Sunteți pe pagina 1din 5

Ocrotirea mediului

Ambiant
• În prezent protectia mediului înconjurator , este conceputa ca o mentinere a echilibrului
ecologic dinamic de conservare si ameliorare , a calitatilor factorilor naturali de exploatare
judicioasa a bogatiilor naturale. Principala actiune cu caracter vatamator exercitata de om
asupra mediului ambiant este poluarea.

• Poluarea este definita ca fiind " Orice prezenta în mediu , atât în mod direct , cât si
în mod indirect , de catre om, a unor substabte care în functie de natura , cantitate ,
structura si timpul de actiune , pun în pericol starea de sanatete a vietuitoarelor , genereaza
discomfort si altereaza mediul. Deci, putem spune , ca poluantii pot fi dintre constituientii
normali ai aerului ce devin nocivi atunci când depasesc anumite concentratii .

• Omul a început sa înteleaga mai ales în ultimele decenii ca progresul societatii


umane s-a transformat treptat în instrument de distrugere , cu efecte dezastruoase asupra
naturii.

• Odata cu aparitia civilizatiei umane a aparut si interventia brutala a omului prin exploatarea
nerationala a naturii si alterarea mediului prin poluarea produsa de activitatile industriale,
agricole, menajere . Efectul de sera , distrugerea stratului de ozon, ploile acide au avut
consecinte din ce în ce mai dramatice în ultimii ani.
• Mediul inconjurator descrie cel mai bine gradul de civilizatie al societatii în care traim. Prin
urmare, a face un bine naturii, înseamna a face un bine societatii si indivizilor ei.

• Mediul ambiant reprezinta totalitatea factorilor fizici, chimici , meteorologici ,


biologici dintr-un loc dat , cu care un organism vine în contact . Acesti factori sunt :
temperatura , umiditatea , solul , apa , magnetismul terestru , peisajul , alte organisme .
Între fiecare organism si mediu existã influente reciproce complexe. Mediul influenteaza
organismele, dar si acestea ( inclusiv omul ) modifica mediul. Adaptarea organismelor la mediu
este limitata.

• Între comunitatile ecologice ale unui biom se stabilesc relatii de echilibru ecologic. Acest
echilibru poate fi modificat sub actiunea unor factori perturbatori, ce pot fi naturali sau artificiali.
Factorii naturali sunt fie de natura fiziografica , fie bioticã si antreneaza evolutia comunitatilor
ecologice, cu formarea unor "comunitati succesive " ( asa numitele sere) , care conduc de obicei la
o comunitate majora de climax.

• Când în evolutia ecosistemelor intervine omul, evolutia se produce prin subsere sau sere
secundare, iar comunitatea majora la care se ajunge este una de disclimax. Interventia omului are
loc, de regula, prin modificarea factorilor locali, în special a calitatii aerului, apei si solului.
• Agentii de poluare a mediului ambiant sunt multipli având o actiune cumulativa datorita ciclurilor
naturale care au loc în fiecare ecosistem -aer, apa, sol - si devin nocivi atunci când depasesc
anumite concentratii .

• Din punctul de vedere al poluantilor se disting :

• Poluanti chimici constituiti din diverse substante chimice ce sunt purjate în atmosfera

• Poluanti biologici formati din diferite microorganisme puse în libertate de oameni si restul
vietuitoarelor

• Poluanti fizici formati din substante radioactive, radiatii vibratii si zgomote

• Printre alte clasificari poluarea poate fi : poluarea naturala si poluarea artificiala.

• Sursele naturale sunt reprezentate de eruptii vulcanice, erodarile solului , incendiile ,


descompunerea unor substante organice . Eruptiile vulcanice ca si erodarile de teren , genereaza
produsi gazosi , lichizi si solizi , exercitând influente negative asupra puritatii atmosferice .
CAMION
80 - 90 (Db)
MOTOCICLETA 70 - 80 (Db)

AUTOTURISME 60 - 80 (Db)
AVIOANE 120 - 140 (Db)
TRAMVAI 75 - 90 (Db)
AUTOBUZ 60 - 90 (Db)
TROLEBUZ 60 - 70 (Db)
CĂRUŢĂ 50 - 60 (Db)