Sunteți pe pagina 1din 52

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

1. SEMNALE ȘI SISTEME

1. Probleme rezolvate

Problema 1

a. Arătați, că dacă x[n] este un semnal discret impar, atunci

n =−∞

x

[

n

b. Dacă

x n = x n + x

i

p

[

]

[

]

determinați

[

x n

i

Arătați, că

c.

n

=−∞

x

]

2

și

[

n

]

x

p

=

[

]

n

n

[

, unde

]

x

i

2

[

n

]

x

i

+

]

[

n

este un semnal impar, și

x

p

2

[

n

]

în funcţie de x[n].

.

n

=−∞

n

=−∞

Rezolvare Problema 1

]

= 0 .

x

p

[

n

]

este un semnal par,

a.

Pentru un semnal impar este valabilă relația: x[n] = −x[n]

Pentru n = 0 , avem: x[0] = −x[0], 2x[0] = 0 , rezultă că x[0] = 0 .

x

[

n

]

=

1

[

x n

]

+

x

[

0 ]

+

[

x n

n

=−∞

1 n

x

[ n

]

n

=−

=−∞

m

=

[

x m

]

=−

n

= 1

[

x m

]

n =−∞

m

=

1

m

=

1

Din (1) + (2) rezultă, că

1

[ ]

x n

=−

=−∞

n m

=

[

x m

]

+

=

1

n

[

x n

]

= 0

]

(1)

(2)

b.

xn =x n +x n

i

p

]

[

]

[

[

[

]

[

]

[

]

x n =x n +x n =−x n +x n

i

p

i

p

]

[

]

[

Avem, deci:x

x n

n

[

[

]

]

x n

=

=−

i

[

[

]

+

x

p

]

+

x

x n

i

[

p

n

[

]

n

]

Rezultă:

]

x

p

[

]

n =

[

x n

]

+

x

[

n

]

2

și

x n =

i

[

]

[

x n

]

x

[

n

]

2

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

c.

n

=−∞

2

x

[

n

]

=

Se știe, că:

n

=−∞

x

i

2

[

n

]

+

n

=−∞

x

p

2

xn =x n +x n

i

p

[

]

[

]

[

]

[

n

]

2

x

[

n

]

=

(

[

x n

i

]

+

x

p

[ ])

n

2

=

x

i

2

[

n

]

+

2

x n x

i

[

]

p

[

n

]

+

x

p

2

[

n

]

n

=−∞

n

=−∞

n

=−∞

n

=−∞

n

=−∞

 

Notăm:

y n = x n x

i

[

]

[

]

p

[

]

n . Trebuie demonstrat, că:

n =−∞

y n =

[

]

0 .

y n =x n x n =−x n x n =−y n

i

p

i

p

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Rezultă, deci că y[n] = − y[n] este un semnal impar. Conform punctului a.) pentru un semnal impar este valabilă relația:

În final:

Problema 2

Pentru următoarele semnale:

1.)

x(t) = 4cos(5πt)

2.)

x ( t ) = σ ( t ) − 1 2

x(t) = σ (t) 1 2

3.)

x[n] = 4cos(π n)

4.)

x[n] = 2sin (3n)

n

=−∞

2

x

[

n

]

=

y n =

[

]

n

=−∞

n

=−∞

x

i

2

[

n

]

0

+

n

=−∞

x

p

2

[

n

]

a. Determinați analitic, care dintre ele sunt periodice (în caz afirmativ, determinați perioada semnalului)

b. Reprezentați-le grafic

Rezolvare Problema 2

1.

În cazul general, avem:

x

g

( )

t

= A cos

(

ω t . Iar x(t) = 4cos(5πt). Prin identificare, se obține:

0

)

ω

0

=

2

π

T

5

= π

T

=

2

5

A= 4 ,

ω

0

= 5π .

. Rezultă, că este un semnal periodic, cu perioada:

este reprezentat grafic semnalul x(t) = 4cos(5πt).

T =

2

5

. În figura P2.1

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

A

A

4cos(5π*t)

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
t

Figura P2.1

2. x(t) = σ (t) −1 2  1, t ≥ 0 σ () t
2.
x(t) = σ (t) −1 2
 1,
t ≥
0
σ
()
t
= 
. Semnalul nu este periodic.
0,
t <
0
t =  . Semnalul nu este periodic. 0, t < 0  3. În cazul

3.

În cazul general, avem:

x

g

[

n

]

=

A cos

2

π

Figura P2.2

n   . Pentru semnalul x[n] = 4cos(π n)

(Semnalul este periodic, dacă n = 1 ) Prin identificare rezultă A=4 și = 2 . (Rezultă, că:

2

π

n = Ω = π ) Deci semnalul considerat este periodic de perioadă 2.

n

0

1

2

3

x[n] = 4cos(π n)

4

-4

4

-4

4cos(ππππ*n)

5

4

5 4
5 4
5 4
5 4
5 4

3

           

2

1

0

-1

         

-2

-3

-4

 
-4        
 
-4        
 
-4        
 
-4        
         

-5

                   

-5

-4

-3

-2

-1

n

0

1

2

3

4

5

Figura P2.3

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

A

4.

x[n] = 2sin (3n)

2

Ω= ≠

3

π pentru întreg.

Semnalul x[n] = 2sin (3n) nu este periodic.

2*sin(3n)

1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
n

Figura P2.4

Problema 3

Fie un sistem, S , cu intrarea x[n] și ieșirea y[n], obținut prin conectarea în cascadă a două

sisteme liniare și invariante în timp,

S . Relațile de legătura intrare-ieșire pentru sistemele

S

1

și

2

S

1

și

S

2

S :

1

sunt:

y n = 2x n + 4x n1

1

1

1

[

]

[

]

[

]

1

S : y n =x n

2

2 2

[

x n

1

]

și

x

2

[

n

2

[

]

[

]

]

+ x n

2

2

[

3

]

unde

indică semnalul de intrare.

a. Găsiți relația de intrare-ieșire pentru sistemul S

b. Verificați relația intrare-ieșire a sistemului determinat la punctul a.) dacă se inversează

ordinea sistemelor

S

1

cu

S .

2

Rezolvare Problema 3

a.

determinat la punctul a.) dacă se inversează ordinea sistemelor S 1 cu S . 2 Rezolvare

Figura P3.1

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

Se poate observa din figura P3.1, că intrarea sistemului

sistemului

3

3

3

]

]

]

=

+

+

2

[

n

]

este egală cu ieșirea

3

]

=

4

])

 

[

4

]

 

S , notată cu

2

x

[

y n

1

2

]

1

2

(

2

[

x n

1

2

[

x n

1

4

+

]

1

2

3

]

[

y n

1

+

4

[

x n

1

x n

2

S ,

1

y

1

n . Prin urmare:

[

]

1

=

x n

2

= 2

= 2

[ ]

[

]

2

2

2

+

4

+

5

2

[

2

]

+

x n

x n

1

x n

[

[

[

x n

1

x n

1 1

[

]

y n

2

În final, pentru sistemul S , avem:

b.

y[n]= 2x[n2]+ 5x[n3]+ 2x[n4]

] = 2 x [ n − 2 ] + 5 x [ n − 3

Figura P3.2

Pentru schema din figura P3.2 se poate scrie:

[

y n

1

]

=

2

= 2

=

2

[

]

+

4

[

1

]

x n

1

x n

1

1

2

=

[

x n

2

2

]

+

[

x n

2

[

x n

2

2

]

+

5

[

x n

2

y n

2

3

]

3

]

+

+

4

[

x n

2

2

[

x n

2

2

]

2

[

 

2

]

+

4

y n

[

1

3

]

]

=

+

1

2

Rezultă în final:

y[n]= 2x[n2]+ 5x[n3]+ 2x[n4]

Deci, nu se schimbă relația intrare-ieșire pentru sistemul S , dacă se inversează ordinea

sistemelor S

1

cu

S

2

.

Problema 4

Se consideră sistemul în timp continuu, descris de ecuația diferențială:

având condiții inițiale nule.

d y t

2

()

dt

2

+ 2 t

()

dy t

dt

+

t y t

2

()

=

()

x t

a. Să se studieze liniaritatea sistemului

b. Să se studieze invarianța în timp a sistemului

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

Rezolvare Problema 4

a.

d y t

2

()

dt

2

+ 2 t

()

dy t

dt

+

t y t

2

()

=

()

x t

Liniaritate=aditivitate+omogenitate

i. aditivitate

Dacă la intrarea

x

1

( )

t

sistemul răspunde cu

y

1

( )

t

iar la intrarea

( )

x t sistemul răspunde cu

2

y

y

2

1

()

t

, atunci aplicarea sumei celor două semnale la intrare,

()

t +y

2

()

t

.

x

1

( )

t + x

2

( )

t va determina la ieșire

 

x

x

x

1

2

1

()

t

:

()

y t

1

()

t : y

2

()

t

()

t +x t : y t +y

2

1

()

()

2

t

()

 

x

x

1

2

()

t

()

t

t

=

=

d

2

y

dt

1

()

t

2

d

2

y

dt

2

()

t

2

+

+

t

=

d

2

(

2

t

2

t

()

dy t

1

+

t y

1

+

2

t y

2

dt

dy t

2

()

dt

y

1

()

t

+

y

2

())

t

()

t

2

()

t

2

t

d y

(

1

()

t

+

y

2

())

t

t

2

 

t

t

x

1

()

+

x

2

()

 

dt

2

+

dt

+

(

y

1

()

+

y

2

())

Deci, sistemul este aditiv

ii. omogenitate

Aplicarea unui semnal la intrare amplificat cu factorul α va determina la ieșire un semnal amplificat cu același factor.

αx(t)αy(t)

α

d y t

2

()

dt

2

2

t

+ α

()

dy t

dt

+α

t y t

2

()

=α

()

x t

Deci sistemul este şi omogen. În consecinţă el este liniar.

b.

Invarianța în timp

S{x(t)}y(t)

?

S x tt y tt

0

{

(

)}

(

0

)

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

La excitația

x

(

t t

0

)

, sistemul răspunde cu

y

t0

( )

t care reprezintă soluţia ecuaţiei diferenţiale:

(

x t

iar

(

x t

)

− =

0

t

y

(

t t

0

)

t

0 )

=

2

d y

t

0

()

t

dt

2

+

2

t

()

dy t

t

0

dt

+

2

t y

t

0

()

t

se obţine înlocuind în ecuaţia din enunţ variabila t cu variabila t-t 0 .

d y t

2

(

t

0

)

+

dt

2

2 (

t

t

0

)

(

dy t

t

0

)

dt

+

(

t

t

0

)

2

(

y t

t

0

)

Întrucât membrii drepţi ai celor două relații intrare-ieșire nu sunt identice, sistemul considerat nu este invariant în timp.

Problema 5

Se consideră sistemul în timp continuu cu intrarea x(t) și ieșirea y (t) unde:

y(t) = x(sin (t))

a. Este acest sistem cauzal ?

b. Dar liniar ?

Rezolvare Problema 5

a.

Sistemul

nu

este

cauzal,

deoarece

ieșirea

y (t)

poate

precede

intrarea.

De

exemplu:

y(π)=x(0)

b.

Se consideră intrările:

x

x

1

2

()

t

()

t

:

y

: y

1

2

()

t = x sin t

1

(

())

()

t = x sin t

2

(

())

Fie

x t =ax t +ax t

1

1

2

2

y t

=

=

=

(

1

2

()

()

()

()

ax

sin

())

t

1

(

sin

x

ax

())

t

+

()

ay t

1

1

+

()

ay t

2

2

2

(

sin

())

t

Deci, sistemul în cauză este liniar.

Problema 6

Să se determine dacă următoarele sisteme sunt liniare și invariante în timp:

a.

b.

y

y[n] = x[n +1]x[n 1]

[

n =x n2

]

2

[

]

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

Rezolvare Problema 6

a.

Fie

x

x

1

2

[

n y n =x n2 n y n =x n2

[

]

1

2

[

]

1

2

2

[

]

]

[

]

2

[

]

x n =ax n +ax n

1

1

2

2

[

]

[

]

[

]

[

y n

]

=

=

=

[

n

2

(

ax n

1

1

2

2

[

[

ax n

1

1

1

1

[

]

]

2

x

ay n + ay n

=

2

]

+

2

])

2

2

2

]

2

+

ax n

2

2

2

[

[

2

[

aax n

1

2

1

]

]

[

x n

2

2

]

+

ax n

2

2

2

2

[

2

]

Sistemul nu este liniar

S

{

x

[

unde

Deci:

nn =x n2 n =y nn

0

0

]}

2

[

]

[

0

]

y

[

nn =x n2 n

0

]

2

[

0

S x nn =y nn

0

{

[

]}

[

0

]

]

Sistemul este invariant in timp

b.

Fie

x n y n =x n+1 x n1

1

1

1

1

[

]

[

]

[

]

[

]

x n y n =x n+1 x n1

2

2

2

2

[

]

[

]

[

]

[

]

x n =ax n +ax n

1

1

2

2

[

]

[

]

[

]

[

y n

]

=

=

=

=

1

ax n

a

ay n + ay n

x n

[

+ −

1

[

1

]

x n

]

[

x n

1

[

[

]

[

]

1

1

1

(

1

[

x n

1

1

[

]

ax n

1

1

]

1

+ −

2

2

+ −

]

1

− +

1

])

+

ax n

2

2

a

2

(

[

+ −

x n

2

[

1

]

ax n

2

2

]

1

+ −

x n

2

[

[

1

1

]

])

Sistemul este liniar

S x nn =x n+1n x n1n =y nn

0

0

0

{

[

]}

[

]

[

]

[

y nn =x n+1n x n1n

0

0

[

]

[

]

[

0

]

0

]

Sistemul este invariant in timp

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

1. Probleme propuse

Problema 1

a. Se consideră semnalul

x n = a σ n

[

]

n

[

]

, cu 0 < a < 1 . Notând cu

[

s n

i

b.

calculaţi:

n =−∞

s

Arătaţi că:

n

=−∞

i

[

x

]

n = ?

2

[

n

]

=

n

=−∞

x

i

2

[

n

]

+

n

=−∞

x

p

2

[

n

]

.

c. Reprezentați grafic părţile pară şi impară ale semnalului

[

]

2

x n =nσ n .

[

]

]

partea sa impară,

Problema 2

Pentru semnalul din figura PP1.2, desenați:

a.) x(t + 3); b.) x(t / 2 2) ; c.) x(12t) ; d.) 4x(t / 4); e.) x(t / 2)δ (t +1) ; f.) x(2t 1) ;

g.) x(t)σ (t +1) σ (t 1)

;

h.) 0.5x(t)+  x(t)σ (t) .

 0.5 x ( t ) +  x ( − t )  σ 

Problema 3

Figura PP1.2

Se consideră sistemul în timp discret, a cărui relație de intrare-ieșire este dată de ecuația:

[

y n

]

n

+

2

=

k n

= −

2

[

x k

]

a. Să se studieze liniaritatea și invarianța în timp a sistemului.

b. Să se determine răspunsul la impuls al sistemului și să se reprezinte grafic acest răspuns.

c. Precizați, dacă sistemul este cauzal și justificați răspunsul.

Problema 4

Să se determine, dacă următoarele sisteme sunt:

1.

2.

3.

a.

liniare,

invariante în timp,

cauzale.

S{x[n]}= g [n] x[n], cu g [n] dat. b.

S

{

[ ]}

x n = e

d.

S x n

{

[ ]}

n

=

=

k n

0

x k , e. S{x[n]}= x[n]+ 3σ [n +1],

[

]

x[n]

c. S{x[n]}= 3x[n]2n ,

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

2. CONVOLUȚIA SEMNALELOR

1. Probleme rezolvate

Problema 1

Calculați și reprezentați grafic y[n] = x[n]h[n], unde:

[

x n

]

1,

= 

0,

3

n

in rest

8

Rezolvare Problema 1

[

y n

]

=

x n hn [ ] ∗ [ ] = ∑ x k h n [
x n hn
[
]
[
]
=
x k h n
[
]
[
k
]
k
=−∞
1.5
1
0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
x[n]

și

[

hn

]

1,

= 

0,

4

n

15

in rest

1.5 1 0.5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1.5
1
0.5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
h[n]

n

y[n]=x[3]h[n3]+x[4]h[n4]+x[5]h[n5]+x[6]h[n6]+x[7]h[n7]+x[8]h[n8]

Rezultă, în final:

[

y n

]

 n − 6, 7 ≤ n ≤ 11   6, 12 ≤ n
 n
− 6,
7
n
11
6,
12
≤ n ≤
18
= 
24
n
, 19
n
23
0,
in rest
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
25
30
y[n]

n

Probleme propuse pentru examenul de SEMNALE ȘI SISTEME

x2[n]

Problema 2

Se consideră sistemul DLIT cu schema din figura 1:

2 Se consideră sistemul DLIT cu schema din figura 1: Figura P2.1 unde a. Exprimați legătura

Figura P2.1

unde

a. Exprimați legătura dintre y[n] și u[n] și demonstrați că sistemul cu răspunsul la impuls,

h

2

[

n

]

[

= σ n

]

și D reprezintă un bloc de întârziere.

h

2

[

n

]

este un sumator.

b. Determinați și schițați răspunsul sistemului din figura P2.1, la semnalele cu graficele din figura P2.2.

c. Determinați și reprezentați grafic răspunsul la impuls al sistemului din figura P2.1.

 

1.5

 

1

1      
1      
 
1      
   

x1[n]

0.5

         
 
 
 
 
 
 
 

0

       
4
4
6
6
8
8
10
10

-2

 

0

   

2

     

n

Rezolvare Problema 2

a.

[

y n

]

=

[

u n

]

[

h n

2

]

=

[

u n

]

σ

[

n

]

=

1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 10
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
10

0

2

4

6

 

n

 

Figura P2.2

u k

[

]

σ

[

n

k

]

=

8

n

[

u k

k

=−∞

k

= −∞

]

2.5 2 1.5 1 0.5 0 -4 -2 0 2 4 6 8 n x3[n]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-4
-2
0
2
4
6
8
n
x3[n]

Deoarece y[n] se exprimă ca și suma eșantioanelor lui u[k] anterioare momentului n , se poate

afirma ca sistemul descris de

h

2

[

n

]

este un sumator.

b.

Semnalul

Rezultă, că:

u