Sunteți pe pagina 1din 4

FEG EDUCATION

SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION


FILIALA VASLUI
Adresa: STR. STEFAN CEL MARE, NR. 193
Tel/Fax: 0232.317 332
Email: fegvaslui@yahoo.com

FISA DE INSTRUIRE SI EVALUARE


STAGIU CLINIC
COMPETENTE SI ABILITATI

Cursant__________________________________________________________________________________________
_
Specializare, an,
grupa_______________________________________________________________________________
Perioada de
desfasurare______________________________________________________________________________
Spitalul_______________________________________________Clinica_____________________________________
__

COMPETENTE SI ABILITATI
Compete
nte
specifice

-analizarea nevoilor fundamentale specifice flintei umane


-identificarea problemelor de dependenta
-rezumarea interveniilor specifice problemelor de dependenta
-identificarea etapelor procesului de ngrijire
-aplicarea procesului de ngrijire
-stabilirea gradului de autonomie/dependenta a pacientului
-caracterizarea tehnicilor de nursing si investgatiilor
-pregatirea instrumentelor si materialelor
-pregatirea pacientului
-aplicarea tehnicilor de nursing si investigaiilor
-evaluarea strii pacientului dupa efectuarea tehnicilor si investigaiilor

Abilitati
practice

Abilitati de elaborare a planului de ngrijire


Aplica tehnici de ngrijire si investigaii
-pregtete instrumente si materiale adecvate
-pregtete psihic si fizic pacienta
-respecta normele de asepsie si antisepsie
-efectueaza tehnicile
-ingrijeste pacientul dupa tehnica
-reorganizeaza locul de munca
-apreciaza rezultatele obtinute
-noteaza in foaia de observaie

Abilitati
atitudinal
e

-respecta regulile de conduita in cadrul spitalului


-respecta ierarhia si se integreaza in echipa de ingrijire
-poarta echipament de protectie si asigura toate conditiile pentru a nu deveni sursa de infectie
-indeplineste cu promptitudine sarcinile ce-i sunt repartizate
-da dovada de abilitati practice si competitivitate profesionala in realizarea ingrijirilor
-respecta disciplina profesionala si are atitudine corecta si disponibilitate
-lucreaza cu flexibilitate si eficienta in cadrul echipei de ingrijire
-semnalizeaza orice deficienta aparuta in timpul programului de lucru
-dovedeste empatie si ascultare activa in relatia cu pacientul
-comunica cu pacientul in functie de gradul de constienta,il incurajeaza cu atentie si solicitudine
-respecta demnitatea si intimitatea pacientului
-acorda incredere si confidentialitate asupra datelor obtinute despre pacient
-dovedeste capacitate de analiza si sinteza

Fisa de observatii
Denumirea tehnicii________________________________________________________________________
Nr. Ctr.

Criterii de evaluare

Punctaj
Max. (p.)

Punctajrealizat
Min.
(p.)
3

1.

Identificapacientulsiprescripia

2.

Pregtetematerialeleadecvate

10

3.

Pregtetefizicsipsihicpacientul

10

4.
5.

Respectanormele de igienasisecuritate a muncii

10

10

20

6.

Respectaetapelesitimpul de execuie
ngrijetepacientuldupatehnica

30

7.

Reorganizeazalocul de munca

10

8.

Apreciazaeficacitateatehnicii

9.

Noteaza/reperezintagraficulethnic
PUNCTAJ TOTAL / NOTA

10
100/10

4
50/5

TEHNICI DE REALIZAT IN STAGIUL DE PRACTICA


A. Chirurgie
Nr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Denumireatehnicii

Primirea si internarea bolnavului


Organizarea transferului pacientului
Pregatirea bolnavului pentru externare
Schimbarea lenjeriei de pat
Efectuarea toaletei peregiuni la bolnavul imobilizat
Imbracarea/dezbracarea bolnavului
Mobilizarea si transportul bolnavului
Schimbarea poziiei bolnavului imobilizat
Alimentatia activa
Alimentatia pasiva
Alimentatia artificiala
ntocmirea foii de alimentatie
Masurarea si reprezentarea grafica a respiraiei
Masurarea si reprezentarea grafica a pulsului
Masurarea si reprezentarea grafica a TA
Masurarea si reprezentarea grafica a temperaturii
Masurarea greutatii si inaltimii corporale
Captarea urinei la bolnavul imobilizat
Captarea materiilor fecale la bolnavul imobilizat
Efectuarea spalaturii oculare
Efectuarea spalaturii auriculare
Captarea vrsturilor
Captarea expectoratiei
Efectuarea sondajului vezical la femeie
Efectuarea sondajului vezical la barbat
Efectuarea sondajului gastric
Efectuarea spalaturii gastrice
Efectuarea spalaturii vezicale
Efectuarea clismei evacuatoare
Efectuarea pansamentului
Fixarea pansamentului prin infasare
Efectuarea punctiei venoase
Efectuarea punctiei capilare
Recoltarea sngelui pentru examene biochimice
Recoltarea sngelui pentru examene hematologice
Recoltarea sngelui pentru hemocultura
Recoltarea urinei pentru sumar urina
Recoltarea urinei pentru urocultura
Recoltarea urinei din 24 ore
Recoltarea urinei pentru testul Addis Hamburger
Recoltarea sputei
Recoltarea exudatului faringian
Recoltarea secreiilor nazale
Recoltarea secreiilor oculare
Recoltarea secreiilor otice
Recoltarea secreiilor purulente din colecii deschise,inchise

Observ
are

Executate cu
ajutor

Supraveg
hiat

Auton
om

Observ
atii

EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICA


1.Participarea la stagiu
Saptamana

Ziua
Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. Competente si abilitati
1. Capacitatea de planificare organizare in activitatea de ngrijire
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
2. Comunicare si colaborare in cadrul echipei de ingrijire
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
3. Executarea si respectarea tehnicilor de ingrijire si investigaiilor
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
4. Posibilitatea de adaptare in comunicare, obinerea de informaii utile in rezolvarea cazurilor
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
5. Adaptare la conditile de lucru, cunoaterea instrumentarului si a modului de utilizare
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
6. Cunoaterea si respectarea normelor privind modul de colectare a deeurilor medicale
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
7. Atitudinea fata de pacieni
Foarte bun Bine Satisfacator Nesatisfacator
8. Atitudine fata de colegisi personal
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
9. Abilitatea de elaborare a planului de ingrijire
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
10. Portofoliu de activitate
Foarte bun
Bine Satisfacator Nesatisfacator
Nota/calificativ final.......................................
*Foarte bine: 10, *Bine 8-9p, *Satisfacator 6-7, *Nesatisfacator 1-5;

Semntur Mentor Spital,

Semnatura cursant,

S-ar putea să vă placă și