Sunteți pe pagina 1din 28

Cabinetul de Asistenta Psibopedagog Prof.

psiholog, TatianaSUSANU Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"Str. Aeroportului nr. 5, 600324,Bacau

Tel. 0234/575358, fax 0234/575365

E-mail: mangeron2002@yahoo.com http://d.lasphost.comlmangeronl

Raport de activitate An seolar 2007 - 2008

1. Activitati de eonsiliere eurente

Viza scolii Director,Rezultate

Nr. persoane IObiective

Problematiea

Consilierea 500 de elevl elevilor

Consilierea individuala si de grup a elevilor nontru

- Prevenirea / diminuarea abandonului scolar -Solutionarea unor probleme personale sau de grup -Diminuarea, ameliorarea,

de a irea situatiilor conflictuale

- Existenta unor elevi care Yin periodic la cabinet

-Imbunatatirea situatiei scolare a elevilor care au venit la

cabinet

(invatare de cunostinte, atitudini si comportamente -Elevii consiliati au devenit mai comunicativi ~i sociabili, exteriorizeaza capacitati de autogestie atitudinalacomportamentala )

-Elevi cu disponibilitate empatica in comuncarea, relatiile si interactiunile cu ceilalti

1

Autocunoastere,automodelarea -Evitarea situatiilor de a deveni victims a traficului de persoane -Drepturile si indatoririle copilului

- Violenta si consecintele acesteia pe

termen scurt, mediu si lung in plan personal, educational, social

-Stimularea creativitatii

-Cresterea spontaneitatii

-Dezvoltarea relatiilor

interpersonale -Cresterea asertivitatii

-Diminuarea tulburarilor

emotionale s.a,

-adaptarea elevilor la cerintele scolii

-Prevenirea factorilor care due la disconfort psihic

-Prevenirea factorilor care due la tulburari de comportament

- Testarea si consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate

Teme frecvente de consiliere : dificultati de integrare in colectiv; -dificultati de comunicare;

- decizie de cariera ;

-motivatie scolara scazuta ;

-tulburari de comportament ;

-tulburari depresive

-divort, neintelegeri in familie

-absenteism, rise de abandon, esec

2

scolar

-probleme de perceptie (deosebire figura-fond)

Consilierea Diseminare informatii de

cadrelor specialitate

didactice

-Proiectare didactica

Consilierea profesorilor

in urmatoarele directii:

-Sprijinirea activitatii didactice I oferta, diseminare de documente adecvate situatiilor contextuale de deficit sau perfomanta scolara , documente de strategie curriculara, evaluativa, actiune pedagogica,implicit de sprijin/consiliere scolara -Adaptarea activitatii instructiv educative din scoala la cerintele fiecarei varste;

-Optimizarea relatiilor in c1asa de elevi, gestiunea situatiilor de criza in grupul c1asa

-Srategii de diseminare a unor cazuri de criza comportamentala si de identificare a solutiilor de ameliorare/optimizare -Cunoasterea pe criterii si fundamente psihologice a copiilor/elevilor in vederea conceperii si implementarii de solutii adecvate, optimale centrate pe dezvoltarea personalitatii, pozitivarea imaginii de sine, cresterea eficientei personale -Stabilirea de relatii interpersonale

-Invatare constienta, activa, eficienta ( rezultate scolare ameliorate ,scade nr. elevilor cu rezultate nesatisfacatoare, creste sensibil motivatia pentru invatare, se educa la elevi un stil implicativ de invatare)

Personalizarea/diferentierea invatarii -eficientizeaza demersurile de invatare, implicit rezultatele *

-Competente de proiectare a lectiei pe gandire critica

3

-Oferta suporturi informative de specialitate

-Discutii, consultatii tematice

-Mediatizare pachet RABE "Consiliere educationala"

optime, cunoastere ~i intercunoastere, optimizarea comunicarii cu elevii, cu familiile acestora, cu persoane din comunitate

-Realizarealofertarea de materiale informative, suporturi de proiectare a demersurilor de interactiune si sprijin in relatiile/interactiunile cu elevullelevii/grupurile c1asa

-Sprijin pentru proiectarea si sustinerea activitatilor de consiliere utile profesorilor diriginti

-Discutii, sprijin acordat profesorilor diriginti (oferta suporturi informative si metodologice ) pentru eficientizarea lectiilor de dirigentie I consiliere , abordarea si valorificarea valente lor educative a unor teme cu efect formativ-educativ in plan atitudinal-comportamental: -Autocunoasterea

-Relatia elev -profesor - parinte

- Tehnici de invatare eficienta

-Educatia de gen -Relatiile baieti-

fete

-Cum sa evitam situatia de a deveni victims a traficului de persoane

-Drepturile copilului

- Violenta si consecintele acesteia pe

termen scurt, mediu si lung in plan

4

personal, educational, social

-Sprijin / consiliere la nivel de comisii metodice / consilii profesorale / alte comisii

Consilierea parintilor

Consilierea parintilor privind : -Parteneriatul scoala - familie

-Functia educativa a familiei

-Rolul familiei in formarea

personalitatii copilului

-Disfunctii in relatia parinte-copil

- Violenta domestica

Activitati cu parintii

-Participare 1a sedinte ell panntii

- Proiect scolar vizand relatia

scoala-familie

-Raspuns solicitari/discutii spontane

cu parintii),

- Activitati de informare pe teme ce vizeaza drepturile si responsabilitatile parentale, comunicarea, relatiile cu copiii,ambientul in familie

-Comunicare deschisa, eficienta a

-Copii mai bine monitorizati de parinti - ameliorarea rezultatelor la invatatura (mai putine note slabe, mai putini corigenti)

-Frecventa buna

-A sczut sensibil numarul cazurilor de indisciplina in timpul

orelor si a pauzelor *

- Parinti care coopereaza cu dirigintii si conducerea scolii pentru salubrizarea / amenajarea spatiului din sala de c1asa si scoala prin constituirea a unui ONG in vederea colectarii a contributiei de 2%,redidistribuirea

- Suspiciunile de abuzare sexuala si consum de alcool in incinta scolii s-au confirmat mai ales in randul elevilor de la SAM

-Copii se ataseaza de profesorii care ii respecta, performand comportamente dupa modelullor

-Scrisoare catre parinti( creste gradul de incredere S1 satisfactie a parintilor in raport cu scoala, iar apropierea parintilor de scoala determina ameliorari la nivelul relatiilor cu proprn COp1

5

Consilierea 250 carierei

Obiective/activitati -80% din elevii testati sun orientati catre profesii ce - Activitatea de Orientare Scolara si implica un stil de personalitate:intreprinzator,realist si Profesionala a intrunit aspecte de convention a adica in domenii tehnice in care s-au format interes general pentru c1asele de in timpulliceului.

liceu si Scoala de Arte si Meserii, in

domeniul canerei scolare Sl

profesionale. Dintre principalele

actiuni desfasurate pe aceasta linie

s-au numarat:

-Cunoasterea legislatiei in domeniu

-Consilierea dirigintilor in

proiectarea, pregatirea, desfasurarea activitatilor de OSP

si orientare a carierei elevilor -Procurarea de materiale informative specifice

-Elaborarea / procurarea unor documente specifice

-Discutii cu parintii, elevii, dirigintii - aspecte OSP imlicite contextului

-Activitati de informare privind oferta scolara a:

-Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii Bacau,

- Universitatii Tehnice "Gh.

parintilor cu proprii copii, performanta scolara, orientarea carierei, ameliorarea stilurilor parentale, dezvoltarea relatiilor afective parinti-copii

6

Asachi" lasi,cu participarea reprezentantilor institutiilor mai sus mentionate

-Scoala de Studii comerciale Bacau;

- Universitatea "George Bacovia" Bacau,prin distribuire de materiale informative (pliante, afise, brosuri). -Universitatea din Bacau ,Facultatea de litere;

- Universitatea Danubius din Galati cu participarea reprezentantilor institutiilor mai sus mentionate si prin distribuire de materiale informative (pliante, afise, brosuri). -Universitatea "Alexandru loan Cuza" din lasi, Facultatea de drept. -Elaborarea, aplicarea Sl interpretarea chestionarului de investigare a intereselor si valorilor ale elevilor de c1asele a XII-a din Colegiului Tehnic "D.Mangeron" Bacau

Monitorizarea traseului educational si profesional al elevilor absolventi in anul scolar 2007-2008, cu sprijinul profesorilor diriginti de la c1asele aXII-a de liceu, in vederea fundamentarii planului de scolarizare pentru anul scolar 2008-2009.

- Consiliere psihopedagogica

7

individuala pentru elevi c1aselor a
XII-a.
Examinare 1 (BTPAC)
psihologica 5 (RAVEN
fa cerere II. Investigatiilstudii realizate la nivelul scolii

Tema/problema Scop Obiectivel Activitati Constatari Propuneri
-Stu diu de caz -
Analiza diagnostica -Corelarea -Colectare date pe
a mediului scolar considerentelor organizarea structurala a
teoretice vizand scolii( manageriale,
diagnosticul scolii la educationale,
contextul situational curriculare,administrative)
scolar - Realizarea listei
- Identificarea principalelor simtome
elementelor cheie (pozitive, negative)
privind strategia scolii
F ormarealdezvoltarea
competentelor -Stabilirea simtomelor
aplicativ - lucrative, in despre sistemul decizional
conformitate cu aplicand tehnici si
rigorile metodologice, instrumente specifice,
in realizarea unei adecvate
diagnoze reale a scolii
Identificarealutilizarea
-Gestiunea metodelor ,tehnicilor - Diseminare suporturi 8

situatiilor de criza in clasa de elevi -Comporta-mente problematice la elevi -Cum gestionam comporta-mentele problematice ale elevilor -Comporta-mente adaptative la elevi in raport cu scoala.

modeme,optime de management in proiectarea si implementarea planurilor scolii

- F ormarea de reprezentari obiective despre grupul c1asa Sl grupul scolar in randurile actorilor educationali,in special cadre didactice -Identificarea cauzelor generatoare de criza in c1asa

-Dezvoltarea capacitatilor cadrelor didactice de a gestiona conflictele in c1asa, de a ameliora comunicarea, relatiile, interactiunole -Dezvoltarea abilitatilor/capacitatilor

profesorilor de a

identifica/a aplica

strategii terapeutice

optimale in situatiile de criza educationala, implicit de criza din c1asa

teoretice

-Discutii cu elevii, cadre didactice, parinti -Cercetare - Chestionare pt. elevi, Chestionare pt. cadre didactice, Analiza/valorificare date, Elaborare judecati de valoare, matrice statistice

- Dezvoltarea potentialului cadrelor didactice de identificare/analiza a functiilor si caracteristicilor c1asei de elevi, a factorilor care influenteaza coeziunea grupului

-Dezvoltarea capacitatilor cadre lor didactice de a gestiona conflictele in c1asa, de a ameli ora comunicarea, relatiile, interactiunole

-Aplicare de terapii optimale in situatiile de criza educational a, implicit de criza din c1asa. -Aplicare strategii de

9

5.Intocmirea bazei Identuificarea

de date a liceului elevilor cu CES si a

pentru: elevilor cu situatii

-Elevii cu CES; deosebite

-Elevii cu situatii

deosebite(familii dezorganizate,famili i cu parinti plecati in strainatate,elevi

proveniti din

centrele de

plasament,elevii

navetisti,elevi cu

nota scazuta la

purtare,etc ).

reglare

- Interventii adecvate contextelor

- Chestionar de asimilare si acomodare

la c1 a IX-a

Aplicarea unor planuri de interventie si ajutor pshosocial a elevilor

Adaptarea proiectarii didactice in functie de .Jiandicapul" identificat in vederea valorizarii resurselor elevului in cauza de care dispune. Dat fiind faptul ca in Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacau suntn copii

cu vemturi foarte mici pe membru de familie.in unele cazuri chiar fara nici un fel de venit (parinti someri) suplimentarea numarului de elevi pentru ajutor social.

III. Testarea cadrelor didactice

Unit. de invatamant Nr. cadre didactice testate Rezultate
Colegiul Tehnic 100 cadre didactice si Fara prob.psiho-comport
"Dumitru personalul auxiliar evidente
Mangeron »Bacau IV. Sprijin acordat in desfasurarea comisiilor metodice ale cadrelor didactice si ale dirigintilor, consiliilor profesorale, sedinte/lectorate cu parintii

10

Comisie metodica profesori

-Consiliere la nivelul comisiilor metodice - invatamant preuniversitar Proiectare

-Consiliere comisii pe discipline si furnizare de materiale de specialitate ( Cornisia pt. curriculum, Comisia pt. formare profesionala,Comisia dirigintilor, Cornisia pentru calitate -Colegiul Tehnic "Durnitru Mangeron"Bacau-Lectii de dirigentiel consiliere

Beneficiari:

-Cadrele didactice din scoala

-Elevi

Comisia dirigintilor

-Identificarea elementelor cheie privind strategia scolii

-Identificarealutilizarea metodelor ,tehnicilor moderne,optime de management in proiectarea si implementarea p lanurilor scolii

Dezvoltarea potentialului cadrelor didactice de identificare/analiza a functiilor si caracteristicilor clasei de elevi, a factorilor care influenteaza coeziunea grupului

-Identificarea cauzelor generatoare de criza in clasa

Dezvoltarea abilitatilor/capacitatilor profesorilor de a identificala aplica strategii terapeutice optimale in situatiile de criza educationala, implicit de criza din clasa

Campania celor 16 Zile constituie 0 strategie individuala ~i de grup pentru eliminarea tuturor formelor de violenta impotriva femei si a copiilor prin:

-Constientizare asupra fenomenului de violenta asupra femeii in familie si societate - 0 grava incalcare a drepturilor omului - la nivellocal, national, regional ~i international

-Intensificarea efortului de eliminare a fenomenului violentei impotriva femeii crearea unor masuri care sa determine

guvernele sa implementeze promisiunile pentru eliminarea violentei impotriva femeii

Ce este violenta domestica?

FORMELE VIOLENTEI DOME STICE

11

• Abuz fizic

• Abuz sexual

• Abuz economic

• Abuz psihologic

• Abuz social

Efectele abuzului asupra femeii:

.:. lipsa increderii in propria persoana

.:. autodevalorizare, sentimente de neputinta .:. teama de agresor si dependenta de acesta .:. depresie, tulburari psihice grave

.:. autoinvinovatire

.:. tentative de suicid, comportamente autodistructive .:. izolare sociala (familie, prieteni, colegi)

.:. instabilitate emotionala

Efectele abuzului asupra copiilor:

.:. dificultati de adaptare scolara si interpersonala .:. fuga de acasa si de la scoala

.:. rezultate scolare scazute mergand pana la abandon scolar .:. timiditate, teama sau agresivitate fata de cei din jur

.:. consum de tutun, alcool, droguri

.:. scaderea atentiei si a puterii de concentrare .:. cosmaruri si dificultati de adormire

.:. lipsa increderii in propria valoare

.:. autoinvinovatire pentru problemele personale .:. anxietate generalizata

.:. somatizarea emotiilor: dureri de cap, de stomac sau alte afectiuni .:. rise de delincventa

Masuri de crestere a securitatii fizice

A As ecte iuridice Ce trebuie sa stie 0 femeie a resata de sot sau artener?

12

-M asacrul de la Montreal, 6 Decembrie. Cele 14 femei ucise de un barbat sunt simboluri tragice ale nedreptatii indreptate
impotriva femeilor
-Ziua Internationala a Drepturilor Omu1ui, 10 Decembrie
-- VIOLENTA SEXUAL.\. ESTE 0 CRIMA ~I NU TREBu/E TINUTA SECRETA
VINA ESTE AAGRESORULUI CARE TREBUIE sA RASPUNDA iN FAT A LEGII
Violenta sexuala asupra adolescentilor
Consiliul Diminuarea riscu1ui de abandon sco1ar si acordarea de consi1iere psihosocia1a si materia1a;
profesoral -Imp1icarea e1evi1or cu CES in diverse activitati in vederea autocunoasterii si automode1arii
Sedinte/lectorate
cu parintii V. Implicarea in desfasurarea unor proiecte

Denumirea I Scop si obiective Activitati I Grup tinta I Rezultate I
proiectului
Proiecte -Top School Formarea in randul elevilor a ELEVI Cei mari au 1uat prea in serios
ale scolii deprinderilor cu privire la dreptul PROFESORI unjoc a carui principa1a
cetatenesc de a VOTA. menire era sa obisnuiasca
elevii cu procedura de vot
-
Proiecte in -HIV/SIDA - Prevenirea riscului infectarii cu Informare si sensibilizare HIV/SIDA la elevii claselor a -Constientizarea de
colaborare HIV/SIDA in randul elevilor din nivelul claselorde elevi;aplicarea de IX-a - XIII-a catre elevi a riscului
cuCJAP Co1egiu1 Tehnic .Dumitru chestionare, vizionarea unui film pus 1a Liceu si Sam. de infectare cu
Mangeron"BC dispozitie de Fundatia Romana Children's virusu1
Appealjoc de rol, HIV /SIDA;eliminare
a discriminarii
Vizavi de persoane1e
- e1evii c1ase1or infectate
- Valori ale adolescentului a IX-a HIV/SIDA
-XII-a 13

- Singur acasa

Fii pregatit

-Armonizarea valorilor adolescentului cu cele ale scolii,familiei, societatii.

- Investigarea componentei valorice a vietii relationale a adolescentilor -Construirea unor strategii de interventie

Ameliorative

- Elaborarea si desfasurarea programelor de consiliere a elevilor si parintilor

- Diminuarea starii de confuzie,descurajare,fiustrare,iritare

,

ingrijorare,neajutorare,nervozitate ,pessimism,singuratate,tristete cu Ajutorul adultilor in procesul de maturizare.

Implicarea elevilor in activitati prin care sa descopere ~i sa se familiarizeze cu 0 serie de valori europene in vederea pregatirii lor

-Aplicsarea unor chestionare elevilor In vederea identificarii si evaluarii valorilor promovate de tinerii liceeni.

- Interventiiameliorative;

consilierea elevilor si parintilor

Incurajarea comportamentelor dorite pozitive- modalitate de disciplinare a copilului

- Identificare elevilor cu parinti plecati In strainatate

1. Autocunnastere !fi dezvoltare

personalii

-"Am terminat 8 clase.Incotro?" (dezbatere)

-"Eu peste 10 ani ... " (realizarea unui proiect

personal- eseu/afis)

Elevi cu parinti plecati in strainatate

GRUP TINT..\. -elevi talentati la

desen

-Acceptarea si respectarea de catre parinti a valorilor general umane asa cum se regasesc ele la varsta adolescentului; -Modificari comportamentale la elevi.parinti.icadre didactice care reflecta acceptarea si respectarea diversitatii de valori.

- Stabilirea de relatii ale adolescentilor cu cei din anturajul lor care au aceleasi valori si principii de urmat in viata

- Dezvoltarea increderii si stimei de sine,prevenirea problemelor cu care se pot confrunta uneori copii si tineriiEx: deficultatide invatare,abandaon scolar,conmflict cu legea, abuz de droguri,si de alcool,suicid.

14

pentru viata intr-o comunitate intemationala. OBIECTIVE

o identificarea valorilor Uniunii Europene ~i sensibilizarea elevilor in spiritul respectarii acestora

o dezvoltarea capacitatii de valorificare a potentialului propriu

o pregatirea tinerilor pentru viata intr-o comunitate internationala

o formarea unor atitudini pozitive fata de drepturile celorlalti

o constientizarea faptului ca drepturile, libertatile, implica responsabilitati, indatoriri

o consolidarea spiritului de echipa

3. Educatia pentru receptarea

valorilor culturale (respectarea datinilor, obiceiurilor, tradftillor) -"Siirbiitori la romfini"

4. Initiative civice in comunitate -"Violenta ~i urmarile ei" (derularea unor campanii anti-violenta in scoala - prin postere, grupuri de negociatori)

-"Lege ~i taradelege" (invitat politistraspunderea civila, penala a minorului) -actiuni pe baza de voluntariat care sa raspunda unor nevoi ale comunitatii :

* activitati de caritate (grija fata de batrani, copii institutionalizati, copii bolnavi de SIDA, cu deficiente)

-"Steaua respectului de sine" (fi~a de lucru)

literatura

arta fotografica -elevi interesati de actiuni civice, de voluntariat

-implicarea directa ~i responsabila a elevilor in activitati prin care sa descopere ~i sa puna in evidenta valorile DE

-dezvoltarea spiritului civic ~i formarea calitatilor unor buni cetateni

2. Educatla pentru respectarea

drepturilor omului ~i pentru cetatenla democraticii

-"Drepturile omului in contexte ~i imagini" (creeaza 0 pagina de revista care sa contina articole insotite de titluri, desene, caricatun prin care elevii sa prezinte situatii care sa ilustreze respectarea / nerespectarea drepturilor omului)

-"Libertate ~i libertinism" / .Sunt 0 persoana lib era?" (eseu)

-"Destine diferite, ~anse egale" - egalitatea sanselor / combaterea discriminarii (studiu de caz, dezbatere)

-"Saptamana tolerantei" / "Toleranta - secretul armoniei sociale" (masa rotunda) -"Surprinde Europa intr-o imagine!" - elevi pasionati de fotografie surprind realitati din Romania prin prisma valorilor europene

BENEFICIARI -directi: elevi din scoala

- indirecti: profesori,

parinti

15

* asigurarea protectiei mediului

Impticarea elevilor in aceste acttvitati

a dus la cresterea

Proiecte in colaborare cu alti parteneri

Agentia Nationala Antidrog

Mesajul meu antidrog

-Mentinerea la nivel scazut al consumului de droguri si de reducere a cazurilor de noi consumatori in randul populatiei din invatamantul oreuniversltar si umniversitar

-Dezvoltarea unor atitudini si practice la nivelul copiilor si tinerilor aflati intr-o forma de invatamant.prin intermwediul

{programelor scolare si de

petrecere a timpului tiber, in scopul adoptarii unui stil de viata sanatos fara tutun,alcool si droguri. -Cresterea influentei factorilor de protectie la varste mid pentru evitarea sau eel putin intarzierea debutului consumului de alcool.tutun.si droguri -Sensibilizarea si educarea populatiei scolare in scopul evitarii

consumului de

experimental/recreational de

droguri si trecerii de la acesta la eel regulat

Proiectul s-a desfasurat la urmatoarele sectiuni:

a.Film scurt metrajJotografie digitala.spot "Inca 0 poveste'lsi .Povestea mea si a lor ... povestea drogurilor"

b.Eseu literar..Lasa-ma sa tea jut "Vadana Vasilica

"Maine ... 0 alta viata"

c.Creatie muzicala.., Totul a inceput de la 0 tigara"

d. arte vizuale

e. proiecte ecologice "Suntem responsabili" proiectul .Paradisul verde al Mangeronului''

-Elevii din

cadrul Colegiului .Dumitru Mangeron" Bacau

increderii

in

sine, valorizarea a

ceeea ce au bun; petrecere a timpului tiber, in scopul adoptarii unui stil de viata sanatos fara tutun, alcoolsi droguri.

Obtinerea de premii la acestre concursuri.

16

Penitencia rul Bacau

Prevenire delincventei si Victimizarii in randul elevilor

"PREVENIREA VICTIMIZARII SI DELINCVENTEI JUVENILE".

Obiectiv:

Implementarea proiectului la clasele de elevi din anii terminali (a Xl-a,a XII-a), are ca obiective:

a) cunoasterea problematicii delincventei si deviantei prin prezentarea si analiza cazuisticii;

b) cunoasterea momentelor

vulnerabile si a

modalitatilor de prevenire a situatiilor critice;

c) sa analizeze importanta

respectarii drepturilor

celorlalti;

d) sa enunte cauzele care due la incalcarea drepturilor naturale( dreptul la viata, integritate fizica si psihica);

e) sa defineasca in mod correct conceptele folosite in cadrul intalnirilor;

j) sa definesca violenta si agresivitatea;

g) sa enumere si constinetizeze modalttaii de a stopa violenta;

TEMATICA IACTIVITATI:

1. VIOLENTA VERBALA

2. VIOLENTA FIZICA

3. INFRACTIUNI PATRIMONIULUI .talharia, abuzul incredere.gestiunea frauduloasa, inselaciunea, insusirea

bunului gasit., talharia, tainuire) Crime si delicte impotriva libertatii

CONTRA

(furtul de

4.

persoanei:

• SANTAJUL

• VIOLULHARTUIREA SEXUALA AMENINTAREA

TRAFICULPERSOANE

TRAFICUL DE DROGURI INFRACTIUNI,CRIME SI DELICTE

NORME SI VALORI

SOCIALE

REGIMULDETENTIE (CARCERAL)

Directi:

Elevi din scoala Indirecti:

-parinti si

profesori

DE

DE

Respectarea normelormorale si a legit in general de catre elevi. -Constientizarea efectelor nerespectarii

legisltatiei in

vigoare.

-Diminuarea infractuionalitatii si victimizarii in randul tinerilor liceeni

17

ASCOR Profesori de religiepreoti, medici

Viata un dar de la Dumnezeu

• -Avortul

• - Eutanasia ....

• - Dr. la viata

..... ??

h) sa dejineasca dreptul la aparare prin oferirea unor exemple;

sa comenteze interdependenta dintre dreptul la aparare si dreptul de a ji ascultat

Scop:

Formarea in randul tinerilor a unor deprinderi sanatoase cu privire la stilul de viata sanogen

Obiectiv:

- Obiectul de activitate propus constii in urmdtoarele: incurajarea dialogului intre credintii ~i cultura, promovarea valorilor moralei crestine ~i desfasurarea de acttvitati filantropice (ajutarea biurdnilor etc) -Prevenirea avortului si amanarea inceperea vietii sexuale la 0 varsta foarte frageda.

Fi sincer SI recunoaste cii ai gresit in viatd!

-Despre c ele 7 taine :

Elevi

1. STALPUL M.ANTUIRII (Sfiintul Botez)

2. MIRUNGEREA (Taina Sfantului Mir);

3. TAINA VIETII-(Sfiinta Impartasanie)

4. BAIA SUFLETULUI(Pocainta) 5.HIROTONIA

6. DESPRE NUNTA (nunta privita nu ca placere, ci ca iubire, bucurie, organizare, inceput al vesniciei).

7. TAINA SF.ANTULUI MASLU

18

Spitalu.l judetean Bacau.Sect ia

Prevenirea femei

cancerului

la

Identificarea cauzelor de aparitie a cancerulu la femei

Elevele scoala Intalnire cu Medicul ocolog din Spitalul profesori Judetean Bacau Spiridon Mihaela prilej

-Pilula anti-babv contine hormoni sintetici, care de asemenea aduce diferite boli.

- Cele palru moduri in care actioneaza pilula:

- impiedica ovula{ia Cel mai des in aceste cazuri, fiitul moare din cauza urmdtoarelor efecte ale pilulei:

-Pilula deterioreaza mucoasa uterina, care se subtiaza, ~i nu mai are destule glande ~i hrand (glycogen) pentru copil. Acesta moare de foame, in timp ce mama sa rdde, se plimbd, vorbeste sau mdndnca.

-A5a numitul "factor tubar": Pilula deterioreaza dinamica trompei, astfel incdt fetita sau bdietelul conceput adeseori nu poate ajunge la timp in utero Sterilizarea, metodele avortive ~i de contraceptie au devenit arme de luptd impotriva credintei, a vietii, a familiei, siiniitii!ii ~i a moralei.

- Efectele avortului asupra psihicului femeiii- avortul mutilare fizica si psihica

- femeile care au recurs la avort dupa ce au nascut, au un nivel mai ridicat al depresiei si o stima de sine mai scazuta decat cele care au avortat inainte de a avea 0 nastere (pe scurt, stima de sine se refera la autoaprecierea persoanei, fa faptuf de a fi mandra de ceea ce este si face, de a se

simti puternica, capabi/a).

din

si Constientizarea de

catre elevi a

factorilor de rise ce

19

Oneologie

Berarii Romaniei

,,Aleoolul nut e face mare"

Scopul: consttentizarea cauzelor consumului de alcool $i promovarea unor metode alternative pentru dezvoltarea unor comportamente dezirabile social

Sa defineascd termenii ; via/a sportiva" si " alcool"

-Sa analizeze continutul filmuletului prezentat $i sa descrie coportamentele dezirabile social -Sa identijice cauzele consumului de alcool

Scopul : constientizarea efectelor imediate si de duratd ale

de informare si prevenire, purtarea unor discutii pe aceasta tema.

-Calitatea unui stil de via/a sanatos

Tema: "Preprl unei vieti sportive" ( in cadrul Campaniei" Alcoolul nu teface mare")

Ce inseamna sa fii cool?" (in cadrul

consumului de alcool $i promovarea Campaniei "Alcoolul nu te face mare") unor metode alternative pentru

dezvoltarea unor comportamente

dezirabile social;

Obiective de referinlii :

sa explice termenii de

"cool" $i "prietenie" pe

baza unor definitii personale;

sa analizeze continutul

filmuletului prezentat $i sa descrie comportamentele

Elevii din scoal (20 de clase)

conduc la formarea cancerului si importanta controlului de rutina si auto control in vederea prevenirii aparitiei cancerului

Constientiza rea in randul

elevilor a

efectelor jizice si psihice pe vcare Ie induce consumul de alcool.

20

FSC

Jandar meria Bacau:

"Voluntariat FSC"

.Prevenirea delicventei si Traficului de persoane"

dezirabile social;

sa identijice efectele consumului de alcool.

Scop:

- crearea unei echipe de elevi voluntari activi

Obiective:

iriformarea elevilor cu privire la activitatile de voluntariat din cadrul FSC; sensibilizarea si responsabilizarea elevilor cu privire la nevoile comunitatii; formarea si dezvoltarea abilitatilor de organizarea a timpului liber.

Scop:

Diminuarea comportamentului infractional si victimial in randul elevilor.

Obiective:

Informarea elevilor cu privire la comportamentele care se incadreaza in grupa irifractiunilor si contraventiilor si pedepsele prevazute prin lege pentru aceste fapte

- prezentarea specijicului activitatilor de voluntariat in cadrul FSC Bacau, inscrierea, selectarea si repartizarea elevilor in cadrul programului de voluntariat.; popularizarea rezultatelor programului in randul tuturor elevilor de liceu.

- dezbateri pe tema "Tipuri de irifractiuni si contraventii savarsite de elevi in zona institutiilor scolare" si " Traficul de persoane'Ta care participa reprezentanti ai Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, profesori diriginti si elevi de liceu / SAM

elevii din clasele de liceu.

-prezentarea rezultatelor programului in cadrul Consiliului elevilor.

21

VI. Cursuri de form are

Denumirea cursului Problematic a Organizator Nr. credite/adeverinte
abordata Abilitati formate
l.Caracter First - dezvoltarea CCDBacau Certificatl
celor 49 de Abilitati formate :
trasaturi de Dobandirea succesului in orice domeniu al vietii dezvoltand cele 49 de trasaturi pozitive ale
Caracterului; 0 alta abordare a formarii si modelarii caracterului, pentru construirea de atitudin
caracter si valori, de strategii de interventie inplan educativ.
2.Informare si sensi- Inregistrarea unui CCDBacaul Formarea unor abilitati si deprinderi in vederea implementarii proiectului
bilizare HIV/SIDA numar tot mal Fundatia Romania de "Informare si sensibilizare HIV/SIDA" injudetul Bacau in anul scolar
mare de cazuri de Children's 2007-2008.Prevenirea contaminarii HIV/SIDA,prin activitati de
informare a elevilor cu privire la: cum se poate transmitesi cum nu se
inca1care a Appeal transmite virusul HIV/SIDA.Efectele psihocomportamentale infectarii cu HIViSIDA
drepturilor atrase in raporturile intarpersonale,in familie,la scoala,la locul de munca.Riscul
persoanelor stigmatizarii, excluderii din viata sociala ,izolarii acestor fiinte.
HIV+, Sl a
cazurilor
diagnosticate HIV
in crestere
3. Fonduri structurale Atragerea de CCDBacau Formarea unor abilitati tehnice si practice in vederea aplicarii unor planu
dezvoltare- fonduri interventie
institutionala structurale din UE - 110 ore - 30 credite;
in vederea
4. Managementul CCDBacau - 110 ore - 30 credite;
organizatiei scolare
5.Analiza si dezvoltare Societatea de Psihoterapie -40 ore- 20 credite
personala Experentiala din
RomanialTraineri: 22

profMitrofan Iolanda,
Ligiana Petre
6.Curs formare Soc. pt. Promovarea Competente dobandite: pregatirea, realizarea si organizarea programelor si sta,
FORMATOR invatamantului European de formare, aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, marketi
-
Bacau formarii etc.
-80 ore
7.Educatie Incluziva - 60 ore -15 credite VII. Rezultate obtinute la inspectii

Rezultate
Inspectie speciala pt.
obtinerea .....
Inspectii organizate de ISJ Intalnire de lucru la nivel judetean cu toti consilierii scolari.pe Teama: «Consiliere si
orientare in cariera» ,Coordonatori activitate :Tatiana Susanu si Nicoleta
Grozescu,Locatie :Colegiul Tehnic « Dumitru Mangeron » Bacau.
Asistenteldiscutii cu conducerea Foarte bune ;Calificativ- Foarte bine
unitatii de invatamant VIII. Dificultati

deficiente de organizare a activitatilor (timp, loc, spatiu) determinate de programul scolar incarcat si inflexibil (7-8ore/zi);

- dificultati in a realiza parteneriate cu familiile unor elevi aflati in situatii de esec / inadaptare scolara care provin mai ales din mediul rural.

- dificultati legate de lipsa materialelor necesare cabinetului de consiliere (consumabile si mai ales cele legate de imprimare;majoritatea

materialelor a trebuit sa le imprim acasa) ;

23

- lipsa de implicare a multora dintre cadrele didactice in activitatile educative;

-formalismul indeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte.

IX. Propuneri de optimizare a activitatii

1. La nivelul unitatii de invatamant,

- 0 mai mare dechidere si comunicare intre actorii educationali ;

- implicarea mai multor elevi si profesori in derularea proiectelor cabinetului de asistenta psihopedagogica ;

-popularizarea periodica a activitatilor si rezultatelor obtinute in cadrul Consiliului elevilor si prin intermediul avizierelor scolare

- ontinuarea activitatii de perfectionare a dirigintilor;

- infiintarea unor ateliere de lucru in vederea incurajarii aptitudinilor deosebite ale copiilor si sprijinirea acestora pentru a le valorifica prin

concursuri ~i festivaluri tematice dar mai ales in vederea constientizarii potentialului lor creator de valori ce le incanta si ne incanta sufletul si ne inalta spiritul;dezvoltarea increderii in sine etc.

- cooptarea elevilor in actul decizionalla nivelul scolii prin intermediul Consiliului elevilor.

2. In relatia cu CJAP

realizarea de proiecte/programe specifice in parteneriat cu diversi actori sociali avand preocupari educationale; consilierea ~i facilitarea schimbului de informatii:

• consilierea personalului din subordine mai ales pe cei care sunt la inceputul activitatii;

• facilitarea schimbului de informatii intre colegi

3. In desfasurarea activitatilor metodice

colectarea ,analizarea si sintetizarea informatiilor privind intalnirile metodice si a a ltor proiecte in vederea realizarii unei reviste anuale cu toate temele abordate/propuse.

asigurarea dezvoltarii/formarii profesionale a personalului

X. Ce am invatat ?

planificarea si organizarea activitatii didactice si de consiliere in functie de principiile asigurarii calitatii in invatamantul profesional si tehnic;

24

- ca pentru a avea rezultate superioare pe toate planurile este necesar de colaborare,acceptarea ideilor celolrlalti parteneri formand "un tot unitar".

Nu intotdeauna 1+1=2

eel mai bine este cand

1+1=1

Sau cand 1+1+1+1+1+1 .... = 1= 00

25

Alta maternatlca

Noi stlrn ca unu ori unu fac unu, dar un inorog ori 0 para

nu stim cat face.

Stirn ca cinci fara patru fac unu dar un nor fara 0 corabie

nu stim cat face.

Stirn, noi stlrn ca opt

Impartlt la opt fac unu,

dar un munte lmpartit la 0 capra

26

nu stirn cat face.

Stirn ca unu plus unu fac doi dar eu si cu tine,

nu stirn, vai, nu stim cat facem.

Ah, dar 0 plapuma inmultlta cu un iepure face 0 roscovana, desigur,

o varza Impartlte la un steag face un pore,

un cal fara un tramvai face un inger,

o conoplda plus un ou, face un astragal. ..

27

Numai tu sl cu mine In m u ltiti ~ i Irn pa rtiti adunati si scazuti

..., A ••

ramanem acela~I. ..

Pieri din mintea mea! Revino-mi In inirnal

28