Sunteți pe pagina 1din 9

SUBSTANTE ANORGANICE

Substanțele chimice anorganice pot fi clasificate după compoziția lor și după comportarea lor
chimică.
După compoziția lor, substanțele chimice sunt de două feluri:

• Substanțe simple, care sunt formate dintr-un singur tip de atomi;

• Substanțe compuse, care au în structura lor atomi a cel puțin două elemente chimice.
După comportarea lor chimică

Substanțele simple se împart în:

• nemetale - Substanțe formate din elemente ai căror atomi au tendința de a accepta electroni și de
a forma ioni negativi;

• metale - Substanțe formate din elemente ai căror atomi au tendința de a ceda electroni și de a
forma ioni pozitivi.
• Oxidul (grec. oxys=ascuțit, usturător, acru) se formează printr-o legătură dintre un element chimic cu oxigenul,
proces chimic numit reacție de oxidare. După modul în care reacționează cu apa, oxizii sunt de două tipuri: oxizi acizi
și oxizi bazici.
• onul de oxigen O2-- nu poate fi găsit în stare liberă în natură, ci numai sub formă de combinații cu cationii din săruri.

• Gruparea hidroxilică -OH este o grupare care determină caracterul bazic puternic al unor alcali ca NaOH, acceptori de
sarcini pozitive (protoni).

• Oxigenul se combină cu majoritatea elementelor chimice, formând oxizi, cu excepția unor elemente ca gazele: heliu,
neon, argon, kripton și fluor.

• Fluorul este un caz aparte deoarece se formează legături între oxigen și acest element sub forma OF2, O2F2 și O4F2,
însă datorită caracterului electronegativ accentuat al fluorului, aceste combinații nu sunt numiți oxizi ci fluoruri.

• Cea mai mare parte a scoarței pământului, (vezi straturile pământului) este formată din oxizi. În această categorie, o
pondare de agregare solidă, restul oxizilor de nemetal au stare gazoasă.Oxizii de metal prezintă culori diferite, pe
când oxizii de nemetal sunt incolori.
• Acizii nu se găsesc liberi în natură, dar putem găsi în natură foarte
multe săruri ale lor (cloruri, sulfaţi, fosfaţi, bromuri, ioduri, carbonaţi
etc.
• Acidul clorhidric apare în gazele vulcanice şi se găseşte în sucul
gastric. Stare de agregare a acizilor la temperatură obişnuită depinde
de mai mulţi factori, astfel încât acizii pot fi găsiţi în toate cele trei
stări de agregare:
- acizi gazoşi: HCl, HBr, H2S;
- acizi lichizi: HNO3, H2SO4, HCl, HBr, H2S;
- acizi solizi: H3PO4.
Acizii sunt solubili în apă. Unii acizi concentraţi fumegă în aer.


• Sulful este puțin răspândit în natură.
• ♦ În stare liberă
• Sulful nativ se găsește în natură sub formă de zăcăminte de suprafață sau subterane.
• ♦ Sub formă de combinații
• Sulful intră în compoziția multor substanțe anorganice (hidrogen sulfurat, oxizi de sulf,
sulfați, sulfiți, sulfuri), în petrol cărbuni și în unele proteine.
• Cele mai răspândite minereuri ce conțin sulf sunt:
• ♦ pirita (FeS)
• ♦ calcopirita (CuFeS2)
• ♦ galena (PbS)
• ♦ stilbina (Sb2S3)
• ♦ blenda (ZnS)
• ♦ cinabru (HgS)
• ♦ ghips (CaSO4•2H2O)
• ♦ baritină (BaSO4)
• OXIZII AU O GAMA FOARTE LARGA DE UTILIZARI:
• -materie prima pentru obtinerea de noi substante; din oxizii de fier se obtin fonta si otelul; din oxidul de
aluminiu se obtine aluminiu; -catalizatori (MnO2, V2O5; etc.); -pietre semipretioase(Al2O3); -pigmenti.
Dioxidul de siliciu sub forma de nisip este utilizat la obtinerea materialelor de constructie, a sticlei de cuart, la
obtinerea diferitiilor compusi ai siliciului, in industria optica, in metalurgie. Oxidul de calciu si dioxidul de
carbon se obtin prin descompunerea termica a calcarului. Componentul principal al calcarului este CaO.
Oxidul de calciu are intrebuintari in constructii. Dioxidul de carbon : -prepararea sodei de rufe (carbonat de
sodiu); -fabricarea bauturilor carbogazoase (sifon; Coca-Cola; etc.); -stingerea incendiilor; -tratarea unor bolii.
• Ex. de baze: - Hidroxidul de sodiu sau soda caustică (NaOH); - Hidroxidul de calciu sau varul stins Ca(OH)2
• Primul produs, fabricat la Combinatul Chimic Borzesti, a fost soda caustica sau hidroxidul de sodiu, cu largi
aplicatii in industria petrochimica, in industria sapunurilor si detergentilor. Hidroxidul de sodiu sau soda
caustică (NaOH) este utilizata la: soda de rufe; rafinarea produselor petroliere; fabricarea sapunului;
fabricarea celulozei; fabricarea colorantilor organici; fabricarea matasii artificiale; tratamentul apelor;
mercerizarea bumbacului; reactiv de laborator;
• Utilizarile hidroxidului de calciu (varul stins): -este utilizat în construcţii la tencuială şi mortar;-in stabilizarea
solurilor, în rafinarea zahărului şi în prepararea altor compuşi;-este folosit în prelucrarea pieilor, pentru a
îndepărta părul. Procedeul este cunoscut încă din secolul al III-lea d.Hr; prin imersarea pieilor de animal în var
stins timp de o lună, se obţinea pergamentul;-este folosit în medicină pentru tratarea arsurilor provocate de
acizi,
• Doamnă Profesoară vă rog mult se poate, un zece?