Sunteți pe pagina 1din 2

Populația

 Evoluția numerică
Evoluția numerică a populației a fost întotdeauna pozitivă:
 până în sec. al XIX-lea, populația Terrei a crescut lent
 după anul 1900, populația a crescut în ritm accelerat
 după 1960 – explozie demografică (creștere accelerată), datorită
dezvoltării medicinei, lipsei conflictelor militare, scăderii mortalității,
creșterii calității și duratei medii a vieții
 în 2017 – peste 7 miliarde de locuitori
 în 2100 – peste 10 miliarde de locuitori.

 Răspândirea geografică
 zone cu densitate foarte mare
 zone lipsite de locuitori
Factori: naturali, demografici (natalitate, mortalitate, migrații), socio-
economici. Istorici și culturali)
Populația pe continente: Asia (60%), Africa (16%), Europa (10%), America
de N (7%), America de Sud (6%), Australia (1%).
 Diversitatea umană
Există diferențieri:
 rasiale (albă, neagră, galbenă)
 confesionale (creștini, musulmani, hinduși, budiști)
 pe grupe de vârstă și sexe (tineri, adulți, bătrâni)
 culturale
 etnice

 Mobilitatea teritorială (migrație)


 reprezintă deplasările populației dintr-un spațiu în altul, în diverse scopuri
 peste 3% din locuitorii Terrei sunt migranți
 emigranți – cei care pleacă dintr-o țară
 imigranți – cei care vin într-o țară