Sunteți pe pagina 1din 34

OPERATORI LINIARI

Probleme rezolvate
1. Dac T (Km, Kn) i A BB' = [aij] nm(K) este
matricea lui T n perechea de baze canonice (B, B) din Km,
respectiv Kn, atunci are loc egalitatea rg T = dim [CA] (prin CA s-a
notat subspaiul generat de vectorii coloan ai matricei A).
Soluie. Folosind expresia analitic a operatorului T n
perechea de baze canonice (B, B), avem:
m

(*) yi = a ij x j , i = 1, n ,
j =1

i =1

j =1

unde x = x i ei i y = T( x ) = y j e 'j .
Din relaia (*) rezult
m
m
m

(y1, y2, ... , yn) = a1k x k , a 2 k x k , ... , a nk x k =


k =1

k =1
k =1
m

= x k ( a1k , a 2 k , ... , a nk ) ,
k =1

ceea ce implic Im T = [CA], adic rg T = dim [CA].


Observaie. Analog se poate arta c rg T = dim [LA], unde
[LA] este subspaiul generat de vectorii linie ai matricei A.
Deci au loc egalitile: rg T = dim [CA] = dim [LA].
2. Fie endomorfismul T : 3 3 a crui matrice n baza
canonic B = { e 1, e 2, e 3} este:
1 1 2
AB = 3 3 4 .

2 1 1

a) S se afle T( x ) pentru x 3 i T(1, -2, 3).


b) S se afle matricea operatorului T n baza B1 = {(2, 3, -1),
(0, -2, 1), (-1, -1, 1)}.
c) S se afle Im T i rg T.
91

CAPITOLUL III

d) S se afle Ker T i def T.


Soluie. a) Folosind liniaritatea lui T rezult
T( x ) = T(x1 e 1 + x2 e 2 + x3 e 3) = x1T( e 1) + x2T( e 2) + x3T( e 3) =
= x1(-1, 3, 2) + x2(1, 3, 1) + x3(2, 4, 1) =
= (-x1 + x2 + 2x3, 3x1 + 3x2 + 4x3, 2x1 + x2 + x3).
T(1, -2, 3) = (3, 9, 3).
b) Folosind formula A B1 = S -1. AB.S, unde S este matricea
0 1
2
S
B1, S = 3 2 1 , avem
schimbrii de baze B

1 1
1
1 2 1 1 2 2
0 1
1
1
A B1 =
4 3 1 3 3 4 3 2 1 .

7
5 2 4 2 1 1 1 1
1
c) Vectorii T( e 1), T( e 2), T( e 3) sunt liniar dependeni i o
combinaie liniar a lor este T( e 1) - 5T( e 2) + 3T( e 3) = 0 .
Im T = {T( x )| T( x ) = y1T( e 1) + y2T( e 2) + y3T( e 3), y1, y2, y3}=

= {T( x )| T( x ) = (5y1 + y2)T( e 2) + (y3 - 3y1)T( e 3), y1, y2, y3}=


= {T( x )| T( x ) = T( e 2) + T( e 3), , }.
O baz n Im T este format din vectorii T( e 2), T( e 3), deci
dim Im T = rg T = 2.
d) Ker T = { x 3 | T( x ) = 0R 3 }.
Egalitatea T( x ) = 0R 3 conduce la sistemul

x1 + x 2 + 2 x 3 = 0
1
5

3x1 + 3x 2 + 4 x 3 = 0 , cu soluia x1 = x3, x2 = x3 , x3 .


3
3
2x + x + x = 0

1
2
3
1
Ker T = { x 3 | x = x3(1, -5, 3), x3 }.
3
O baz n Ker T este format din vectorul (1, -5, 3), deci
dim Ker T = def T = 1.
92

OPERATORI LINIARI
3. Se d operatorul liniar T : 3 4 definit prin
T( x ) = (x1 - x2 + x3, -3x1 + 2x2 - 4x3, 3x1 - x2 + 5x3, x1 + x2 + 3x3),
pentru x 3.
a) S se scrie matricea operatorului n perechea de baze
canonice (B, B').
b) S se scrie matricea lui T n perechea de baze (B1, B1'),
unde B1 = {(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)},
B1' = {(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)}.
c) S se afle rg T i o baz pentru Im T.
d) S se afle Ker T i def T.
Soluie. a) Matricea operatorului este format, pe coloane, din
coordonatele imaginilor prin T ale vectorilor din baza B.
T( e 1) = T(1, 0, 0) = (1, -3, 3, 1) = e 1' - 3 e 2' + 3 e 3' + e 4';
T( e 2) = T(0, 1, 0) = (-1, 2, -1, 1) = - e 1' + 2 e 2' - e 3' + e 4';
T( e 3) = T(0, 0, 1) = (1, -4, 5, 3) = e 1' - 4 e 2' + 5 e 3' + 3 e 4',
1 1 1
3 2 4
.
adic ABB' =
3 1 5

1
3
1

b) Folosind formula schimbrii matricei unui operator la o


schimbare de baz,
S
S'
B1, B' B1',
A B1B1 ' = (S') -1. ABB' .S, unde B
0 1 1
cu S = 1 0 1 , S' =

1 1 0

1
1

0 0 0
1 0 0
rezult
1 1 0

1 1 1

93

CAPITOLUL III
0
0 0 1 1 1
1
0 1 1
1 1
0 0 3 2 4

1 0 1 =
A B1B1 ' =

0 1 1 0 3 1 5

1 1 0
1
1
3
0
0

1
1

2
0
0
2 9 1
.
=
6 15 3

0 4 0
c) rg T = rg [LA] = 2 deoarece
0
1 1 1 1 1 1 1 0
3 2 4 0 1 1 0 1 0
~
.
~
A=
3 1 5 0 2
0
2 0 0


0
1
3 0 2
2 0 0
1
Mulimea {T( e 1), T( e 2)} formeaz o baz n Im T.
d) Ker T = { x 3 | T( x ) = 0R 4 } =

= { x 3 | x = x3(2, -1, 1), x3 }.


O baz n Ker T este format din vectorul (2, -1, 1), deci def T = 1.

4. Fie endomorfismul T: 2[t] 2[t] definit prin


T(a0 + a1t + a2t2) = a0 + a1 + (a1 + a2)t + (a2 - a0)t2.
a) S se calculeze T(1 - 2t + 3t2).
b) S se scrie matricea endomorfismului T n baza canonic
din 2[t], B = {1, t, t2}.
c) S se scrie matricea endomorfismului T n baza
B' = {-1 + t + 3t2, -t + 2t2, 2 + 4t - t2}.
d) S se afle rg T i o baz pentru Im T.
e) S se afle Ker T i def T.
Soluie. a) T(1 - 2t + 3t2) = (1 - 2) + (-2 + 3)t + (3 - 1)t2 =
= - 1 + t + 2t2.
b) Deoarece T(1) = 1 - t2, T(t) = 1 + t, T(t2) = t + t2,
94

OPERATORI LINIARI
1 1 0
matricea lui T n baza B este AB = 0 1 1 .

1 0 1
2
1 0
c) Matricea schimbrii de baze este S = 1 1 4 , deci

3
2 1
2
1 0
AB' = S-1. AB . S = 1 1 4

3
2 1

2
1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 4 =

1 0 1 3
2 1

2
7 4 2 1 1 0 1 0
1
13 5 6 0 1 1 1 1 4 =
=

17
2 1 1 0 1 3
5
2 1
15 36
6
1
20 22 53 .
=

17
1
33
12
d) rg T = rangA = 2 i o baz n Im T este format din vectorii
T(1) = 1 - t2 i T(t) = 1 + t.
e) Ker T = {p 2[t] | T(p) = 0}.
Relaia T(p) = 0 este echivalent cu T(a0 + a1t + a2t2) = 0 + 0.t + 0.t2,
care conduce la sistemul liniar i omogen
a 0 + a1 = 0

a1 + a 2 = 0 , cu soluia a0 = a2 = -a1, a1 .
a a = 0
2
0

Deci Ker T = {p 2[t] | p(t) = -a1(1 - t + t2), a1 }.


O baz n Ker T este format din polinomul 1 - t + t2 i def T = 1.
95

CAPITOLUL III
5. Fie operatorul liniar T: 2[t] 3 definit prin
T(a0 + a1t + a2t2) = (-a1 - a2, -a1, a0 + a1 + a2).
a) S se calculeze T(1 - 2t + 3t2).
b) S se afle matricea operatorului liniar n perechea de baze
canonice (B, B').
c) S se afle matricea operatorului liniar n perechea de baze
(B1, B1'), unde B1 = {t + t2, t, t2 + 1},
B1' = {(2, 0, 3), (-1, 4, 1), (3, 2, 5)},
d) S se studieze dac T este inversabil i s se afle T -1.
Soluie. a) T(1 - 2t + 3t2) = (-1, 2, 2).
b) Se calculeaz T(1) = (0, 0, 1) = e 3,
T(t) = (-1, -1, 1) = - e 1 - e 2 + e 3, T(t2) = (-1, 0, 1) = - e 1 + e 3.
0 1 1
ABB' = 0 1 0 .

1
1 1
S

S'

c) A B1B1 ' = (S') -1. ABB' .S, unde B


B1, B' B1'.
A B1B1 '

2 1 3
= 0 4 2

3 1 5

0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 =

1 1
1 1 0 1

40
46
8 14 2 1 1
18
72
1
1
4 1 1 0 = 21
11
14 .
6
1
=
6

6
12 5 8 2
1
2
45 25 28

d) Ker T = {p 2[t] | T(p) = 0 R 3 }. Din T(p) = 0 R 3 rezult


sistemul liniar omogen
a1 a 2 = 0

= 0 , a crui matrice are rangul 3.


a1
a + a + a = 0
0 1 2
96

OPERATORI LINIARI

Sistemul admite numai soluia banal a0 = a1 = a2 = 0.


Deoarece def T = 0 rezult c T este inversabil i exist
-1
T : 3 2[t].
Din relaia T -1( x ) = p rezult T(p) = x , adic sistemul
a 1 a 2 = x1

= x 2 , cu soluia a0 = x1 + x3, a1 = -x2, a2 = -x1 + x2.


a1
a + a + a = x
0 1 2
3
-1
Deci T (x1, x2, x3) = (x1 + x3) - x2t + (-x1 + x2)t2.
Matricea operatorului T -1 n perechea de baze canonice este
1
0 1
0 1 1
1
1
CB' B = 0 1 0 = 0 1 0 = A BB
' .

1 1 0
1
1 1
n general, matricea operatorului T -1 este inversa matricei
operatorului T.
Expresia operatorului T -1 se poate calcula i direct:
0 1 x1 x 1 + x 3
1
1 .

T -1(x1, x2, x3) = A BB


1 0 x 2 = x 2 .
' XB' = 0

1 1 0 x 3 x1 + x 2
6. Se d operatorul liniar T: 2[t] 2 prin matricea sa
4 1 3
n bazele canonice din 2[t], respectiv 2.
ABB' =

2 3 1
a) S se afle T(a0 + a1t + a2t2), T(1 - t + t2).
b) S se afle matricea operatorului T n bazele:
B1 = {1 - t + t2, 1 + t - t2, t2 + t - 1},
B1' = {{(1, -2), (2, -1)}.
c) S se afle rg T i o baz pentru Im T.
d) S se afle def T i o baz pentru Ker T.
Soluie. a) Din definiia matricei unui operator liniar rezult c
T(1) = 4 e 1 - 2 e 2, T(t) = - e 1 + 3 e 2, T(t2) = 3 e 1 + e 2. Avem
97

CAPITOLUL III

T(a0 + a1t + a2t2) = a0T(1) + a1T(t) + a2T(t2) =


= a0(4 e 1 - 2 e 2) + a1(- e 1 + 3 e 2) + a2(3 e 1 + e 2) =
= (4a0 - a1 + 3a2) e 1 + (-2a0 + 3a1 + a2) e 2 =
= (4a0 - a1 + 3a2, -2a0 + 3a1 + a2).
2
T(1 - t + t ) = (8, -4).
S

S'

B1, B' B1',


b) A B1B1 ' = (S') -1. ABB' .S, unde B

1 1
1
S = 1 1
1 , S' =

1 1 1

2
1
2 1 .

c) rg T = 2 i o baz pentru Im T este {T(1), T(t)}.


d) def T = 1 i o baz pentru Ker T este {1 + t - t2}.
7. Fie -spaiul vectorial C2() = {f | f: , f, f , f
continue} i S = {f1, f2, f3}, unde f1 = 3, f2 = 3 x, f3 = 3 x ex,
un sistem de vectori din C2().
a) S se arate c S este un sistem liniar independent.
b) S se arate c operatorul D1: [S] [S] definit prin
D1(f) = f este liniar i s se determine matricea sa n baza S.
c) S se arate c operatorul D2 : [S] [S] definit prin
D2(f) = f este liniar i s se determine matricea sa n baza S.
Soluie. a) Din orice combinaie liniar f1 + f2 + f3 = 0, ,
, rezult = = = 0. Mulimea de vectori S este liniar
independent i genereaz [S], deci formeaz o baz pentru [S].
b) Avem D1(f1) = 0,
1
D1(f2) = -1 = - f1,
3
1
D1(f3) = -1 ex = - f1 f2 + f3.
3

98

OPERATORI LINIARI
1
1

3
3

AS = 0 0 1 .

1
0 0

b) D2(f1) = 0, D2(f2) = 0, D2(f3) = -ex = -f2 + f3.


0 0 0
BS = 0 0 1 .

0 0 1
8. Pe spaiul vectorial n[x] se consider aplicaia

A: n[x] n[x] definit prin A(p(x)) = p(x + 1) p(x).


a) S se arate c aceast aplicaie este liniar.
b) S se afle matricea operatorului n baza canonic din
spaiul n[x].

Soluie. a) Pentru orice p1, p2 n[x] i , are loc


relaia
A((p1 + p2)(x)) = (p1 + p2)(x + 1) - (p1 + p2)(x) =
= p1(x + 1) + p2(x + 1) - p1(x) - p2(x) =

= [p1(x + 1) - p1(x)] + [p2(x + 1) - p2(x)] =


= A(p1(x)) + A(p2(x)),
ceea ce nseamn c aplicaia A este un operator liniar.
b) Deoarece
A(1) = 1 1 = 0,
A(x) = (x + 1) x = 1,
A(x2) = (x + 1)2 x2 = x2 + 2x + 1 - x2 = 2x + 1,
A(x3) = (x + 1)3 x3 = 3x2 + 3x + 1,

99

CAPITOLUL III
4

A(x ) = (x + 1)

4
4
k k
x = C 4 x - x = C k4 x k =
k =1
k =0
2 2
1
0
C 4 x + C 4 x + C 4 = 4x3 + 6x2 + 4x
4

= C14 x3 +
..........................

n 1

k =0

k =0

+ 1,

A(xn) = (x + 1)n xn = C kn x k - xn = C kn x k =
= 1 + C1n x + C 2n x2 + C 3n x3 + + C nn 1 xn-1.
Matricea operatorului A este
1
1 ...
1
0 1 1
0 0 C1 C1 C1 ... C1
2
3
4
n

0 0 0 C 32 C 24 ... C 2n

3
3
0
0
0
0
C
...
C
4
n .

... ... ... ... ... ... ...

n 1
0
0
0
0
0
...
C
n

0 0 0
0
0 ...
0
9. Se d operatorul liniar T: 3 3 definit prin T( u i) = v i ,
i = 1, 2, 3, unde u 1 = (0, 0, 1), u 2 = (0, 1, 1), u 3 = (1, 1, 1),
i v 1 = (2, 3, 5), v 2 = (1, 0, 0), v 3 = (0, 1, -1).
a) S se afle matricea operatorului n baza canonic din 3.
b) S se afle matricea operatorului n baza B1 = { u 1, u 2, u 3}.
c) S se afle T 1( x ) i n particular T 1 (2, 1, 5).
Soluie. a) Din relaiile
T( e 3) = T( u 1) = v 1 = 2 e 1 + 3 e 2 + 5 e 3,
T( e 2 + e 3) = T( u 2) = v 2 = e 1,
T( e 1 + e 2 + e 3) = T( u 3) = v 3 = e 2 - e 3,
rezult
T( e 3) = 2 e 1 + 3 e 2 + 5 e 3,
T( e 2) = e 1 - T( e 3) = - e 1 - 3 e 2 - 5 e 3,
T( e 1) = e 2 - e 3 - T( e 2) - T( e 3) = - e 1 + e 2 - e 3.
100

OPERATORI LINIARI
1 1 2
Matricea operatorului este AB = 1 3 3 .

1 5 5

b) A B

0 0 1
= 0 1 1

1 1 1

1 1 2 0 0 1 2 0 2
1 3 3 0 1 1 = 1 1 1 .


1 5 5 1 1 1 2 1
0

c) Din rg T = rg A = 3 rezult c T este injectiv, deci exist T 1.


5x 2 + 3x 3
0 5 3 x 1
1
1
Y = A B1 XB = 8 3 5 x 2 = 8x1 3x 2 + 5x 3


8
8
8x1 4 x 2 + 4 x 3
8 4 4 x 3
5
1
T 1 (2, 1, 5) = 3 .
4
0

10. Pe spaiul liniar n 1[t] se consider operatorul liniar

D: n 1[t] n 2[t] definit prin D(p(t)) = p(t).

t k 1
,
a) S se arate c B = {f1, f2, , fn}, unde fk(t) =
(k 1) !

k = 1, n , este o baz pentru n 1[t].


b) S se scrie matricea AB a operatorului D n baza B.
c) S se afle rg D i s se precizeze dac D este inversabil.
Soluie. a) Pentru a arta c B este baz n spaiul linar
n 1[t] este suficient s artm c vectorii fk(t), k = 1, n , sunt liniar
independeni, deoarece dim n 1[t] = n.

101

CAPITOLUL III
n

Din relaia k f k ( t ) = 0 = 0 + 0.t + 0.t2 + + 0.tn 1


k =1
2

t
t
t n 1
1 1 + 2 + 3 + + n
= 0, deci k = 0, k = 1, n .
1!
2!
(n 1)!
Avem
D(f1(t)) = f1(t) = 0 = 0. f1(t) + 0.f2(t) + + 0.fn(t),
1
D(f2(t)) = f2(t) = = 1 = 1. f1(t) + 0.f2(t) + + 0.fn(t),
1!
2t
t
= = f2(t) = 0.f1(t) + 1.f2(t) + 0.f3(t) +
D(f3(t)) = f3(t) =
2! 1!
.
+ 0 fn(t),

(n 2) t n 3
t n 3
=
= fn - 2(t) =
D(fn - 1(t)) = fn - 1(t) =
(n 2)!
(n 3)!
= 0.f1(t) + 0.f2(t) + 0.f3(t) + + 1.fn-2(t) + 0.fn-1(t) + 0.fn(t),
(n 1) t n 2
t n 2
D(fn(t)) = fn(t) =
=
= fn - 1(t) =
(n 1)!
( n 2) !
= 0.f1(t) + 0.f2(t) + 0.f3(t) + + 0.fn-2(t) + 1.fn-1(t) + 0.fn(t).
0 1 0 0 ... 0 0
0 0 1 0 ... 0 0

0 0 0 1 ... 0 0

Deci AB = ... ... ... ... ... ... ... n().


0 0 0 0 ... 1 0

0
0
0
0
...
0
1

0 0 0 0 ... 0 0
b) rg D = rg A = n 1.
Din relaia dimensiunilor, dim n 1[t] = rg D + def D,
rezult c def D = n (n 1) = 1, ceea ce nseamn c D nu este
injectiv, deci D nu este inversabil.
.

102

OPERATORI LINIARI
1 2
11. Fie matricea C =
i operatorii liniari

1
1

Ti : 2() 2(), i = 1, 2, 3, definii prin T1(A) = CA,


T2(A) = AC, T3(A) = CA AC.
a) S se afle expresiile operatorilor liniari Ti, i = 1, 2, 3 n
baza canonic din 2().
b) S se afle matricele operatorilor Ti, i = 1, 2, 3 n baza
canonic din 2().
c) S se afle matricele operatorilor Ti, i = 1, 2, 3 n baza
1 1 1 1 1 1 1 1
B1 =
, 1 1, 1 2 , 0 1 .
1

x x2
Soluie. a) A = 1
2() avem
x
x
3
4
1 2 x1 x 2 x 1 + 2 x 3 x 2 + 2 x 4
T1(A) =
= x + x x + x ,
x
x

1
1

3
1
4
3
2
4
x
T2(A) = 1
x 3

x 2 1 2 x1 x 2
=
x 4 1 1 x 3 x 4

2x x 2
T3(A) = CA AC = 3
x1 + x 4

2 x1 + x 2
,
2 x 3 + x 4

2 x 4 2 x1
.
x 2 2 x 3

1 2 1 0 1 0
b) T1(E11) =
0 0 = 1 0 =

1
1

.
.
.
= 1 E11 + 0 E12 + (-1) E21 + 0. E22,
1 2 0 1 0 1
T1(E12) =
0 0 = 0 1 =

1
1

.
.
.
= 0 E11 + 1 E12 + 0 E21 + (-1) . E22,
103

CAPITOLUL III
1 2 0 0 2 0
T1(E21) =
1 0 = 1 0 =

1
1

.
.
.
= 2 E11 + 0 E12 + 1 E21 + 0. E22,
1 2 0 0 0 2
T1(E22) =
0 1 = 0 1 =

1
1

.
.
.
= 0 E11 + 2 E12 + 0 E21 + 1. E22.

Matricea operatorului T1 n baza { E11, E12, E21, E22} este


1 0 2 0
0 1 0 2
1
.
AB =
1 0 1 0

0 1 0 1
Analog se obin matricele operatorilor T2, respectiv T3:
0 1 2 0
1 1 0 0
2 1 0 0
2 0
0 2
2
3
, AB =
.
AB =
0 1
0 0 1 2
1 0

0 1 2 0
0 0 1 1
S

F1 =
F2 =
F3 =
F4 =

c) Matricea schimbrii de baze S, B B1, se obine din:


1 1
.
.
.
.
1 1 = 1 E11 + 1 E12 + 1 E21 + (-1) E22,

1 1
.
.
.
.
1 1 = 1 E11 + 1 E12 + 1 E21 + 1 E22,

1 1
.
.
.
.
1 2 = 1 E11 + (-1) E12 + 1 E21 + 2 E22,

1 1
.
.
.
.
0 1 = 1 E11 + 1 E12 + 0 E21 + 1 E22

104

OPERATORI LINIARI
1 1 1 1
1 1 1 1
.
i este S =
1 1 1 0

1 1 2 1
Matricele operatorilor T2 , T3 n baza B1 se obin cu formulele
A iB1 = S 1 . A iB . S , i = 1, 2, 3.

12. Fie operatorul liniar T : 2() 2(), dat prin


matricea sa n baza canonic,
0
2
4
1
1 1
1 1

AB =
1 1 1 1

1
1
5
2
a) S se afle expresia operatorului liniar T n baza canonic
din 2().
b) S se afle matricea operatorului T n baza
0 1 1 0 1 1 1 1
B =
, 1 1, 0 1, 1 0 .
1
1


c) S se afle rg T i o baz pentru Im T.


d) S se afle def T i o baz pentru Ker T.
Soluie. a) Din matricea AB a operatorului T rezult
T(E11) = 1. E11 + (-1) . E12 + 1 . E21 + 2. E22,
T(E12) = 0. E11 + 1. E12 + (-1) . E21 + 1. E22,
T(E21) = 2. E11 + 1. E12 + (-1) . E21 + 1. E22,
T(E22) = 4. E11 + (-1) . E12 + 1 . E21 + 5. E22.
Expresia operatorului T este
x x2
T(A) = T( 1
) = T(x1E11 + x2E12 + x3E21 + x4E22) =
x
x
3
4
= x1T(E11) + x2T(E12) + x3T(E21) + x4T(E22) =

105

CAPITOLUL III
2 1
4 1
0 1
1 1
= x1
+
+
+
x
x
x
2
3
4
=

1
2
1
1
1
1
1
5

+ 2x 3 + 4x 4
x
= 1
x1 x 2 x 3 + x 4
x
pentru A = 1
x 3

x1 + x 2 + x 3 x 4
,
2x1 + x 2 + x 3 + 5x 4

x2
2().
x 4

b) Matricea operatorului T n baza B este dat de formula


0 1 1 1
1 0 1 1
S
.
-1.
.
AB = S AB S, unde B B, S =
1 1 0 1

1 1 1 0
c) rg T = rg AB = 2; o baz pentru Im T este {T(E11), T(E12)}.
x x2
0 0
,
T(X)
=
d) Ker T = {X 2() | X = 1

0 0 }
x
x

3
4
Din relaia T(X) = O2 rezult sistemul liniar omogen
x1 + 2x 3 + 4x 4 = 0
x + x + x x = 0
1
2
3
4

x1 x 2 x 3 + x 4 = 0
2x1 + x 2 + x 3 + 5x 4 = 0
cu soluia x1 = -2x3 - 4x4, x2 = -3x3 - 3x4, x3, x4 .
2x 3 4x 4 3x 3 3x 4
KerT = {X2()| X=
, x3, x4} =
x
x

3
4
2 3
4 3
+
x
= {X 2()| X = x3
4

0
, x3, x4 }.
1
0
1

106

OPERATORI LINIARI
2 3 4 3
Sistemul format din matricele {
, 0
}
1
0
1

genereaz Ker T i este liniar independent, deci formeaz o baz


pentru Ker T; def T = 2.

13. S se arate c polinomul caracteristic al matricei


A 4(K) este
P() = (-1)4 (4 S13 + S22 S3 + S4),
unde Si, i = 1, 4 , reprezint suma minorilor principali de ordinul i ai
matricei A I4 .
Soluie. Din definiie
a 11
a 12
a 13
a 14
a 21
a 22
a 23
a 24
P() = det (A I4) =
=
a 31
a 32
a 33
a 34
a 41
a 42
a 43
a 44

a11
a12
a13
a14
a12
a13
a14
a
a a 23
a 24
0 a 22 a 23
a 24
+
=
= 21 22
a 31
a 32
a 33 a 34
0
a 32
a 33 a 34
a 41
a 42
a 43
a 44 0
a 42
a 43
a 44
a11
a
= 21
a 31
a 41

a12
a13
a14
a11 0
a13
a14
a 22
a 23
a 24
a
a 23
a 24
+ 21
+
a 32 a 33 a 34
a 31 0 a 33 a 34
a 42
a 43
a 44
a 41 0
a 43
a 44

0
+
0
0

0
a 12
a13
a14
a13
a 14
a 22
a 23
a 24
0 a 23
a 24
+
=
a 32 a 33 a 34
0
0 a 33 a 34
a 42
a 43
a 44
0
0
a 43
a 44

107

CAPITOLUL III
a11
a
= 21
a 31
a 41

a12
a 22
a 32
a 42

a13
a14
a11
a 23
a 24
a
+ 21
a 31
a 33
a 34
a 41
a 43 a 44

a12 0
a14
a 22 0
a 24
+
a 32 a 34
a 42 0 a 44

a11 0
a

+ 21
a 31 0
a 41 0

a 13
a14
a11 0
0
a14
a 23
a 24
a
0
a 24
+ 21
+
a 31 0 a 34
a 33
a 34
a 41 0
0 a 44
a 43 a 44

0
+
0
0

a13
a14

a 23
a 24
0
+
0
a 33
a 34
0
a 43 a 44

a12
a 22
a 32
a 42

a 12 0
a14
a 22 0
a 24
+
a 32 a 34
a 42 0 a 44

0
0
+
0
0
0
0

a 13
a 14
0
a 14
0
a 23
a 24
0 0
a 24
+
=
0
0 a 34
a 33
a 34
0
0
0 a 44
a 43 a 44

a11
a
= 21
a 31
a 41

a12
a 22
a 32
a 42

a13
a 23
a 33
a 43

a11
a
+ 21
a 31
a 41

a12 0
a 22 0
a 32
a 42 0

a14
a 11
a 24
a
+ 21
a 34
a 31
a 44
a 41
a14 a11
a 24 a 21
+
a 34 a 31
a 44 a 41

a 12
a 22
a 32
a 42

a 13 0
a 23 0
+
a 33 0
a 43

a12 0
0 a11 0
a 22 0
0 a 21
+
a 32 0 a 31 0
a 42 0 a 41 0

108

a13
a 23
a 33
a 43

a14
a 24
+
a 34
a 44

OPERATORI LINIARI
a11 0
a

+ 21
a 31 0
a 41 0

a13 0 a11 0
0
a 23 0 a 21 0
+
a 33 0 a 31 0
0
a 43 a 41 0

0
+
0
0

a12
a 22
a 32
a 42

a13
a 23
a 33
a 43

0
+
0
0

0
a12 0
0
0
a 22 0
0
+
a 32 0
0
0
a 42 0
0
0

0
0
0 0
+
0
0
0
0
0

a14
a 24
0
+
a 34
0
a 44
0

a14 a11 0
0
0
a 24 a 21 0
0
+
+
a 34 a 31 0 0
a 44 a 41 0
0

a13 0
a 23 0
0
+
0
a 33 0
a 43 0

a 12
a 22
a 32
a 42

a13
a 23
a 33
a 43

a14 0
a 24
0
+
a 34
0
0
a 44
0
0

a14
a 24
+
a 34
a 44

a13 0
a 23 0
+
a 33 0
a 43

a14
0
0
0
a 24
0 =
+ 0 0
0
0 0
a 34
0
0
0
a 44

= (-)4 + (-)3(a11 + a22 + a33 + a44) + (-)2(


+

a12 0
a 22 0
a 32
a 42 0

a
a
a11 a12
+ 11 13 +
a 21 a 22
a 31 a 33

a
a
a
a
a11 a14
a
a
+ 22 23 + 22 24 + 33 34 ) +
a 41 a 44
a 32 a 33
a 42 a 44
a 43 a 44

a 11 a 12 a 13
a11 a13 a14
a11 a12 a14
+ (-) ( a 21 a 22 a 23 + a 21 a 22 a 24 + a 31 a 33 a 34 +
a 41 a 42 a 44
a 31 a 32 a 33
a 41 a 43 a 44
1

109

CAPITOLUL III
a 22 a 23 a 24
+ a 32 a 33 a 34 ) + det A = (-1)4(4 - S13 + S22 S3 + S4).
a 42 a 43 a 44

Observaie. Polinomul caracteristic al matricei A n(K)

este
P() = (-1)n (n S1n - 1 + S2n - 2 S3n - 3 + + (-1)n Sn),
unde Si, i = 1, n , reprezint suma minorilor principali de ordinul i ai
matricei A In .
Din forma lui P() se observ c:
9 S1 = tr A = a11 + a22 + + ann ,
9 Sn = P(0) = det (A 0In) = det A.
Deoarece 12n = Sn = det A, rezult c o matrice
nesingular are toate valorile proprii nenule.
14. Fie A n(K). S se arate c:
a) Matricele A, At au aceleai valori proprii.
b) Dac este valoare proprie pentru A, atunci k este valoare
proprie pentru Ak, k 2.
c) Dac A este matrice nesingular cu polinomul caracteristic
P(), atunci polinomul caracteristic pentru A-1 este
1
(1) n n
P( ) .
R() =

P(0)
t
Soluie. a) det (A - In) = det (A - In).
b) det(Ak - kIn) = det(A - In)(Ak - 1 + Ak - 2 +...+ k - 2A + k - 1In) =
= det (A - In) . det (Ak - 1 + Ak - 2 + ... + k - 2A + k - 1In).
c) A nesingular implic P(0) 0.
1
1
1
det A
P( ) = det(A - I n ) = det(- )A(A -1 - I n ) =
R () =
n

( - )
P(0)
=
R () .
(- ) n

110

OPERATORI LINIARI

Din relaia demonstrat rezult c dac este valoare proprie


1
pentru A, atunci este valoare proprie pentru A-1.

15. S se arate c dou matrice asemenea A, B n(K) au


acelai polinom caracteristic.
Soluie. Deoarece A, B sunt asemenea, exist o matrice
nesingular C astfel nct B = C 1AC.
det (B In) = det (C 1AC - C 1C) = det C 1(A - In)C =
= det C 1 . det (A - In) . det C = det (A - In).
16. S se afle ecuaia caracteristic a matricei
1 1 2
A = 3 3 6 .

2 2 4
Soluie. Ecuaia caracteristic a matricei A n() se poate
scrie sub forma
n + p1n - 1 + p2n - 2 + p3n - 3 + + pn - 1 + pn = 0,
n care coeficienii p1, p2, , pn sunt soluiile sistemului
s1 + p1 = 0
s + s p + 2p = 0
2
2 1 1
(relaiile lui Newton),
s 3 + s 2 p1 + s1p 2 + 3p 3 = 0
......

s n + s n 1p1 + s n 2 p 2 + ... + s1p n 1 + np n = 0

unde: s1 = tr A = 1 + 2 + + n ,
s2 = tr A2 = 12+ 22+ + n2,
..
sk = tr Ak = 1k+ 2k+ + nk.
n cazul problemei, puterile matricei A sunt:

111

CAPITOLUL III
1 1 2
1 1 2
A2 = 2 3 3 6 , A3 = 4 3 3 6 ,

2 2 4
2 2 4

deci s1 = tr A = 2, s2 = tr A2 = 4, s3 = tr A3 = 8.
Din sistemul
=0
2 + p1

= 0 , rezult p1 = -2, p2 = p3 = 0.
4 + 2p1 + 2p 2
8 + 4p + 2p + 3p = 0
1
2
3

Deci ecuaia caracteristic este 3 - 22 = 0.


17. S se afle valorile i vectorii proprii pentru matricea
sin sin 2
0

0
sin 2 , unde k, + 2k.
A = sin

3
sin 2 sin
0
Soluie. Ecuaia caracteristic este
- (sin2 + sin22 + sin sin2) - sin2 sin2(1 + 2cos) = 0.
1
Pentru cos obinem valorile proprii 1 = sin + sin2,
2
2 = -sin, 3 = -sin2 i vectorii proprii corespunztori:
u 1 = (1, 1, 1), u 2 = (1, -1 - 2cos, 1), u 3 = (2cos, 2cos, -1 - cos).
3

a11 a12
a
a 22
18. S se arate c matricea A = 21
...
...

a n1 a n 2
n

... a1n
... a 2n
, unde
... ...

... a nn

numerele aij , i, j = 1, n , sunt nenegative i a ij = 1, admite pe = 1


j =1

ca valoare proprie.
112

OPERATORI LINIARI
Soluie. Deoarece det (A - 1.I3) =
a11 1 a12
...
a1n
0
a12
...
a1n
a 21
a 22 1 ... a 2n
0 a 22 1 ... a 2n
=
=
= 0,
...
...
...
...
...
...
...
...
a n1
a n2
... a nn 1
0
a n2
... a nn 1
rezult c = 1 este valoare proprie (s-au adunat toate coloanele la
prima coloan).
19. Fie endomorfismul T: 3 3 definit prin
T( x) = (2x1 - 2x2 + 3x3, x1 + x2 + x3, x1 + 3x2 - 3x3),
pentru x = (x1, x2, x3) 3 n baza canonic a lui 3.
a) S se afle valorile i vectorii proprii;
b) S se determine subspaiile proprii i dimensiunile lor;
c) S se scrie matricea operatorului n baza format cu
vectorii proprii.
Soluie. a) Din definiia vectorilor proprii T( x) = x, x 0 ,
rezult sistemul
(2 ) x1 2x 2 + 3x 3 = 0

x1 + (1 ) x 2 + x 3 = 0
x + 3x + (1 ) x = 0
2
3
1
2 2
3
1
1 = 0,
Sistemul admite soluii nenule dac 1
1
3
1
adic 3 - 22 - 5 + 6 = 0,
din care rezult valorile proprii: 1 = -2, 2 = 1, 3 = 3.
Pentru a afla vectorul propriu corespunztor valorii proprii
1 = -2 se rezolv sistemul vectorilor proprii
4x1 2x 2 + 3x 3 = 0

x1 + 3x 2 + x 3 = 0 ,
x + 3x + x = 0
2
3
1
113

CAPITOLUL III

care admite soluia x1 = 11x2, x3 = -14x2, x2 .


Vectorii proprii sunt (11x2, x2, -14x2), x2 .
Analog, vectorii proprii corespunztori valorilor proprii
2 = 1, 3 = 3 sunt (x1, -x1, -x1), cu x1 , respectiv (x1, x1, x1), cu
x1 .
b) S(-2) = { x 3 | x = (11, 1, -14), }.
O baz pentru S(-2) este { u 1 = (11, 1, -14)}, deci dim S(-2) = 1.
S(1) = { x 3 | x = (1, -1, -1), }.
O baz pentru S(1) este { u 2 = (1, -1, -1)}, deci dim S(1) = 1.
S(3) = { x 3 | x = (1, 1, 1), }.
O baz pentru S(3) este { u 3 = (1, 1, 1)}, deci dim S(3) = 1.
c) Deoarece T( u 1) = (-2) u 1, T( u 2) = 1 u 2, T( u 3) = 3 u 3,
matricea lui T n baza { u 1, u 2, u 3} este
2 0 0
0 1 0 .

0 0 3
20. Folosind algoritmul lui Fadeev, s se afle polinomul
caracteristic i matricea asociat pentru
1 2 0
A = 2 2 2 .

0 2 3
Soluie. Algoritmul lui Fadeev permite calculul polinomului
caracteristic i al matricei asociate B() (orice coloan nenul a
matricei B(0) este vector propriu al matricei A, corespunztor
valorii proprii 0).
Ecuaia caracteristic va fi
n + p1n - 1 + p2n - 2 + ... + pn - 1 + pn = 0,
unde pentru determinarea coeficienilor pi, i = 1, n , se folosesc
formulele:
114

OPERATORI LINIARI
A1 = A,

p1 = tr A,
1
A 2 = AB1 ,
p 2 = tr A 2 ,
2
......................
...............................
1
A n 1 = ABn 2 , p n 1 =
tr A n 1 ,
n 1
1
A n = ABn 1 ,
p n = tr A n ,
n

B1 = A1 + p1I n ;
B2 = A 2 + p 2 I n ;
.................................
B n 1 = A n 1 + p n 1I n ;
Bn = A n + p n I n .

Matricea asociat valorii proprii este


B() = Inn - 1 + B1n - 2 + ... + Bn - 2 + Bn - 1.
n cazul problemei avem:
1 2 0
A1 = A = 2 2 2 , p1 = -tr A = -6,

0 2 3
5 2 0
B1 = A1 + p1I3 = 2 4 2 ,

0 2 3
1 6 4
1
1
A2 = AB1 = 6 0 2 , p2 = tr A2 = (-6) = 3,

2
2
4 2 5
2 6 4
B2 = A2 + p2I3 = 6 3 2 ,

4 2 2

115

CAPITOLUL III
0
10 0
1
A3 = AB2 = 0 10 0 , p3 = tr A3 =

3
0
0 10
Ecuaia caracteristic este
3 - 62 + 3 + 10 = 0,
deci valorile proprii sunt 1 = -1, 2 = 2, 3 = 5.
Matricea asociat este
2 0 0 5

B() = I32 + B1 + B2 = 0 2 0 + 2

0 0 2 0


2
2 6 4 5 + 2 2 + 6

+ 6 3 2 = 2 + 6 2 4 + 3

4 2 2
4
2 + 2

8 8
Pentru 1 = -1 se obine B(1) = 8 8

4 4
propriu corespunztor este u 1 = (2, 2, 1).
4 2
Pentru 2 = 2 se obine B(2) = 2 1

4 2
propriu corespunztor este u 2 = (2, -1, -2).
2 4
Pentru 3 = 5 se obine B(3) = 4 8

4 8
propriu corespunztor este u 3 = (1, -2, 2).

116

1
(-30) = 10.
3

0
4 2 +

2 3

2 + 2 .
2 3 2

4
4 , deci vectorul

2
4

4
2 , deci vectorul

4
4
8 , deci vectorul

OPERATORI LINIARI
21.
S
se
studieze
posibilitatea
diagonalizrii
3
3
endomorfismului T: definit prin:
a) T( x) = (4x1 + 6x2, -3x1 - 5x2, -3x1 - 6x2 + x3),
b) T( x) = (x1 - x2 + x3, 2x1 + 2x2 - x3, x1 - x2 + 2x3),
c) T( x) = (2x1 - x2 + 2x3, 5x1 - 3x2 + 3x3, -x1 - 2x3),
pentru x = (x1, x2, x3) 3.
Soluie. a) Matricea endomorfismului T n baza canonic din
6 0
4
3 este A = 3 5 0 .

3 6 1
4
6
0
Polinomul caracteristic, det (A - I3) = 3 5
0 =
3
6
1

= (1 - )(2 + - 2) are rdcinile 1 = -2, 2 = 3 = 1, care


reprezint valori proprii ale lui T.
Subspaiul propriu
S(1) = { x 3 | x = (-2x2, x2, x3), x2, x3 } =
= { x 3 | x = x2(-2, 1, 0) + x3(0, 0, 1), x2, x3 }
are o baz format din vectorii (-2, 1, 0), (0, 0, 1), dimS(1) = 2, care
este egal cu ordinul de multiplicitate al rdcinii 1.
Subspaiul propriu
S(-2) = { x 3 | x = (x1, - x1, - x1), x1 } =
= { x 3 | x = x1(1, -1, -1), x1 }
are o baz format din vectorul nenul (1, -1, -1); dim S(-2) = 1.
Endomorfismul este diagonalizabil i matricea sa n baza
format din vectorii proprii, B1 = {(-2, 1, 0), (0, 0, 1), (1, -1, -1)},
este

117

CAPITOLUL III
1 0 0
2 0 1
D = S- 1AS = 0 1 0 , unde S = 1 0 1 reprezint

0 0 2
0 1 1
matricea schimbrii de baz de la baza canonic la baza B1.

b) Matricea endomorfismului T n baza canonic din 3 este


1 1 1
A = 2 2 1 .

1 1 2
Valorile proprii sunt rdcinile ecuaiei caracteristice
( - 1)( - 2)2 = 0, adic 1 = 1, 2 = 3 = 2.
Subspaiul propriu
S(2) = { x 3 | x = (x1, x1, 2x1), x1 } =
= { x 3 | x = x1(1, 1, 2), x1 } are dimensiunea 1,
deci mai mic dect ordinul de multiplicitate al rdcinii = 2.
Endomorfismul nu este diagonalizabil.
c) Matricea endomorfismului T n baza canonic din 3 este
2 1 2
A = 5 3 3 .

1 0 2
Valorile proprii sunt rdcinile ecuaiei caracteristice
( + 1)3 = 0, adic 1 = 2 = 3 = -1.
Subspaiul propriu
S(-1) = { x 3 | x = (2x3, - x3, x3), x3 } =

= { x 3 | x = x3 (2, -1, 1), x3 } are dimensiunea


1, deci mai mic dect ordinul de multiplicitate al rdcinii = -1.
Endomorfismul nu este diagonalizabil.

118

OPERATORI LINIARI
22.
S
se
studieze
posibilitatea
diagonalizrii
4
4
endomorfismului T: definit prin T( e 1) = e 3, T( e 2) = e 4,
T( e 3) = - e 1, T( e 4) = -2 e 2, unde B = { e 1, e 2, e 3, e 4} este baza
canonic a -spaiului 4.
Soluie. Matricea endomorfismului n baza canonic este
0 0 1 0
0 0 0 2

A =
0
1 0 0

0
0 1 0

i are polinomul caracteristic det (A - I4) = (2 + 1)(2 + 2) cu


rdcinile 1 = i, 2 = -i, 3 = i 2 , 4 = - i 2 , care reprezint
valorile proprii ale lui T.
Subspaiile proprii sunt:
S(i) = { x 4 | x = (x1, 0, -ix1, 0), x1 } =
= { x 4 | x = x1( 1, 0, -i, 0), x1 },

S(-i) = { x 4 | x = (x1, 0, ix1, 0), x1 } =


= { x 4 | x = x1( 1, 0, i, 0), x1 },
S(i 2 ) = { x 4 | x = (0, i 2 x4, 0, x4), x4 } =
= { x 4 | x = x4(0, i 2 , 0, 1), x4 },

S(-i 2 ) = { x 4 | x = (0, -i 2 x4, 0, x4), x4 } =


= { x 4 | x = x4(0, -i 2 , 0, 1), x4 }.
Deoarece j i dim S(j) = 1, j {1, 2, 3, 4}, rezult c
T este diagonalizabil.
Matricea S a schimbrii de baz de la baza canonic a lui 4
la baza B1 format din vectorii proprii, B1={( 1, 0, -i, 0), ( 1, 0, i, 0),
(0, i 2 , 0, 1), (0, -i 2 , 0, 1)} este

119

CAPITOLUL III
0
1 1 0
0 0 i 2 i 2
,
S=
0
0
i i

1
0 0 1
0
0
i 0
0 i 0
0
-1
deci D = S AS =
0 0 i 2
0

0 i
0 0

23. Fie spaiul euclidian 3 dotat cu produsul scalar canonic i

endomorfismul f: 3 3 definit prin


1
2
2
2
1
2
2
2
1
f( x ) = ( x1 + x2 + x3, x1 + x2 - x3, x1 - x2 + x3),
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
pentru x = (x1, x2, x3) .
a) S se arate c f este endomorfism ortogonal;
b) S se scrie matricea lui f n baza canonic i s se arate c
este ortogonal.
Soluie. a) f este endomorfism ortogonal dac f ( x ) = x ,
x 3. Avem
1
f ( x ) 2 = [(x1 + 2x2 + 2x3)2 + (2x1 + x2 - 2x3)2 +(2x1 - 2x2 + x3)2]=
9
1
= (9x12 + 9x22 + 9x32) = x12 + x22 + x32 = x 2.
9
1
2
2
b) f( e 1) = e 1 + e 2 + e 3,
3
3
3
2
1
2
f( e 2) = e 1 + e 2 - e 3,
3
3
3
2
2
1
f( e 3) = e 1 - e 2 + e 3,
3
3
3
deci matricea lui f n baza canonic este
120

OPERATORI LINIARI
2
1 2
3 3
3
2 1
2
A=
.
3
3
3

2 2 1
3
3 3

2 1 2
2
1 2
3 3
3 3 3
3

2 1
2 2 1
2
. t

=
Deoarece A A =
3
3
3
3
3
3

2 2 1 2 2 1
3
3 3 3
3 3
rezult c A este matrice ortogonal.

1 0 0
0 1 0 = I ,
3

0 0 1

24. S se arate c dac 1, 2 sunt valori proprii distincte ale


unui endomorfism simetric f: En En, atunci S(1) i S(2) sunt
subspaii ortogonale.
Soluie. Pentru x S(1) i y S(2) f( x ) = 1 x ,
f( y ) = 2 y . Deoarece f este simetric, rezult c
< x , f( y )> = <f( x ), y >, deci < x , 2 y > = <1 x , y >
(1 - 2)< x , y > = 0 < x , y > = 0.
25. Endomorfismul f: 3 3 are n baza canonic B
2 4
1
matricea AB = 2 2 2 . S se arate c exist o baz

4 2 1
ortonormat n care matricea lui f are forma diagonal.
Soluie. Deoarece baza canonic din 3 este ortonormat i
AB este simetric, rezult c f este endomorfism simetric, deci
diagonalizabil.
121

CAPITOLUL III

Valorile proprii sunt soluiile ecuaiei caracteristice


( + 3)2( - 6) = 0, deci 1 = 2 = -3, 3 = 6.
Sistemul vectorilor proprii este
(1 ) x1 + 2 x 2 4 x 3 = 0

2 x1 ( 2 + ) x 2 2 x 3 = 0 .
4 x 2 x + (1 ) x = 0
1
2
3

Pentru = -3 obinem soluia x1 = , x2 = -2 + 2, x3 = ,


unde , *, deci subspaiul propriu corespunztor este
S(-3) = { x 3 | x = (1, -2, 0) + (0, 2, 1), , }.
Pentru = 6 obinem soluia x1 = 2, x2 = , x3 = -2, unde
*, deci subspaiul propriu corespunztor este
S(6) = { x 3 | x = (2, 1, -2), }.
O baz n S(-3) este { u 1, u 2}, unde u 1=(1,-2, 0), u 2 =(0, 2, 1).
Ortonormnd aceast baz, rezult:
v 1 = u 1,
< u 2 , v1 >
4
4 2

=
(
=
, , 1).
v 2 = u 2 - a v 1, a =
v
2
2
5
5
5
v1
Obinem baza ortonormat { w 1, w 2}, unde
v
v
2
5
1
4
2
w1 = 1 = (
,, 0), w 2 = 2 = (
,
,
).
v1
v2
5
5
3 5 3 5 3 5
O baz n S(6) este { u 3}, unde u 3 = (2, 1, -2). Deoarece S(-3)
i S(6) sunt subspaii ortogonale, normnd aceast baz, rezult
u
2 1 2
w 3 = 3 = ( , , ).
3 3 3
u3
Deci B' = { w 1, w 2, w 3} este o baz ortonormat n 3.
Din w 1, w 2 S(-3), w 3 S(6) rezult f( w 1) = -3 w 1,

122

OPERATORI LINIARI

f( w 2) = -3 w 2, f( w 3) = 6 w 3. Deci n baza ortonormat B' = BS,


4
2
1
5 3 5 3
2
2
1
, matricea lui f este
unde S =
3
5
3
5

5
2

3
3 5
3 0 0
AB' = 0 3 0 = StABS.

0 6
0
26. Se consider spaiul euclidian 2 dotat cu produsul scalar

uzual i endomorfismul f: 2 2 definit prin

f( x ) = (3x1 + x2, x1 + 3x2), pentru x = (x1, x2) 2.


a) S se arate c f este endomorfism simetric;
b) S se scrie matricea lui f n baza canonic i s se arate c
este simetric;
c) S se scrie matricea lui f n baza B' = { u 1, u 2}, unde
u 1= (1, 1), u 2 = (1, 2) i n baza ortonormat obinut din B'. Sunt
simetrice cele dou matrice?
Soluie. a) f este endomorfism simetric dac
< x , f( y )> = <f( x ), y >, x = (x1, x2), y = (y1, y2) 2.
Avem:
<f( x ), y > = (3x1 + x2)y1 + (x1 + 3x2)y2,
< x , f( y )> = x1(3y1 + y2) + x2(y1 + 3y2), de unde rezult egalitatea.
b) Fie B = { e 1, e 2} baza canonic din 2. Avem
f( e 1) = (3, 1) = 3 e 1 + e 2,
f( e 2) = (1, 3) = e 1 + 3 e 2,
3 1
deci matricea lui f n baza B este AB =
= ABt.

1 3
123

CAPITOLUL III

c) Din f( u 1) = (4, 4) = 4 u 1,
f( u 2) = (5, 7) = 3 u 1 + 2 u 2,

4 3
t

A
.
rezult c matricea lui f n baza B' este AB' =
B'

0
2

Ortogonalizm baza B' utiliznd procedeul Gram-Schmidt.


< u 2 , v1 > 3
v 1 = u 1 = (1, 1), v 2 = u 2 - a v 1, a =
=
2
2
v1
1 1
v 2 =(- , ). Rezult baza ortogonal { v 1, v 2}.
2 2
Normnd aceast baz obinem baza ortonormat B'' = { w 1, w 2},
v
v
1
1
(1, 1), w 2 = 2 =
(-1, 1).
unde w 1 = 1 =
v1
v2
2
2
1
(4, 4) = 4 w 1,
Din f( w 1) =
2
1
f( w 2) = (- 2 , 2 ) = w 2,
2
4 0
1 = AB''t.
rezult c matricea lui f n baza B'' este AB'' =
0

124