Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,FUNDENI” BUCUREŞTI


CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

DOSAR
ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ANUL I

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/


ELEVEI : .......................................... ....................................................................................................
.............
CLASA .....................................................................
COORDONATOR: .....................................................................................

1
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN SECŢIILE DE SPITAL

1. Personalul care lucrează în secţiile de spital cu profil de medicină internă, chirurgie,


ortopedie, oftalmologie, otorinolaringologie, psihiatrie etc. va respecta urmatoarele măsuri
de protecţia muncii:
a) dezinfecţia în timpul şi după terminarea lucrului;
b) dezinfecţia sălilor din serviciile respective;
c) respectarea riguroasă a regulilor de igienă;
d) purtarea echipamentului de protecţie, inclusiv a calotei, pentru toate cadrele medico-sanitare
din secţia de spital;
e) însuşirea şi respectarea normelor de tehnica securităţii muncii pentru aparatura medicală cu
care lucrează;
f) însuşirea şi respectarea tehnicilor corecte de examinarea şi investigarea bolnavilor, precum şi
de aplicarea terapeuticii;
g) schimbarea hainelor şi baie de curaţenie la ieşirea din serviciu pentru personalul sanitar care
lucrează în secţiile de boli infecto-contagioase, izotopi radioactivi etc.
Personalul care lucrează în secţiile şi serviciile de diagnostic şi tratament din spital, precum
şi cel din serviciile policlinicii va fi supus vaccinărilor la indicaţia Inspectoratului sanitar de
stat.
Se vor lua măsuri ca în toate secţiile şi serviciile din spital şi din policlinică, lumina
artificială şi temperatura încaperilor să fie suficiente, uniforme şi constante.
2. Personalul medico-sanitar de toate specialitaţile este obligat a se spăla pe mâini cu apă şi
săpun înainte şi după examinarea unui bolnav sau după aplicarea unei proceduri terapeutice.
O grijă deosebită pentru dezinfecţia mâinilor o va avea personalul din secţiile de
oftalmologie şi otorinolaringologie.
3. Bolnavii nu vor fi aduşi în saloane pentru internare decât după ce vor fi luate măsurile de
igienă necesare ( îmbăiere, depunerea efectelor la garderobă, primirea lenjeriei de corp de la
spital etc). La externare nu vor fi îmbracaţi cu efecte aduse de acasa în saloane, ci la baie.
4. Pe fiecare coridor şi la intrarea în salon se va afişa un regulament cuprinzând măsurile de
protecţia muncii. Personalul medical, mediu şi de îngrijire va purta obligatoriu întregul
echipament de protecţie, iar halatele le vor purta complet închise la gât.
5. Când bolnavul tuşeşte sau strănută se va evita să se stea în faţa acestuia şi i se va indica să
folosească în acest caz batista. Când se vorbeşte cu bolnavul se va păstra distanţa de 80-100
cm.
În saloanele cu bolnavi pulmonari gravi, tuşitori, cu baciloscopie pozitivă se va purta mască
de tifon.
6. Pentru prevenirea contaminărilor, în timpul serviciului este interzis a se mânca, a se duce
mâna la faţă sau la gură. De asemenea, este interzisă primirea alimentelor şi obiectelor de la
bolnavi.
7. Se vor revizui periodic instrumentarul şi aparatele, pentru a se evita accidentele.
Se vor înzestra secţiile cu pile de tăiat fiole, pentru a feri personalul de accidente.
8. La recipientele de oxigen şi aparatele de oxigen nu se va umbla cu mâinile pline de grăsime.
9. Se interzice personalului medico-sanitar din alte secţii ale spitalului să circule în secţia de
boli contagioase, tuberculoză, pediatrie şi dermato-venerice, precum şi în laboratoarele
clinice ale spitalului. Legatura cu secţiile şi serviciile de diagnostic şi tratament se va ţine
prin anumite persoane desemnate de direcţie şi instruite corespunzător.

2
10. Personalul medico-sanitar va fi instruit pentru utilizarea corectă a seringilor, pipetarea
corectă a serurilor sanguine şi recoltarea corectă a probelor de laborator (urină, fecale).
RESPONSABILITĂŢILE ELEVULUI AFLAT ÎN STAGIUL CLINIC
Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

- Să se prezinte cu regularitate la stagiu, conform programului;


- Să respecte regulile ce garantează securitatea pacientului şi a sa, pe timpul stagiului şi să
aplice măsurile de protecţie;
- Să-şi identifice rolul şi responsabilităţile în echipa de îngrijire;
- Să cunoască obiectivele de stagiu şi să solicite ajutor pentru realizarea lor;
- Să stabilească relaţii cu pacienţii în vederea indeplinirii obiectivelor de stagiu;
- Să se integreze în echipa de îngrijire şi să-şi îndeplinească rolul conform statutului său;
- Să aplice mijloace adaptate de îngrijire, conform nivelului său de pregatire;
- Să cunoască şi să completeze documentele specifice;
- Să respecte criteriile de evaluare ale unei intervenţii: confort, securitate, eficacitate,
economicitate;
- Să efectueze intervenţiile nursing conform algoritmului: planificare, pregătire, execuţie,
reorganizare, notare în documente;
- Să îngrijească 2 pacienţi, la fiecare modul parcurs;
- Să aplice demersul ştiinţific al îngrijirilor (procesul de nursing);
- Să înteleagă fenomenele patologice corespunzătoare tipului de afecţiuni ce se tratează în
unitatea de stagiu si să aplice protocoale de îngrijiri adaptate;
- Să-şi evalueze corect nivelul achiziţiilor din perioada învaţământului clinic efectuat;
- Să cunoscă şi să respecte Codul de Etică.

3
DENUMIRE UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII - ANUL I

Nr. UNITATEA DE REZULTATE ALE Nr. ore învaţamănt clinic


URI INVATARII Semestrul I Semestrul II
10 Leadership și comunicare - 16
profesională
11 Semiologie medicală 24 -
12 Educație pentru sănătate - 24
13 Igienă, prevenirea și controlul 16 -
infecțiilor
14 Nursing general 1 240 -
15 Nursing general 2 - 240

4
SEMESTRUL I

UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 11. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Număr ore învăţământ clinic – 24 ore

I. Rezultate ale învățării


Cunoștințe
11.1.4. Experiență clinică adecvată
11.1.5. Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorul medical
Abilități
11.2.6. Capacitatea de a participa la formarea practică
11.2.7. Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar
Atitudini
11.3.6. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist
Conținuturile învățării:
• Efectuarea anamnezei;
• Participarea la examenul clinic general;
• Întocmirea părţii generale a foii de observaţie clinică generală.

II. Obiective învăţământ clinic :

 Să defininească semnele prin care se manifestă boala;


 Să descrie componentele anamnezei;
 Să utilizeze termenii medicali în efectuarea anamnezei;
 Să descrie metodele fizice de examen clinic;
 Să identifice modificările observate la examenul clinic general;
 Să enumere simptomele cheie;
 Să clasifice principalele simptome pe aparate şi sisteme;
 Să descrie modificările observate în diferite sindroame.

5
FIŞA DE LUCRU

1. Efectuarea anamnezei:
• datele personale ale pacientului:
- nume/prenume:
- vârstă:
- sex: ……………
- domiciliu: ………………………………

• motivele internării:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
• istoricul bolii:
o debut: ……………………………………
o atitudinea bolnavului față de boală:
………………………………………….
o evoluția manifestărilor de debut:
………………………………………….
………………………………………….
o motivul nemijlocit al prezentării la medic (se detaliază motivele internării):
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
• antecedente:
o familiale: …………………………………………..
o ………………………………………….
o personale (fiziologice si patologice):
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………..
• conditii de:
o viată: …………………………..
o muncă: ………………………..
• alergii .........................................

2. Semne prin care se manifestă boala:

• Simptome obiective:
…………………………………………...
…………………………………………...

• Simptome subiective:
…………………………………………...
…………………………………………...
• Sindroame:
6
…………………………………………...
…………………………………………...

2. Termeni medicali folosiţi în efectuarea anamnezei (vocabular medical utilizat):


…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
3. Enumerare metodelor fizice de examen clinic:
…………………………………………...
…………………………………………...
4. Modificări observabile la examen clinic:
…………………………………………...
…………………………………………...

6. Identificarea şi notarea principalelor simptome pe aparate şi sisteme :

 Aparatul respirator
…………………………………………...
…………………………………………...
 Aparatul cardio circulator
…………………………………………...
…………………………………………...
 Aparatul digestiv
…………………………………………...
…………………………………………...
 Aparatul renal
…………………………………………...
…………………………………………...
 Sistemul ganglionar
…………………………………………...
…………………………………………...
 Sistemul nervos
…………………………………………...
…………………………………………...

3. Întocmirea părţii generale a foii de observaţie clinică generală ( elevul întocmeşte partea
generală a foii de observaţie clinică generală specifica locului de desfăşurare a stagiului.

Semnătură:
Coordonator practică …………………………………………………
Elev: ………………………………………………..
Data: ………………

7
UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 13. IGIENĂ, PREVENIREA ȘI
CONTROLUL INFECȚIILOR

Număr ore învăţământ clinic – 16 ore

I. Rezultate ale învățării


Cunoștințe:
13.1.6. Experiență clinică adecvată
13.1.7. Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorul medical
Abilități:
13.2.6. Capacitatea de a participa la formarea practică
13.2.7. Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar
Atitudini:
13.3.6. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist
Conținuturile învățării
Cunoașterea și aplicarea precauțiunilor universale.
Cunoașterea și respectarea circuitelor funcţionale.
Aplicarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

II. Obiective învăţământ clinic :


1. Să aplice precauțiunilor universale;
2. Să respecte circuitele funcţionale;
3. Să identifice cerințele generale de igienă şi modalitățile de acţiune şi combatere a agenților
infecțioși din unitățile medicale;
4. Să aplice măsurile de prevenire a infecțiilor;
5. Să aplice măsurile de protecție utilizând tehnicile adecvate.

8
FIŞĂ DE LUCRU

1. Cerinţe generale de igienă pe secţie:


...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Modalităti de acţiune şi combatere a agenţilor infecţioşi pe secţie ( descrierea a 3 activităţi
realizate pe secţie):
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Respectarea circuitelor funcţionale în cadrul unităţii sanitare:


...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

6. Metode de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti:

 autoprotecţie
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 igienizare
...................................................................................................................................................
9
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 izolarea pacientului cu risc


...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 izolarea septică
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 evacuarea reziduurilor

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10
UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 14. NURSING GENERAL 1

Număr ore învăţământ clinic – 240 ore


I. Rezultate ale învățării
Cunoștințe
4.1.18. Experiență clinică adecvată
Abilități
14.2.18. Capacitatea de a participa la formarea practică
Atitudini
14.3.20. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist

Conținuturile învățării:
 Organizarea și planificarea activităţii de îngrijire a bolnavilor;
 Aplicarea măsurilor de asepsie, antisepsie și de protecție și securitate în muncă;
 Realizarea îngrijirilor de bază: igienă, alimentație, eliminare, supraveghere, mobilizare,
transport;
 Monitorizarea și notarea parametrilor fizici și a funcțiilor vitale și vegetative,
 Participarea la activități specifice de îngrijire sub supraveghere;
 Realizarea de acțiuni educative cu pacienții / familia pentru un stil de viață sănătos;
 Stabilirea diagnosticelor de nursing, analiza calității îngrijirilor și completarea planului de îngrijire pentru 3
pacienți.

II. Obiective învăţămînt clinic :

1. Să aplice teoria V. Henderson


2. Să descrie etapele procesului de îngrijire ;
3 .Să analizeze nevoile fundamentale umane;
4. Să culeagă datele relevante ;
5. Să identifice manifestările de dependenţă, sursele de dificultate, problemele de dependenţă ;
6. Să aprecieze starea pacientului în raport cu nevoile fundamentale;
7. Să formuleze diagnosticele de nursing dupa modelul PES ;
8. Să elaboreze planul de îngrijire în funcţie de prioritaţi ;
9. Să efectueze bilanţul îngrijirilor pe baza evidenţelor ;
10. Să revizuiască etapele procesului de ingrijire în caz de bilanţ negativ.

11
FIŞA DE LUCRU

Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


1. Identitatea socio-profesională şi culturală

Numele şi prenumele(iniţialele):................................................
Vârsta: ………………….
Domiciliul:
rural urban bloc casă la curte
Naţionalitatea: ....................................
Religia ...............................................
Ocupaţia:
fără ocupaţie salariat lucrător pe cont propriu patron
agricultor elev/student şomer pensionar
Mediul de lucru: …………………………………………………………….
Situaţia familială:
singur(ă) casatorit(ă) numărul membrilor familiei
alte persoane cu care locuieşte..........................................................................
alte situaţii(camin/azil)......................................................................................
Motivele internarii:........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Diagnosticul medical.....................................................................................
Alte probleme legate de sănătate ...................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Culegerea de date:

1. Nevoia de a comunica.
Manifestări de independenţă:
- debit verbal facil
- ritm moderat
- limbaj clar şi precis
- facies expresiv
- gesturi şi posturi adecvate
- percepţia obiectivă a mesajelor primite
- atitudini de receptivitate şi încredere în ceilalţi
- apartenenţa la grupuri de interes divers
Manifestări de dependenţă:
- tulburări senzoriale
12
- tulburări de vorbire
- dificultaţi de înţelegere
- limbaj incoerent
- confuzie
- dezorientare
- dificultatea de a-şi exprima sentimentele
- dificultatea de a se afirma
- dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relaţii semnificative
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
2. Nevoia de a respira.
Manifestări de independenţă:
- respiraţie silenţioasă
- respiraţie ritmică
- respiraţie fără efort
- respiraţie pe nas
- coloraţie normală a tegumentelor şi mucoaselor
Manifestări de dependenţă:
- respiră cu dificultate
- respiră pe nas
- respiră cu zgomot
- cianoză
- epistaxis
- tuse
- expectoraţie
- ortopnee
- senzaţie de sufocare
- tahipnee
- bradipnee
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:

3. Nevoia de a mânca şi a bea.


Manifestări de independenţă:
- ingestie de alimente şi lichide în cantitate şi calitate corespunzătoare vârstei
- ingestie de alimente şi lichide în cantitate şi calitate corespunzătoare activităţii
- masticaţie lentă cu gura închisă
- reflex de deglutiţie prezent
- digestie lentă
- obiceiuri alimentare sănătoase
- stare de constituţie normală
Manifestări de dependenţă:
- anorexie
- bulimie
- disfagie
- greţuri
- vărsături
- deshidratare
- scădere sau creştere în greutate
13
- apatie
- diminuarea energiei
- edeme
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
4. Nevoia de a elimina.
Manifestări de independenţă:
- eliminări fiziologice în limite normale
- absenţa eliminărilor patologice
- stare de confort
Manifestări de dependenţă:
- scaune frecvente de consistenţă redusă sau crescută
- crampe abdominale
- colici abdominale
- semne de deshidratare
- balonare
- flatulenţă
- anorexie
- cefalee
- pierderi necontrolate de urină şi materii fecale
- iritaţia pielii
- durere
- glob vezical
- anurie
- oligurie
- disurie
- hematurie
- piurie
- poliurie
- polakiurie
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
5. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură.
Manifestări de independenţă:
- mişcări ample, nedureroase
- articulaţii mobile
- postură adecvată
- normotonie
- puls şi TA în limite normale
Manifestări de dependenţă:
- dificultate de a se mobiliza
- diminuarea sau absenţa mişcărilor
- anchiloze
- atrofie musculară
- spasme
- ticuri
- mânie
- euforie
- mişcări rapide şi frecvente(mers şi gestică)
14
- ataxie
- convulsii
- rigiditate musculară
- deformări
- dificultatea de a rămane în poziţia adecvată
- cifoză
- lordoză
- scolioză
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
6. Nevoia de a dormi şi a se odihni.
Manifestări de independenţă:
- număr de ore de somn corespunzător vârstei şi activităţii depuse
- somn liniştit, fără întreruperi şi fără coşmaruri
- stare de relaxare
Manifestări de dependenţă:
- dificultate de a dormi
- oboseală
- iritabilitate
- lentoare în comportamentele verbale şi nonverbale
- scăderea randamentului
- diaforeză
- dureri musculare
- facies palid, încercănat
- astenie
- scăderea T.A. şi a pulsului
- somnolenţă diurnă
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
7. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca.
Manifestări de independenţă:
- deprinderi corecte
- îmbrăcăminte curată, adecvată rolului şi temperaturii mediului ambiant
- purtarea de obiecte semnificative
- intimitate
- capacitatea fizică de a se îmbrăca şi dezbrăca singur
- capacitatea fizică de a-şi alege vestimentaţia
Manifestări de dependenţă:
- dificultate de a se îmbrăca/dezbrăca
- refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca
- veşminte inadecvate
- dificultatea de a-şi păstra veşmintele curate
- dezinteres pentru îmbrăcăminte
- haine inconfortabile
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
8. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale.
Manifestări de independenţă:
- valori constante ale temperaturii corporale între 36,4° – 37 ° C
15
- coloraţie normală a tegumentelor
- piele uscată, fără transpiraţii
- stare de confort
- stare de conştienţă prezentă
- funcţii vitale normale
Manifestări de dependenţă:
- temperatura corporală crescută peste 37° C
- temperatura corporală scăzută sub 36° C
- frisoane
- diminuarea sau creşterea pulsului şi a T.A.
- senzaţie de frig sau de căldură
- piele caldă sau rece
- cefalee
- agitaţie
- roşeaţă sau paloare
- cianoză
- dezorientare
- diaforeză
- convulsii
- halucinaţii
- nevoia imperioasă de a dormi
- dureri la nivelul regiunilor afectate(degerături/ arsuri)
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
9. Nevoia de a fi curat, îngrijit şi a-şi proteja tegumentele.
Manifestări de independenţă:
- piele curată, îngrijită, integră
- fanere curate şi intacte
- stare de confort
Manifestări de dependenţă:
- piele murdară
- lezini la nivelul tegumentelor
- semne de inflamaţie
- fanere murdare
- halenă
- pediculoză
- dezinteres pentru igiena corporală
- edeme
- leziuni de grataj
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
1. Nevoia de a evita pericolele.
Manifestări de independenţă:
- capacitatea fizică şi psihică de a se proteja de pericolele din mediu
- utilizarea mecanismelor naturale de apărare
- măsuri preventive
- securitate fizică şi psihologică
Manifestări de dependenţă:
- predispoziţie la accidente
16
- predispoziţie la infecţii şi boli
- predispoziţie la surmenaj, depresie, agresivitate
- semne de inflamaţie
- durere
Surse de dificultate :
Probleme de dependenţă / îngrijire:
11. Nevoia de a se ocupa de propria realizare.
Manifestări de independenţă:
- autonomie
- stimă de sine
- imagine de sine pozitivă
- manifestări de satisfacţie
- luarea deciziei
- valorizarea propriei munci
- ocupaţie individuală ce permite satisfacerea nevoii
- apartenenţa la un grup social
Manifestări de dependenţă:
- sentiment de inferioritate şi de pierdere a imaginii de sine
- dificultatea de a participa la activitaţi obişnuite sau noi
- dificultatea de a lua decizii şi de a controla evenimentele
- izolare
- depresie / agresivitate
- sentiment de inutilitate / respingere
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
12. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor sale.
Manifestări de independenţă:
- gesturi şi atitudini corporale
- asistarea la ceremoniile religioase
- utilizarea de obiecte religioase
- apartenenţa la grupuri religioase sau umanitare
- participarea la opere de caritate
- angajarea în activităţi sociale, umanitare sau creative
Manifestări de dependenţă:
- poziţie umilă, miscări lente
- insomnie
- plâns
- autoînvinuire
- depresie
- manifestări de anxietate
- agresivitate
- senzaţie de pierdere a libertăţii
- sentiment de inutilitate
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
13. Nevoia de a se recrea.
Manifestări de independenţă:
- divertisment
- joc
17
- relaxare
Manifestări de dependenţă:
- tristeţe, descurajare, plâns
- diminuarea interesului
- dificultatea de a se concentra
- agresivitate
- plictiseală
- dezinteres faţă de sine
- incapacitatea de a desfăşura activităţi recreative
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:
14. Nevoia de a învăţa.
Manifestări de independenţă:
- dorinţă / interes pentru a învăţa
- stare de receptivitate
- achiziţia de cunoştinţe
- modificarea comportamentului faţa de sănătate
- achiziţia de noi atitudini şi abilitaţi pentru a-şi menţine sănătate
Manifestări de dependenţă:
- insuficienta cunoaştere a bolii sale
- insuficienta cunoaştere a măsurilor preventive / tratamentului
- refuzul de a învăţa
- neînţelegerea informaţiilor
- lipsa interesului de a învăţa
- dificultate de a învăţa măsurile preventive şi curative
Surse de dificultate:
Probleme de dependenţă / îngrijire:

PLAN DE ÎNGRIJIRE – pentru 3 cazuri cu afectiuni diferite

1. Obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor de dependenţă / îngrijire


identificate:
2. Intervenţii aplicate în funcţie de priorităţi
- proprii
- delegate
3. Efectuarea bilanţului îngrijirilor:
- obiective realizate
- obiective nerealizate
4. Aprecierea stării pacientului în raport cu nevoile fundamentale:
- nevoi satisfăcute
- nevoi nesatisfăcute
5. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire:
- identificarea cauzelor bilanţului negativ,
- reformularea obiectivelor,
- refacerea planului de îngrijire,
- revaluarea.
18
FISA DE LUCRU

PROCESUL DE ÎNGRIJIRE

I. Prezentarea generala a pacientului ( clientului).

1. Identitatea socio-profesionala si culturala


Numele si prenumele (iniţialele):……………………………………………
Vârsta:……………….
Domiciliul:
rural urban bloc casa la curte
Naţionalitatea:…………………………..
Religia:…………………………………..
Ocupaţia:
Fără ocupaţie salariat lucrător pe cont propriu patron
Agricultor elev/student şomer pensionar
Mediul de lucru:……………………………………………………………..
Situaţia familiara:
singur(a) căsătorit (a) numărul membrilor familiei
alte persoane cu care locuieşte………………………………………………………..
alte situaţii (cămin/azil) ……………………………………………………………...
Motivele internarii:………………………………………………………………….

Diagnosticul medical:………………………………………………………………..
Alte probleme legate de sanatate:

Investigatii:

19
Culegerea de date pe nevoile fundamentale ale fiintei umane:
NEVOIA Manifestări de Manifestări de Surse de Probleme de
independenta dependenta dificultate dependenta /
îngrijire
de a
comunica
de a manca
si a bea

de a respira

de a elimina

de a se
mişca si a
avea o buna
postura.
de a dormi
si a se
odihni
de a se
îmbrăca si
dezbrăca
de a-si
menţine
temp. limite
normale
de a fi curat,
îngrijit si a-
si proteja
tegumentele
de a evita
pericolele
de a se
ocupa de
propria
realizare
de a acţiona
cf. credinţe-
lor si valori-
lor sale
de a se
recrea
de a învaţă
sa-si
pastreze
sanatatea

20
PLAN DE INGRIJIRE
1. Nevoia ....................................................................................................................................
Diagnostic de ingrijire .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Interventii................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluare ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Nevoia ....................................................................................................................................
Diagnostic de ingrijire .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Interventii................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluare .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Nevoia ....................................................................................................................................
Diagnostic de ingrijire .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Interventii................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluare .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
21
4. Nevoia ....................................................................................................................................
Diagnostic de ingrijire .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Interventii................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluare .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Nevoia ....................................................................................................................................
Diagnostic de ingrijire .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Interventii................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluare .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

22
APRECIERE ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC
ANUL I – Sem.......

Numele şi adresa şcolii........................................Serviciul(secţia)........................................


.............................................................................Data: de la .......................până la..............
Numele elevului(ei).............................................Durata(în ore)............................................
Prenumele............................................................Numărul absenţelor...................................

Aptitudini generale :
Această apreciere se completează la sfârşitul perioadei de stagiu, de către asistenta
Şefă a secţiei împreună cu echipa care asigură încadrarea elevului.
Această apreciere va fi comunicată elevului de către coordonatorul /responsabilul de stagiu, în
cursul colocviului ce are loc la sfârşitul perioadei de stagiu.

Capacitaţi personale Insuf. Suf. Bine F. Bine


Punctualitatea
Dovedeşte tact şi - în ţinută
discreţia - în exprimare
- în raporturile cu ceilalţi

Este capabil de iniţiativă


Dovedeste curiozitate intelectuală

Capacitaţi tehnice Insuf. Suf. Bine F. Bine


Caută să adune informaţii utilizabile
Analiza clară a situaţiei
Identifică problema sau problemele
Determină obiective pentru acţiunile sale
Prevede - pacient
acţiunile sale în
funcţie de - secţie
resurse:

Execută - metodic
acţiunile sale - respectând regulile de igienă
- cu dexteritate

Este capabil să-şi evalueze munca


Caută să-şi însuşească/dezvolte cunoştinţele teoretice şi
practice despre îngrijirile din secţie.
La sfârşitul - cunoştinţe teoretice(medicale,
stagiului, farmaceutice, administrative, psiho-
stăpâneşte: sociale)
- cunoştinţe practice

23
Capacitaţi relaţionale Insuf. Suf. Bine F. Bine
În funcţie de scopul - cu persoanele ingrijite
urmărit, stabileşte o - situaţiilor
comunicare adaptată - cu restul echipei
Prezintă aptitudinile - observaţia
necesare pentru a stabili / - ascultarea
menţine relaţia cu - cunoaşterea de sine
persoana îngrijită : - comunicarea

Capacitaţi organizatorice
Evaluează acţiunile întreprinse
Asigură transmiterea informaţiilor semnificative
Este capabil să organizeze o îngrijire
Pentru pacient, îngrijirile - ineficiente
acordate de elev sunt, de - de rutină
obicei: - gândite şi eficace
- adaptate şi personalizate

În ce direcţie trebuie să facă elevul un efort deosebit

Aprecierea generală

Data :........................................
Semnături : Loc pentru ştampila secţiei

Asistent sef sectie/Director de ingrijiri :......................................

Coordonator ...............................................

Elev: ...................................................................................

24
SEMESTRUL AL- II-LEA

UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 10. LEADERSHIP ŞI COMUNICARE


PROFESIONALĂ

Număr ore învăţământ clinic – 16 ore

I. Rezultate ale învățării


Cunoștințe
10.1.7. Experiență clinică adecvată
Abilități
10.2.11. Capacitatea de a participa la formarea practică
Atitudini
10.3.11. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist

Conținuturile învățării:
Identificarea surselor de informații: pacient, aparținători, echipa de îngrijire, documente medicale,
literatura de specialitate, internet.
Culegere de date
Strategii pentru o comunicare eficientă
Modalități de comunicare
Strategii de ascultare
Identificarea și corectarea disfuncțiilor de comunicare
Adaptarea comunicării la diverse situații clinice
Comunicarea terapeutică
Realizarea și prezentarea unui raport final utilizând comunicarea scrisă și orală.

II. Obiective învăţământ clinic :

1. Sa identifice sursele de informatii ;


2. Sa aleaga strategii pentru o comunicare eficientă;
3. Sa adapteze modalitatile de comunicare în functie de situaţie;
4. Sa implementeze strategii de ascultare adecvate;
5. Sa corecteze disfuncţiile de comunicare;
6. Să realizeze un raport final utilizând comunicarea scrisă și orală.

25
FIŞA DE LUCRU

1. Surse de informaţii utilizate

2. Metode de comunicare (verbală/non-verbală)

3. Eficienţa comunicării:

 obţinerea feed-back-ului

 documentaţie întocmită corect

4. Realizarea unui raport final:

 selectarea informaţiilor

 organizarea conţinutului

 elaborarea raportului

26
FIŞA DE LUCRU

Comunicarea verbală:

Atitudini Rar Uneori Des Foarte


des
Utilizez cuvăntul “Eu”

Îl respect pe celălalt, nu-l insult, nu fac remarci


sarcastice, complimente deghizate
Îl ascult pe interlocutor

Nu-l întrerup pe interlocutor

Răspund verbal sau non-verbal mesajului

Reformulez ce-am înţeles

Respect nevoile celuilalt(depistate)

Valorific partea pozitivă a comportamentului sau, a


ideilor, sentimentelor sale

Identific dificultăţile comunicării:


- darea ordinelor, sfaturi, solutii
- judec, critic, interpretez
- consolez, încurajez
- argumentez logic.

Comunicare non-verbală:

Expresia feţei Da Nu
Îl privesc în ochi pe interlocutor

Mimica mea corespunde mesajului verbal

Gesturile Da Nu
Poziţia mea (în picioare, aşezat, aplecat) nu-l deranjează
pe interlocutor

Eventualele mele semne de nervozitate (ticuri, paloare,


mişcarea mâinilor) nu-l deranjează pe celălalt

27
FIŞA DE LUCRU

Autoevaluarea unei discuţii:

1. Descrierea scurtă a scopului discuţiei

2. Metodologia

 Faza preliminară:

M-am pregătit pentru discutie? Da Nu

Cum?

De ce?

 Derularea discuţiei :

M-am prezentat ? Da Nu

Am folosit reformularea? Da Nu

 Dacă Da în ce moment m-a ajutat şi la ce?

 Dacă Nu, în ce moment puteam s-o folosesc ;


 m-ar fi ajutat ;
 de ce n-am folosit-o ?

28
 Valorificarea discuţiei :

Mi-am atins obiectivele propuse? Da Nu

Puteam să iau notiţe? Da Nu

Mi-ar fi ajutat dacă luam notiţe? Da Nu

3. Limbajul şi atitudinile utilizate în timpul discuţiei

Am manifestat o atitudine de ascultare în timpul întrevederii? Da Nu

Într-un anumit moment al discuţiei am ignorat intenţionat un mesaj verbal sau


non-verbal?

Da Nu

Dacă Da, care ar fi cauzele ?

Limbajul meu a fost adaptat interlocutorului?

Da Nu

Pe ce argumente îmi sprijin răspunsul ?

Limbajul meu verbal şi cel non-verbal s-au completat? Da Nu

Sunt satisfăcut(ă) de rezultatele discuţiei ? Da Nu

De ce ?

29
UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 12. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

I. Rezultate ale învățării


Cunoștințe
12.1.5. Experiență clinică adecvată
12.1.6. Experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorul medical.
Abilități
12.2.11. Capacitatea de a participa la formarea practică.
12.2.12. Colaborare în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar.
Atitudini
12.3.12. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist.

Conținuturile învățării
Identificarea problemelor de sănătate
Identificarea factorilor sanopatogeni
Elaborarea unui proiect de educaţie pentru sănătate

II. Obiective învăţămînt clinic :


1. Să identifice la pacient/client, caracteristicile stilului de viaţă ;
2. Să ierarhizeze problemele de sănătate la pacient/client(populaţie) ;
3. Să identifice factorii sanopatogeni ;
4. Să elaboreze strategiile de intervenţie în domeniul educaţiei pentru sănătate;
5. Să stabilească un program de educaţie pentru sănătate ;
6. Să întocmească documentaţia de program ;
7. Să monitorizeze derularea programului ;
8. Să evalueze rezultatele implementării programului de educaţie pentru sănatăte(asigurarea feed-
back-ului).

30
FIŞĂ DE LUCRU

STIL DE VIAŢĂ

Numele şi prenumele(iniţialele):.....................................
Vărsta: ........................................
Sexul: ............................................
Indici antropometrice: înalţimea ................ greutatea (în kg.) .........................

1. Obiceiurile de bază:
a) Activitaţi fizice: -mers pe jos
- mers cu bicicleta
- gradinărit
- exerciţii fizice
b) Exerciţii de creşterea forţei musculare
c) Număr ore de somn/odihna ..........................
d) Fumat: Da Nu
e) Alcool: nu consumă ocazional frecvent
f) Alimentatie:
mic dejun ………………………………………………………………...
prânz …………………………………………………………………….
cină ……………………………………………………………………...
g) Apă: număr pahare apă consumate/zi .................................................
h) Creştere/scădere în greutate (număr Kg.) ..............................................
2. Sănătatea mentală/socială:
 Satisfacţie:
Cât de mulţumit aţi fost/sunteţi, în ultimul timp, în viaţa de familie ?
F. mulţumit destul de mulţumit
nu prea mulţumit nemulţumit

Vă simţiţi împlinit/realizat pe plan profesional ?


F. împlinit destul de împlinit nu prea împlinit neîmplinit

 Dispoziţie/simţăminte:
Se întamplă des în ultima vreme sa-ţi scadă interesul pentru ceea ce faci?
Da Nu Nu întotdeauna
 Stress:
Căt de frecvent te simţi excesiv de stresat şi incapabil să mai faci faţă presiunilor vieţii?
niciodată rareori ocazional destul de des mereu
 Suport:
Familia sau prietenii te ajută la greu?
Da Nu Ocazional
 Viaţa socială:
Întreţii legături sociale frecvente cu familia şi prietenii?
Da Nu Ocazional
 Viaţa comunitară:
Participi cu regularitate la întruniri religioase sau de altă natură?

31
Da Nu Câteodată
Aveţi relaţii cordiale cu vecinii?
Da Nu Nici o relaţie
3 . Program de educaţie pentru sănătate :
Acceptaţi cu uşurinţă regimul alimentar impus de tratament ?
Da Nu Cu dificultate Deloc
Ştiţi cum să vă administraţi singur tratamentul medicamentos prescris ?
Da Nu Am nevoie de informaţii suplimentare
Puteţi să renunţaţi cu uşurinţa la anumite obiceiuri nocive(alcool, tutun) ?
Da Nu Cu dificultate Nu vreau
Sunteţi de acord să diminuaţi consumul de sare, zahăr şi dulciuri ?
Da Nu Nu pot Nu vreau

Stabiliti un program de educatie pentru sănătate la acest pacient.

32
UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARII 15. NURSING GENERAL 2

Număr ore învăţământ clinic – 240 ore

I. Rezultate ale învățării


Cunoștințe
15.1.10. Experiență clinică adecvată

Abilități
15.2.11. Capacitatea de a participa la formarea practică
Atitudini
15.3.9. Analizarea calităţii asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent
medical generalist

Conținuturile învățării:
 Organizarea și planificarea activităţii de îngrijire a bolnavilor;
 Aplicarea măsurilor de asepsie, antisepsie și de protecție și securitate în muncă;
 Aplicarea îngrijirilor de bază: igienă, alimentație, eliminare, supraveghere, mobilizare,
transport;
 Monitorizarea și notarea parametrilor fizici și a funcțiilor vitale și vegetative,
 Participarea la activități specifice de îngrijire sub supraveghere;
 Realizarea de acțiuni educative cu pacienții / familia pentru un stil de viață sănătos;
 Stabilirea diagnosticelor de nursing, analiza calității îngrijirilor și completarea planului de îngrijire pentru 3
pacienți.

II. Obiective învăţămînt clinic :


1. Să identifice tehnicile de nursing şi investigaţiile;
2. Să descrie etapele de execuţie în conformitate cu fişele tehnice şi protocoalele standard;
3. Să aleagă echipamentele şi materialele în funcţie de tehnică şi de investigaţie;
4. Să respecte normele în vigoare, de protecţie şi de securitate a muncii;
5. Să pregătească psihic şi fizic pacientul în funcţie de tehnică şi investigaţie;
6. Să aprecieze resursele pacientului în vederea cooperării;
7. Să stabilească priorităţile de desfăşurare a tehnicilor de nursing şi investigaţii;
8. Să execute tehnica / investigaţia respectând etapele şi timpii de execuţie;
9. Să aplice/respecte normele de asepsie şi antisepsie;
10. Să măsoare eficacitatea investigaţiei / tehnicii în raport cu rezultatul dorit;
11. Să aprecieze gradul de confort şi de satisfacţie a pacientului;
12. Să verifice medicamentul ce urmează a fi administrat sub aspect calitativ;
13. Să confrunte medicamentele cu prescripţia medicală;
14. Să aleagă materialele în funcţie de calea de administrare;
15. Să respecte condiţiile de asepsie şi antisepsie;
16. Să informeze pacientul cu privire la necesitatea administrării medicamentului;
17. Să descrie reacţiile imediate induse de medicament;
18. Să stimuleze cooperarea pacientului în vederea administrării;
19. Să testeze sensibilitatea pacientului.
33
20. Să respecte orarul şi a doza indicate de medic;
21. Să respecte căile de administrare prescrise;
22. Să respecte normele de asepsie şi antisepsie în timpul administrării;
23. Să evite incompatibilitatea medicamentelor;
24. Să observe instalarea efectului terapeutic al medicamentului;
25. Să identifice reacţiile adverse;
26. Să informeze pacientul despre restricţiile impuse de unele medicamente.

Proceduri obligatorii în timpul activităţilor clinice

Nr. Denumirea tehnicii Am vazut


crt. Am Am

executat executat

cu ajutor singur
2. Primirea şi internarea pacientului/ clientului – documente
necesare
3. Organizarea transferului pacientului/ clientului

4. Externarea pacientului – documente necesare

5. Pregătirea patului.

6. Schimbarea lenjeriei de pat la bolnavi imobilizaţi

7. Efectuarea toaletei pe regiuni la bolnavul imobilizat

8. Efectuarea toaletei bucale la bolnav conştient

9. Efectuarea toaletei bucale la bolnavul inconştient

10. Efectuarea toaletei genitale la femeie

11. Efectuarea toaletei genitale la bărbat

12. Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului în pat.

13. Schimbarea pozitiei bolnavului în pat

14. Calcularea raţiei alimentare

15. Măsurarea şi notarea funcţiilor vitale şi vegetative

16. Efectuarea clismei

17. Efectuarea sondajului gastric

34
18. Efectuarea sondajului gastric

19. Efectuarea sondajului duodenal

20. Efectuarea sondajului vezical la femeie

21. Efectuarea sondajului vezical la barbat

22. Spălături (gastrică, oculară, auriculară, vezicală, vaginală)

23. Efectuarea pansamentului

24. Captarea dejecţiilor bolnavului imobilizat, observarea


faciesului, stării generale şi a reactivitaţii
25. Măsurarea şi reprezentarea grafică a diurezei

26. Măsurarea greutaţii şi înalţimii corporale

27. Măsurarea şi reprezentarea grafică a temperaturii corporale

28. Măsurarea şi reprezentarea grafică a T.A.

29. Măsurarea şi reprezentarea grafică a pulsului

30. Măsurarea şi reprezentarea grafică a respiraţiei

31. Întocmirea foii de alimentaţie

32. Alimentaţia artificială – soluţii folosite

33. Alimentaţia pasivă a bolnavului

34. Alimentaţia activă

35. Fixarea pansamentului prin bandajare

36. Efectuarea puncţiei venoase

37. Efectuarea puncţiei capilare

38. Recoltarea sângelui pentru examene biochimice

39. Recoltarea sângelui pentru examene hematologice

40. Recoltarea sângelui pentru hemocultură

41. Recoltarea urinei pentru examen sumar de urină

35
42. Recoltarea urinei pentru urocultură

43. Recoltarea materiilor fecale pentru proba Adler (hemoragii


oculte)
44. Recoltarea materiilor fecale pentru examen
coproparazitologic
45. Recoltarea exudatului faringian

46. Recoltarea secreţiilor purulente din plăgi, colecţii închise

47. Administrare perfuzie

48. Supravegherea pierderilor de sânge şi hemostaza


provizorie
49. Administrarea medicamentelor pe cale orala

50. Injecţia intradermică

51. Injecţia subcutanată

52. Injecţia intramusculară

53. Injecţia intravenoasă

54. Administrarea anticoagulantelor

55. Administrarea antibioticelor

56. Administrarea cortizonului

57. Administrarea insulinei

36
FIŞA DE LUCRU NR. ......
ÎN SERVICIUL _________________________________________________
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI______________________________

PROCEDURA:..................................................................................................................

OBIECTIVELE PROCEDURII:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1. Pregătirea materialelor :__________________________________________________


_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Pregătirea psihică a pacientului/clientului____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Pregătirea fizică a pacientului/clientului_____________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Efectuarea procedurii ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Evaluarea eficacităţii procedurii


a) rezultate aşteptate/dorite_________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) rezultate nedorite / ce faceti _______________________________________________
_______________________________________________________________________

Auto-evaluare
nu am văzut Văzut realizat cu ajutor realizat singur de revăzut

37
Semnatură elev Semnatură tutore stagiu clinic

38

S-ar putea să vă placă și