Sunteți pe pagina 1din 14

Citologie, anatomie,

morfologie vegetală
Laborator
Laboratorul 1
Tema: Studiul microscopului optic
Scopul:
- să recunoască componentele unui microscop optic
- să realizeze preparate microscopice
- să observe preparatele microscopice
Obiectivele:
- punerea la punct a microscopului
- realizarea de preparate citologice
- observarea preparatelor
Mijloacele de lucru:
- microscopul optic
- lame, lamele, bisturiu, penseta, reactivi
- materialul biologic
https://dexonline.ro/definitie/microscop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Microscop
 Instrumentele optice - În general prin instrument optic înțelegem
un ansamblu de dioptrii care se utilizează pentru producerea
imaginilor unor obiecte astfel încat privirea acestor imagini să
prezinte unele avantaje față de privirea directă.
- se disting două tipuri de instrumente optice:
 - Instrumente care dau imagini reale (instrumente obiective), cum
sunt obiectivele fotografice, aparatele de proiecție etc., la care
imaginea se formează, de exemplu, pe un ecran sau pe o placă
fotografică și astfel poate fi observată cu ochiul
 - Instrumente care dau imagini virtuale (instrumente oculare),
special adaptate pentru a se observa imaginea cu ochiul, cu
ajutorul unor oculare. Calitatea instrumentelor optice este dată
de urmatoarele caracteristici:
 A. Mărirea (la instrumentele care furnizează imagini reale se disting mărirea
liniară, mărirea axială și mărirea unghiulară) - Mărirea liniară este raportul
între lungimea imaginii și cea a obiectului - Mărirea axială se referă la
deplasarea punctului imagine pe axa optică, corespunzătoare deplasării
punctului obiect - Mărirea unghiulară este dată de raportul unghiurilor de
apertură, de emergența ei de intrare î n instrumentul optic
 B. Puterea (reprezintă unghiul sub care se vede unitatea de lungime prin
instrumentul optic considerat)
 C. Grosismentul (este o caracteristică a aparatelor oculare, definită prin
raportul imaginilor retiniene; deoarece dimensiunea unei imagini retiniene este
proportională cu unghiul aparent sub care se vede obiectul privit, grosismentul
este egal cu mărirea unghiulară)
 D. Puterea de separare (se defineste ca unghiul cel mai mic format de razele
vizuale, venind de la două puncte, astfel î ncât să le vedem separate) - Pentru
evaluarea puterii de separare a unui instrument optic se utilizează criteriul lui
Rayleigh, conform căruia două puncte obiect î nvecinate vor da fiecare separat
câte o pată de difracție și ele vor fi observate distinct, dacă maximul uneia va fi
situat peste minimul celei de-a doua pete de difracție. Inversul unghiului minim
poate fi considerat ca o masură a puterii de separare.
 Instrumentele optice oculare
 LUPA - Lupa este un sistem optic simplu, constând din una sau mai multe
lentile cu distanta focală relativ mică (între 10 si 100mm). Lupa se așează î ntre
obiectul AB si ochi. Obiectul, de lungime y1, se află in apropierea focarului F
astfel incat imaginea virtuala AB, de lungime y2 să se afle la distanța vederii
clare de 25cm. Lupele folosite curent au grosismentul cuprins intre 2,5 si 25.
 MICROSCOPUL - În scopul obținerii unor măriri mai substanțiale se
utilizează microscopul, care î n principiu reprezintă o combinație de două
sisteme optice: obiectivul și ocularul, așezate la o distantă apreciabilă unul față
de celălalt. Microscoapele măresc obiecte minuscule, sau dezvăluie detalii ale
unor obiecte mai mari. Ele ne-au deschis o lume î ntreagă, invizibilă ochilor
noștrii.
 Microscoapele optice Primul microscop a fost fabricat de opticianul olandez
Zacharias Janssen, in 1609, primul om de știință a care a observat bacteriile a
fost olandezul Anton van Leeuiwenhock, care și-a fabricat propriile
microscoape î n anii 1670. Primele microscoape au fost optice, ceea ce inseamna
ca obiectul studiat a fost vizualizat printr-un ocular. Pentru aceasta,
specimenul trebuie să fie destul de subțire pentru a permite penetrarea luminii.
 Componentele
microscopului optic
Componentele microscopului
Componentele mecanice:
- talpa, baza, piciorul
- brațul
- masa, platforma
- cleme, cavaleri, călăreți
- șurubul (viza) macrometric - macrometru
- șurubul (viza) micrometric - micrometru
- condensorul (condensatorul)
Componentele optice:
- ocularul
- obiective dispuse pe revolver
Obiective
Stereo Binocular/ Stereolupă
Manipularea microscopului
- se conectează cablul microscopului la priză pentru sursa de lumină (bec sau led)
- cu macrometrul se ridică coloana microscopului (sau se coboară masa) până la
maximul cursei
- prin rotirea revolverului se aduce în dreptul axului optic obiectivul cu puterea
de mărire cea mai mică (10x)
- se reglează unghiul dintre oculare, potrivit distanței dintre axele vizuale ale
observatorului, astfel încât în timpul observației să se vadă o singură imagine
- privind prin ocular se reglează intensitatea luminii astfel încât câmpul de
observație să fie uniform luminat (prin ridicarea sau coborârea condensorului,
închiderea sau deschiderea diafragmei, manevrarea șuruburilor din talpa
microscopului)
- se fixează preparatul (lama de microscop) între cavaleri, prin slăbirea
cavalerului cu arc din stî nga
- privind din lateral, folosind șuruburile coaxiale verticale laterale dreapta ale
măsuței, se poziționează partea de preparat de pe lamă în dreptul axului optic al
microscopului
- se coboară coloana microscopului cu macrometrul până la maximul cursei
- privind prin ocular, se ridică ușor coloana cu macrometrul, până când imaginea
preparatului devine clară
- dacă este necesar, se reglează suplimentar lumina, manevrând șurubul
condensorului
- se reglează mai bine claritatea prin manevrarea micrometrului
- privind prin ocular, se explorează preparatul, folosind șuruburile coaxiale
verticale laterale
- dacă este necesară o mărire mai puternică, se selectează din inelul revolverului
un obiectiv mai mare (20x, 40x)
- după efectuerea observațiilor, se ridică cu macrometrul coloana microscopului și
prin glisare se scoate lama dintre cavaleri
REGULĂ
- observația începe întotdeauna cu obiectivul cel mai mic (10x) și apoi se selectează
succesiv și după caz, obiective mai puternice (20x, 40x)
- atunci cînd observația se realizează cu obiectivele de 20x sau 40 x, reglajul fin al
clarității se realizează exclusiv cu șurubul micrometric (micrometrul)
- de obicei după selectarea unui obiectiv mai puternic, sunt necesare reglaje ale
clarității (din micrometru) și suplimentarea luminii (prin ridicarea condensorului)

S-ar putea să vă placă și