Sunteți pe pagina 1din 19

Orasul medieval

– oraşele au avut un rol tot mai


însemnat în viaţa politică şi în cea
economico-socială, culturală şi
religioasă din secolele al XI – XII-lea;
– originea oraşelor medievale:
a. majoritatea oraşelor romane au
supravieţuit sau au renăscut în Evul
Mediu: Paris, Roma, Koln etc.
b. întemeiate la intersecţia marilor
drumuri comerciale sau pe lângă
castele sau abaţii (burguri)
– la început oraşele se găseau sub dominaţia unui senior,
ca mai apoi să se elibereze, pe care paşnică sau violentă,
de sub autoritatea nobilului;
– în unele oraşe, cetăţenii s-au unit într-o asociaţie
numită comună; acestea se conduceau singure;
– ele îşi alegeau consiliul sau sfatul orăşenesc, în frunte
cu un primar care avea diferite denumiri (jude, maire –
Franţa, burgermeister – Germania)
– categorii sociale:

<> patriciatul (cei bogaţi), din rândul cărora


proveneau şi membrii consiliului orăşenesc;
<> meşteşugarii şi negustorii, dar în oraşele
medievale se mai întâlneau şi medici,
farmacişti, profesori, preoţi etc.
 plebea urbană (sărăcimea);
----------------------------------------------------------
– meşteşugarii (meşteri din ateliere) erau
grupaţi în bresle, asociaţii prin care îşi apărau
interesele şi prin care îşi organizau activitatea;
– înflorirea oraşelor medievale a dus la apariţia
unui nou mod de organizare socială, cea
burgheză, la dezvoltarea producţiei
melteşugăreşti şi a schimburilor negustoreşti;
– pentru a-şi apăra interesele, unele oraşe s-au
unit în ligi (exemple: Liga Lombradă – oraşele
din nordul Italiei sau Liga Hanseatică – oraşele
germane de la Marea Baltică);
– oraşe ca Veneţia sau Genova au dominat
comerţul pe Marea Neagră şi pe Marea
Mediterană.
Studiu de caz, Constantinopolul
– a fost o localitate urbană care a continuat să
prospere şi la începutul Evului Mediu;
– era unul dintre cele mai importante oraşe ale
creştinătăţii şi capitală a Imperiului Bizantin;
– Constantinopolul a fost un oraş mare (în
secolul al VI-lea avea un million de locuitori),
bine organizat, cu străzi largi, case de piatră şi
de cărămidă, pieţe mari, sistem de
aprovizionare cu apă, băi publice şi monumente
impresionante (precum biserica Sf. Sofia, din
secolul al VI-lea);
– a fost cucerit de turcii otomani în 1453.
Căderea
Constantinopolului -
1453
Interiorul unui
oraş medieval

S-ar putea să vă placă și