Sunteți pe pagina 1din 1
PLANUL DE CURĂŢ ARE , DEZINFECŢIE, STERILIZARE CHIMICĂ ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ (1 tură

PLANUL DE CURĂŢARE, DEZINFECŢIE, STERILIZARE CHIMICĂ ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

(1 tură*) UNITATEA ……………………………………………………

1. PROGRAMUL DE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE PENTRU ÎNCĂPERI, CATEGORIA NON – CRITICĂ Responsabilă : femeie de servici…………… 2. PROGRAMUL DE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE PENTRU OBIECTE DE INVENTAR, CATEGORIA NON – CRITICĂ Responsabilă : asistentă ………………………… 3. PROGRAMUL DE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE PENTRU SUPRAFEŢE DE LUCRU, CATEGORIA SEMI – CRITICĂ Responsabilă : asistentă………………………………. 4. PROGRAMUL DE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE PENTRU INSTRUMENTAR STOMATOLOGIC, CATEGORIA CRITICĂ

Responsabilă : asistentă………………………………… 5. PROGRAMUL DE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE / STERILIZARE CHIMICĂ PENTRU MIC INSTRUMENTAR, CAT. CRITICĂ Responsabilă : asistentă………………………………….

6. APROVIZIONARE PERIODICĂ SUBSTANŢE SPECIFICE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE / STERILIZARE CHIMICĂ Responsabil : dr. …………………………………….

7. INSTRUCTAJ PERIODIC DESFĂŞURARE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE / STERILIZARE CHIMICĂ Responsabil : dr……………………………………

8. INSTRUCTAJ PROTECŢIA MUNCII SUBSTANŢE SPECIFICE CURĂŢARE / DEZINFECŢIE / STERILIZARE Responsabil : dr. ……………………………………

9. GESTIONAREA DEŞEURILOR MEDICALE BIO-CONTAMINATE ÎN VEDEREA INCINERĂRII Responsabilă : asistentă…………………….…… 10. SUPRAVEGHERE, CONTROL, MONITORIZARE, VALIDARE, OPTIMIZARE PERMANENTĂ OBIECTIVE 1-9 Responsabil : dr. ……………………………………

(*) Se adaptează în mod corespunzător pentru 2 ture