Sunteți pe pagina 1din 27

| 

÷ 
÷

  
Obcinele Bucovinei
Relieful este
Trăsături:
alcătuit din două
-paralelismul
mari unităţi:
Podişul Sucevei munţii şi podişul
culmilor;
Trăsături :
-altitudinea joasă. -se impune prin întinse Sucevei.
platouri interfluviale
structurale separate de văi
asimetrice°

Munţii Rarău-
Giumalău
Trăsături :
-structura geologică
este reprezentată de o
imensă cuvetă
alcătuită din şisturi
cristline.
|    
   
    
   
   
Bogăţia şi
întinderea
pădurilor au dus la
dezvoltarea unei
faune diverse şi
preţioase°Câteva
exemple de păduri
prezente în
Bucovina sunt : ! 

Păduri de brad şi de molid


V   
   

upul Veveriţa Vulpea Iepurele Jderul


Vondul cinegetic al masivelor Rarău şi Giumalău are splendide exemplare de

URS BRUN CĂPRIOARĂ CERB RÂS


Vauna reprezentativă podişului Sucevei este cea specifică etajului padurilor de stejar

Porc mistreţ up Dihor Pisică sălbatică


Rezervaţii naturale

Rezervaţii floristice

Rezervaţia ucina Rezervaţia Răchituşul Mare Rezervaţia Ciumârna

!      V 

Strugurele Ursului Trientales Europae


Mesteacănul pitic
hezervaţii forestiere

hezervaţia forestieră
Codrul secular Slătioara

hezervaţia forestieră
Codrul secular Giumalau-
Giumalau-
Valea Putnei
6 

§
  | 

§
| ÷  | 

§
|  ÷  | 

§
! 

! 
 
! 
 

§
   ! ! °
Rezervatiile geologice şi geomorfologice sunt şi
ele numeroase, conservându-se atât fosile şi
roci, cât şi macro şi microforme de relief:
  
  
"#$%°
! 
&  
"'() 

!
! °
Piatra Buhei,
situată pe valea
pârâului Izvorul
Alb, cu o
suprafaţă de 2 ha
:Cheile Moara
Dracului, aflate pe
valea pârâiaşului cu
acelaşi nume, cu o
suprafaţă de 10 ha;
Cheile Zugrenilor sau
Cheile Bistriţei.
! *  
   "
÷  
 | 

§÷  |


§÷  ! 
§÷  
§÷  
§÷  
§÷  +
§÷  , 
Mânăstirea Bogdana

Mânăstirea Bogdana 


   
Rădăuţi   
°| , °%#°
|   
   
÷ 
 | -"$'."$#'/
    
  
 °
Mânăstirea Putna

+  , 


!   ÷ 
  
* ÷ °÷  
!    
  
   
  °
+  0  
   
-÷°  /°
Mânăstirea Teodoreni

Mânăstirea Teodoreni
   
÷   
   
    
|  °  
"'.1  
÷  
   ÷ 
-"'.'"#))"#))"#)#/°
Mânăstirea Slatina

÷   | 2


   V 
   
+ 3   
    
  
 °
Mânăstirea Suceviţa

÷   2  


 |  
  
    
   
   
 °
÷    "#4
   ''4

 ÷ °
Mânăstirea Arbore

÷  + 


   
  
 °+ 
    
   
  
  
   2  
  -, 
5  ÷ /2
  
 °
Mânăstirea Voroneţ

3  $'4
  %46 
5    
  
   | 
÷ ,  
0
  
     
  
07  °+  
|    
  
   
   , 
   
    
  , °

S-ar putea să vă placă și