Sunteți pe pagina 1din 11

MĂSURAREA TENSIUNII ARTERIALE.

NOTAREA
ÎN FOAIE.INTEREPRETAREAVALORILOR.
INTERVENŢII
DEFINIŢIE

• TA reprezintă presiunea exercitată de sângele circulant asupra


pereţilor arteriali.
SCOP
• evaluarea funcției cardiovasculare
• aprecierea efectului tratamentului cu fluide și/sau
medicamente
• aprecierea forței de contracţie a inimii,
• aprecierea rezistenţei determinată de elasticitatea şi
calibrul vaselor
• elemente de evaluat -se măsoară tensiunea arterială
sistolică(maximă) şi cea diastolică(minimă)
Loc de măsurare
•artera humerală
•a.radială(electronic)
MATERIALE NECESARE
• Tensiometru

• stetoscop biauricular
• tampon de vată alcool
• pix de culoare roşie
• Tăviţă medicală
• Foaia de temperatură
TEHNICA-METODA
ASCULTATORIE
• repaus timp de 5 minute
• se aplică manşeta pneumatică pe braţul pacientului, braţul fiind în
extensie se fixează membrana stetoscopului la nivelul arterei
humerale sub marginea inferioară a manşetei
• se introduc olivele stetoscopului în urechi
• se pompează aer în manşeta pneumatică cu ajutorul perei de
cauciuc până la dispariţia zgomotelor pulsatile
• se decomprimă progresiv aerul din manşetă prin deschiderea
supapei până când se aude primul zgomot(acesta reprezintă
valoarea tensiunii arteriale maxime).
• Se reţine valoarea indicată continuându-se decomprimarea până
când zgomotele dispar(tensiunea arterială minimă)
METODA PALPATORIE
• determinarea se face prin palparea arterei radiale, etapele fiind
identice metodei auscultatorii;
• se utilizează în cazuri deosebite când nu avem la îndemână un
stetoscop
• valorile se determină înregistrând val. indicată pe cadranul
manometrului în momentul în care simţim că trece prima undă
pulsatilă, aceasta echivalând cu tens. max.
• valoarea tensiunii arteriale minime se calculează după
formula: TAmin=TAmax/2 + 1
• are dezavantajul obţinerii unor valori mai mici decât în
realitate
NOTAREA ÎN FOAIE
 
• Pe foaia de temperatură, T.A. se poate nota:
• cifric în rubrica rezervata acestui scop;
• grafic prin hașurarea cu creion roșu între valoarea maximă și
cea minimă – un pătrațel este egal cu o unitate.
VALORILE TA
• VĂ MULŢUMESC!