Sunteți pe pagina 1din 6

Istoria organizaței sportive

Evenimentul care a marcat întreaga mișcare sportivă românească în perioada


interbelicâ și după aceea, a fost nașterea, în noiembrie 1919, la Cluj, al Clubului
Universitatea, club fanion al sportului studențesc din România.
În Noiembrie 1919, odată cu aprobarea din partea conducerii a noii Universități, s-a
convocat o consfătuire în saloanele viitorului Automobil Club (B-dul Eroilor nr.16).
Au participat un număr mare de studenți și profesori, și s-au pus bazele ”Societâții
Sportive a Studenților Universitari din Cluj” (S.S.S.U.) purtând numele simbolic de
”Universitatea” și semnul districtiv ”U”.
Practicarea sportului de performanţă, încă din 1919, a existat „Societatea Sportivă a Studenţilor
Universitari” (SSSU), în cadrul căreia se practica în special fotbalul, atletica, lupta, scrima, polo, înotul,
hochei pe gheaţă şi gimnastica.

Într-un prim meci de intercluburi de după Primul Război Mondial între “U” Cluj şi ”Gloria” Arad, ca o
reluare după primul meci din 1913 a fost prezentet echipamentul celor de la „U”. În ziua de 16 mai 1920
cu doar 2 zile înaintea întâlnirii, la 14 mai 1920, a sosit tocmai de la Praga primul echipament complet,
în culorile studenţeşti tradiţionale pe plan mondial, alb-negru în dungi, culorile “U”-iste până în ziua de
azi, şi un rând de ghete de crom.

„U” Cluj, prima echipă românească într-un turneu european, . În luna noiembrie 1923, urma să se
inaugureze cel mai frumos stadion al Franţei, în vechiul centru universitar, Grenoble. Pentru festivitate,
organizatorii au invitat echipa Universităţii Cluj.

Universitatea din Cluj a fost prima instituţie superioară din ţară care, în 1934, a introdus obligativitatea
educaţiei fizice pentru studenţii săi. În celelalte universităţi din ţară acest lucru s-a întamplat în anul
1950.
Transilvania în anul 1940 a fost cedat de Regatul României Ungariei fasciste ca urmare
a Dictatului de la Viena. În acest timp “Universitatea” Cluj a fost în refugiu la Sibiu, (1940-1945).
În ziua de 3 mai 1945, „Rectoratul Universităţii Regele Ferdinand I, face cunoscut că, în ziua de 1
mai, s-au deschis birourile Rectoratului din clădirea centrală, a început drumul întoarcerii acasă,
după aproape 5 ani. La începutul lunii iunie 1946, se redactează primul regulament al Clubului
Sportiv „Universitatea” Cluj.
După întoarcere s-au introdus şi a început practicarea unor noi ramuri sportive, ca: voleiul,
baschetul şi mai târziu rugbiul, astfel în prezent având 20 de secţii.
Pentru istoria detaliată a fiecărei secţii : http://u-cluj.ro/downloads/
Obiectivul principal (De ce s-a înfinţat?)
Nâzuința lor cea mai de seamă este ca să dezvolte gustul pentru orice fel de sport, în
toată România, și nădâjduiesc să găsească în marele public un bun sprijin, pentru a-și
putea realiza frumosul scop.”

Generalităţi
Încă din momentul înfințării sale, în 1919, Clubul ”U” s-a declarat clubul sportiv. În anul
1920, la adunarea generală de constituire, când au fost votate statutele clubului și s-a
ales comitetul de conducere, s-a hotârăt și caracterul polisportiv al societății. Celor șapte
secții ce au constituit nucleul inițial, li s-au adăugat în anii următori alte ramuri
sportive, alte secții, ce aveau să-l singularizeze în ansamblu vieții sportive din România.
Analiza SWOT

Puncte tari: – club cu tradiţie şi cu Puncte slabe: – percepţia slabă


suporteri care făceau Sala Sporturilor asupra fenomenului sportiv ca o
neîncăpătoare ; componentă integrală a educaţiei
– simbolul “U” este foarte cunoscut şi foarte social – culturale ;
sugestiv, un adevărat brand în sportul – buget insuficient ;
românesc – lipsa standardelor de evaluare ;
– management performant ; – posibilităţi reduse de motivare
– jucători tineri, cu potenţial ; financiară a personalului ;
– existenţa unor finanţatori loiali care susţin – inexistenţa unei baze sportive;
echipele clubului – lipsa sponsorilor pentru sporturile
– colaborare şi sprijin financiar din partea individuale.
administraţiei publice locale şi a
universităţilor;
– grad ridicat de transparenţă în relaţiile cu
partenerii.
Ameninţări – infrastructură/ sistem de lucru/ Oportunităţi – simbolul “U” constituie o
legislaţie instabilă ; emblemă a oraşului ;
– scăderea continuă a numărului de spectatori – posibilităţi de dezvoltare a bazei materiale ;
în cazul în care echipele nu obţin rezultate bune – crearea unei baze materiale proprii;
; – oportunităţi de accesare a fondurilor UE ;
– fluctuaţia personalului ; – sprijinul comunităţii locale şi a universităţilor ;
– dotări specifice insuficiente ; – credibilitatea instituţiei;
– posibilitatea pierderii celor mai buni jucători – transmiterea la televiziune a meciurilor
în cazul în care nu se găsesc resursele financiare echipelor clubului.
necesare încheierii unor contracte avantajoase ;
– lipsa performanţei duce la ignorare din partea
mass-media ;
– constrângeri şi limitări bugetare.