Sunteți pe pagina 1din 15

Rembrandt Harmenszoon

van Rijn a fost un pictor


olandez din secolul al XVII-
lea. Este considerat unul din
cei mai mari pictori din
istoria artei, celebru şi
pentru desenele şi gravurile
sale. Rembrandt este
autorul a 600 picturi, 300
gravuri şi peste 2000
desene. Maestru al tehnicei
de clar-obscur, Rembrandt a
fost "singurul pictor care şi-a
putut permite să amestece
noroiul cu strălucirea
ochilor, focul cu cenuşa, sau
să facă culorile să
strălucească proaspăt, ca o
floare, pe giulgiul mortuar
roz sau bleu deschis" (Élie
Faure).
Tânărul Rembrandt îşi
Lecţia de anatomie a doctorului Tulp
Tabloul Lecţia de anatomie, pictat în 1632, l-a făcut celebru pe Rembrandt. Lucrarea este o
operă care se încadrează în genul pictural de grup tradiţional (în cazul de faţă este vorba
de breasla chirurgilor). Rembrandt, însă, nu numai că nu respectă regulile unor asemenea
compoziţii, dar le şi perfecţionează în chip strălucit. Pentru a prezenta prelegerea
doctorului Tulp, care execută disecţia unui cadavru, artistul se comportă ca un regizor.
Alege o construcţie tip piramidă, care înviorează scena prezentată, dându-i o tentă
teatrală. După mai bine de două decenii, artistul înregistrează un nou succes, de data
Ospăţul lui Baltazar
În tabloul Ospăţul lui Baltazar,
pictat in 1635, Rembrandt
înfăţişează spaima lui
Nabucodonosor în clipa în
care mâna lui Dumnezeu lasă
următorul mesaj în ebraică:
mane, tekel,fares ("numărat,
cântărit, împărţit"), ceea ce el
nu înţelege, simţindu-i însă
sensul tragic (regatul său va fi
divizat mai târziu între mezi şi
perşi). Acest episod din cartea
Profetul Daniel se desfăşoară
în timpul unui ospăţ al lui
Baltazar. Oaspeţii beau din
cupele de aur jefuite din
templul de la Ierusalim.
Spaima de pe chipul
comesenilor este evidentă la
femeia şi la bărbatul din partea
stângă a tabloului.
Rondul de noapte
Tabloul Rondul de noapte, pictat in
1642, considerat astăzi o
capodoperă, a constituit la vremea
sa un scandal. Comandantul Frans
Banning Cock ar fi dorit să iasă mai
mult în evidenţă în acest uriaş
tablou. Ori, Rembrandt s-a
concentrat mai mult asupra acţiunii
înseşi, decât asupra înfăţişării
figurilor; pentru el tema este
defilarea, mişcarea, acţiunea
neobişnuită, şi nu tabloul colectiv
tradiţional al unui grup. Puternicele
contraste de lumină şi culoare,
jocul fin al mişcării trupurilor,
umbrelor şi rechizitelor înviorează
excepţional scena, leagă figurile
între ele, alcătuind parcă din
acestea o compoziţie de lumini.
"Vrăjitor, Rembrandt e capabil să
facă din noapte zi.". Prin analiza cu
raze Roentgen realizată în 1975 s-
a dovedit că lacul, menit să
protejeze opera ce înfăţişează o
acţiune care se desfăşoară la
lumina unei după-amiezi târzii, se
închide cu trecerea timpului,
producând iluzia unei scene
Tablouri inspirate de
Hendrickje Stoffels
Tabloul intitulat Batşeba,
după numele unui
personaj biblic,
zugrăveşte acea clipă a
incertitudinei şi
frământării pe care
Batşeba o trăieşte, ispitită
fiind de de regele David
al Israelului. Privirea
serioasă şi mâna - ţinând
scrisoarea de dragoste a
lui David - sunt cea mai
bună mărturie privind
îndoielile trăite în
realitate de Hendrickje.
Frumuseţea ei o putem
descoperi şi în femeia
care se pregăteşte să
facă baie într-un râu
(pictură din 1654, aflată
la National Gallery,
Londra).
Autoportretele lui
Rembrandt
Rembrandt a pictat foarte
multe autoportrete: în total
sunt peste 50 de tablouri şi
încă mai multe desene şi
gravuri. Pe primul dintre
acestea l-a pictat în 1625,
când nu împlinise încă
douăzeci de ani, şi continuă
această tradiţie în tot cursul
vieţii, până la moarte.
Cercetând autoportretele lui
Rembrandt, putem fi
martorii evoluţiei sale
artistice. Materialul pictural,
neted la început, se
îngroaşă mai târziu, factura
devine tot mai bogată. În
seria sa de autoportrete,
Rembrandt dovedeşte
neîncetat că e pictor şi că
trăieşte numai prin pictură.
“Aristotel contemplând bustul lui Homer”
“Rembrandt împreună cu soţia sa” “Furtuna de pe marea Galileei”
“Portretul artistului cu şevalet” “Cina la Emmaus”
“Filozof în meditaţie”
Adoraţia magilor Iisus Hristos
Realizatori proiect:

Mărginean Vlad
Ghemeş Alexandru