Sunteți pe pagina 1din 15

Bovinele furnizează un volum

mare și divers de producții și produse de


primă importanță pentru alimentația
omului și materii prime pentru industria
prelucrătoare. Acestea furnizează 96% din
cantitatea de lapte ce se consumă pe glob,
33% din cea de carne și 90% din totalul
pieilor grele, de bună calitate, ce se
utilizează în industria pielăriei.
CARNEA DE BOVINĂ
Carnea de bovină constituie o
sursă importantă de hrană, izvor de
sănătate, mărind rezistența organismului,
de progres și civilizație. Carnea în general,
ca și cea de bovină, contribuie ca un
produs social indispensabil alimentației
raționale a omului, care reflectă standardul
de viață al unei națiuni, respectiv calitatea
vieții acesteia.
În România, carnea participă în structura disponibilităților
alimentare cu 9.6% calorii și cu 14.2% proteină. Ponderea cărnii de bovină
din total carne reprezenta 33% în urmă cu 10 ani, iar în prezent este în
scădere evidentă, cu un ritm de aproximativ 1% anual în următorii 20 de ani.
Este de menționat că în perioada anilor ’70 carnea de bovine
reprezenta 50% din totalul de carne, după care a început un declin continuat
până în zilele noastre. Această scădere se datorează creșterii proporționale a
cărnii de porc și de pasăre în consumul uman și tendințele de scădere a
efectivelor de bovine sacrificate pe fondul reducerii numerice drastice a lor.
Compoziţia chimică şi valoarea energetică la diferite specii
în raport cu starea de îngrăşare
PREZENTAREA GENERALĂ A RASEI:
BLANC-BLEU BELGE

Tipul de carne al rasei Blanc Bleu


Belge se caracterizează prin dezvoltare
corporală mare: talie 1,45 - 1,50 m și
greutate 1.100-1.300 kg - la tauri, și talie
1,32-1,40 m și greutate 700-800 kg - la
vacile adulte. Adesea, greutatea taurilor
depășește 1.300 kg, iar cea a vacilor adulte
depășește 850-900 kg. Formatul corporal
este dreptunghiular, cu musculatură foarte
bine dezvoltată, forme corporale rotunjite
și fenomen culard evident.
Există 3 tipuri de varietăți:

Varietatea alb-crem uniformă

Varietatea neagră cu bălțături blue și albe

Varietatea bălțată cu bleu


Consumul specific înregistrat la tăurașii cu vârsta între 7 și 13 luni
îngrășați intensiv, este cuprins între 5-6 kg nutrețuri concentrate pe 1 kg
spor. Acest indice scăzut de consum este explicat prin compoziția sporului
de creștere, care este bogat în proteine și sărac în grăsimi.
Tehnologia tradițională de creștere permite obținerea la o vărstă de
18-19 luni a unor tăurași cântărind circa 650 kg.
În urma sacrificării, se obțin carcase foarte mari, randamentul
mediu la sacrificare pentru animalele îngrășate este de circa 70%, cu un
procent de carne comercială în carcasă de peste 80%.
În ferma noastră fluxul tehnologic va decurge pentru obținerea cârnii din
tipul de îngrășare baby beef normal. Pentru un flux tehnologic vom avea nevoie
de 100 de viței care vor avea o greutate inițială de maxim 45 de kg (700 lei/buc).
Durata îngrâșării va fi cuprinsă într-o perioadă de 400 de zile, cu un spor
mediu zilnic de 1,05 kg. La finalul fluxului tehnologic indivizii vânduți vor avea o
greutate de minim 450 kg, ceea ce înseamnă un surplus de 400 kg carne.
Pentru obținerea greutății dorite vom avea nevoie de un consum de 1370
kg furaj combinat(1 leu/kg), 825 kg fân lucernă (0.2 lei/kg) și 2200 kg porumb
siloz (0.4 lei/kg) pentru fiecare individ în parte.
Prețul unui kilogram de carne în viu la vânzare este de 25 de lei.
Fluxul tehnologic va decurge pe durata a 13 luni.
Întreţinerea viţeilor în Întreținerea vițeilor în
perioada I perioada a II-a

1-boxă; 2- iesle; aleea de furajare; 4-canale 1-boxă colectivă; 2- canale pentru


evacuare dejecții; dejecții; 3-alee de furajare
Principalii indici tehnici şi consumul de furaje
la îngrăşarea baby beef normal.
Costuri pentru începerea afacerii

Construcții, utilaje și echipamente: 250.000 lei


Achiziționarea primului efectiv 100 viței: 70.000 lei
Achiziționarea furajelor necesare pentru primul flux tehnologic (100 viței): 241.500 lei
- 1 kg furaj combinat (1 leu/kg) x 1370 kg = 1370 lei
- 1 kg fân lucernă (0.2 lei/kg) x 825 kg = 165 lei
- 1 kg porumb siloz (0.4 lei/kg) x 2200 = 880 lei
TOTAL/VIȚEL = 2.415 lei

Valoarea investiției inițiale: 561.500 lei


Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli salariale totale lunare: 13.200 lei

Funcție Slar Număr Costuri


brut personae salariale

Manager 4.000 lei 1 4.000 lei


(Inginer sef)
Contabil 2.000 lei 1 2.000 lei
Inginer 1.800 lei 2 3.600 lei
Lucratori 1.200 lei 3 600.lei
necalificați

Cheltuieli cu întreținerea fermei

Cheltuieli cu energia electrică: 1.000 lei/lună


Cheltuieli apă și canalizare: 800 lei/lună
Medicamentație și consumabile: 400 lei/lună
Alte cheltuieli: 1.500 lei/lună

Cheltuieli totale cu întreținerea lunare: 3.700 lei


Venituri

Vițeii vor fi vânduți la atingerea greutății de 450 de kg direct către


abatoare sau centre de procesare a cărnii.

Venituri dupa primul flux tehnologic:

100 viței * 450kg/bucată * 25 lei/kg = 1.125.000 lei