Sunteți pe pagina 1din 30

Investigatii paraclinice de diagnostic

Imagistica Radiologia clasica CT RMN Examenul ultrasonografic

Scintigrama de ventilatie/perfuzie
- PET

- Angiografia

CT

RMN

PET

Scintigrama V/Q

Investigatii paraclinice de diagnostic


Bronhoscopia
Patologie endobronsica Biopsie broonsica si transbronsica Lavaj bronhoalveolar (bronsie subsegmentara) Terapeutica (corpi straini,aspirarea secretiilor,hemoptizia)

Investigatii pentru diagnosticul morfologic


Examen citologic
Sputa Aspirat si lavaj bronsic Lavaj bronhoalveolar
Ex lichidului pleural

Examen histopatologic
Biopsia bronsica sau transbronsica Biopsia percutana cu ac fin Biopsia prin mediastinoscopie Biopsia pulmonara (toracotomie) Biopsia pleurala

Lavaj bronhoalveolar
Modificari pulmonare interstitiale sau infiltrate nesistematizate Particole de pulberi in macrofage pneumoconioze Fragmente de eritrocite sd de hemoragie intraalveolara

Infectii cu germeni oportunisti


Cel tumorale cancer pulmonar, limfoame

Limfocitoza cu raport CD4/CD8, eozinofilie


Colagenoze, limfoame

Evaluarea ventilatiei
Volume, capacitati Complianta pulmonara (statica)
Crescuta emfizem

Scazuta
fibroza interstitiala perete toracic (cifoscolioza, obezitate)

Forta musculaturii respiratorii


Presiunea maxima inspiratorie/expiratorie

Evaluarea ventilatiei

Volume si capacitati
Probe ventilatorii (Conditii dinamice = Spirometrie)

VEMS scazut (valoare absoluta) sau VEMS/CV (%) Curba aplatizata Durata expirului mai mare Volumele/capacitatea pulmonare crescute

CV si CVF scazute ; VEMS/CV (%) Volumele/capacitatile pulmonare scazute

VEMS (valoare absoluta) sau VEMS/CV (%) Debit maximal la mijlocul expiratiei (Forced midexpiratory flow rate)

Normal

Restrictie

Obstructie

Obstructie
VEMS/CVF scazut

Restrictie
CV scazuta

Volumele pulmonare crescute (VR, CRF, CPT)

VEMS/CVF normal
Volumele pulmonare scazute

Factorul de transfer gazos


Capacitatea de difuziune a CO (DLCO)
DLCO = Aria (membr. alv.-capilare) X Pco / Grosimea ( membr. alv.-capilare) DLCO scazut -emfizem, - boli restrictive, - pneumectomie - HTAP - anemie DLCO crescut - policitemie, efort, sunturi stanga-dreapta, obezitate