Sunteți pe pagina 1din 11

Compensarea re retelelor libere de trilateratie prin masuratori indirecte

Plecam de la relatia v(n,1) = A(n,n)x(u,1)+l(n,1) Nx+ATPl=0

P(n,n) (1)

x = - N -1 AT Pl

Compensarea retelelor libere


De regula, la compensarea retelelor geodezice se dau anumite elemente fixe: v Coordonate v Orientari v Baze, etc In functie de aceste elemente retelele geodezice se impart in: Retele libere acele retele la care lipsesc in totalitate sau paertial aceste elemente; Retele legate necesare; la care se dau numarul strict de elemente

Retele constranse supraabundente;

acele retele in care avem elemente

Rtelele libere sunt acele retele in care lipsesc in totalitate sau partial elementele fixe, necesarepentru a incadra reteaua intr-un anumit sistem .

Numarul de elemente fixe reprezinta defectul de date initiale (d-defectul de datum), si este functie de natura retelei; d poate lua urmatoarele valori: (tabel)

Dimensiunea retelei 1

Denumire

Nr. maxim

Elemente necesare Translatia pe Z

(natura retelei) d nivelment 1

Tz 2 planimetrie 4 G.P.S. 3 Retele combinate 3D 7 Translatii Tx, Ty Orientare Factor de scara:m Translatii Ty, Tz Rotatii z Scara:m x, Tx, y,

Cteodat apare i defectul de configura ie, dac suntem pu i n imposibilitatea dterminarii coordonatelor punctelor retelei. Fie reteaua de trilateratie din figura de mai jos:
2 4 6 8

In patrulaterul 1,2,3,4 este bine conformat; in patrulaterul ,in patrulaterul urmator lipseste o diagonala, iar in ultimul lipseste o masuratoare. De acel defect de configuratie trebuie sa se tina seama la aplicarea testelor statistice post procesare. Defectul total: dt=d+dk d-defect de datum dk-defect de configuratie Intr-o retea libera s-au executat n observatii (determinari) , se cere sa determine valorile cele mai probabile ale parametrilor si preciziile cu care au fost determinati acesti parametri. Dependenta functionala intre observatii si parametri este data de relatia : M+v=F(x) modelul fuunctional modelul stochastic (1) masuratorile sunt independente

Determinarea coeficien ilor ecua iilor empirice prin metoda celor mai mici p trate

Consider m un set de date experimentale (xi yi), i= 1, n pentru care dorim sa determin m o func ie care s variabilele xi M i M y i
Y
trasarea

descrie ct mai bine dependen a dintre

Y=f(x)

V2

V3

V1

t(x)

t1

t2

t3

Func ia se alege fie dup

alura graficului sau dup anumite considera ii dependen se consider ca o func ie

teoretice. De obicei, aceast polinomial .

y = a + bx + cx 2 + .... Dac se consider un polinom de gradul I vom avea ca necunoscute

y = a + bx
y i + v i = a + bx i

(1) ( 2 ),

unde vi este corec ia ce modific ecua ia dreptei

vi = a + bxi - y i iar necunoscutele sunt a i b

( 3 ), unde i= 1, n , n>2 ,

n ec. 3 avem n ec. i n+2 necunoscute , deci un sistem nedeterminat; vom elimina nedeterminarea prin aplicarea metodei celor mai mici p trate. [vv]=min Dac introducem (3) (4) (4)

[vv] = (a + bxi - yi ) 2 = min


i

(5)

[vv] = f (a, b)
[vv ] =0 a [vv ] =0 b

condi ii necesare (6)

n [vv ] = 2 (a + bxi - yi ) = 0 a i =1 n [vv ] = 2 xi (a + bxi - yi ) = 0 b i =1

unde i= 1, n ,

(6),(7)

na + [ x ]b - [ y ] = 0 ( 6 ) , ( 7 ) sistem normal [ x]a + [ xx]b - [ xy ] = 0

Calculul preciziei Eroarea medie p tratic a unei singure m sur tori

s0 =

[vv ] n-2

Erorile medii p tratice ale parametrilor a i b i s b = s 0 Q22

s a = s 0 Q11

Dreapta determinat cu rela ia de mai sus se nume te dreapta celor mai mici p trate sau dreapta de regresie. Dac prelucrarea observa iilor se face matriceal, atunci sistemul corec iilor are forma general v=Ax+l
1 1 = K 1 x1 x2 K xn

unde A ( n , 2)

a x( 2,1) = b

l ( n,1)

- y1 - y2 = K - y n

(A A)x + A l = 0
T

n [ x] N = [ x] [ xx ] , matricea sistemului normal Elementele matricei inverse sunt coeficien ii : Qii Dac datele experimentale se estimeaz printr-o func ie de gradul II (un arc de parabol ), atunci vom avea :
y = a + bx i + cxi2

(9) (10)

vi = a + bxi + cx 2i - y i

unde i= 1, n ,

n>3, (avem nevoie de minim 3 punte pentru curb ); avem o

nedeterminare, iar valoarea cea mai probabil se deduce prin metoda celor mai mici p trate, punnd condi ia de mininim i anume : [vv]=min Dac introducem (10) (11) (11)

[vv] = (a + bxi + cxi2 - y i ) 2 = min


i =1

(12)

[vv ] =0 a [vv ] =0 b [vv ] =0 c

condi ii necesare

(13)

n [vv ] = 2 (a + bxi + cxi2 - yi ) = 0 (14) a i =1 n [vv ] = 2 xi (a + bxi + cxi2 - yi ) = 0 (15) b i =1 n [vv ] = 2 xi2 (a + bxi + cxi2 - yi ) = 0 (16) b i =1

Dac efectu m calculele n (14), (15), (16) ob inem:

na + [ x]b + [ x 2 ]c - [ y ] = 0 [ x]a + [ x 2 ]b + [ x 3 ]c - [ xy ] = 0 [ x 2 ]a + [ x 3 ]b + [ x 4 ] - [ x 2 y ] = 0
Se rezolv acest sistem apoi din (10) se calculez corec iile vi care se aplic observa iilor yi sistemul normal (17)

Calculul preciziei Eroarea medie p tratic a unei singure m sur tori

s0 =

[vv] n-3

Erorile medii p tratice ale parametrilor a i b i

s a = s 0 Q11 , s b = s 0 Q22

s c = s 0 Q33

Dreapta determinat cu rela ia de mai sus se nume te dreapta celor mai mici p trate sau dreapta de regresie. Dac prelucrarea observa iilor se face matriceal, atunci sistemul corec iilor are forma general v=Ax+l
1 1 = K 1 x1 x12 2 x2 x2 KK 2 x n xn - y1 - y2 = K - y n

unde A ( n, 3)

x( 3,1)

a = b c

l ( n,1)

Determinarea suprafe ei de tendin mici p trate

prin metoda celor mai

Consider m un set de date experimentale (xi, yi, zi) pentru care dorim s determin m suprafa a care descrie cel mai bine acest fenomen, adic Z=f(x,y)

S1

S2

S3

Sx

Sn

Fie forma general : z = a + bx + cy + dx 2 + ey 2 + fxy

(1)

Dac consider m numai termenii de ordinul 1 avem ecua ia unuio plan:

z = a + bx + cy
unde a-punctul n care axa y n eap planul; b-panta n direc ia x a planului; c-panta n direc ia y a palanului; z i + vi = a + bxi + cy i vi = a + bxi + cy i - z i i= 1, n , (3) (4)

(2)

n>3, (nr. puncte), avem un sistem nedeterminat, problema se

v-a rezolva punnd condi ia de minim. [vv]=min Introducem (4) n (5) (5)

[vv] = (a + bxi + cxi - z i ) 2 = min


i =1

(6)

[vv ] =0 a [vv ] =0 b [vv ] =0 c

condi ii necesare (7)

n [vv ] = 2 (a + bxi + cyi - zi ) = 0 (7) a i =1 n [vv ] = 2 xi (a + bxi + cyi - zi ) = 0 (8) b i =1 n [vv ] = 2 yi (a + bxi + cyi - zi ) = 0 (9) b i =1

na + [ x ]b + [ y ]c - [ z ] = 0 [ x]a + [ x 2 ]b + [ xy ]c - [ zx] = 0 [ y ]a + [ xy ]b + [ y ]c - [ zy ] = 0
2

sistemul normal (10)

Se rezolv sistemul (10) i din (4) se determin corec iile vi Calculul preciziilor: Eroarea medie p tratic a unei singure m sur tori

s0 =

[vv] , n-3

3 necunoscute

Erorile medii p tratice ale parametrilor a i b i

s a = s 0 Q11 , s b = s 0 Q22

s c = s 0 Q33

Dac prelucrarea observa iilor se face matriceal, atunci sistemul corec iilor are forma general v=Ax+l
1 1 unde A = K 1 x1 y1 x2 y 2 KK xn y n - z1 - z2 = K - z n

l ( n,1)

AT A=N

1 sistemul normal, iar A T = x1 y 1

1 x 2 .... x n y 2 .... y n 1....

Cazuri particulare: dac n rela ia (2) consider m z=a +bx, avem ecua ia unui plan cu o singur pant , adic panta n direc ia x; z=a+cy, avem ecua ia unui plan cu panta n direcc ia y ; z=a, avem ecua ia unui plan orizontal; n cazul v i=a-zi , sistemul normal va fi de forma:
na - [z ] = 0, adic [vv ] = 0

[z ] cot aLmedie [vv ] =0 a= n a