Sunteți pe pagina 1din 5

Decembre

Aspecte de limbaj. Versificația


Notați cu adevărat (A) sau fals (F) afirmațiile următoare.
Principala persoană gramaticală a discursului liric este...

• a. Persoana a doua singular, pentru că domină formele verbale


caracteristice;
• b. Persoana întâi singular, pentru că domină formele verbale
caracteristice;
• C. Persoana a treia singular, pentru că textul este o descriere;
• D. Persoana a doua singular, pentru că textul este un dialog;
• E. Persoana întâi singular, pentru că textul este un monolog.
Monologul liric adresat

• Comentați valoarea stilistică a monologului dresat, având în


vedere tipul de comunicare (comparați-l cu monologul propriu-zis
și cu dialogul, din perspectiva relației dintre cel care comunică și
interlocutor).
Repetiția

• Repetiția este o figură de stil cu efect muzical. În plus, procedeul scoate


în evidență imagini, idei sau cuvinte. Dacă se repetă un sunet sau mai
multe, repetiția se numește aliterație (o repetiție fonetică). Se poate
repeta un cuvânt, o sintagmă sau un enunț. În situația în care se repetă
un vers sau mai multe versuri, repetiția se numește refren.
• Repetiția este figura de stil caracteristică poeziei bacoviene, fiind
prezentă mai ales la nivel sintactic (ca sintagmă sau enunț). Cu
ajutorul ei, se creează o muzicalitate obsedantă și monotonă.
• Dați exemple de repetiții din textul discutat și grupați-le pe categorii.
Aplicații

„Tăcere...e toamnă în cetate...


• 1. Explicați semnificație metaforei Plouă...și numai ploaia dă cuvânt –
din strofa a doua. E pace de plumb, e vânt, și pe vânt
• 2. Precizați sugestiile versului „Și Grăbite, trec frunze liberate.
ningă...zăpada ne-ngroape”.
• 3. Imaginea iubitei se asociază Deschide, dă drumu,-adorato,
frecvent cu râsuș, cu plânsul sau cu Cu crengi și foi uscate am venit;
motive estetice (muzica, literatura, În târg, o fată tristă a murit, -
dansul etc.). Ce trăsături sugerează Și-au dus-o pe ploaie, și-au îngropat-o...
motivele?
Dă drumu, e toamnă în cetate –
• 4. Comparați imaginea cuplului din
Întreg pământul pare un mormânt...
Decembre cu aceea din textul
Plouă...și peste târg, duse de vânt,
următor:
Grăbite, trec frunze liberate.”
(Note de toamnă)