Sunteți pe pagina 1din 14

Primul Razboi Mondial

Elev:Burci Robert
Primul Razboi
Mondial
Anunțat de o serie de crize politico-diplomatice sau de scurte
războaie care s-au desfășurat în primul deceniu al secolului XX,
Marele Război a avut la origine o multitudine de cauze, precum
formarea unor alianțe politico-militare cum ar fi Puterile Centrale
(Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia) și Antanta (Franța,
Rusia și Anglia, cărora aveau să li se adauge România și Italia),
dorința Germaniei de „a avea un loc sub soare”, înțelegând prin
aceasta nemulțumirile sale legate de coloniile din Africa
(majoritatea deținute de Anglia și Franța), precum și ambiția sa de
a continua să fie hegemonul Europei.
Se poate adăuga și manifestarea unei adevărate crize a
conștiinței civilizației europene, ca urmare a contestării din partea
unui segment important al societății a modelului economic și social
specific liberalismului clasic.
Vorbim despre un eșec al așa-numitei generații „La Belle
Epoque”.
Declanșarea războiului 
Declanșarea războiului a fost provocată de
asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei,
moștenitor al tronului Austro-Ungariei, de către studentul
bosniac Gavrilo Princip la Sarajevo la 28 iunie 1914.
Această crimă a declanșat o criză diplomatică atunci,
când Austro-Ungaria a dat un ultimatum Regatului
Serbiei și, ca urmare, alianțele internaționale formate
de-a lungul deceniilor anterioare au fost invocate. arhiducelui Franz Ferdinand al
Austriei
În câteva săptămâni marile puteri se aflau în război,
iar conflictul urma să escaladeze în curând la scară
globală.
Desfasurare Primului Razboi mondial

Răz boiul cel Mare, Răz boiul Națiunilor, denumit, în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial, Primul Război Mondial, a fost un conflict militar de dimensiuni mondiale. A fost un r
ăzboi global declanșat în Europa, care a durat de la 28 iulie 1914 până pe 11 noiembrie 1918, la
care au participat peste 70 de milioane de militari, inclusiv 60 de milioane de europeni,
mobilizați întrunul dintre cele mai mari războaie din istorie. Peste nouă milioane de combatanți
și șapte milioane de civili au murit ca urmare a războiului, o rată a accidentelor exacerbată de
progresul tehnologic și industrial al beligeranților și impasul tactic cauzat de războiul de
tranșee.
A fost unul dintre cele mai mortale conflicte din istorie și a provocat schimbări majore
politice, inclusiv revoluțiile din 1917-1923 la multe dintre națiunile implicate. Rivalitățile
nerezolvate la sfârșitul conflictului au contribuit la începutul celui de -al Doilea Război Mondial,
21 de ani mai târziu. Situația din Europa, înainte de război, era îngrijorătoare.
Imperialismul,Militarismul și Naționalismul se aflau în ascensiune, iar cursa înarmărilor între
marile imperii ale Europei a condus la un nivel crescut de militarizare fără precedent
Desfasurare Primului Razboi mondial
Conflictele teritoriale nerezolvate au creat tensiuni internaționale, iar conflictele regionale
multiple au dus la descompunerea relațiilor diplomatice. Războiul a atras în luptă toate
marile puteri economice ale lumii, grupate în două alianțe opuse: Puterile Aliate sau
Antanta (Imperiul Rus, A Treia Republică Franceză și Regatul Unit al Mari Britanii
șiIrlandei), contra Puterilor Centrale formate din Imperiul German și Austro-Ungaria.
Deși Italia a fost membră a Alianței Triple alături de Germania și Austria-Ungaria, ea nu
s-a alăturat Puterilor Centrale, deoarece Austro-Ungaria a atacat-o încălcând termenii
alianței. Aceste alianțe au fost reorganizate și extinse pe măsură ce mai multe națiuni au
intrat în război: Italia, Japonia și Statele Unite ale Americii care s-au alăturat Antantei în
timp ce Imperiul Otoman și Bulgaria s-au alăturat Puterilor Centrale.
Declanșarea războiului a fost provocată de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al
Austriei, moștenitor al tronului Austro-Ungariei, de către studentul bosniac Gavrilo Princip
la Sarajevo la 28 iunie 1914. Această crimă a declanșat o criză diplomatică atunci, când
Austro-Ungaria a dat un ultimatum Regatului Serbiei și, ca urmare, alianțele
internaționale formate dea lungul deceniilor anterioare au fost invocate.
În câteva săptămâni marile puteri se aflau în război, iar conflictul urma să escaladeze
în curând la scară globală.
Desfasurare Primului Razboi mondial

Rusia a fost prima care a ordonat o mobilizare parțială a armatelor sale în zilele 24 iulie-25 iulie, iar la 28
iulie, Austria-Ungaria a declarat război Serbiei. Rusia a anunțat mobilizarea generală la 30 iulie. Germania a
trimis un ultimatum Rusiei să se demobilizeze. Rusia a refuzat. Astfel, Germania i-a declarat război Rusiei la
1 august. Fiind depășită numeric pe Frontul de Est, Rusia a îndemnat aliatul său francez să deschidă un al
doilea front în vest.
Cu 40 de ani în urmă, încheierea războiului franco-prusac a pus capăt celui de-al doilea imperiu francez,
iar Franța i-a cedat Germaniei provinciile Alsacia-Lorena. Amărăciunea în legătură cu această înfrângere și
hotărârea de a recupera Alsacia-Lorena i-au determinat să accepte pretenția Rusiei, astfel că Franța a
început să se mobilizeze pe deplin la 1 august, iar Germania, la 3 august, a declarat război Franței.
Frontiera dintre Franța și Germania a fost puternic fortificată pe ambele părți, astfel încât, conform
planului Schlieffen, Germania a invadat state neutre ca Belgia și Luxemburgul înainte de a se deplasa spre
Franța din nord, determinând Regatul Unit să declare război împotriva Germaniei la 4 august, din cauza
încălcării neutralității belgiene
Cauze
În ziua de 28 iunie 1914 Franz Ferdinand, arhiducele Austriei și
moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo
Princip, un student naționalist sârb-bosniac. Acesta a făcut parte dintr-un
grup de cincisprezece asasini, susținuți de Mâna Neagră, o societate
secretă fondată de naționaliști pro-sârbi, cu legături în armata Serbiei.
Asasinatul a amorsat tensiunea gravă, care deja exista în Europa.
Rebeliunile de la Sarajevo provocate de asasinarea arhiducelui Franz
Ferdinand au fost instigate de minoritatea sârbă, care era nemulțumită de
anexarea în 1908 a Bosniei și Herțegovinei de către Imperiul Austro-
Ungar, ca și de invadarea și ocuparea violentă  a provinciei de către
același imperiu, în 1878.
Deși acest asasinat a fost considerat ca detonatorul direct pentru
Primul Război Mondial, cauzele reale trebuie căutate în deceniile
premergătoare, în rețeaua complexă de alianțe și contrabalansări care
s-au dezvoltat între diferitele puteri europene, în urma înfrângerii
Franței și a proclamării Imperiului federal german(Al II-lea Reich), sub
conducerea „cancelarului de fier”, Otto von Bismarck, în 1871.
Cauzele Primului Război Mondial constituie o problemă complicată
din cauza multitudinii factorilor implicați, între care: naționalismul,
disputele anterioare nerezolvate, precum lipsa surselor de materie
primă și de piețe de desfacere pentru industria central-europeană,
sistemul de alianțe, guvernarea fragmentară, întârzieri și neînțelegeri
în comunicația diplomatică, cursa înarmărilor etc.
Cele 10 cauze ale razboiului
1. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand
• 2. Lipsa unei legislații internaționale
• 3. Alianțele militare
• 4. Naționalismul
• 5. Războaiele Balcanice
• 6. Imperialismul
• 7. Declinul Imperiului Otoman
• 8. Cursa înarmării9. Paranoia Germaniei
• 10. Creșterea puterii militare a Rusiei
In ziua de 28 iulie 1914, Austro-Ungaria, după o
rivalitate ce durase ani întregi, a declarat război Serbiei.
Franța și Rusia s-au mobilizat imediat ca răspuns la
mobilizarea austriacă.
Părea că criza va escalada și că înfruntarea era
inevitabilă. Ultima săptămână din luna iulie a fost
caracterizată de un schimb continuu de telegrame între
cancelariile din marile capitale europene. Diplomații
europeni și unii oameni politici încă mai credeau că criza se
va rezolva. Gravitatea crizei era însă, subevaluată.
Astfel, Tisza, primul ministru al Ungariei (Transleithaniei),
excludea riscul izbucnirii unui război european.
La 1 august, Germania intră în scenă, declarând război Rusiei,
după ce i-a cerut să pună capăt mobilizării.
Pentru a evita riscul susținerii unui război prelungit pe două fronturi
simultan, strategia germană prevedea ca, în caz de conflict cu Rusia, să
distrugă preventiv armata franceză după Planul Schlieffen, plan inițiat și
pregătit de Alfred von Schlieffen în 1905. P
rintr-o manevră de învăluire, armatele germane trebuiau să
traverseze teritoriul Belgiei pentru a pătrunde pe teritoriul francez dinspre
nord și a ocupa rapid porturile de la Canalul Mânecii, Dunkerque și Le
Havre, obiectivul final fiind încercuirea Parisului. Operațiunea avea să
dureze 42 de zile și să se încheia cu o victorie, înainte ca Rusia să ducă
la bun sfârșit mobilizarea trupelor acesteia și să declanșeze un atac pe
frontul estic.
Consencintele Primului Razboi Mondial
• - Consecințe sociale
• Victime umane
• Decalaj social și suferință psihologică
• Efectele sanatatii
• Pierderea unei întregi generații
• - Consecințe economice
• Distrugere și costuri ridicate
• Blocada economică a Germaniei și reparațiile de război
• - Consecințe politice
• Tratatele de pace
• Modificări la frontieră
• Influența asupra ascensiunii nazismului
• Sfârșitul monarhiilor și al unor imperii
• Referințe
Sfârșitul războiului
Bulgaria a fost prima din Puterile Centrale care a semnat un armistițiu separat la data de (29 septembrie 1918).
La 30 octombrie a capitulat și Imperiul Otoman. În 3 noiembrie Austro-Ungaria a trimis un steag alb
comandantului italian pentru a-i cere un armistițiu și termenii păcii. Termenii au fost aranjați, prin telegraf, cu
autoritățile Antantei de la Paris și au fost comunicați Austro-Ungariei, iar aceasta i-a acceptat. Armistițiul
cu Austria a intrat în vigoare începând cu ora 3, în după amiaza zilei de 4 noiembrie. 
Ungaria a semnat un armistițiu separat în urma prăbușirii monarhiei habsburgice. După izbucnirea Revoluției
germane, a fost proclamată o republică, la 9 noiembrie, marcând sfârșitul Imperiului German. Kaiserul s-a
refugiat a doua zi în Țările de Jos, care i-a acordat azil politic (a se vedea Republica de la Weimar).
O zi mai târziu (11 noiembrie), la Compiègne, în Franța, la ora 05.00, într-un vagon de tren a fost semnat
armistițiul. La ora 11, în aceeași zi, a încetat focul și armatele au început să se retragă. Datorită ordinelor
confuze și a încercărilor criminale ale unor ofițeri de a se evidenția în ultimul moment, peste cadavrele bieților
soldați, în aceste șase ore teribile, după ce totul fusese încheiat și semnat la masa tratativelor, au murit inutil
aproape 3 000 de soldați și au fost răniți alți peste 6 000.
George Lawrence Price este considerat ca fiind ultimul soldat ucis, cu un glonte german în frunte, la ora 10.59.
Starea de război între cele două tabere a persistat pentru încă șapte luni până la încetarea finală, consacrată
prin semnarea Tratatului de la Versailles  cu Germania (28 iunie 1919) și a următoarelor tratate cu Austria (la 
St. Germain), Ungaria (la Trianon), Bulgaria (la Neuilly) și Imperiul Otoman (la Sèvres). Astfel, unele surse oferă ca
dată finală a războiului anul 1919; în contrast, cele mai multe comemorări ale războiului se concentrează asupra
armistițiului din 1918.
Scurtă cronologie
• 1 august 1914: Germania declară război Rusiei.
• i și la 3 august Franței. Italia își declară neutralitatea, pe care o menține până pe 23 mai
 1915, dată la care se declară în stare de război cu Austro-Ungaria.
• 4 august 1914: Regatul Unit cere, printr-un ultimatum, retragerea Germaniei din Belgia.
• 6 august- Serbia declară război Germaniei. Austro-Ungaria declară război Rusiei
• Muntenegru (7 august) și Franța (11 august) declară război Austro-Ungariei.
• 23 august - Japonia declară război Germaniei
• 11 noiembrie 1918 - se semnează încheierea focului în pădurea Compiègne, ca
precondiție la predarea blocului german.
• 1 decembrie 1918 - are loc Adunarea de la Alba Iulia, în urma căreia România primește
toate regiunile istorice românești de la Austro-Ungaria, Bulgaria și Rusia.
• 18 ianuarie 1919 - începe Conferința de Pace, la Paris, la care participă 28 de țări
învingătoare.
Webografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial#Revolu%
C8%9Bia_Rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial#Frontul_
de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial

S-ar putea să vă placă și