Sunteți pe pagina 1din 45

Teritorii de inervaţie senzitivă şi motorie ale

membrelor inferioare; plexul lombar; plexul


sacrat; vascularizaţia membrelor inferioare
 I. Plexul lombar:
 - formare: din ramurile ventrale ale nervilor lombari L1> L4; acestea se
anastomozează între ele, primesc ramură anastomotică de la n. T 12 şi trimit ramură
anastomotică (trunchiul lombo-sacart) către plexul sacrat; după ce primesc aceste
ramuri anastomotice, fiecare ram ventral se împarte în 2 ramuri care vor realiza
ramurile terminale ale plexului:
 - ramul ventral al n. L1 va da naştere:
 - n. iliohipogastric
 - n. ilioinguinal
 - ramul ventral al n. L2 de împarte în 3 ramuri:
 - primele 2 dau naştere n. femural cutanat lateral şi n. genito femural;
 - ramul al 3-lea se divide în ram anterior şi posterior;
 - ramurile ventrale ale n.n. L3 şi L4 se divid în ram anterior şi posterior
 - ramurile posterioare ale bifurcaţiilor L1, L2, L3 anatomozate, dau naştere nervului
femural;
 - ramurile anterioare ale bifurcaţiilor dau naştere nervului obturator ;
 - ramurile colaterale se distribuie muşchilor psoas şi pătrat lombar
 Teritorii de distribuţie ale ramurilor terminale ale plexului lombar:
 - n. iliohipogastric: - ramura abdominală: muşchilor şi tegumentului porţiunii
inferioare a peretelui abdominal;
 - ramură genitală: străbate canalul inguinal şi se distribuie
tegumentului pubian, scrotal, inguinal intern, labiilor mari;
 - n. ilioinguinal: - aceeaşi distribuţie ca a n. iliohipogastric;
 - n. femural cutanat lateral: - prin incizura iliacă dintre cele 2 spine anterioare , trece
spre lateral şi se împarte în 2 ramuri:
 - ramură fesieră- pentru tegumentul regiuni fesiere;
 - ramură crurală- pentru tegumentul regiunii antero-externe al coapsei, până
la genunchi;
 - n. obturator: - coboară anterior faţă de articulaţia sacro-iliacă şi medial faţă de m.
psoas, străbătând apoi canalul obturator;
 - ramuri: - n. obturator extern pt. m. obturator extern
 - ramuri pt. m. pectineu;
 - ramuri pt. m.m.: adductor scurt, adductor lung, parţial pt. m. adductor
mare, pt. m. gracilis
 - ramuri cutanate pentru partea internă a regiunii genunchiului;
 - n. femural: coboară între m.m. psoas şi iliac şi iasă prin lacuna musculară lateral de
ligamentul ilio-pubian (ilio-pectineu);
 - ramuri musculare : - colaterale pentru: m. psoas şi m. iliac,
 - terminale pentru: m. quadriceps şi m. croitor;
 - ramuri cutanate: - pentru tegumentul regiunilor laterală, anterioară şi medială a
coapsei, sub zona de distribuţie a genitofemuralului şi deasupra zonei de distribuţie a
ramurilor cutanate ale obturatorului;
 - -n. safen: însoţeşte artera şi vena femurală, străbate fascia
femurală în 1/3 inferiaoră a coapsei;
 - distribuţie: - parţial faţa anterioară a coapsei ;
 - ½ antero-internă şi parţial postero-internă a gambei;
 II. Plexul sacrat:
 - formare: -prin unirea trunchiului lombo-sacart la ramurile ventrale ale primilor 3
nervi sacraţi; trunchiul lombo-sacart reprezintă anastomoza dintre ramura ventrală a
L 4 cu ramura ventrală a L5;
 - trunchiurile reunite ale plexului sacrat descriu o formă triunghiulară cu baza la
găurile sacrate anterioare şi vârful la spaţiul infrapiriform;
 -fiecare ram ventral care intră în constituţia plexului sacrat se împarte în 2: ram
ventral şi ram posterior;
 - unirea ramurilor ventrale formează nervul tibial, unirea ramurilor posterioare
formează nervul peronier comun; aceste 2 componente merg alăturat ca şi marele
nerv ischiatic, până la nivele diferite când se despart în cele 2 componente;
 - ramuri colaterale şi distribuţia:
 - n. fesier superior: iasă din pelvis prin spaţiul suprapiriform şi se distribuie m.m.
fesier mijlociu şi mic;
 - n. pentru m. obturator intern;
 - n. n. pentru m.m. pelvi-trohanterieni mici: piramidal, gemeni (superior şi inferior),
pătrat femural;
 - n fesier inferior (micul ischiatic):- ramuri musculare pentru gluteul mare;
 - ramuri cutanate (n. cutanat posterior) care dă ramuri pentru
tegumentul: regiunii fesiere, crurale posterioare, regiune poplitee.
 Vascularizaţia membrelor inferioare:
 I. Arterele:
 - au provenienţă din: -a. ramurile parietale ale arterei iliace interne (hipogastricei);
 - b. artera femurală;
 -a. ramurile extrapelvine ale iliacei interne:
 - artera obturatorie: - iasă din pelvis prin canalul obturator şi dă ramuri pentru: m. obturator extern, ramură acetabulară,
m.m. adductori, m. gracilis;
 - artera fesieră superioară: - iasă prin orificiul suprapiriform şi se distribuie m.m. fesier mic şi mijlociu şi parţial m.
fesier mare;
 - artera fesieră inferioară: - iasă prin orificiul infrapiriform şi se distribuie m. fesier mare;
 - a. ischiatică:- însoţeşte n. ischiatic, în drumul său trimiţând şi ramuri pt. m.m. obturator intern, gemeni, pătrat
femural;
 - b. artera femurală: - continuă iliaca externă din dreptul ligamentului inguinal, străbătând trigonul femural şi canalul
Hunter până la nivelul inelului adductorului, loc prin care trece în posterior, devenind arteră poplitee (acesta din urmă, în
dreptul liniei solearului se împarte în arteră tibială anterioară şi trunchiul tibio-peronier),
 - ramurile arterei femurale:
 - subcutanata abdominală (epigastrica inferioară superficială)- traiect ascendent, se distribuie planurilor superficiale ale
peretelui abdomnal până la ombilic;
 - circumflexa iliacă superficială: - traiect ascendent şi în afară, se distribuie planurilor superficiale ale peretelui
abdominal, în afara teritoriului de distribuţie al subcutanatei abdominale;
 - a.a. ruşinoase externe (superioară şi inferioară)- se distribuie scrotului (respectiv labiilor mari);
 - a. femurală profundă: - naşte din femurală la aprox. 4 cm sub arcada femurală şi irigă aproape în întregime coapsa;
 - ramurile a. fem profunde:
 - a. a. circumflexe femurale anterioară şi posterioară:- formează o reţea anastomotică arterială în
jurul colului chirurgical şi al celui anatomic al femurului, trimiţând ramuri vasculare şi la muşchii adiacenţi;
 - ramuri perforante pentru adductori şi m.m.m lojei posterioare;
 - ramuri pentru m. quadriceps;
 - a. descendentă a genunchiului (marea anastomotică): - coboară pe faţa internă a genunchiului;
 - dă ram descendent- care însoţeşte n. safen;
 - ramuri anastomotice cu a. geniculară supero-medială (ram din a. poplitee) - c. artera poplitee: - continuă a. femurală de la nivelul inelului adductorului;
 - străbate fosa poplitee până la nivelul liniei solearului unde se împarte în
a. tibială anterioară şi trunchiul tibio-peronier;
 - ramuri:- 2 artere geniculare superioare (medială şi laterală), o arteră articulară, 2
artere geniculare inferioare (medială şi laterală); acestea, prin anastomozarea între
ele, precum şi cu marea anastomotică (ram din femurală) şi cu a.a. recurente
peronieră anterioară şi posterioară şi recurenta tibială anterioară (toate ramuri ale
tibialei anterioare), formează un bogat cerc arterial în jurul genunchiului;
 - 2 artere (internă şi externă), pentru cei 2 m. gastrocnemieni;
 - d. artera tibială anterioară:- peste marginea superioară a membranei interosoase
trece în loja tibială anterioară; la marginea inferioară a retinaculului extensorilor se
continuă cu a. pedioasă:
 - ramuri: - musculare;
 - a.a.: recurentă peronieră anterioară, recurentă peronieră posterioară,
recurentă tibială anterioară, a. articulară- toate pentru reţeaua anastomotică arterială
de la nivelul genunchiului;
 - a.a.: maleolară laterală şi maleolară medială- acestea se
anastomozează cu congenerele lor (ramuri din tibiala posterioară şi din peronieră),
formând cercul arterial anastomotic din jurul articulaţiei tibio-tarsiene;
 - e. artera pedioasă: - continuă a. tibială ant. de la retinaculul extensorilor în jos;
 - ramuri: a. tarsală laterală şi tarsală medială anastomozate între ele prin a.
arcuată din care pornesc ramurile digitale; (se formează o arcadă arterială
superficială a dosului piciorului); dintarsala medială, situată în spaţiul interosos I,
porneşte un ram care ajunge în plantă străbătând acest spaţiu, şi care va participa la
formarea arcadei arteriale plantare;
 - f. artera peronieră:- ram de bifurcaţie al trunchiului tibio-peronier;
 - ramuri: - musculare- pentru loja peronieră;
 - maleolare anterioare şi posterioare care se anastomozează cu
congenerele din tibiala anterioară;
 - r. calcaneană;
 - r. comunicantă: face anastomoză în regiunea inferioară a gambei între
peronieră şi tibiala posterioară;
 - g. artera tibială posterioară: - ram de bifurcaţie at trunchiului tibio-peronier;
 - traiect: spre spaţiul posterior al maleolei interne, străbătând până aici
planul dintre muşchii profunzi ai lojei posterioare a gambei şi triceps sural;
 - ramuri: -colaterale:- a.a. maleolare mediale (anterioară şi posterioară)- se
anastomozează cu congenerele –ramuri din tibiala anterioară;
 - a. calcaneană- anastomozată cu congenera din peronieră;
 - terminale: a.a. plantară medială şi plantară laterală: între ele se stabileşte
un arc arterial anastomotic care primeşte în dreptul primului spaţiu interosos şi
ramura plantară din a. pedioasă, realizându-se arcada plantară arterială profundă;
 II. Sistemul venos:
 - venele din regiunea fesieră cu traiect în revers arterelor, sunt tributare venei iliace
interne (hipogastrică); restul venelor membrului inferior sunt tributare venei iliace
externe;
 - venele sistemului profund (v.v tibio-peroniere, v. poplitee, v. femurală şi tributarele
lor) au traiect recurent arterelor, însoţind cîte 2 fiecare arteră, şi purtând aceeaşi
denumire cu artera;
 - între sistemul venos superficial şi profund se stabilesc multiple anastomoze prin
vene comunicante;
 - sistemul venos superficial: are originea în arcavenoasă plantară, care prin v.
interdigitale drenează în arcada venoasă a dorsului piciorului; din acestă arcadă se
formează 2 trunchiuri venoase dispuse pe marginile medială şi laterală a piciorului;
 - vena safenă mare: - origine în trunchiul venos marginal medial, trece anterior de
maleola medială, merge pe faţa internă a gambei şi copsei, traversează trigonul
Scarpa, face crosă sub arcada femurală şi se varsă în vena femurală;
 - vena safenă mică (parva, externă):- origine în trunchiul venos marginal plantar
lateral, merge pe mijlocul feţei posterioare a gambei, ajunge în fosa poplitee şi se
varsă în vena poplitee.

S-ar putea să vă placă și