activitati Grup tinta Rezultate


proiectului
Proiecte -Top School Formarea in randul elevilor a ELEVI Cei mari au luat prea in serios
ale scolii deprinderilor cu privire la dreptul PROFESORI un joc a carui principala
menire era sa obisnuiasca
cetatenesc de a VOTA. elevii cu procedura de vot

-
Proiecte in -HIV/SIDA - Prevenirea riscului infectarii cu Informare si sensibilizare HIV/SIDA la elevii claselor a -Constientizarea de
colaborare HIV/SIDA in randul elevilor din nivelul claselorde elevi;aplicarea de IX-a – XIII-a catre elevi a riscului
cu CJAP Colegiul Tehnic ,,Dumitru chestionare,vizionarea unui film pus la Liceu si Sam. de infectare cu
Mangeron”BC dispozitie de Fundatia Romana Children`s virusul
Appeal,joc de rol, HIV/SIDA;eliminare
a discriminarii
Vizavi de persoanele
- elevii claselor infectate
a IX-a HIV/SIDA
-Valori ale adolescentului -XII-a

13
-Armonizarea valorilor
adolescentului cu cele ale -Aplicsarea unor chestionare elevilor in
scolii,familiei, societatii. vederea identificarii si evaluarii valorilor
- Investigarea componentei valorice promovate de tinerii liceeni.
a vietii relationale a adolescentilor -Interventiiameliorative; -Acceptarea si
-Construirea unor strategii de consilierea elevilor si parintilor respectarea de catre
interventie parinti a valorilor
Ameliorative general umane asa
cum se regasesc ele la
varsta adolescentului;
-Modificari
comportamentale la
- Singur acasa -Elaborarea si desfasurarea Incurajarea comportamentelor dorite Elevi cu parinti elevi,parinti,,cadre
programelor de consiliere a elevilor pozitive- modalitate de disciplinare a plecati in didactice care reflecta
si parintilor copilului strainatate acceptarea si
- Diminuarea starii de - Identificare elevilor cu parinti plecati in respectarea
confuzie,descurajare,frustrare,iritare strainatate diversitatii de valori.
, - Stabilirea de relatii
ingrijorare,neajutorare,nervozitate ale adolescentilor cu
,pessimism,singuratate,tristete cu cei din anturajul lor
Ajutorul adultilor in procesul de care au aceleasi
maturizare. valori si principii de
urmat in viata

- Dezvoltarea
increderii si stimei de
sine,prevenirea
problemelor cu care
se pot confrunta
uneori copii si tinerii-
Ex: deficultatide
invatare,abandaon
SCOP 1. Autocunoaştere şi dezvoltare scolar,conmflict cu
Fii pregatit personală legea, abuz de
Implicarea elevilor în activităţi prin -„Am terminat 8 clase. Încotro?” (dezbatere) GRUP ŢINTĂ droguri,si de
care să descopere şi să se -„Eu peste 10 ani…” (realizarea unui proiect -elevi talentaţi alcool,suicid.
familiarizeze cu o serie de valori personal – eseu/afiş) la
europene în vederea pregătirii lor desen

14
pentru viaţă într-o comunitate -„Steaua respectului de sine” (fişă de lucru) literatură
internaţională. OBIECTIVE artă fotografică
o identificarea valorilor 2. Educaţia pentru respectarea -elevi -implicarea directă şi
Uniunii Europene şi drepturilor omului şi pentru interesaţi de responsabilă a
sensibilizarea elevilor în cetăţenia democratică acţiuni civice, elevilor în activităţi
spiritul respectării acestora -„Drepturile omului în contexte şi imagini” de voluntariat prin care să
o dezvoltarea capacităţii de (creează o pagină de revistă care să conţină descopere şi să pună
valorificare a potenţialului articole însoţite de titluri, desene, caricaturi BENEFICIARI în evidenţă valorile
propriu prin care elevii să prezinte situaţii care să -direcţi: elevi UE
o pregătirea tinerilor pentru ilustreze respectarea / nerespectarea din şcoala -dezvoltarea spiritului
viaţă într-o comunitate drepturilor omului) -indirecţi: civic şi formarea
internaţională -„Libertate şi libertinism” / „Sunt o persoană profesori, calităţilor unor buni
o formarea unor atitudini liberă?” (eseu) părinţi cetăţeni
pozitive faţă de drepturile -„Destine diferite, şanse egale” – egalitatea
celorlalţi şanselor / combaterea discriminării (studiu de
o conştientizarea faptului că caz, dezbatere)
-„Săptămâna toleranţei” / „Toleranţa –
drepturile, libertăţile,
secretul armoniei sociale” (masă rotundă)
implică responsabilităţi,
-„Surprinde Europa într-o imagine!” – elevi
îndatoriri
pasionaţi de fotografie surprind realităţi din
o consolidarea spiritului de
România prin prisma valorilor europene
echipă
3. Educaţia pentru receptarea
valorilor culturale (respectarea
datinilor, obiceiurilor, tradiţiilor)
-„Sărbători la români”
4. Iniţiative civice în comunitate
-„Violenţa şi urmările ei” (derularea unor
campanii anti-violenţă în şcoala – prin
postere, grupuri de negociatori)
-„Lege şi fărădelege” ( invitat poliţist–
răspunderea civilă, penală a minorului)
-acţiuni pe bază de voluntariat care să
răspundă unor nevoi ale comunităţii :
* activităţi de caritate (grija
faţă de bătrâni, copii
instituţionalizaţi, copii bolnavi de
SIDA, cu deficienţe)

15
* asigurarea protecţiei mediului

Proiecte in -Elevii din


colaborare cu cadrul
alti parteneri Colegiului
,,Dumitru
Agentia Mangeron”
Nationala Mesajul meu antidrog -Mentinerea la nivel scazut al Bacau Implicarea elevilor in
Antidrog consumului de droguri si de aceste activitati
reducere a cazurilor de noi a dus la cresterea
consumatori in randul populatiei increderii in
din invatamantul oreuniversitar si sine,valorizarea a
umniversitar ceeea ce au bun;
-Dezvoltarea unor atitudini si petrecere a timpului
practice la nivelul copiilor si liber,in scopul
Proiectul s-a desfasurat la urmatoarele
tinerilor aflati intr-o forma de adoptarii unui stil de
sectiuni:
invatamant,prin intermwediul viata sanatos,fara
a.Film scurt metraj,fotografie digitala,spot
[programelor scolare si de tutun,alcoolsi
,,Inca o poveste”si ,,Povestea mea si a lor…
petrecere a timpului liber,in scopul droguri.
povestea drogurilor”
adoptarii unui stil de viata Obtinerea de premii
b.Eseu literar:,,Lasa-ma sa tea jut”Vadana
sanatos,fara tutun,alcool si droguri. la acestre concursuri.
Vasilica
-Cresterea influentei factorilor de
“Maine …o alta viata”
protectie la varste mici pentru
c.Creatie muzicala:,,Totul a inceput de la o
evitarea sau cel putin intarzierea
tigara”
debutului consumului de
d. arte vizuale
alcool,tutun,si droguri
e. proiecte ecologice ,,Suntem responsabili”
-Sensibilizarea si educarea
proiectul ,,Paradisul verde al Mangeronului”
populatiei scolare in scopul evitarii
consumului de
experimental/recreational de
droguri si trecerii de la acesta la cel
regulat

16
Prevenire delincventei si Directi: Respectarea
Penitencia Victimizarii in randul Elevi din scoala normelormorale si a
rul Bacau ,,PREVENIREA VICTIMIZARII SI Indirecti: legii in general de
elevilor DELINCVENTEI JUVENILE”. -parinti si catre elevi.
profesori -Constientizarea
Obiectiv: efectelor
nerespectarii
Implementarea proiectului legisltatiei in
la clasele de elevi din anii terminali TEMATICA /ACTIVITATI: vigoare.
(a XI-a,a XII-a), are ca obiective: 1. VIOLENTA VERBALA -Diminuarea
a) cunoasterea problematicii 2. VIOLENTA FIZICA infractuionalitatii si
delincventei si deviantei prin 3. INFRACTIUNI CONTRA victimizarii in randul
prezentarea si analiza PATRIMONIULUI (furtul tinerilor liceeni
cazuisticii; ,talharia,abuzul de
b) cunoasterea momentelor incredere,gestiunea
vulnerabile si a frauduloasa,inselaciunea,insusirea
modalitatilor de prevenire a bunului gasit,,talharia,tainuire)
situatiilor critice; 4. Crime si delicte impotriva libertatii
c) sa analizeze importanta persoanei:
respectarii drepturilor • SANTAJUL
celorlalti; • VIOLUL
d) sa enunte cauzele care duc • HARTUIREA SEXUALA
la incalcarea drepturilor • AMENINTAREA
naturale(dreptul la
• TRAFICUL DE
viata,integritate fizica si
psihica); PERSOANE
e) sa defineasca in mod correct • TRAFICUL DE DROGURI
conceptele folosite in cadrul • INFRACTIUNI,CRIME SI
intalnirilor; DELICTE
f) sa definesca violenta si • NORME SI VALORI
agresivitatea; SOCIALE
g) sa enumere si constinetizeze • REGIMUL DE
modalitati de a stopa DETENTIE (CARCERAL)
violenta;

17
h) sa defineasca dreptul la
aparare prin oferirea unor
exemple;
sa comenteze interdependenta dintre
dreptul la aparare si dreptul de a fi
ascultat

ASCOR Scop:
Profesori de Viata un dar de la Dumnezeu Formarea in randul tinerilor a unor
religie,preoti, deprinderi sanatoase cu privire la Elevi
medici  - Avortul stilul de viata sanogen
 - Eutanasia…. Obiectiv:
- Fi sincer SI recunoaşte că ai greşit
 - Dr. la viata ……… - Obiectul de activitate propus ‘
în viaţă!
…..?? constă în următoarele: încurajarea
dialogului între credinţă şi cultură,
promovarea valorilor moralei -Despre c ele 7 taine :
creştine şi desfăşurarea de activităţi
filantropice (ajutarea bătrânilor etc)
-Prevenirea avortului si amanarea 1. STÂLPUL MÂNTUIRII (Sfântul
inceperea vietii sexuale la o varsta Botez)
foarte frageda. 2. MIRUNGEREA (Taina Sfantului Mir);
3. TAINA VIETII-(Sfânta Impartasanie)
4. BAIA SUFLETULUI(Pocainta)
5.HIROTONIA
6. DESPRE NUNTA (nunta privita nu ca
placere, ci ca iubire, bucurie, organizare,
început al vesniciei).

7. TAINA SFÂNTULUI MASLU

18
-Pilula anti-baby conţine hormoni sintetici,
care de asemenea aduce diferite boli.
- Cele patru moduri în care acţionează
pilula:
- Împiedică ovulaţia Cel mai des în aceste
cazuri, fătul moare din cauza următoarelor
efecte ale pilulei:
-Pilula deteriorează mucoasa uterină, care
se subţiază, şi nu mai are destule glande şi
hrană (glycogen) pentru copil. Acesta moare
de foame, în timp ce mama sa râde, se
plimbă, vorbeşte sau mănâncă.
-Aşa numitul "factor tubar": Pilula
deteriorează dinamica trompei, astfel încât
fetiţa sau băieţelul conceput adeseori nu
poate ajunge la timp în uter. Sterilizarea,
metodele avortive şi de contracepţie au
devenit arme de luptă împotriva credinţei, a
vieţii, a familiei, sănătăţii şi a moralei.
- Efectele avortului asupra psihicului
femeiii- avortul mutilare fizica si psihica
- femeile care au recurs la avort dupa ce au
nascut, au un nivel mai ridicat al depresiei si
o stima de sine mai scazuta decat cele care
au avortat inainte de a avea o nastere (pe
scurt, stima de sine se refera la
autoaprecierea persoanei, la faptul de a fi
mandra de ceea ce este si face, de a se
simti puternica, capabila).

Spitalu.l
judetean Prevenirea cancerului la Identificarea cauzelor de aparitie Elevele din
Bacau.Sect femei a cancerulu la femei scoala si Constientizarea de
Intalnire cu Medicul ocolog din Spitalul profesori catre elevi a
ia Judetean Bacau Spiridon Mihaela prilej factorilor de risc ce

19
Oncologie de informare si prevenire, purtarea unor conduc la formarea
discutii pe aceasta tema. cancerului si
importanta
controlului de rutina
Berarii si autocontrol in
Romaniei Scopul: conştientizarea cauzelor vederea prevenirii
,,Alcoolul nut e face mare” consumului de alcool şi promovarea aparitiei cancerului
unor metode alternative pentru Elevii din scoal
dezvoltarea unor comportamente (20 de clase)
dezirabile social -Calitatea unui stil de viaţă sănătos
Să -Sa definească termenii „ viaţă Tema: „Preţul unei vieţi sportive”( în cadrul
sportivă” şi „ alcool” Campaniei” Alcoolul nu te face mare”)
-Să analizeze conţinutul - Constientiza
filmuleţului prezentat şi să descrie rea in
coportamentele dezirabile social randul
-Să identifice cauzele consumului de elevilor a
alcool efectelor
fizice si
Scopul : conştientizarea efectelor psihice pe
vcare le
imediate şi de durată ale Ce înseamnă să fii cool?” (în cadrul
induce
consumului de alcool şi promovarea Campaniei “Alcoolul nu te face mare”) consumul de
alcool.
unor metode alternative pentru
dezvoltarea unor comportamente
dezirabile social;
Obiective de referinţă :
- să explice termenii de
“cool” şi “prietenie” pe
baza unor definiţii
personale;
- să analizeze conţinutul
filmuleţului prezentat şi să
descrie comportamentele

20
dezirabile social;
- să identifice efectele
consumului de alcool.
Scop: - elevii din
clasele de liceu.
FSC - crearea unei echipe de elevi -prezentarea
voluntari activi rezultatelor
programului in
Obiective: - prezentarea specificului activitatilor de cadrul Consiliului
“Voluntariat FSC” voluntariat in cadrul FSC Bacau, inscrierea, elevilor.
informarea elevilor cu privire la
selectarea si repartizarea elevilor in cadrul
activitatile de voluntariat din cadrul
programului de voluntariat.; popularizarea
FSC; sensibilizarea si
rezultatelor programului in randul tuturor
responsabilizarea elevilor cu privire
elevilor de liceu.
la nevoile comunitatii; formarea si
dezvoltarea abilitatilor de
organizarea a timpului liber.
Jandar
meria ,,Prevenirea delicventei si Scop:
Bacau : Traficului de persoane” Diminuarea comportamentului
infractional si victimial in randul
elevilor.
Obiective:
- dezbateri pe tema “Tipuri de infractiuni si
Informarea elevilor cu privire la
contraventii savarsite de elevi in zona
comportamentele care se
institutiilor scolare” si „Traficul de
incadreaza in grupa infractiunilor si
persoane”la care participa reprezentanti ai
contraventiilor si pedepsele
Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau,
prevazute prin lege pentru aceste
profesori diriginti si elevi de liceu / SAM.
fapte

21
VI. Cursuri de formare

Denumirea cursului Problematica Organizator Nr. credite/adeverinte


abordata Abilitati formate
1.Caracter First - dezvoltarea CCD Bacau Certificat/
celor 49 de Abilitati formate :
Dobandirea succesului in orice domeniu al vietii dezvoltand cele 49 de trasaturi pozitive ale
trasaturi de Caracterului; o alta abordare a formarii si modelarii caracterului, pentru construirea de atitudini
caracter si valori, de strategii de interventie inplan educativ.

2.Informare si sensi- Inregistrarea unui CCD Bacau/ Formarea unor abilitati si deprinderi in vederea implementarii proiectului
bilizare HIV/SIDA numar tot mai Fundatia Romania de “Informare si sensibilizare HIV/SIDA” in judetul Bacau in anul scolar
2007-2008.Prevenirea contaminarii HIV/SIDA,prin activitati de
mare de cazuri de Children`s informare a elevilor cu privire la: cum se poate transmitesi cum nu se
incalcare a Appeal transmite virusul HIV/SIDA.Efectele psihocomportamentale infectarii cu HIV/SIDA
drepturilor atrase in raporturile intarpersonale,in familie,la scoala,la locul de munca.Riscul
persoanelor stigmatizarii, excluderii din viata sociala ,izolarii acestor fiinte.
HIV+, si a
cazurilor
diagnosticate HIV
in crestere
3. Fonduri structurale Atragerea de CCD Bacau Formarea unor abilitati tehnice si practice in vederea aplicarii unor planur
dezvoltare- fonduri interventie
institutionala structurale din UE - 110 ore - 30 credite;
in vederea
4. Managementul CCD Bacau - 110 ore – 30 credite;
organizatiei scolare
5.Analiza si dezvoltare Societatea de Psihoterapie -40 ore- 20 credite
personala Experentiala din
Romania/Traineri:

22
profMitrofan Iolanda,
Ligiana Petre
6.Curs formare Soc. pt. Promovarea Competente dobandite: pregatirea, realizarea si organizarea programelor si stag
_FORMATOR invatamantului European de formare, aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, marketin
Bacau formarii etc.
-80 ore
7.Educatie Incluziva - 60 ore -15 credite

VII. Rezultate obtinute la inspectii

Rezultate
Inspectie speciala pt.
obtinerea…..
Inspectii organizate de ISJ Intalnire de lucru la nivel judetean cu toti consilierii scolari.pe Teama : « Consiliere si
orientare in cariera » ,Coordonatori activitate :Tatiana Susanu si Nicoleta
Grozescu,Locatie :Colegiul Tehnic « Dumitru Mangeron » Bacau.
Asistente/discutii cu conducerea Foarte bune ;Calificativ- Foarte bine
unitatii de invatamant

VIII. Dificultati

- deficiente de organizare a activitatilor (timp, loc, spatiu) determinate de programul scolar incarcat si inflexibil (7-8ore/zi);
- dificultati in a realiza parteneriate cu familiile unor elevi aflati in situatii de esec / inadaptare scolara care provin mai ales din mediul rural.
- dificultati legate de lipsa materialelor necesare cabinetului de consiliere (consumabile si mai ales cele legate de imprimare;majoritatea
materialelor a trebuit sa le imprim acasa) ;

23
- lipsa de implicare a multora dintre cadrele didactice in activităţile educative;
-formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte.

IX. Propuneri de optimizare a activitatii

1. La nivelul unitatii de invatamant,


- o mai mare dechidere si comunicare intre actorii educationali ;
- implicarea mai multor elevi si profesori in derularea proiectelor cabinetului de asistenta psihopedagogica ;
-popularizarea periodica a activitatilor si rezultatelor obtinute in cadrul Consiliului elevilor si prin intermediul avizierelor scolare
- ontinuarea activitătii de perfecţionare a diriginţilor;
- infiintarea unor ateliere de lucru in vederea incurajarii aptitudinilor deosebite ale copiilor si sprijinirea acestora pentru a le valorifica prin
concursuri şi festivaluri tematice dar mai ales in vederea constientizarii potentialului lor creator de valori ce le incanta si ne incanta sufletul si
ne inalta spiritul;dezvoltarea increderii in sine etc.
- cooptarea elevilor în actul decizional la nivelul şcolii prin intermediul Consiliului elevilor.

2. In relatia cu CJAP
- realizarea de proiecte/programe specifice în parteneriat cu diverşi actori sociali având preocupări educaţionale;
- consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii:
• consilierea personalului din subordine mai ales pe cei care sunt la inceputul activitatii;
• facilitarea schimbului de informaţii intre colegi

3. In desfasurarea activitatilor metodice

- colectarea ,analizarea şi sintetizarea informaţiilor privind intalnirile metodice si a a ltor proiecte in vederea realizarii unei reviste anuale
cu toate temele abordate/propuse.
- asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului

X. Ce am invatat ?
- planificarea si organizarea activitatii didactice si de consiliere in functie de principiile asigurarii calitatii in invatamantul profesional si
tehnic;

24
- ca pentru a avea rezultate superioare pe toate planurile este necesar de colaborare,acceptarea ideilor celolrlalti parteneri formand ,,un tot
unitar”.

Nu întotdeauna
1+1=2
Cel mai bine este
când
1+1=1

Sau cand 1+1+1+1+1+1....= 1= ∞

25
Altă matematică
Noi ştim că unu ori unu fac unu,
dar un inorog ori o pară
nu ştim cât face.
Ştim că cinci fără patru fac unu
dar un nor fără o corabie
nu ştim cât face.
Ştim, noi ştim că opt
împărţit la opt fac unu,
dar un munte împărţit la o capră

26
nu ştim cât face.
Ştim că unu plus unu fac doi
dar eu şi cu tine,
nu ştim, vai, nu ştim cât facem.

Ah, dar o plapumă


înmulţită cu un iepure
face o roşcovană, desigur,
o varză împărţită la un steag
face un porc,
un cal fără un tramvai
face un înger,
o conopidă plus un ou,
face un astragal...

27
Numai tu şi cu mine
înmulţiţi şi împărţiţi
adunaţi şi scăzuţi
rămânem aceiaşi...

Pieri din mintea mea!


Revino-mi în inimă!

28

S-ar putea să vă placă și